Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Jaunumi e-pastā
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes
Projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001 kopsavilkums

 
 
 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

Projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001 kopsavilkums

Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ESF finansējums

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskais mērķis „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”.

Īstenotājs

Nodarbinātības valsts aģentūra

K. Valdemāra iela 38 k – 1, Rīga, LV – 1010

Īstenošanas vieta

Latvijas Republikas teritorija

Īstenošanas periods

No 2015. gada janvāra līdz 2021.gada decembrim

Mērķis

Projekta mērķis ir veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū.

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laikā mērķa grupas bezdarbnieku atbalstam tiek nodrošināti šādi aktīvie nodarbinātības pasākumi:

 

- profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana, kas ietver profesionālās tālākizglītības programmu apguvi, kas dod iespēju bezdarbniekam iegūt profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi, kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes;

- neformālās izglītības programmu apguve, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus;

- apmācība pie darba devēja tiek organizēta vajadzīgā darbinieka praktiskai sagatavošanai noteiktajā profesijā;

- konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver individuālās konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei.

 

Lai uzlabotu projekta aktivitāšu pieejamību, papildus minētajām aktivitātēm bezdarbniekiem tiek sniegts atbalsts reģionālajai mobilitātei.
Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 100 EUR apmērā par kalendāro mēnesi.

 

Projekta ietvaros visā Latvijā saņems atbalstu vismaz 80 640 bezdarbnieki un darba meklētāji, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, tai skaitā vismaz 27 513 bezdarbnieki un darba meklētāji, kas vecāki par 50 gadiem.  

Mērķa grupa

Projekta mērķa grupa ir Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēti bezdarbnieki un darba meklētāji, īpaši ar zemu un darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas 91 482 269,00 EUR, tai skaitā:

  • Eiropas Sociālā fonda finansējums 77 759 928,00 EUR;
  • valsts budžeta finansējums 11 560 715,00 EUR;
  • privātais līdzfinansējums 2 161 626,00 EUR.

Sagaidāmie rezultāti

Iznākuma rādītāji:

  • 80640 – atbalstu saņēmuši bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (tai skaitā līdz 2018.gada 31.decembrim – 42000), tai skaitā vecāki par 50 gadiem – 27513 (tai skaitā līdz 2018.gada 31.decembrim – 14500).

 

Rezultāta rādītāji:

  • 23224 – kvalifikāciju ieguvuši dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās;
  • 21773 – dalībnieki nodarbinātībā 6 mēnešus pēc pasākuma beigām.

 

Pielikumi
Projekta sasniedzamo rādītāju uzskaite (uz 31.12.2016.)

Kontaktpersona:

Edīte Bratka

Eiropas Savienības fondu projektu departamenta

projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” vadītāja

Tālrunis: 67021773

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

Saistošie dokumenti:

Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” un Ministru kabineta 2014.gada 23. decembra noteikumi Nr. 836 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi”.

 

< Atpakaļ

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

APTAUJA

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: nva@nva.gov.lv