Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes

Profesionālās izglītības ieguve

 

 

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

 

 

Aktīvais nodarbinātības pasākums „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākums „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana”

 

Pasākuma mērķis ir paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielināt viņu iespēju integrēties darba tirgū.

 

Pasākuma mērķa grupa ir bezdarbnieki.

 

Pamatnosacījumi izglītības iestādēm, īstenojot apmācību ar kuponu metodi:

 

  • Apmācību jomas un profesijas, kurās, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm, nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka Labklājības ministrijas izveidota komisija. Izglītības iestāde īsteno apmācību atbilstoši Labklājības ministrijas apstiprinātajam Apmācību jomu un profesiju saraksta

 

Apmācības īstenotāju izvēli organizē ar Aģentūras rīkojumu  apstiprināta Pasākuma īstenotāju izvēles komisija (turpmāk – Komisija), kas darbojas saskaņā ar tās nolikumu. Komisija veic izglītības iestāžu izvērtēšanu un izvēlas Pasākuma īstenotājus atbilstoši MK noteikumos Nr.75 noteiktajam:

o   lai izvēlētos apmācības īstenotājus, Komisija publicē Aģentūras mājaslapā paziņojumu pretendentiem par piedāvājumu iesniegšanu apmācības īstenošanai vai uzaicina pretendentu pieteikties apmācības īstenošanai;

o   Programmu īstenotāju izvēles Kārtība un Apmācības pasākumu īstenotāju izvēles pastāvīgo komisiju nolikums:


Informācija par Izsludinājumiem tiek ievietota Aģentūras mājaslapā:


Izglītības iestādes piedāvājums, kurš pēc izvērtēšanas izsludinājumā tiek atbalstīts profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmu īstenošanai, tiek iekļauts profesionālās tālākizglītības programmu sarakstā vai profesionālās pilnveides programmu sarakstā

 

Profesionālās apmācības īstenošana

 

Apmācības tiek īstenotas atbilstoši Profesionālās tālākizglītības un Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanas nosacījumiem:

Izglītības iestāde bezdarbniekam pēc izglītības programmas apguves un noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas izsniedz:

o    profesionālās tālākizglītības programmās – profesionālās kvalifikācijas apliecību;

o    profesionālās pilnveides izglītības programmās – apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.


Izglītības iestāde Apmācību īsteno piešķirtā finansējuma ietvaros, pamatojoties uz bezdarbniekam izsniegto apmācību kuponu profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei:


Izglītības iestāde uzsāk bezdarbnieka Apmācību viena mēneša laikā no Kupona otrās daļas aizpildīšanas dienas. Apmācību īsteno individuāli vai grupā, kurā ir ne vairāk kā 12 izglītojamie.

 

Izglītības iestāde pirms Kuponā norādītā datuma par Apmācības uzsākšanu iesniedz Aģentūras filiālē iepriekš elektroniski saskaņotu Apliecinājumu:

Izglītības iestāde pēc apmācību pabeigšanas iesniedz pirms tam elektroniski saskaņotu pieņemšanas – nodošanas aktu:

 

Norēķini ar izglītības iestādēm par Pasākuma īstenošanu tiek veikti saskaņā ar Aģentūrā noteikto kārtību.

 

Apmācību monitorings

 

Izglītības iestādei ir iespēja iepazīties ar bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātību sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un izglītības iestādēm:


Izglītības iestādei ir iespēja iepazīties ar aktuālo informāciju Bezdarbnieku iesaistē aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem”:


 

Plašākas iespējas uzzināt par apmācību īstenošanu ar kuponu metodi var:

  • Sūtot e-pastu
    Aplūkot e-pastu
  • Zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80200206

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRSPēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv