JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.STARPTAUTISKO EKONOMISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS


Kods: 2441 16


Darba saturs:
Starptautisko ekonomisko attiecību speciālista darbs pēc būtības ir līdzīgs ekonomista darba specifikai, tomēr procesi, ko pēta un ar kuriem strādā starptautisko ekonomisko attiecību speciālists, ir saistīti ar starptautisko tirdzniecību un starptautisko ekonomisko sadarbību.

Viņš pēta ikdienišķos ekonomiskos procesus, piemēram, nodarbinātību, darba ražīgumu, ražošanas izmaksas, naudas apgrozījumu, valūtas kursu izmaiņas, uzsvaru liekot uz to, kā šie faktori ietekmē darījumus, strādājot citās valstīs jeb citās ekonomikās. Viņš iepazīstas ar valstu, kurās atrodas iespējamie sadarbības partneri, ekonomisko situāciju, kā arī pastāvīgi seko līdzi to attīstības iespējām.

Starptautisko ekonomisko attiecību speciālists bieži iesaistās dažādu projektu novērtēšanā, kas saistīti ar sadarbības veicināšanu starptautiskajā tirgū. Viņam ir plašas zināšanas starptautiskajā ekonomikā un viņš pārzina darījumā ieinteresēto valstu ekonomisko situāciju, tāpēc nereti starptautisko ekonomisko attiecību speciālists novērtē iespējamās investīcijas ārvalstu uzņēmumos, ārvalstu uzņēmumu pirkšanas vai pārdošanas iespējas, izvērtē jaunu uzņēmumu vai ražotņu attīstību ārvalstīs.

Strādājot valsts institūcijās, starptautisko ekonomisko attiecību speciālists piedalās valsts ārējās tirdzniecības politikas veidošanā, izvērtē ekonomiskās sadarbības iespējas ar citām valstīm, kā arī iesaistās starpvalstu ekonomiskās sadarbības līgumu noslēgšanas procesos. Viņš izstrādā priekšlikumus par valsts starptautisko ekonomisko interešu popularizēšanu un šo interešu aizsardzību starptautiskās organizācijās.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Starptautisko ekonomisko attiecību speciālists darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, faksu, kopēšanas aparātu. Viņš izmanto internetu, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par ekonomisko situāciju citās valstīs, kā arī lieto rakstāmpiederumus, kalkulatoru, tālruni.


Darba apstākļi:
Darbs parasti tiek veikts biroja tipa telpās. Starptautisko ekonomisko attiecību speciālists strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Starptautisko ekonomisko attiecību speciālists pamatā strādā valsts institūcijās, piemēram, Ekonomikas ministrijā, taču var strādāt arī privātos uzņēmumos, kas nodarbojas ar starptautisko tirdzniecību, investīciju kompānijās, kā arī uzņēmumos, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus saistībā ar starptautisko tirdzniecību un ekonomisko sadarbību.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ekonomikā. Mācību ilgums 4 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 2000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no strādājošā darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē dažādi ekonomiskie procesi, piemēram, Latvijas un Krievijas vai kādas citas valsts ekonomisko un politisko attiecību attīstība? Vai regulāri seko līdzi medijos atspoguļotajai informācijai par valsts ārējās politikas norisēm? Vai spēj saskatīt likumsakarības ekonomiskajos procesos? Vai esi pacietīgs, un vai tev piemīt precizitāte uzdoto darbu veikšanā?

Starptautisko ekonomisko attiecību speciālista profesijā būtiskas ir spējas strādāt ar lielu informācijas apjomu, kā arī veikt iegūtās informācijas novērtējumu, tāpēc centies sevī attīstīt analītiķa spējas. Noderīga būs arī matemātiskā domāšana un svešvalodu prasme.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā biznesa ekonomiskie pamati, matemātika, informātika, svešvalodas un psiholoģija.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

FINANSISTS

EKONOMISTS

AUDITORS

NODOKĻU EKONOMISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika valūtas kursa pārmaiņas
matemātika, statistika sava un ģimenes budžeta plānošana
pasaules ekonomikas ziņas speciālos izdevumos, masu medijos savu ienākumu un izdevumu uzskaite un analīze
Latvijas ekonomikas attīstības prognozes globālo politikas notikumu ietekme uz vietējo ekonomiku, preču cenu kritumu vai pieaugumu

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums precizitāte savaldība
neatkarība zinātkāre neatlaidība
kritiskums disciplinētība taupīgums
intelektualitāte * kārtīgums materiālisms***
intraversija ** praktiskums uzņēmība
rūpīgums piesardzība godkāre

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem konstruktīvi risināt konfliktsituācijas
mobilizēt sevi apjomīgam darbam ierobežotā laikā orientēties lielā informācijas daudzumā, atrast tajā būtiskāko
ātri veikt matemātiskus aprēķinus strādāt ar biroja tehniku
strādāt Excel programmā noformēt lietišķo dokumentāciju, kārtot uzskaiti specializētās datorprogrammās

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv