Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Atbalsts tiem, kas vēlas strādāt

 

Pēc NVA statistikas, pēdējos gados reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti īpatsvars ik gadu pieaug: 

 

 

Salīdzinot 2019.gada 30.aprīļa datus ar 2018.gada 30.aprīļa datiem, bezdarbnieku ar invaliditāti palielinājums absolūtos skaitļos ir par 73 personām. Šai mērķa grupai atgriešanās darba tirgū ir lēnāka kā citām bezdarbnieku grupām, tāpēc atbalsta sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti piemērota darba meklējumos ir viena no NVA prioritātēm, kura tiek īstenota sadarbībā ar darba devējiem.

 

Kāds ir mērķa grupas kopējais statistiskais “portrets” un iepriekšējā darba pieredze?
2019. gada aprīļa beigās vairāk nekā puse (63,3%) no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir vecumā virs 50 gadiem (dzīves laikā varbūtība iegūt invaliditāti pieaug), 45,8% no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir ilgstošie bezdarbnieki, jaunieši bezdarbnieki (15-24) ir 2,2%.

Lielākais bezdarbnieku ar invaliditāti skaits pēc pēdējās nodarbošanās sadalījumā pa profesiju pamatgrupām pēc LR Profesiju klasifikatora (profesiju pamatgrupu Nr.0-9) – vienkāršajās profesijās (32,0% no kopējā bezdarbnieku ar invaliditāti skaita), tam seko pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (13,6%) un kvalificēti strādnieki un amatnieki (17,8%) (sk. Tabulu 1).

 

Cilvēku ar invaliditāti iekļaušana darba tirgū lielā mērā ir atkarīga no iegūtās profesionālās kvalifikācijas un iepriekšējā darbā iegūtajām prasmēm un iemaņām. NVA statistikas dati liecina, ka vairākumam reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti ir darba pieredze vidējās kvalifikācijas profesijās (52,1%), bet 15,7% ir strādājuši augstākas kvalifikācijas profesijās (sk. Tabulu 2).


Tabula 1
Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesiju grupām*
pēc pēdējās nodarbošanās (dati uz 30.04.2019.)

Profesiju

pamatgr.

Nr. 

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums 

Reģistrēto

b/d skaits

% no kopējā mērķa

grupas skaita 

 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
 0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas
0
 
 1 Vadītāji171 2,8%
 2 Vecākie speciālisti292 4,5%
 3 Speciālisti493 8,1%
 Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
 4 Kalpotāji
392
6,5%
 5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki1077 17,8%
 6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki1522,5%
 7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki825 13,6%
 8 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri709 11,7%
 Zemas kvalifikācijas profesijas
 9 Vienkāršās profesijas
1937 32,0%
 * - pēc LR Profesiju klasifikatora
 
Tabula 2
Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām
pēc pēdējās nodarbošanās (dati uz 30.04.2019.). Top 5

Profesiju

pamatgr.

Nr. 

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums 

 

Profesijas
Top 5

 

 

Reģistr. b/d skaits

 

Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
1
 Vadītāji Valdes loceklis
 29
 Galvenais grāmatvedis 24
 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (komercpakalpojumos) 7
 Valdes vadītājs/ priekšsēdētājs 7
 Pasta nodaļas priekšnieks7
2
Vecākie speciālisti
 Projekta vadītājs
24
 Pirmsskolas izglītības skolotājs23
 Vispārējās vidējās izglītības skolotājs14
 Vispārējās pamatizglītības skolotājs11
 Sākumizglītības skolotājs9
3Speciālisti
 Grāmatvedis (4.līm.kval.) 43
 Lietvedis33
 Grāmatveža palīgs31
 Medicīnas māsa25
 Sociālais aprūpētājs17
 Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
 4Kalpotāji
 Datu ievades operators
47
 Pastniekss47
 Noliktavas pārzini37
 Kasieris
30
 Grāmatvedis (3.līm.kval.)
24
 5Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
 Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
269
 Pārdevējs konsultants102
 Aprūpētājs98
 Pavārs85
 Asistents personām ar invaliditāti72
 6Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki
 Mežstrādnieks
48
 Laukstrādnieks20
 Lopkopis 19
 Koksnes šķirotājs7
 Cūkkopis6
 7Kvalificēti strādnieki un amatnieki
 Šuvējs92
 Kokapstrādes iekārtu operators63
 Zivju apstrādātājs60
 Ēku celtnieks44
 Atslēdznieks33
 8Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
 Kravas automobiļa vadītājs 102
 Automobiļa vadītājs 88
 Apkures/krāšņu kurinātājs 75
 Traktora vadītājs 53
 Traktortehnikas vadītājs 34
 Zemas kvalifikācijas profesijas
 9 Vienkāršās profesijas
 Palīgstrādnieks592
 Apkopējs376
 Sētnieks215
 Būvstrādnieks 67
 Ceha strādnieks 62
 
Kopumā var secināt, ka NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir labs potenciāls, lai iekļautos darba tirgū. Atsevišķu personu nodarbinātības iespējas ir atkarīgas no invaliditātes grupas un traucējumu veida, bet vairākums šo cilvēku, saņemot minimālu atbalstu un palīdzību, ir spējīgi veikt profesionālos pienākumus.


NVA pieredze bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātībā subsidētajās darba vietās arī liecina par to, ka bezdarbnieki, gan jaunieši, gan pieaugušie, ar dažādiem invaliditātes veidiem ir spējīgi strādāt vairākās profesionālās darbības jomās dažādā profesionālajā statusā (sk. kataloga sadaļu "Darbinieks ar invaliditāti: kas jāzina darba devējam?").

Bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātības atbalstam NVA ir uzsākts jauns subsidētās nodarbinātības pasākums (bez algas dotācijas bezdarbniekiem). NVA nodrošina atbalstu darba devējiem darba vadītāja atlīdzībai, darba vietas pielāgošanai atbilstoši ergoterapeita atzinumam, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumus (bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem).

Subsidētās darba vietas dod iespēju cilvēkam ar invaliditāti parādīt sevi darbā, bet darba devējam - novērtēt viņa profesionālās iemaņas un prasmes. Tas ir ceļa sākums uz pastāvīgu darbu.

Gadījumā, ja veselības stāvokļa dēļ turpināt iepriekšējo nodarbošanos nav iespējams, NVA piedāvā vairākas pārkvalifikācijas programmas, lai nodrošinātu iespēju strādāt līdzvērtīgā amatā un sekmīgi veidot karjeru jaunajā profesionālajā virzienā.

Bezdarbniekiem ar invaliditāti ir pieejami arī citi NVA īstenoti pakalpojumi: konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, neformālās izglītības programmas, reģionālās mobilitātes atbalsts. Vairākos nodarbinātības un apmācības pasākumos ir pieejami ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumi. Ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota klienta vajadzībām.

Lai cilvēkam ar invaliditāti atrastu vispiemērotāko nodarbošanos, bet darba devējam - motivētu darbinieku, svarīgs individuālais atbalsts, ko sniedz NVA nodarbinātības aģenti un karjeras konsultanti. Individuālās karjeras konsultācijas laikā, izmantojot dažādas metodikas, konsultants palīdz sasaistīt klienta profesionālās intereses ar spējām un prasmēm, ņemot vērā veselības stāvokli.

Karjeras konsultants palīdz arī darba devējam atbilstošo darbinieku atlasē, lai nekļūdītos izvēlē un atrastu piemērotāko darbinieku - motivētu, kvalificētu un gatavu strādāt.

2018. gadā darbā iekārtojušās 3839 personas ar invaliditāti, no kurām 1840 (47,9%) ir iekārtojušās darbā pēc dalības kādā no NVA organizētajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem.

Ļoti nozīmīgs ir atbalsts arī nodarbinātiem cilvēkiem ar invaliditāti, lai darbinieks varētu veikt darba pienākumus pēc iespējas ilgāk. ESF projekta projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001 ietvaros darba devēji var saņemt atbalstu darbinieku vecumā no 50 gadiem ilgākai darbspēju saglabāšanai aktīvajā darba tirgū: darba vietu pielāgošanas, veselības uzlabošanas pasākumi, informālā izglītība (prasmju nodošana un mentorings), karjeras konsultācijas, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi.

 

 


 

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv