Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā

 

 


 

ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001
atbalsta pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”
 
 

Pasākuma mērķis:

 • atbalsts Jauniešu darbam sabiedrības labā;
 • biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšana kas vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicinot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu.

 

Pasākuma mērķa grupa:

 • jaunietis bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē un ir reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūrā) kā bezdarbnieks;
 • atrodas Aģentūras uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts Pasākums;
 • izteicis vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas sistēmā;
 • atbilst biedrības/nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību;
 • atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā iespējama ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.


Pasākumu organizē un īsteno Aģentūra sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām – biedrībām/nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas) (turpmāk - nevalstiska organizācija).


Iesaistes ilgums Pasākumā – līdz sešiem mēnešiem.


Pasākuma īstenotājiem nevalstiskām organizācijām jāievēro šādi nosacījumi:

 • nevalstiska organizācija reģistrēta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
 • nevalstiskai organizācijai ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tā nepieciešamību nosaka normatīvie akti; pēdējā gada laikā nevalstiskā organizācija nav pārkāpusi līgumu par Aģentūras organizēto aktīvo nodarbinātības Pasākumu īstenošanu;
 • nevalstiskai organizācijai nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents netiek likvidēts;
 • nevalstiskai organizācijai nav nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, parādu vai ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā nepārsniedz 150 euro;
 • Pasākuma īstenošanas vietā ir atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams Pasākumu īstenošanai;
 • Pasākuma darba vide atbilst darba drošības prasībām;
 • ja Pasākumā tiks iesaistīts jaunietis bezdarbnieks ar invaliditāti, Pasākuma īstenošanas vietas telpa/vide ir funkcionāli pielāgota, tam, lai nodrošinātu jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, iespēju iekļūt un brīvi pārvietoties pasākuma īstenošanas vietā, veicot nepieciešamos amata pienākumus.


Slēdzot līgumu Aģentūra ar nevalstiskajām organizācijām nodrošina, ka līgumā iekļauj šādus pienākumus:

 • noslēgt līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku par dalību pasākumā;
 • nodarbināt mērķa grupas bezdarbnieku nevalstiskajā organizācijā piecas dienas nedēļā, ne mazāk kā 4 stundas dienā un ne vairāk kā 8 stundas dienā, atbilstoši darba laika grafikam, kas noteikts līgumā ar jaunieti bezdarbnieku.

 

Aģentūra nevalstiskajām organizācijām nodrošina šādu finanšu atbalstu Pasākuma īstenošanai:

 1. jaunieša ikmēneša stipendija proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām. Stipendijas apmērs ir 5 euro dienā;
 2. nelaimes gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanai;
 3. izdevumu segšanai par tādu veselības pārbaužu veikšanu pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuras paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm.

 

Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties dalībai Pasākumā?
1. Solis

Aizpildi pieteikuma formu un pievieno norādīto informāciju. Ja rodas neskaidrības, sazinies ar tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).
2. Solis
Aizpildīto pieteikumu iesniedz vai nosūta pa pastu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots izveidot darba vietu.
3. Solis
NVA filiāle ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt nevalstiskajai organizācijai Pasākuma īstenošanu.
4. Solis
NVA filiāle rakstveidā informē nevalstisko organizāciju par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt līgumu.

 

Pretendentu iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē saskaņā ar:
Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības un atbalsts pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikumu.

 

 


Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā Aģentūras filiālē.

< Atpakaļ

26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv