JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ATPŪTAS ORGANIZĒŠANAS SPECIĀLISTS


Kods: 3477


Darba saturs:
Atpūtas organizēšanas speciālists plāno un organizē dažādus kultūras un atpūtas pasākumus, piemēram, „Rīga – 800”, Dziesmu un deju svētki.

Kultūras pasākumu menedžeris un organizators izveido vai realizē citu izdomātu kultūras pasākumu ieceres un idejas, meklē iespējas to īstenošanai, piemēram, finanses, telpas, tehnisko nodrošinājumu, kā arī organizē gan dalībnieku piesaistīšanu, gan reklāmas pasākumus un notikuma atspoguļošanu medijos. Kultūras pasākumu menedžeris un organizators pārzina gan kultūras aktualitātes, gan uzņēmējdarbības un finanšu principus, viņš strādā ar sponsoriem un valsts institūcijām, sadarbojas ar māksliniekiem un tehnisko personālu, kontrolē kultūras pasākuma organizēšanu un norisi no ieceres līdz tās īstenošanai. Viņš var būt gan rajona kultūras nama darbinieks, gan lielas aģentūras galvenais speciālists, kas organizē valsts nozīmes kultūras pasākumus.

Kultūras pasākumu režisora un vadītāja ziņā ir ne tik daudz organizatoriskie darbi un finanses, kā pasākuma mākslinieciskā puse, piemēram, deju svētku programma, tās realizēšana un pasākuma vadīšana.

Atpūtas organizēšanas speciālists var nodarboties ne tikai ar kultūras, bet arī ar izklaides pasākumiem, tādiem kā populārās mūzikas koncerti, piedalīties dažādu svētku, šovu un prezentāciju veidošanā un vadīšanā. Tāpat kā kultūras pasākumu menedžmentā, arī šeit atpūtas organizēšanas speciālists atbild gan par finansiālo pusi, gan arī par saturu un pasākuma norisi.

Daži atpūtas organizēšanas speciālisti nodarbojas ar atpūtas pasākumu piedāvājumiem darba kolektīviem, piemēram, sporta spēļu vai kopīgu izklaides pasākumu organizēšanu. Īpaša nozare ir t.s. team-building jeb komandas veidošanas pasākumi, kurus speciālisti izstrādā, lai ar dažādu uzdevumu un spēļu palīdzību saliedētu kolektīvu.

Atpūtas organizēšanas speciālisti var darboties dažādos līmeņos – gan būt atbildīgi par kopējo pasākuma koncepciju un tās realizāciju, konkrētos darbus uzdodot citiem darbiniekiem, gan arī veikt šaurākus pienākumus – piemēram, sazināties ar māksliniekiem, kas uzstāsies koncertā un rūpēties par viņu uzņemšanu, vadīt pasākumu, nodrošināt sponsoru piesaisti un reklāmas izvietošanu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Atpūtas organizēšanas speciālisti darbā lieto datoru un citu biroja tehniku (printeri, faksu), tālruni. Strādājot pie nelieliem pasākumiem, nereti atpūtas organizēšanas speciālists pats veido pasākuma vizuālo noformējumu un reklāmas materiālus un izmanto izdrukas tehniku vai arī darbus veic ar rokām.


Darba apstākļi:
Atpūtas organizēšanas speciālists strādā biroja tipa telpās, astoņas darba stundas dienā. Tuvojoties pasākuma norises dienai, nereti nākas strādāt vakaros un brīvdienās, tāpēc būtiski mācēt plānot savu laiku, sadalīt un formulēt citiem darbiniekiem veicamos uzdevumus. Organizējot lielus pasākumus iespējamas stresa situācijas lielās atbildības un pasākuma veiksmīgas norises nodrošināšanas dēļ.


Darba iespējas:
Atpūtas organizēšanas speciālisti var strādāt gan valsts iestādēs un aģentūrās, kas organizē kultūras dzīvi, gan pašvaldībās, gan arī privātuzņēmumos, kas nodarbojas ar kultūras un atpūtas pasākumu veidošanu. Atpūtas pasākumu organizatora darbalauks var būt saistīts ar dažādām kultūras nozarēm – akadēmisko vai populāro mūziku, teātri, vizuālo mākslu, deju.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība kultūras menedžmentā, kultūras vadībā. Mācību ilgums ir 4 – 4,5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 600 LVL.
Parasti atpūtas organizēšanas speciālists saņem atalgojumu par konkrētiem projektiem vai arī noteiktu daļu no pasākuma ieņēmumiem, tāpēc atalgojums atkarīgs gan no darba intensitātes, gan organizējamo pasākumu apjoma un finansējuma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai interesējies par kultūru un apmeklē dažādus kultūras pasākumus? Vai tev patīk vadīt citu cilvēku darbu, panākot savu mērķu sasniegšanu ar iesaistīšanu, lietpratīgu attieksmi, aizrautību un mērķtiecību?

Lai kļūtu par atpūtas organizēšanas speciālistu, būtiski piedalīties dažādu pasākumu – Skolotāju dienas, Valentīna dienas – organizēšanā klasē un skolā, uzņemoties atbildību par svētku kopējo ideju un tās realizāciju – tas palīdzēs izprast pasākumu organizēšanas principus un iemācīties organizēt savu un citu darbu. Piesakoties kā brīvprātīgais palīgs, pilsētas vai mazpilsētas organizēto svētku sagatavošanas darbos, gūsi priekšstatu par šī darba ikdienas specifiku, varēsi novērtēt metodes, kā šādu darbu realizē profesionāļi.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā biznesa ekonomiskie pamati, svešvalodas, kultūras vēsture un psiholoģija.


Interešu joma(s): Tūrisms, atpūta, viesmīlība


Radniecīgās profesijas:

KULTŪRAS PASĀKUMU VADĪTĀJS

KULTŪRAS METODIĶIS

KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORS

SVĒTKU REŽISORS

KULTŪRAS MENEDŽERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

kultūras dzīves norises pozitīvu emociju sagādāšana cilvēkiem
sabiedriskās dzīves pasākumi jaunu atpūtas iespēju apzināšana
brīvā laika, atvaļinājumu plānošana komandu saliedēšanas pasākumi
sporta, aktīvās atpūtas pasākumu un izbraukumu dabā organizēšana saskarsmes psiholoģija

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība ekstraversija * neatlaidība
izlēmība pārliecinātība oriģinalitāte
bagāta iztēle radošums atbildīgums
enerģiskums impulsivitāte apķērība
iniciatīva draudzīgums optimisms
sabiedriskums izpalīdzīgums dāsnums

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar dažādiem cilvēkiem iesaistīt cilvēkus aktīvā atpūtā
organizēt atpūtas pasākumus nodrošināt atpūtnieku drošību
rast radošus risinājumus ārkārtas situācijās rakstīt projektus
mobilizēt sevi intensīvam darbam neatkarīgi no apstākļiem noformēt lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv