Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātības iespējas

 

 

Pēc NVA statistikas, pēdējos gados bezdarbnieku ar invaliditāti īpatsvars katru gadu pieaug:

 

 

Pieaugums īpatsvarā daļēji skaidrojams ar kopējo cilvēku ar invaliditāti pieaugumu Latvijas iedzīvotāju skaitā, taču norāda arī uz pozitīvu tendenci, ka arvien vairāk cilvēki ar invaliditāti meklē piemērotu darbu un izmanto NVA pakalpojumus. Lai gan šogad vērojams NVA reģistrēto cilvēku ar invaliditāti samazinājums absolūtos skaitļos, atgriešanās darba tirgū ir lēnāka kā citām bezdarbnieku mērķa grupām, līdz ar to īpatsvara kāpums bezdarbnieku ar invaliditāti attiecībā pret kopējo bezdarbnieku skaitu turpinās. Tāpēc atbalsta sniegšana šai mērķa grupai piemērota darba meklējumos ir viena no NVA prioritātēm, kura tiek īstenota sadarbībā ar darba devējiem.

 

Kāds ir mērķa grupas kopējais statistiskais “portrets” un iepriekšējā darba pieredze?

2017. gada pirmajā pusgadā vairāk nekā puse (59%) no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir vecumā virs 50 gadiem (dzīves laikā varbūtība iegūt invaliditāti pieaug), jaunieši bezdarbnieki (15-24) - 3,3%.


Lielākais bezdarbnieku ar invaliditāti skaits pēc pēdējās nodarbošanās sadalījumā pa profesiju pamatgrupām pēc LR Profesiju klasifikatora (profesiju pamatgrupu Nr.0-9) – vienkāršajās profesijās (22,3% no kopējā bezdarbnieku ar invaliditāti skaita), tam seko pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (13%) un kvalificēti strādnieki un amatnieki (11,7%) – sk. Tabulu 1.
 

Cilvēku ar invaliditāti iekļaušana darba tirgū lielā mērā ir atkarīga no iegūtās profesionālās kvalifikācijas un iepriekšējā darbā iegūtajām prasmēm un iemaņām. NVA statistikas dati liecina, ka vairākumam reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti ir darba pieredze vidējās kvalifikācijas profesijās (39,2%), piemēram: noliktavas pārzinis, grāmatvedis (3.līm.kval.), pastnieks, datu ievades operators. 11,3% ir strādājuši augstākas kvalifikācijas profesijās, piemēram: struktūrvienības vadītāji, galvenie grāmatveži, skolotāji, projektu vadītāji (sk. Tabulu 2).  

 

Tabula 1
Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesiju grupām*
pēc pēdējās nodarbošanās (dati uz 30.06.2017.)
 

Profesiju

pamatgr.

Nr. 

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums 

Reģistrēto

b/d skaits

% no kopējā mērķa

grupas skaita 

 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
 0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas
 1
 
 1 Vadītāji 158 1,8%
 2 Vecākie speciālisti 301 3,5%
 3 Speciālisti 514 6%
 Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
 4 Kalpotāji
 416
 4,8%
 5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 1129 13%
 6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki 131 1,5%
 7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki 1006 11,7%
 8 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri 706 8,2%
 Zemas kvalifikācijas profesijas
 9 Vienkāršās profesijas
 1921 22,3%
 * - pēc LR Profesiju klasifikatora
 
Tabula 2
Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām
pēc pēdējās nodarbošanās. Top 5

Profesiju

pamatgr.

Nr. 

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums 

 

Profesijas
Top 5

 

 

Reģistr. b/d skaits

 

Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
1
 Vadītāji Valdes loceklis
 27
 Galvenais grāmatvedis 15
 Valdes vadītājs/priekšsēdētājs 9
 Pasta nodaļas priekšnieks 9
 Būvdarbu vadītājs 8
2
Vecākie speciālisti
 Projekta vadītājs
 20
 Vispārējās vidējās izglītības skolotājs
 17
 Pirmsskolas izglītības skolotājs 16
 Vispārējās pamatizglītības skolotājs 14
 Sociālais darbinieks 11
3Speciālisti
 Grāmatveža palīgs 47
 Lietvedis 45
 Grāmatvedis (4.līm.kval.) 32
 Medicīnas māsa 20
 Sociālais aprūpētājs 19
 Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
 4Kalpotāji
 Noliktavas pārzinis 38
 Grāmatvedis (3.līm.kval.) 38
 Pastnieks 36
 Datu ievades operators 33
 Kasieris 25
 5Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
 Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 328
 Aprūpētājs 104
 Pārdevējs konsultants 101
 Pavārs 88
 Apsargs 73
 6Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki
 Laukstrādnieks 24
 Lopkopis
 24
 Mežstrādnieks 24
 Malkas skaldītājs 7
 Motorzāģa operators 6
 7Kvalificēti strādnieki un amatnieki
 Šuvējs 101
 Kokapstrādes iekārtu operators  78
 Zivju apstrādātājs 70
 Atslēdznieks 45
 Ēku celtnieks 42
 8Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
 Apkures/krāšņu kurinātājs 104
 Kravas automobiļa vadītājs 95
 Automobiļa vadītājs 88
 Traktora vadītājs 48
 Traktortehnikas vadītājs 25
 Zemas kvalifikācijas profesijas
 9 Vienkāršās profesijas
 Palīgstrādnieks 611
 Apkopējs 396
 Sētnieks 197
 Pavāra palīgs 59
 Būvstrādnieks 55
 
Kopumā var secināt, ka NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir labs potenciāls, lai iekļautos darba tirgū. Atsevišķu personu nodarbinātības iespējas ir atkarīgas no invaliditātes grupas un traucējumu veida, bet vairākums šo cilvēku, saņemot minimālu atbalstu un palīdzību, ir spējīgi veikt profesionālos pienākumus.

NVA pieredze bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātībā subsidētajās darba vietās arī liecina par to, ka bezdarbnieki, gan jaunieši, gan pieaugušie, ar dažādiem invaliditātes veidiem ir spējīgi strādāt vairākās profesionālās darbības jomās dažādā profesionālajā statusā (sk. kataloga sadaļu "Darbinieks ar invaliditāti: kas jāzina darba devējam?").

Subsidētās darba vietas dod iespēju cilvēkam ar invaliditāti parādīt sevi darbā, bet darba devējam - novērtēt viņa profesionālās iemaņas un prasmes. Tas ir ceļa sākums uz pastāvīgu darbu.

Gadījumā, ja veselības stāvokļa dēļ turpināt iepriekšējo nodarbošanos nav iespējams, NVA piedāvā vairākas pārkvalifikācijas programmas, lai nodrošinātu iespēju strādāt līdzvērtīgā amatā un sekmīgi veidot karjeru jaunajā profesionālajā virzienā.

Lai cilvēkam ar invaliditāti atrastu vispiemērotāko nodarbošanos, bet darba devējam - motivētu darbinieku, svarīgs individuālais atbalsts, ko sniedz NVA nodarbinātības aģenti un karjeras konsultanti. Individuālās karjeras konsultācijas laikā, izmantojot dažādas metodikas, konsultants palīdz sasaistīt klienta profesionālās intereses ar spējām un prasmēm, ņemot vērā veselības stāvokli.

Karjeras konsultants palīdz arī darba devējam atbilstošo darbinieku atlasē, lai nekļūdītos izvēlē un atrastu piemērotāko darbinieku - motivētu, kvalificētu un gatavu strādāt.

2017. gada 6 mēnešos darbā iekārtojušās 1778 personas ar invaliditāti, no kurām 692 (38,9%) ir iekārtojušās darbā pēc dalības kādā no NVA organizētajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem.

 

 


 

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

SKOLĒNU VASARAS DARBS

Reģistrēto skolēnu skaits
pa reģioniem

KOPĀ:
 
12067
Rīgas reģ.:
 
5261
Vidzeme:
 
1189
Kurzeme:
 
2159
Zemgale:
 
1677
Latgale:
 
1781

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv