Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Jēkabpils
filiāle

Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2018-10-16
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.1/15/I/001  
 
 
NVA Jēkabpils filiālē Jaunā iela 79e, Jēkabpilī 2018. gada 18. oktobrī plkst. 15:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.

 

Sēdē tiks izvērtēti darba devēju pieteikumi ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.1/15/I/001 aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” īstenošanai, kas izsludināts NVA mājas lapā 09.10.2018-17.10.2018.

 

Sēdē izskatāmie pieteikumi iesniedzami līdz 2018. gada 17. oktobrim

 

Atbildīgā par pasākumiem projekta koordinējošā eksperte Linda Vasiļevska; tālrunis 25685346


Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2018-10-08
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001  
 
NVA Jēkabpils filiālē Jaunā iela 79e, Jēkabpilī 2018. gada 10. oktobrī plkst. 14:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.
 

Sēdē tiks izvērtēti darba devēju pieteikumi ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001 aktīvā nodarbinātības pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai, kas izsludināts NVA mājas lapā līdz 27.09.2018.

 

Sēdē tiks izskatīti pieteikumi, kas iesniegti NVA Jēkabpils filiālē līdz 2018. gada 27. septembrim. Atbildīgā par pasākumu projekta koordinējošā eksperte Ligita Zustere; tālrunis 26608205.


Jēkabpilī notiks seminārs darba devējiem “Pieredzei vienmēr būs vērtība!”

2018-10-02
Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/1/001


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS), turpinot sabiedrības izglītošanu un informēšanu par gados vecāku cilvēku nodarbinātības problemātiku, rīko otro praktisko semināru ciklu “Pieredzei vienmēr būs vērtība!”. Praktiskais seminārs Zemgales plānošanas reģionā notiks 4. oktobrī, Jēkabpilī, Jēkabpils Tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3.

 

Piedalīties semināros aicināti uzņēmēji, valsts institūciju un pašvaldību pārstāvji, kuru pārziņā ir personāla vadības, darba aizsardzības jautājumi, kā arī uzņēmumu un institūciju vadītāji. Praktisko semināru cikls notiek Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” ietvaros. Dalība semināros ir bezmaksas. Pieteikties semināram var, aizpildot anketu internetā https://registration.lv/pieredzei_vienmer_bus_vertiba/?public.

 

Praktisko semināru cikls iecerēts kā “radošā laboratorija” – tā dalībnieki pēc īpaši izstrādātas interaktīvas metodoloģijas iesaistīsies risinājumu meklējumos par problemātiku, kas saistīta ar darbaspēka novecošanos, gados vecāku darbinieku veselības, izglītošanas, darba vides un darba pieredzes nodošanas jautājumiem. “Statistika liecina, ka darbaspēks ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā kļūst “vecāks”, vienlaikus modernā darba vide, tehnoloģijas un intensitāte prasa pielāgošanos jaunajiem darba apstākļiem, kas ne vienmēr ir vienkārši pat gados ļoti jauniem darbiniekiem,” uzsver NVA direktore Evita Simsone, norādot, ka tāpēc ir nepieciešams darba devējiem – neatkarīgi, vai darba devējs ir valsts, pašvaldība vai privāts uzņēmums – piedāvāt risinājumus un izstrādāt jaunas, inovatīvas idejas, kā pēc iespējas racionālāk un efektīvāk mūsdienu darba vidē nodarbināt gados vecākus cilvēkus, kuriem ir vērtīga darba pieredze, zināšanas un spējas, bet pakāpeniski rodas ar novecošanos saistītas grūtības.

“Mūsdienīga darba organizācija prasa arī radošus un nestandarta risinājumus, tāpēc izvēle seminārus organizēt kā “radošās laboratorijas” ir tikai loģiska,” saka NVA direktore.

 

Saskaņā ar nodarbinātības statistiku gandrīz trešdaļa visu nodarbināto ir vecumā no 50 līdz 64 gadiem. “Pieredze liecina, ka šīs vecuma grupas cilvēkiem ir daudz lielākas iespējas zaudēt darbu vai nokļūt ilgstošo bezdarbnieku rindās,” norāda ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” koordinatore Mairita Mēnese, “savukārt demogrāfiskās tendences rāda, ka nodarbināto vidū gados vecāku cilvēku īpatsvars tikai pieaugs, tāpēc daudz nozīmīgāk kā iepriekš ir rast atbilstošus praktiskus risinājumus, kā palīdzēt šiem cilvēkiem pielāgoties modernā darba tirgus prasībām. Mūsu piedāvātais semināru cikls darba devējiem ļaus ne tikai iepazīties ar jau gataviem ieteikumiem, bet pašiem, balstoties uz savu pieredzi, komandas darbā izstrādāt jaunus, inovatīvus risinājumus,” ir pārliecināta Mairita Mēnese, piebilstot, ka semināru viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir veicināt uzņēmējus, valsts un pašvaldības struktūru vadītājus un darba vides organizācijas speciālistus iesaistīties NVA pārraudzītā ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” aktivitātēs.

 

Praktiskajos semināros tiks izmantota Britu padomes un pilsētplānošanas jomā atzītu Lielbritānijas organizāciju izstrādāta interaktīva metodoloģija – radošās domāšanas metode “Nākotnes pilsētas spēle”. Seminārus vadīs “Nākotnes pilsētas spēles” Latvijā vadītāja Vita Brakovska. Viņa norāda, ka izpratne par konkrēto problemātiku nebūs vienīgais ieguvums semināru dalībniekiem: “Iestāžu un uzņēmumu vadītājiem, tāpat kā darba aizsardzības un personāla vadības speciālistiem ir svarīgi prast attīstīt radošas idejas, iesaistīties to izstrādē un ieviešanā, darboties komandā. Seminārā mūs gaida intensīvs darbs starpdisciplinārās komandās visas dienas garumā, ļoti praktiskā veidā iesaistoties gados vecāku nodarbināto problēmu risināšanā. Noslēgumā tiks izsniegts arī apliecinājums par dalību seminārā,” informē Vita Brakovska.

 

Sīkāk iepazīties ar ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” nosacījumiem dalībai programmā un paredzētajiem atbalsta pasākumiem var NVA mājaslapā (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=511&txt=4645).

 

Praktisko semināru cikls tiek rīkots Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” (nr. 7.3.2.0/16/1/001) ietvaros. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada decembrim, bet kopumā atbalstu saņēmušo personu skaits plānots līdz 3000.


NVA Jēkabpils filiāles vadītāja Svetlana Zujeva piedalīsies seminārā par sociālo uzņēmējdarbību

2018-09-19

26.09.2018. plkst.14.00 Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, konferenču zālē notiks seminārs par sociālo uzņēmējdarbību Jēkabpils reģiona iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām projekta “Sabiedriskā labuma radīšana caur uzņēmējdarbību” ietvaros. Tajā piedalīsies NVA Jēkabpils filiāles vadītāja Svetlana Zujeva, kura sniegs ieskatu semināra dalībniekiem par darba devēju iespējām izveidot subsidētās darba vietas, ka arī par apmācību pie darba devēja vai apmācību pēc darba devēja pieprasījuma.

Semināru organizē Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība ‘DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību. Seminārā piedalīsies darba devēji un nevalstiskās organizācijas.


Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2018-09-11

 ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001

 

NVA Jēkabpils filiālē Jaunā iela 79e, Jēkabpilī 2018. gada 14. septembrī plkst. 15:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.

 

Sēdē tiks izvērtēti darba devēju pieteikumi ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001 aktīvā nodarbinātības pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai, kas izsludināts NVA mājas lapā līdz 10.09.2018.

 

Sēdē tiks izskatīti pieteikumi, kas iesniegti NVA Jēkabpils filiālē līdz 2018. gada 10. septembrim. Atbildīgā par pasākumu projekta koordinējošā eksperte Ligita Zustere; tālrunis 26608205.


Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2018-07-05

 

 

 

NVA Jēkabpils filiālē Jaunā iela 79e, Jēkabpilī 2018. gada 06. jūlijā plkst. 15:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.
Sēdē tiks izvērtēti darba devēju pieteikumi ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001 aktīvā nodarbinātības pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai, kas izsludināts NVA mājas lapā līdz 13.06.2018.
Sēdē izskatāmie pieteikumi iesniedzami līdz 2018. gada 13. jūnijam. Atbildīgā par pasākumiem projekta koordinējošā eksperte Ligita Zustere; tālrunis 26608205.


26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv