Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Darba devēj, dod iespēju izglītotam jaunietim iegūt pirmo darba pieredzi!

 

Lai sekmēt jauniešu integrēšanu darba tirgū, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāk jaunu pasākumu Jauniešu garantijas ietvaros - "Pirmā darba pieredze jaunietim". Tās ietvaros NVA reģistrēti jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nemācās pilna laika studijā, varēs gadu strādāt pie darba devēja, lai iegūtu darba pieredzi. Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksās dotāciju - 160 euro (jaunietim ar invaliditāti 240 euro), bet otrajā pusgadā – NVA dotācija algai būs 100 euro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti 200 euro). Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzmaksājums jaunieša algai, kas nedrīkstēs būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu.

 

Tieši tagad NVA aicina darba devējus - komersantus, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, iesaistīties jauniešu programmā „Pirmā darba pieredze jaunietim”, piedāvāt un veidot darba vietas jauniešiem. Tiesa gan, darba devēji nevarēs jaunieti nodarbināt nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

 

Kāds darba devējam ieguvums?

1. NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu jaunietim;
2. Darba vadītājs, kas ar darbā pieņemtajiem jauniešiem saņem ik mēnesi 50% no valstī noteiktās minimālās algas;
3. NVA sedz izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu (ja nepieciešams);
4. Vienreizēja dotācija individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu, ne vairāk kā 50 euro;
5. Lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti – NVA segs izdevumus līdz 711 euro.

 

Kā darba devējam pieteikties pasākumam?

 

1.solis
Aizpildi pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju. Ja rodas kādas neskaidrības, sazinies ar tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).

2.solis
Aizpildīto pieteikumu iesniedz vai nosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu. Visu NVA filiāļu kontaktinformāciju skatīt šeit.

3.solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.
4.solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt līgumu par darba vietas izveidi.

 

Pielikumā:
Pieteikums par atbalsta pasākuma „Pirmā darba pieredze jaunietim” īstenošanu;
Apliecinājums par saņemto de minimis atbalstu zvejniecības un akvakultūras nozarē viena vienota uzņēmuma līmenī;
Apliecinājums par saņemto de minimis atbalstu lauksaimniecības nozarē viena vienota uzņēmuma līmenī;
Apliecinājums par saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī;

•Līgums ar darba devēju par atbalsta pasākuma ”Pirmā darba pieredze jaunietim” īstenošanu;
Līguma 1.pielikums „Pieprasījums vienreizējās dotācijas saņemšanai, lai pielāgotu darba vietu jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti”;
Līguma 2.pielikums „Vienošanās ar darba devēju par darba vietas pielāgošanu jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti”;
Līguma 3.pielikums „Tāme par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi”;
Līguma 4.pielikums „Pieņemšanas – nodošanas akts par atbalsta pasākuma „Pirmā darba pieredze jaunietim” īstenošanu.

< Atpakaļ

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

SKOLĒNU VASARAS DARBS

Reģistrēto skolēnu skaits
pa reģioniem

KOPĀ:
 
11260
Rīgas reģ.:
 
4775
Vidzeme:
 
1119
Kurzeme:
 
2063
Zemgale:
 
1573
Latgale:
 
1730

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv