JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KOKSNES APSTRĀDĀTĀJS


Kods: 7421 04


Darba saturs:
Koksnes apstrādātājs pieņem sazāģētus kokus un veic to secīgu pirmapstrādi (mizo kokus un šķiro tos, zāģē dēļos, žāvē, pako un marķē), tā sagatavojot kokmateriālus tālākai izmantošanai būvniecībā, mēbeļu un dažādu koka detaļu un materiālu ražošanā.

Koksnes apstrādātājs apstrādā kokmateriālus atbilstoši kokapstrādes tehnologa/inženiera noteiktajiem tehnoloģiskajiem parametriem (garumam, platumam, biezumam, mitruma pakāpei) un apjomam. Šie lielumi tiek noteikti, pamatojoties uz pasūtītāja prasībām (pasūtītājs var būt gan tā paša uzņēmuma ražošanas iecirknis vai arī cits uzņēmums).

Kokmateriālu apstrādi koksnes apstrādātājs veic savām rokām, secīgi pielietojot dažādas metodes (piemēram, zāģēšanu, žāvēšanu, impregnēšanu (apstrādi ar koksnes ķīmiju), vai arī, izmantojot automatizētu kokapstrādes līniju, kurā ievada tehnoloģiskos parametrus un tad seko līdzi koksnes apstrādes procesam, lai tas tiktu īstenots atbilstoši prasībām.

Koksnes apstrādātājs koksnes apstrādes procesu sāk ar koku (baļķu) mizošanu (kad tas ir nepieciešams). Lai mizā iekļuvušās smiltis vai sīki metāla priekšmeti nesabojātu kokapstrādes tehniku, viņš kokus pārbauda arī ar metāla detektoru. Pēc tam viņš šķiro kokus pēc to diametra un garuma un veic koku platumošanu un sagarumošanu (t.i., zāģē kokus ar lentzāģmašīnu un garumzāģmašīnu). Sazāģētā koksne tiek krauta uz paletēm, starp katru koksnes kārtu liekot starplikas, un katru sakrauto paleti koksnes apstrādātājs marķē (iezīmē). Marķētā koksne tiek žāvēta, un šajā procesā koksnes apstrādātājs uzrauga žāvēšanas temperatūru, ilgumu, koksnes mitruma pakāpi. Kad koksne ir izžāvēta, koksnes apstrādātājs to impregnē lai tā nepūtu un tajā nevairotos kaitēkļi. Ja apstrādātā koksne paredzēta pasūtītājam ārpus uzņēmuma, kurā strādā koksnes apstrādātājs, viņš to iepako un marķē – sagatavo transportēšanai.

Lielos un vidējos uzņēmumos koksnes apstrādes procesu var veikt vairāki koksnes apstrādātāji, kas katrs specializējies noteiktā koksnes apstrādes veidā (koku šķirotāji, koku zāģētāji, koksnes žāvētāji, koksnes impregnētāji). Mazos uzņēmumos katrs koksnes apstrādātājs veic koksnes apstrādes procesu no sākuma līdz beigām.

Katrā no koksnes apstrādes posmiem koksnes apstrādātājs veic pierakstus (reģistrē datus žurnālos, reģistros vai elektroniskajās datu bāzēs) par veiktajām darbībām.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Koksnes apstrādātāji darbā lieto dažādus zāģus (lentzāģus, garenzāģus) un mērinstrumentus (bīdmērus, lineālus, mērlentes, mitruma mērītājus). Viņi izmanto arī darba drošības aprīkojumu – speciālo apģērbu un zābakus, trokšņa slāpētājus ausīm, respiratorus, aizsargbrilles, cimdus.


Darba apstākļi:
Koksnes apstrādātāji strādā kokapstrādes cehos. Parasti viņi strādā astoņu stundu darba dienu, un darbs lielākoties ir organizēts 1 – 2 maiņās. Darbs norit telpās, kur ir paaugstināts trokšņa līmenis, kas var iespaidot dzirdi, kā arī daudz putekļu un skaidu, kas var izraisīt astmatisku vai alerģisku reakciju. Uzturoties telpās, kurās tiek veikta koksnes ķīmiskā apstrāde, iespējama saskarsme ar veselībai kaitīgām vielām (koksnes apstrādes ķīmiju). Lielākā daļa darba jāveic, stāvot kājās.


Darba iespējas:
Koksnes apstrādātāji var strādāt kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos, galdniecības uzņēmumos, zāģētavās.


Nepieciešamā izglītība:
Koksnes apstrādātāja profesija apgūstama arodizglītības iestādē (mācību ilgums 1 – 3 gadi), profesionālās vidējās izglītības iestādē (mācību ilgums 4 gadi), izvēloties kokapstrādes specialitāti, vai arī uzsākot mācekļa gaitas pie amata meistariem.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 300 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma lieluma un apstrādājamās koksnes daudzuma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk darboties ar kokmateriāliem? Vai tevi interesē tehnika? Vai esi vērīgs un precīzs, prasīgs pret sevi un rūpīgs darbā?

Koksnes apstrādātāja profesijā ļoti svarīga ir precizitāte, labs acumērs un rūpīgums, izpildot uzticētos darbus, jo no viņa darba kvalitātes ir atkarīgs galarezultāts – no attiecīgajiem kokmateriāliem izgatavoto lietu kvalitāte. Jau tagad vari patrenēties dažādu koka priekšmetu izgatavošanā – šīs iemaņas noderēs! Savukārt, lai veicinātu šajā profesijā svarīgo fizisko izturību, aktīvi nodarbojies ar sportu un ikdienišķām fiziskām aktivitātēm.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā dabaszinības, mājsaimniecība, matemātika, fizika, ķīmija un sports.


Interešu joma(s): Kokapstrāde


Radniecīgās profesijas:

KOKSNES IMPREGNĒTĀJS

KOKAPSTRĀDES OPERATORS

KOKU ŠĶIROTĀJS

KOKSNES ŽĀVĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika, ķīmija koksnes mehāniskā apstrāde
tehniskie mērījumi, pielaides un sēžas koksnes līmēšanas tehnoloģija
izejmateriālu atlases un novērtēšanas kritēriji vienkārši kokizstrādājumi, to izgatavošana
koksnes īpašības kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums stabilitāte savaldība
izturība izpildīgums veiklība
neatlaidība centība sistemātiskums*
precizitāte apzinīgums racionalitāte**
patstāvība rūpība kritiskums
darbīgums piesardzība enerģiskums

* sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

lasīt vienkāršu kokizstrādājumu un detaļu rasējumus strādāt ar speciāliem darbarīkiem un rokas elektriskajiem instrumentiem
iestatīt griezējinstrumentus mašīnā izvēlēties darbam piemērotas palīgierīces
mērīt un aizzīmēt kontrolēt darba kvalitāti
ievērot darba drošības noteikumus racionāli izmantot materiālus un resursus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv