JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MENEDŽERIS

Darba saturs:
Menedžeris izstrādā un īsteno ar uzņēmuma darbības jomu saistītus projektus, nodrošina uzņēmuma produkcijas veiksmīgu realizāciju. Viņš izveido ikgadējo budžeta izdevumu tāmi, organizē komerciālus pakalpojumus, veido sadarbības piedāvājumu biznesa partneriem.

Menedžeris regulāri reklamē uzņēmuma darbību, tai skaitā organizē reklāmas kampaņas, reklāmas plakātu, programmu, ielūgumu izgatavošanu un izplatīšanu, veicina kvalitatīva institūcijas vizuālā tēla veidošanos, līdz ar to sekmē uzņēmuma produkcijas pārdošanu, jaunu klientu piesaisti, noturīgu sadarbību ar jau esošajiem klientiem.

Menedžeris ar piegādātājiem strādā, nodrošina uzņēmuma tēla popularizēšanu visbiežāk lielākā uzņēmumā. Mazāka uzņēmuma menedžeris vairāk sadarbojas tieši ar pircējiem, piesaista jaunus pircējus, popularizējot piedāvāto produkciju.

Tirdzniecības menedžeris pārdod uzņēmuma produkciju, apkopo un analizē informāciju par preču noieta tirgu, cenām, konkurentiem, meklē jaunus klientus un strādā ar jau esošajiem, slēdz līgumus, saskaņo cenas un noieta noteikumus ar pasūtītājiem.

Produktu menedžeris atbild par vienu konkrētu produktu, preci vai to grupu, sākot no preces vai to izejvielu iepirkšanas brīža, kā arī, ja uzņēmums preci ražo - ražošanu, mārketingu un pēcpārdošanas apkalpošanu.

Reklāmas menedžeris piedalās uzņēmuma reklāmas kampaņas izstrādē, sadarbojas ar reklāmas aģentūrām un masu medijiem, nodrošina veikalus ar reklāmas materiāliem par uzņēmumu un tā produkciju.

Mārketinga menedžeris veicina jaunu klientu piesaisti, kā arī uztur attiecības ar jau esošajiem uzņēmuma klientiem, reklamē un prezentē uzņēmuma produktu.

Kultūras menedžeris vada kultūras institūciju, īsteno ar kultūras un izglītības jomām saistītus projektus. Viņš izpēta, analizē un veido datu bāzi par apkārtējās sabiedrības interesēm un iespējām apmeklēt kultūras pasākumus; organizē kultūras institūcijas dalību dažādos projektos; izstrādā mārketinga plānu kultūras institūcijas produkta pārdošanas veicināšanai.

Menedžeris strādā arī banku jomā, viņš piedāvā bankas produktus un pakalpojumus jau esošajiem klientiem un piesaista jaunus klientus. Banku jomā izšķir trīs veidu menedžerus:

Kontu menedžeris – apkalpo klientus, pārdod bankas produktus un pakalpojumus, informē klientus par bankas piedāvātajiem pakalpojumiem, veic skaidras naudas operācijas, strādā saskaņā ar bankas procedūrām.

Klientu menedžeris – strādā ar īpašajiem klientiem, apkalpo viņus personīgi, piedāvā izdevīgākos bankas pakalpojumus, informē par jaunumiem banku produktu un pakalpojumu klāstā, izsūta informatīvās vēstules.

Kredītu menedžeris – sniedz informāciju par piedāvātajiem kredītiem, izskata klienta iespējas kredīta saņemšanai, pieņem klienta pieprasījumu un nepieciešamos dokumentus, ko izskata kopā ar kredītspeciālistu. Pēc lēmuma pieņemšanas kredītu menedžeris paziņo klientam lēmuma rezultātu un sniedz informāciju par tālāko darbību.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Menedžeris darbā izmanto biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, faksu, tālruni, skeneri, kopētāju, speciālas zīmēšanas datorprogrammas, banku datorprogrammas.


Darba apstākļi:
Menedžeris strādā biroja tipa telpās, bet, lai kontaktētos ar klientiem, viņš var veikt izbraukumus. Tirdzniecības menedžeris lielākoties strādā izbraukumos, kontaktējoties ar uzņēmuma klientiem un produkcijas pircējiem.


Darba iespējas:
Menedžeris var strādāt valsts institūcijā, reklāmas aģentūrā, pašvaldības iestādē, bankā, tirdzniecības uzņēmumā, transporta uzņēmumā, kultūras iestādē.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā izglītība menedžmentā jeb pārvaldībā. Mācību ilgums – 2 līdz 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 1200 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma, veida un menedžera profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk uzņemties vadību un atbildību? Vai tu ne tikai novērtē pozitīvu saskarsmes vidi, bet tev to patīk arī veidot? Vai tev piemīt drosme un uzņēmība diskutēt un aizstāvēt savu viedokli?

Jau skolā vari izdomāt un īstenot pasākumus, kas prasa daudz darba, uzņēmības, mērķtiecības un atbildības. Māku sadarboties ar cilvēkiem, sadzirdēt citus uzskatus, vērtēt un saglabāt savu viedokli arī kritiskās situācijās var izkopt, darbojoties dažādās jauniešu organizācijās un piedaloties to aktivitātēs un projektos.

Menedžerim ir svarīgi apzināt jaunākās tendences uzņēmuma darbības jomā, sekot nozares aktivitātēm un izzināt citu valstu pieredzi, tāpēc jau laikus jāapgūst prasmes strādāt ar plašiem informācijas avotiem.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā biznesa ekonomiskie pamati, psiholoģija, matemātika, informātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Vadība un administrēšana


Radniecīgās profesijas:

PROJEKTU VADĪTĀJS

TIRGZINĪBAS UN TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika mārketings un reklāma
produktu un pakalpojumu pārdošana sekmīgu uzņēmēju dzīvesstāsti un uzskati
lietišķā saskarsme un etiķete politisko procesu un sociālekonomiskā stāvokļa ietekme uz dzīves kvalitāti
organizatorisks darbs stratēģiskā plānošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

sabiedriskums neatkarība prasmīgums
izlēmība ekstraversija ** apzinīgums
enerģiskums optimisms patstāvība
iniciatīva dominēšana disciplinētība
stabilitāte godkāre praktiskums
materiālisms* uzņēmība uzstājība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sadarboties ar cilvēkiem, koordinēt viņu darbu strādāt paaugstināta stresa apstākļos
konstruktīvi risināt konfliktus neatlaidīgi īstenot plānotos mērķus
uzstāties auditorijas priekšā, pārliecināt cilvēkus izstrādāt un vadīt projektus
plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā veikt lietišķo saraksti, kārtot dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv