JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MUITAS EKSPERTS


Kods: 3441 03


Darba saturs:
Muitas eksperts ir speciālists starptautiskajā preču apritē un nodrošina valsts ekonomiskās robežas aizsardzību, to, lai tiktu ievērota valstī noteiktā preču ievešanas/izvešanas kārtība.

Muitas eksperts pārbauda, vai tiek ievēroti normatīvie akti muitas un nodokļu jomā (gan ievedot valstī, gan izvedot no valsts dažādas preces), kā arī pārbauda, vai tiek ievēroti preču tranzītpārvadāšanas (pārvešana no vienas valsts uz otru caur kādu citu valsti) noteikumi. Viņš kontrolē, vai preču pārvadātājs nomaksā visus paredzētos nodokļus un nodevas un ir nokārtojis akcīzes preču jeb ar speciālu nodokli apliktu preču (piemēram, degviela, alkohols) pārvadāšanas dokumentus.

Muitas eksperts pārbauda pārvadātāja iesniegtos preču pavaddokumentus un apskata kravu. Viņš pārbauda, vai dokumentos norādīts pareizs preces kods, un aprēķina muitas maksājumus (piemēro muitas tarifus). Muitas eksperts iekasē valsts noteiktos obligātos maksājumus, kas jāmaksā uz robežas, piemēram, valsts nodokļus, muitas nodokli.

Muitas eksperts pārbauda dokumentus un bagāžu personām, kas šķērso valsts robežu. Viņš noskaidro, vai pārvadātājs ievēro pastāvošos preču ievešanas un izvešanas noteikumus – vai kravai ir preču izcelsmes dokumentācija un nepieciešamās licences, vai ir nomaksāti nodokļi. Muitas eksperts kontrolē kravu – sver to, ja nepieciešams, veic rentgena caurskati un ņem preču paraugus, sastādot muitas apskates aktu. Pārkāpuma gadījumā viņš aiztur preces un noformē nepieciešamos dokumentus. Veicot preču pārbaudi, muitas eksperts novērtē iespējamos riskus, piemēram, vai kravas atvēršana nav saistīta ar apdraudējumu apkārtējai videi vai arī cilvēku veselībai.

Muitas eksperts dažkārt piedalās operatīvajos reidos, piemēram, kontrabandas kravu izsekošanai un aizturēšanai.

Muita aktīvi strādā sadarbībā ar citu valstu muitām, piemēram, ja viena valsts maina kādu muitas likumu, tas ietekmē arī starptautiskās preču aprites kārtību, līdz ar to valodniecībā specializējušies muitas eksperti nodrošina sakaru uzturēšanu, dokumentu aprites un tulkošanas norisi.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Muitas eksperts darbā lieto biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, tālruni. Viņš strādā ar speciālām datu bāzēm, piemēram, lai piemērotu preču deklarēšanai nepieciešamos preču kodus. Muitas eksperts izmanto dažādus preču pārbaudes līdzekļus, piemēram, endoskopu, metramēru, lukturi, preču un transporta līdzekļu rentgena caurskates iekārtu, mobilo vai stacionāro laboratoriju dažādu vielu, piemēram, naftas produktu, sastāva analīzei. Atkarībā no pienākumu specifikas muitas ekspertam tiek iedalīta dienesta automašīna un ierocis. Muitas eksperts darbā lieto dažādas veidlapas, piemēram, muitas deklarācijas; dažādas atļaujas, piemēram, atļauju ievest izejvielas pārstrādei (nevis tirgošanai).


Darba apstākļi:
Muitas eksperta darbs parasti tiek veikts biroja tipa telpās, un viņš strādā astoņu stundu darba dienu, savukārt muitas noteikumu pārkāpumu novēršanas vienībā viņš dežurē pēc iepriekš saskaņota grafika, strādājot arī naktīs un brīvdienās.


Darba iespējas:
Muitas eksperts var strādāt specializētajā valsts civildienestā – muitas administratīvajā aparātā vai reģionālajās muitās. Muitas eksperts var strādāt arī privātuzņēmumos, kas nodarbojas ar starptautisko preču apriti, piemēram, muitas noliktavas turēšanu vai muitas deklarāciju noformēšanu.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā izglītība muitas un nodokļu administrēšanā. Mācību ilgums ir 2 - 5 gadi. Lai pildītu specifiskus muitas eksperta pienākumus, nepieciešama augstākā izglītība šajā konkrētajā profesionālajā nozarē, piemēram, ķīmijā, jurisprudencē, informāciju tehnoloģijās un tālākizglītības kursos iegūts muitas speciālista sertifikāts.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 400 LVL.
Atalgojums atkarīgs no darba vietas un pienākumu specifikas. Muitas eksperts saņem piemaksas, piemēram, par izdienas laiku.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev sagādātu gandarījumu darbs, kas saistīts ar valsts interešu pārstāvēšanu? Vai saspringtās situācijās spēj būt savaldīgs, rīkoties konstruktīvi, pacietīgi un labvēlīgi sarunāties ar ļoti dažādiem cilvēkiem?

Muitas ekspertam nepieciešams vērīgums, analītisks prāts, lai saskatītu pazīmes, kas tieši vai netieši norāda uz muitas zonas šķērsotāju nelikumīgu rīcību. Svarīga ir māka atpazīt cilvēku rīcības un uzvedības motīvus, labas komunikācijas iemaņas, ko veicinās cilvēku izturēšanās un ieradumu vērošana, salīdzināšana, savukārt cenšoties ieinteresēti reaģēt uz cilvēku sacīto, var attīstīt, gan spēju uzklausīt un sadzirdēt citu domas, gan iegūt ļoti dažādu, nereti pretrunīgu informāciju – bieži vien ķermeņa valoda stāsta pretējas lietas mutiski sacītajam – pamanīt un atpazīt šādas nianses ir muitas eksperta profesionalitātes pazīme un būs pamats lēmumu pieņemšanā turpmākajā darbā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, informātika, svešvalodas, ētika un psiholoģija.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

GRĀMATVEDIS

NODOKĻU INSPEKTORS

MUITAS UZRAUGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

politisko procesu ietekme uz dzīves kvalitāti, sociālekonomisko stāvokli personiskās bibliotēkas, e-dokumentu un citu materiālu pārskatāmas sistēmas izveidošana
jaunākās ziņas, sabiedriskās dzīves aktualitātes tehnika, palīglīdzekļi sadzīves atvieglošanai, darba uzdevumu veikšanai
grāmatas un kinofilmas ar kriminālu sižetu saskarsmes psiholoģijas nianses – ķermeņa, neverbālā valoda
analītisks, intuitīvs darbs erudīcijas, prāta spēļu uzdevumu, krustvārdu mīklu risināšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība precizitāte neatkarība
uzstājība disciplinētība zinātkāre
patiesums savaldība vērīgums
izturība stabilitāte sistemātiskums **
pacietība praktiskums atturība
materiālisms* akurātums racionalitāte ***

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem mobilizēt sevi apjomīgam darbam ierobežotā laikā
konstruktīvi risināt konfliktus vadīt automašīnu
ātri pieņemt atbildīgus lēmumus orientēties lielā informācijas daudzumā, atrast tajā būtiskāko
noformēt lietišķo dokumentāciju strādāt ar biroja tehniku

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv