Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Jaunumi e-pastā
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes
Pasākums noteiktām personu grupām (PNPG)

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) īsteno aktīvo nodarbinātības pasākumu "Pasākums noteiktām personu grupām" (turpmāk - pasākums).

 

Pasākuma mērķis: bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē pasākumu bezdarbniekiem, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
1. personai ir noteikta invaliditāte;
2. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);
3. persona ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);
4. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma) un ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem (dokumentāri apliecina);
5. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma) un ir vecāka par 55 gadiem;
6. persona ir vecāka par 55 gadiem;


Bezdarbnieki, kuri tiek iesaistīti pasākumā, var pretendēt uz finanšu atlīdzību pirmos četrus darba tiesisko attiecību mēnešus, iesaistoties atbalsta pasākumā “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros”.

 

Finanšu atlīdzība paredzēta vienam no šiem mērķiem:

  1. Transporta izdevumu segšanai par braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz subsidēto darba vietu uz atpakaļ;
  2. Izdevumu kompensēšanai par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā, t.sk. arī transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīvesvietas uz subsidēto darba vietu un atpakaļ.


Nosacījumi, lai saņemtu finanšu atlīdzību:

  1. Subsidētā darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no b/d deklarētās dzīvesvietas (izņemot Rīgu) un b/d norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja darba devējs piedāvā vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 10 Aģentūrā reģistrētiem b/d;
  2. B/d ir noteikts normālais darba laiks un b/d darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru;
  3. 10 darba dienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas ir saņemts b/d Iesniegums, un Aģentūras filiāle trīs darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas ir pieņēmusi Lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu.

 

Iesnieguma forma bezdarbniekiem, kuri iesaistīti ESF projektā “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” atrodama šeit.

 

Piešķiramās finanšu atlīdzības apmērs ir ne vairāk kā 400 euro apmērā. Finanšu atlīdzību izmaksā, pārskaitot to uz atlīdzības saņēmēja norādīto bankas kontu.


NVA darba devējam nodrošina finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai!

 

Darba devēji var būt - komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

 

Finanšu atbalstu bezdarbnieku nodarbināšanai nodrošina 12 - 24 mēnešus (finanšu atbalstu bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai nodrošina 24 mēnešus).

 

Katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz bezdarbniekam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

Bezdarbnieki ar invaliditāti pasākuma īstenošanas laikā var saņemt ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas pakalpojumus, kā arī tiek nodrošināta darba vietas pielāgošana katra bezdarbnieka ar invaliditāti veselības vajadzībām.

 

Papildu informāciju par pasākuma organizēšanu un prasībām darba devējiem var saņemt NVA filiālēs.

< Atpakaļ

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīga
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

APTAUJA

Vai Jūs plānojat apmeklēt e-prasmju nedēļas pasākumus?

  Jā – tai skaitā NVA organizētos
  Jā – bet tie nebūs NVA organizētie pasākumi, ko apmeklēšu
 
  Nezināju par e-prasmju nedēļu

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: nva@nva.gov.lv