Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai

 
Pasākuma mērķis ir sniegt konsultatīvus un finanšu atbalsta pasākumus, kas palīdz bezdarbniekiem ar iepriekšēju sagatavotību un ievirzi komercdarbības veikšanā uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus.

Pasākumā var iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki, kuri (nepieciešams uzrādīt apliecinošus dokumentus):
  • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
  • ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
  • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.

Pasākuma laikā bezdarbnieki saņem nepieciešamo palīdzību un atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai:
  • konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un izstrādāšanā (20 konsultācijas 6 nedēļu laikā);

un ja aģentūras izraudzīts eksperts devis pozitīvu slēdzienu par biznesa plāna dzīvotspēju un nepieciešamo Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu
-
  • konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā (20 konsultācijas);
  • komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai – ne vairāk kā 5000, 00 EUR atbilstoši apstiprinātajai biznesa plāna tāmei;
  • mēneša dotāciju pasākuma īstenošanas sākumposmā (pirmajos sešos mēnešos) - valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā.

Nodarbinātības valsts aģentūra iepirkuma procedūras rezultātā izvēlas konsultantu un ekspertu pakalpojumu sniedzējus.
 
Pasākuma ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1), Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1408/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/9), Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulu (ES) Nr.717/2014 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 28.jūnijs, Nr. L 190/45), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.
 
2016.gadā pasākumā „Pasākumi komercdarbība vai pašnodarbinātības uzsākšanai” tika iesaistīti 150 bezdarbnieki, no tiem 142 bezdarbnieki iesniedza ekspertiem izvērtēšanai izstrādātus biznesa plānus. Ekspertu pozitīvs atzinums saņemts par 50 biznesa plāniem. Pozitīvu atzinumu saņēmušie un Aģentūras atbalstam rekomendētie biznesa plānu izstrādātāji noslēdza līgumus ar Nodarbinātības valsts aģentūru un saņēma konsultatīvu un finanšu atbalstu biznesa plāna īstenošanai. Biznesa plāni tiek īstenoti šādās jomās: apģērbu un aksesuāru izgatavošana, lauksaimniecība un mežsaimniecība, kokapstrāde, metālapstrāde, inženiertehniskie pakalpojumi, grāmatvedības un juridisku konsultāciju pakalpojumi, mēbeļu ražošana un citas.

2015.gadā pasākumā „Pasākumi komercdarbība vai pašnodarbinātības uzsākšanai” tika iesaistīti 150 bezdarbnieki, no tiem 139 bezdarbnieki iesniedza ekspertiem izvērtēšanai izstrādātus biznesa plānus. Ekspertu pozitīvs atzinums saņemts par 50 biznesa plāniem. Visi 50 biznesa plānu izstrādātāji noslēdza līgumus ar Nodarbinātības valsts aģentūru un saņēma konsultatīvu un finanšu atbalstu biznesa plāna īstenošanai. Biznesa plāni tiek īstenoti šādās jomās: apģērbu un aksesuāru izgatavošana, skaistumkopšana un veselība, atpūtas un izklaides pasākumi, pārtikas produktu un dzērienu ražošana/ēdināšana, lauksaimniecība un mežsaimniecība, kokapstrāde, izglītība, inženiertehniskie pakalpojumi, grāmatvedības un finanšu konsultāciju pakalpojumi, mēbeļu ražošana un citas.
    
2014.gadā pasākumā tika iesaistīti 120 bezdarbnieki – no kuriem 110 iesniedza ekspertiem izvērtēšanai sagatavotos biznesa plānus. Atbilstoši ekspertu atzinumiem finansiāli un konsultatīvi tika atbalstīta 40 biznesa plānu īstenošana. Biznesa plāni tiek īstenoti šādās jomās: sporta, atpūtas un izglītojošo pasākumu organizēšana; grāmatvedība; friziera, fotogrāfa, šuvēja pakalpojumi; automašīnu, laivu, datoru remonts; dizaina studija, kokapstrāde un galdniecība, tekstilizstrādājumu ražošana.

 

2013.gadā pasākumā tika iesaistīti 160 bezdarbnieki, no kuriem 155 iesniedza ekspertiem izvērtēšanai sagatavotos biznesa plānus. Sadarbībā ar konsultantiem biznesa plānus izstrādāja 135 bezdarbnieki. Atbilstoši ekspertu atzinumiem finansiāli un konsultatīvi tika atbalstīta 53 biznesa plānu īstenošana.
 
2012.gada sākumā pasākumā tika iesaistīti 319 bezdarbnieki, no kuriem 274 iesniedza ekspertiem izvērtēšanai sagatavotos biznesa plānus. Par 85 biznesa plāniem eksperti sniedza pozitīvus atzinumus. Visi 85 biznesa plānu sagatavotāji noslēguši līgumus ar Nodarbinātības valsts aģentūru un saņēmuši konsultatīvu un finanšu atbalstu biznesa plānu īstenošanai.

2011.gada
augustā pasākumā „Pasākumi komercdarbība vai pašnodarbinātības uzsākšanai” tika iesaistīti 34 bezdarbnieki, kuri ekspertu izvērtēšanai iesniedza patstāvīgi sagatavotus biznesa plānus, finanšu atbalsts tika sniegts 11 labāko biznesa plānu izstrādātājiem.

2010.gada beigās un 2011.gada sākumā  Nodarbinātības valsts aģentūra aktīvajā nodarbinātības pasākumā “Pasākumi komercdarbība vai pašnodarbinātības uzsākšanai” iesaistīja 350 bezdarbniekus, kas sadarbībā ar konsultantiem izstrādāja biznesa plānus. 2011.gada maijā ekspertiem izvērtēšanai tika iesniegti 313 biznesa plāni. Par 82 biznesa plāniem eksperti sniedza pozitīvu atzinumu, uz kura pamata Nodarbinātības valsts aģentūra sniegusi finanšu atbalstu biznesa plāna īstenošanai.

2009.gadā Nodarbinātības valsts aģentūra sniegusi atbalstu 250 bezdarbniekiem biznesa plānu sagatavošanai un izstrādei un atbalsta pakalpojumus 80 labāko biznesa plānu īstenošanai.

2008.gadā Nodarbinātības valsts aģentūra sniegusi atbalstu 93 Latgales reģiona un Rīgas bezdarbniekiem biznesa plānu sagatavošanai un izstrādei un atbalsta pakalpojumus 20 labāko biznesa plānu īstenošanai.


Saistošie dokumenti:

 Ar NVA atbalstu Zane īsteno savu biznesa ideju
Skatiet labas prakses piemēra video!
© European Job Mobility Program, http://ec.europa.eu/eures/ , 2011


Oriģināla ideja, audzējot Kalifornijas sliekas, paver iespēju uzņēmējdarbībai
Skatiet labas prakses piemēra video!

© Sižets no TV raidījuma "Viss notiek", autors: Ansis Bogustovs (HansaMedia), 30.11.2009


Svetlana no Ventspils izstrādā biznesa plānu veselīgas pārtikas ražotnes izveidei, lai pretendētu uz NVA atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Skatiet labas prakses piemēra video!

© Sižets no TV raidījuma "Viss notiek", autors: Ansis Bogustovs (HansaMedia), 02.11.2009


Kā izmantot NVA atbalstu komercdarbības uzsākšanai? Skatiet labas prakses piemēra video!
© Sižets no TV raidījuma "Viss notiek", autore: Krista Vāvere (HansaMedia), 20.07.2009

 
* Video sižetam ir informatīvs raksturs


Papildu informāciju par atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai iegūsi tuvākajā NVA filiālē.

 

 
 
 
 
uz augšu

 

< Atpakaļ

26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv