Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Pasākums „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

 


 PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS

 

ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 pasākums

„Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” 
 
Pasākuma mērķis:
• atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā;
• biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšana, kas vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu.

 

Pasākuma mērķa grupa:
• jaunietis bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē un ir reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra) kā bezdarbnieks;
• atrodas Aģentūras filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts Pasākums;
• izteicis vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas sistēmā;
• atbilst biedrības/nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību;
• atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

 

Pasākumu organizē un īsteno Aģentūra sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām – biedrībām/nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas) (turpmāk - nevalstiska organizācija).

 

Iesaistes ilgums Pasākumā - līdz trim mēnešiem.

 

Pasākuma īstenotājiem nevalstiskām organizācijām jāievēro šādi nosacījumi:
• nevalstiska organizācija reģistrēta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
• nevalstiskai organizācijai ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tā nepieciešamību nosaka normatīvie akti;
• pēdējā gada laikā nevalstiskā organizācija nav pārkāpusi līgumu noteikumus par Aģentūras organizēto aktīvo nodarbinātības Pasākumu īstenošanu;
• nevalstiskai organizācijai nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents netiek likvidēts;
• nevalstiska organizācijai nav nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, parādu vai ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā nepārsniedz 150 euro;
• Pasākuma īstenošanas vietā ir atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams Pasākuma īstenošanai;
• Pasākuma darba vide atbilst darba drošības prasībām;
• ja Pasākumā tiks iesaistīts jaunietis bezdarbnieks ar invaliditāti, Pasākuma īstenošanas vietas telpa/vide ir funkcionāli pielāgota tam, lai nodrošinātu jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, iespēju iekļūt un brīvi pārvietoties pasākuma īstenošanas vietā veicot nepieciešamos amata pienākumus.

 

Slēdzot līgumu Aģentūra ar nevalstiskajām organizācijām nodrošina, ka līgumā iekļauj šādus pienākumus:
• noslēgt līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku par dalību Pasākumā;
• nodarbināt mērķa grupas bezdarbnieku nevalstiskajā organizācijā piecas dienas nedēļā ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā, atbilstoši darba laika grafikam, kas noteikts līgumā ar jaunieti bezdarbnieku.

 

Aģentūra nevalstiskajām organizācijām nodrošina šādu finanšu atbalstu Pasākuma īstenošanai:
• jaunieša bezdarbnieka ikmēneša stipendiju 5,00 euro par vienu iesaistes dienu;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanu.

 

Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties dalībai Pasākumā?

• 1.solis
Izdrukā un aizpildi pieteikuma formu,  apliecinājuma pieteikumu un pievieno norādīto informāciju. Ja rodas kādas neskaidrības, sazinies ar tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).

• 2.solis
Aizpildīto pieteikumu iesniedz vai nosūti pa pastu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots izveidot darba vietu.

• 3.solis

NVA filiāle rakstveidā informē nevalstisko organizāciju par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt līgumu.


 

Pretendentu iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē saskaņā ar:
Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikumu .

 

Vēršam uzmanību, ka pretendentu pieteikšanās pasākumu īstenošanai izsludināta 16.07.2018. Plašāka informācija ŠEIT.

 

Saistītie dokumenti:


•    Pieteikums

•    Līgums ar biedrību/nodibinājumu
•    Pieņemšanas – nodošanas akts

•    Informācija par iesaistes laiku un aprēķināto stipendiju

•    Līgums par jaunieša dalību

•    Darba devēju izvēles nolikums
 

 

  Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā Aģentūras filiālē.

< Atpakaļ

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv