Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) CV un vakanču portāls

 

NVA CV un vakanču portāls – tā ir darba meklētāju CV un darba devēju piedāvāto brīvo darba vietu bezmaksas datu bāze. NVA CV un vakanču portāls pieejams šeit.


Iespējas darba meklētājiem

Bez autorizācijas, darba meklētājiem NVA CV un vakanču portālā ir iespēja meklēt vakances pēc dažādiem parametriem:

  • pēc vēlamās darbības jomas,
  • darba vietas atrašanās reģiona,
  • darba slodzes,
  • vakanču ievietošanas laika,
  • publicēšanas datuma,
  • algas apmēra
Darba meklēšanas atbalsta pasākumi

 


Darba meklēšanas atbalsta pasākumi — bezdarbnieka individuālā darba meklēšanas plāna izstrāde, bezdarbnieka profilēšana (klasifikācija secīgai iesaistei aktīvajos nodarbinātības pasākumos), piemērota darba noteikšana, informēšana par darba meklēšanas metodēm, darba meklēšanas pienākuma izpildes pārbaude un citi aktīvu darba meklēšanu veicinoši pasākumi, kas motivē bezdarbniekus un darba meklētājus aktīvāk meklēt darbu un iekļauties darba tirgū.

Piemērota darba noteikšana


Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar bezdarbnieku nosaka viņam piemērotu darbu ņemot vērā:
1. bezdarbnieka profesionālo sagatavotību (bezdarbniekam ir nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu piedāvātā darba pienākumus, tai skaitā nepieciešamā valsts valodas prasmes pakāpe) ar nosacījumu, ka:
1) pirmos trīs mēnešus no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas bezdarbniekam tiek piedāvāts darbs profesijā, kurā bezdarbnieks, iepriekš strādājis, ieguvis izglītību, vai zemākas kvalifikācijas darbs, ja bezdarbnieks izteicis tādu vēlmi;
2) nākamajos trīs bezdarbnieka statusa mēnešos bezdarbniekam var tikt piedāvāts arī zemākas kvalifikācijas darbs, nekā bezdarbnieks iepriekš ir strādājis vai ieguvis izglītību;
3) atlikušajos bezdarbnieka statusa mēnešos bezdarbniekam piedāvā arī mazkvalificētu darbu (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai).


2. bezdarbnieka veselības stāvokli. Bezdarbniekam ir pienākums informēt Nodarbinātības valsts aģentūru par funkcionāliem traucējumiem un veselības problēmām, kuru dēļ viņš nespēj veikt noteiktus darbus, apliecinot to ar ārstējošā ārsta izziņu;

 

3. piedāvātā darbavieta ir sasniedzama no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas, ceļā pavadot ne vairāk par vienu ar pusi stundu vienā virzienā;


4. darba algas apmēru, kurš uzskatāms par atbilstošu, ja:
1) piedāvātās darba algas apmērs uzskatāms par atbilstošu, ja pirmajos trijos bezdarba mēnešos tas nav mazāks par vidējo atalgojumu attiecīgajā profesijā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publicētajiem datiem par profesiju vidējo stundas tarifu likmi. Nākamajos bezdarbnieka statusa mēnešos atbilstošs darba algas apmērs ir arī tāds, kas ir zemāks par vidējo atalgojumu attiecīgajā profesijā, atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publicētajiem datiem par vidējo stundas tarifu likmi, bet ne mazāks par valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru. Ja bezdarbnieks vienlaikus ir strādājis vairākās profesijās, tiek ņemti vērā dati par vidējo atalgojumu profesijā, kurā tiek piedāvāta brīvā darba vieta;
2) ja bezdarbnieks iepriekš nav strādājis, ieguvis profesionālo izglītību, vai tā iepriekšējie darba ienākumi nesasniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, bezdarbnieks ir bijis pašnodarbinātās personas statusā (likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē) vai ir bijis reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas ir pagājuši seši mēneši, uzskatāms, ka atbilstošs darba algas apmērs ir valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;


5. bezdarbnieka reālās iespējas uzsākt darba tiesiskās attiecības konkrētā darba vietā (nepastāv apstākļi, kas nav atkarīgi no bezdarbnieka gribas un kas kavē darba tiesisko attiecību uzsākšanu, piemēram, bērna, kas nav sasniedzis vecumu, no kura uzsāk sagatavošanu pamatizglītības ieguvei) pieskatīšana, ja pašvaldība nav nodrošinājusi pieskatīšanas pakalpojumu, personas ar invaliditāti kopšana. Minētie iemesli jāapliecina ar kompetentās iestādes izziņu.

 

Darba meklējumu dienasgrāmata
Paredzēta vakanču rezultātu reģistrēšanai un Nodarbinātības valsts aģentūras informēšanai par darba meklējumu rezultātiem.

 

Profilēšanas metode
Mērķis veicināt efektīvu un mērķtiecīgu Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvāto pakalpojumu piemērošanu klientiem, lai pēc iespējas saīsinātu klientu bezdarba periodu un novērstu potenciālos riskus, kas varētu kavēt klientu veiksmīgu atgriešanos darba tirgū.

Informatīvās dienas NVA klientiem

 

Informatīvās dienas NVA klientiem
Kā meklēt darbu?

 

Kā meklēt darbu?
Skatīt aktuālās vakances

 

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts
Reģistrēt savu CV

 

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv