Kontaktinformācija
Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Jaunumi e-pastā
Biežāk uzdotie jautājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi

 


 
Informācija par dokumentu atvasinājumu un tulkojumu noformēšanu ir pieejama apakšsadaļā “KOMERSANTIEM – DARBIEKĀRTOŠANAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM”

 

Ņemot vērā Aģentūrā pastāvošo caurlaižu sistēmu, komersantu pārstāvjiem jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība.


 


 

Uzmanību!
Ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem atļauts nodarboties komersantiem, kuriem Satiksmes ministrija ir izsniegusi attiecīgu licenci. Ar Satiksmes ministrijas licencēto komersantu sarakstu ir iespējams iepazīties Latvijas Jūras administrācijas mājas lapā.

 

 

 

Pirms sadarbojies ar darbiekārtošanas komersantu, iepazīsties ar informāciju NVA mājas lapā par

Pirms sadarbojies ar darbiekārtošanas komersantu, iepazīsties un noslēdz abpusējo sadarbības līgumu par pakalpojuma saņemšanu!

Pirms maksā komersantam, pārliecinies, ka saņemsi maksājumu apliecinošu dokumentu! 

 

 

Par grozījumiem darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas dokumentos
 

 

DARBA MEKLĒTĀJIEM
KOMERSANTIEM - DARBIEKĀRTOŠANAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM


 


  
Kas jāņem vērā, izmantojot licencēto firmu pakalpojumus:

 

Darbiekārtošanas pakalpojumus (konsultēšana darbiekārtošanas jautājumos, informēšana par brīvajām darba vietām, iekārtošana darbā vai citi nodarbinātību veicinoši pakalpojumi) ir tiesīgs sniegt komersants, kas ir saņēmis Nodarbinātības valsts aģentūras licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai. Licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešama arī tad, ja darbiekārtošanas pakalpojumi tiek sniegti bez maksas.

 

Darba meklētājam, sadarbojoties ar darbiekārtošanas firmu, jāatceras, ka:

 • izvēloties darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju, vispirms Aģentūras mājas lapas reģistrā, ir jāpārliecinās, vai komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus un ir saņēmis Aģentūras izsniegtu licenci;


 • jāpieprasa pakalpojuma sniedzējam uzrādīt NVA izdoto licenci, no 2013.gada 6.jūlija licence ir gan elektroniskā dokumenta formā, gan papīra dokumenta formā;


 • rūpīgi jāizlasa līgumi, un pirms noslēgšanas jānoskaidro visi nosacījumi;


 • jānoskaidro informācija par darba tiesībām, pienākumiem, algu un darba stundu skaitu;


 • jāpārliecinās, vai, strādājot ārvalstī, ir garantēta dzīves vieta;


 • jābūt pārliecinātam, ka attiecīgās valsts valodas zināšanu līmenis ir pietiekams darba veikšanai;


 • jāsazinās ar darba devēju un jānoskaidro, vai darba devējs ir informēts par darbinieka ierašanos;


 • jānodrošinās ar iztikas minimumu vismaz pirmajām darba nedēļām (vēlams ņemt līdzi nevis skaidru naudu, bet starptautiskās norēķinu kartes);


 • jāatceras, ka darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējam (licences saņēmējam) ir pienākums rakstveidā iepazīstināt ar darba līgumu (kas tiks noslēgts ar darba devēju) un tā atbilstību Latvijas Republikas vai ārvalsts normatīvo aktu prasībām, kā arī ar noteikumiem, kas noteikti starp darbiekārtošanas firmu un tās sadarbības partneri noslēgtajā līgumā;


 • jāatceras, ka starp darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju (komersantu) un darba meklētāju  ir jānoslēdz līgums par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu vai, ja līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ar darba meklētāju nav paredzēts slēgt, tad  komersantam rakstveidā jāiepazīstina darba meklētāju ar darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtību un jānodrošina, lai līgumi un pakalpojuma sniegšana atbilstu Latvijas un attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;


 • komersantam pirms darba meklētāja nosūtīšanas pie darba devēja rakstveidā jāinformē darba meklētāju par konkrēto darba piedāvājumu, norādot darba devēja nosaukumu, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, darba uzsākšanas laiku, darbinieka profesiju (arodu, amatu) un vispārīgu darba raksturojumu, darba samaksas apmēru pirms un pēc nodokļu samaksas, darba vietu, darba laiku un līguma izbeigšanas noteikumus, kā arī ar dokumentiem, kas nepieciešami darba tiesisko attiecību uzsākšanai.

 

  NVA vērš uzmanību uz diviem biežāk sastopamiem darba meklētāju apkrāpšanas scenārijiem ārvalstīs:

 

Slikti apmaksāts darbs un ļoti slikti dzīves apstākļi:

 

• Netiek izsniegts līgums par darbiekārtošanas pakalpojuma saņemšanu un maksājumu dokuments par “dokumentu sagatavošanas izmaksām”;


• Nokļūstot ārzemēs, noskaidrojas, ka darba devējs negaida šādu darbinieku;


• Tiek skaidrots, ka darba nav, bet varot piedāvāt citu, sliktāk apmaksātu darbu, sliktākus un dārgākus dzīvošanas apstākļus;

 

• Uz darba meklētāja sūdzībām, ka ārzemēs solītā darba nav, komersants nereaģē vai atbild, ka sajaukts telefona numurs;

 

• Darba devēja piedāvātajā darba vietā parādās arvien jauni nosacījumi – transporta izmaksas, darba apģērba izmaksas, dzīvošanas izmaksas, par kuriem cilvēks nebija iepriekš informēts ;

 

• Darbu uzsākot, cilvēkam tiek paziņots, ka viņš darba devējam “ir parādā,” un parāds tiks ieturēts no algas.

VAI


Cilvēks pakļaujas ekspluatācijai, lai nebūtu jāatmaksā apmācību nauda:


• Tiek piedāvāts labi apmaksāts darbs, bet pirms tā uzsākšanas nepieciešama apmācība (parasti 4-6 mēneši)’;

 

• Apmācība tiek piedāvāta it kā bezmaksas;

 

• Ierodoties darba vietā citā valstī izrādās, ka darba līguma nosacījumi veidoti tā, ka atalgojums ir ļoti zems, par dzīvošanu jāmaksā vairāk nekā bija solīts, turklāt jādzīvo ļoti sliktos apstākļos;

 

• Nav iespējas atteikties no darba, jo tiek paziņots, ka, no darba aizejot, būs jāatmaksā apmācību nauda. Noskaidrojas, ka maksa par apmācībām ir ļoti liela.
 

Par Lielbritānijas Licencēšanas pārvaldi (GLA)

Lielbritānijas Licencēšanas pārvalde (GLA) ir valsts institūcija, kas dibināta 2006.gadā, pamatojoties uz 2004.gadā pieņemto likumu par darbaspēka piegādātāju licencēšanu. Likums nosaka, ka visiem uzņēmējiem, kas nodrošina ar darbaspēku tādās jomās kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, dārzkopība, pārtikas produktu pārstrāde un iepakošana, kā arī vēžveidīgo vākšanas darbi, ir nepieciešama Licencēšanas pārvaldes izsniegta licence. Piešķirot licenci, pārvalde pārliecinās vai darbaspēka piegādātāji ievēro minimālās Lielbritānijas likumā noteiktās prasības un to, vai darba ņēmēji netiek ekspluatēti. Licencēšanas process ir aprakstīts Licencēšanas pārvaldes mājas lapā www.gla.gov.uk

 

 

Ja uzskati, ka licences saņēmējs pārkāpis Tavas tiesības, iesniedz rakstveida sūdzību NVA!

Papildu informācija:
Nodarbinātības valsts aģentūras Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļa – K. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, 582A. kabinets, tālrunis konsultācijām – 67021836. Pieteikties konsultācijām apmeklētāju pieņemšanas laikā (pirmdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00 un trešdienās no plkst.9.00 līdz plkst. 12.00) ir iespēja elektroniskā veidā, rakstot e-pasta vēstuli uz: licence@nva.gov.lv. Ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūras caurlaižu sistēmu un Nodarbinātības valsts aģentūras Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļas apmeklētāju pieņemšanas kārtību, lūdzam iepriekš sazināties ar Nodarbinātības valsts aģentūras Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļu (rakstot e-pasta vēstuli uz: licence@nva.gov.lv) un vienoties par apmeklējuma datumu un laiku. Vēršam uzmanību, ka pirms konsultācijas jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība, bet pilnvarotai personai – arī pilnvara (ja pilnvara nav iesniegta pirms tam).

Kas jāņem vērā, meklējot darbu ārzemēs? Skatiet informatīvu video! 


 

 


  


28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīga
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

SKOLĒNU REĢISTRĀCIJA

KOPĀ:
 
10035
Vidzeme:
 
4856
Kurzeme:
 
2177
Zemgale:
 
1603
Latgale:
 
1399

SEKO MUMS

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

FOTOGALERIJAS

JAUNUMU KALENDĀRS

APTAUJA

Kā Jūs vērtējat Nodarbinātības valsts aģentūras Informatīvā tālruņa Nr.80200206 darbību?

  Ļoti labi
  Labi
  Apmierinoši
  Neapmierinoši
  Neesmu izmantojis
  Komentāri, ierosinājumi:

Pēdējās izmaiņas veiktas 26.05.2016. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2014. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv