Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Jēkabpils
filiāle

ESF projekta "Pasākumi noteiktām personu grupām" ietvaros ir noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana

2014-06-06

Eiropas Sociālā fonda projekta "Pasākumi noteiktām personu grupām" (Nr.1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001) ietvaros ir noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana dalībai pasākumā.

 


 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām”
(projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001)


 

2014-04-10

Novada mājas lapā:    www.jekabpilsnovads.lv

 

Informācija par novadu:    Jēkabpils novads ir pašvaldība Sēlijā, tajā ir apvienoti Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagasti. Novada administrācija atrodas Jēkabpils pilsēta, kura neietilpst novadā.

 

Iedzīvotāju skaits:    5 302

 

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā:    3 529

 

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis:    273/ 8,7

 

Darba un dzīves iespējas novadā:    No Jēkabpils novada kopējās platības 47%, klāj meži, kas ir viena no lielākajām novada dabas bagātībām. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 38%. Jēkabpils novada zemes dzīlēs atrodas grants, smilts, māla, kūdras un dolomīta derīgo izrakteņu krājumi.

 

 

Ar Jēkabpils novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT.

Galvenās uzņēmējdarbības formas novadā ir saistītas ar lauksaimniecību( graudkopība, piena un gaļas lopkopība, dārzeņu audzēšana) un mežsaimniecību.
Lielākās graudkopības saimniecības- ZS „Laši”, SIA „CMC Ozoli”, ZS „Liepas”, ZS „Vārpiņas”, ZS „Kalnāres”, ZS „Lejas Jērāni”, ZS „Dzērves”, ZS „Stabiņi”, ZS „Pipariņi”, ZS „Cielavas”, ZS„Zemzari” un ZS „Veckļaviņas”.
Piena lopkopības saimniecībasir ZS„Krasti”, ZS„Strautiņi”, ZS„Austrumi”, ZS„Plūmes”, ZS„Līvas”, ZS„Aizsili” un ZS „Sarmītes”.
Gaļas lopkopības saimniecības ir ZS „Mežāres”, ZS „Niedrupītes”, ZS „Grāviņi-1”, ZS „Mežsētas”, ZS „Krasti”, ZS „Kāres” un ZS „Ābelītes”. Zasas pagastā ir liela kautuve-SIA „KEBEKO”, kur tiek kauti lopi arī pēc košera metodes.
Aitkopības saimniecības- ZS„Lejiņas”, ZS „Jaunpriekšāni”, ZS„Pļaviņas”.
Dārzeņu audzētāji-ZS „Rītausmas”, ZS „Cielavas”, ZS „Dzilnas”, ZS„Svarāni”. ZS „Bērzi” tiek audzētas zemenes un avenes, tāpat ar ZS „Veckļaviņas”.


Mežsaimniecības nozarē pārsvarā dominē mežizstrāde. Mežsaimniecības pakalpojumus sniedz: ZS „Kalnieši, SIA „IP Dālderis”, ZS „Upmaļi”, ZS „Jaunvietas”.


Tūrisma nozarē darbojas ZS „Gulbji”, ZS „Pūpoli”, ZS „Mazreiņi”, ZS „Jaunslīterāni”. Zivkopības nozarē darbojas ZS Pūpoli un ZS Karpuškas. Transporta pakalpojumus nodrošina SIA ALKO, savukārt ceļu būves nozarē darbojas SIA MIKOR. Novadā tiek audzēti brieži un organizētas komercmedības briežu dārzā „Ziemeļsusējas brieži”. Populāra uzņēmējdarbības forma ir arī mazumtirdzniecība.

Novadā ir piecas pamatskolas – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Bērzgala un Rubenes, kā arī  viena vidusskola – Zasas vidusskola. Pateicoties sekmīgai finansējuma piesaistei, Jēkabpils novadā tiek realizēti vairāki mūžizglītības projekti.

Jēkabpils novads ir bagāts ar mežiem, ezeriem, purviem un dabas objektiem. Novadā atrodas 10 Eiropas Savienības izveidotā aizsargājamo teritoriju tīkla „ Natura 2000” teritorijas: deviņi dabas liegumi un daļa dabas parka „ Dvietes palienes”.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju uzņēmējiem, iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem , t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmam. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.


Seminārs darba devējiem Jēkabpilī

2013-11-07
14.novembrī pulksten 14:00 Jēkabpils agrobiznesa koledžas dienesta viesnīcas zālē, Pasta iela 1, Jēkabpilī, notiks seminārs darba devējiem „Nodarbinātības valsts aģentūras, pašvaldību un darba devēju sadarbība nodarbinātības veicināšanai”. Semināra darba kārtībā: NVA piedāvātie pakalpojumi un darba tirgus situācijas raksturojums; Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma un Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs; NVA pakalpojumi jauniešu nodarbinātības veicināšanai; Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) pakalpojumi darba devējiem.


ESF projekta "Pasākumi noteiktām personu grupām" ietvaros ir noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana

2013-07-18

Eiropas Sociālā fonda projekta "Pasākumi noteiktām personu grupām" (Nr.1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001) ietvaros ir noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana dalībai pasākumā.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām”
(projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001)

 


Turpinās darba devēju pieteikšanās

2013-06-05

Darba devēju pieteikšanās nelabvēlīgākā situācijā esošo darba ņēmēju (bezdarbnieku) nodarbināšanai un darba vietu izveide turpinās pasākuma „Pasākums noteiktām personām grupām” (valsts speciālā budžeta finansējums) ietvaros.


Piesakoties pasākumam, darba devējam jāaizpilda pieteikuma veidlapa „Pieteikums SB”.

Pēc sīkākas informācijas griezties NVA Jēkabpils filiālē - atbildīgā persona Gita Stalidzāne tālr.65231950; mob.tālr.28233827


Noslēdzies ESF projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām”

2013-06-04
ESF projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām” ar Eiropas subsidēto līdzfinansējumu NVA Jēkabpils filiālē ir noslēdzies. Visas plānotās darba vietas ir izveidotas.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv