Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Darba tirgus īstermiņa prognozes

 

NVA prognozē darba tirgus norises īstermiņā, savukārt vidēja

un ilgtermiņa prognozes sagatavo Ekonomikas ministrija.
 

 

ESF projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”,
Nr.7.1.2.2/16/I/001

 

Projekts tiek īstenots no 2016.gada līdz 2021.gadam un projekta mērķis ir izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, lai pieņemtu pamatotus un tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus lēmumus rīcībpolitikas izstrādei un ieviešanai. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma nodrošinās ērti un pārskatāmi pieejamu informāciju par prasmju un profesiju pieprasījumu gan īstermiņā, gan vidējā un ilgtermiņā, kā arī informāciju par izglītības iespējām, kas lietotājam atvieglos nākotnes vai turpmākās profesijas izvēli.


Projekta ietvaros plānots sagatavot pētījumu „Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku” (īsteno sadarbības partneris Ekonomikas ministrija), pilnveidot īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģiju, tai skaitā nodrošinot īstermiņa prognožu sagatavošana prasmju griezumā (īsteno NVA), veikt darba devēju aptaujas, kā arī citas darbības.

 

Iepriekš no 2010.gada līdz 2014.gadam tika īstenots ESF projekts „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus. 

 

Projekta ietvaros tieka izstrādāta darba tirgus īstermiņa prognozēšanas metodika, kas ietvēra arī ekonometrisko modeli. Izmantojot izstrādāto metodiku, NVA no 2015.gada patstāvīgi, reizi gadā gatavo darba tirgus īstermiņa prognozes. 

 

Prognožu gatavošana
Katrai nozarei ir izveidots ekonometriskais modelis, balstoties uz pagātnes nodarbinātības un pievienotās vērtības datiem. Izmantojot Ekonomikas ministrijas pievienotās vērtības prognozes pa nozarēm, tiek prognozēta kopējā nodarbinātība nozarē. Iegūtos rezultātus izmanto, lai prognozēto nodarbinātību sadalītu pa profesiju grupām izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes darbaspēka apsekojuma datus.
 

 

Tiek iegūtas darbaspēka pieprasījuma prognozes viena gada periodam (ceturkšņu dalījumā). Ar darba devēju aptauju palīdzību tiek koriģēti iegūtie rezultāti. Svari noteikti atbilstoši CSP darbaspēka apsekojuma un darba devēju aptauju izlašu lielumiem. Metodika paredz, par tām profesiju grupām, kurām iegūti krasi atšķirīgi rezultāti ar modeļa un darba devēju aptauju palīdzību, noskaidrot atbilstošās nozares ekspertu viedokli un nepieciešamības gadījumā koriģēt svarus atbilstošai profesiju grupai.

 

 

Darba tirgus īstermiņa prognozēšanas metodika

ESF projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” ietvaros šobrīd notiek aktīvs darbs pie darba tirgus īstermiņa prognozēšanas metodikas pilnveides, tai skaitā prognožu papildināšanas ar informāciju par nepieciešamajām prasmēm un ir sagatavots izvērtējums par prognozēšanas metodoloģijas pilnveidošanu un izvērtējums par profesijām atbilstošo prasmju saraksta izstrādi.

Turpmākajos soļos atbilstoši izvērtējumiem tiks pilnveidota darba tirgus īstermiņa prognozēšanas metodika.
 

Prognožu sagatavošanas shēma

 

 

 

Darba tirgus īstermiņa prognozes:


Darba tirgus prognožu izmantošana, apmācību vajadzību noteikšana

Darba tirgus prognozes tiek izmantotas galvenokārt, lai noteiktu apmācību vajadzības darba tirgū, kā arī, lai izstrādātu jaunus pasākumus un pakalpojumus un veiktu karjeras konsultēšanu. Apmācību saraksta apstiprināšana notiek vismaz vienu reizi gadā Labklājības ministrijas organizētajā komisijā, kurā ir arī sociālo partneru, citu ministriju pārstāvji un nozares eksperti.  

 

Lai noteiktu apmācību vajadzības, tiek izmantoti vairāki datu avoti, proti, NVA sagatavotās darba tirgus īstermiņa prognozes, NVA informācijas sistēmā uzkrātie un katru mēnesi analizētie statistikas dati, citu institūciju sagatavotie statistikas dati saistībā ar darba tirgu, kā arī Ekonomikas ministrijas gatavotās darba tirgus vidējā un ilgtermiņa prognozes.

Apmācību vajadzību noteikšanas shēma

 

< Atpakaļ

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

SKOLĒNU VASARAS DARBS

Reģistrēto skolēnu skaits
pa reģioniem

KOPĀ:
 
11897
Rīgas reģ.:
 
5161
Vidzeme:
 
1174
Kurzeme:
 
2142
Zemgale:
 
1651
Latgale:
 
1769

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv