Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Par grozījumiem darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas dokumentos
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Licences apturēšana vai anulēšana

 

Nodarbinātības valsts aģentūrai, pamatojoties uz pārbaudē konstatētajiem pārkāpumiem, ir tiesības pieņemt lēmumu par licences darbības apturēšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai, pamatojoties uz tiesībaizsardzības iestāžu vai ārvalstu kompetento institūciju iesniegtajiem dokumentiem par iespējamiem noziedzīgajiem nodarījumiem, ja nav ievērotas 2007.gada 3.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības kārtība”  noteiktās prasības, nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai. Šajā termiņā licences saņēmējs ir tiesīgs veikt tikai tās darbības, kas nepieciešamas šo pārkāpumu novēršanai. Pēc pārkāpumu novēršanas Nodarbinātības valsts aģentūras amatpersona lemj par licences darbības atjaunošanu.


Nodarbinātības valsts aģentūra pieņem lēmumu par licences anulēšanu, ja pārbaudē konstatēts, ka licences saņēmējs:
  1. nav pildījis šajos noteikumos noteiktos pienākumus, radot būtisku apdraudējumu vai kaitējumu darbiekārtošanas pakalpojumu saņēmēja likumīgajām interesēm, vai lēmumā par licences darbības apturēšanu noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētos pārkāpumus;
  2. ir pārkāpis citus ar licences izmantošanu saistītos normatīvos aktus un attiecīgo pārkāpumu dēļ rada vai var radīt apdraudējumu darbiekārtošanas pakalpojumu saņēmēja likumīgajām interesēm;
  3. sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas, lai saņemtu licenci;
  4. neatbilst licences saņēmējam izvirzītajām prasībām;
  5. darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ir izbeidzis vai pārtraucis uz laikposmu, kas ir ilgāks par gadu, vai no pārskatiem par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu atkārtoti secināms, ka darbiekārtošanas pakalpojumi netiek sniegti.


26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀTJAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv