Struktūra
NVA budžets
Vēsture
Informatīvie materiāli
Starptautiskā sadarbība
Sabiedrības līdzdalība
Interešu pārstāvība
Atsauksmes par sadarbību ar NVA
Logo
Vakances
Kontaktinformācija
Vadītāji
Apmeklētāju pieņemšanas laiki
Darba informācijas kabineti
Kā mūs atrast
Iepirkumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Jaunumi e-pastā
Biežāk uzdotie jautājumi

Kurš, Jūsuprāt, ir efektīvākais veids, lai informētu klientus par NVA jaunumiem un pasākumiem?

  NVA filiāles un sadarbības iestādes
  Pasākumi/tiekoties klātienē
  Plašsaziņas līdzekļi
  Sociālie tīkli
  Apmaksāta reklāma


KONTAKTINFORMĀCIJA

 

Darba diena NVA darba laiks
Kontaktinformācija
Pirmdiena 8.30 - 17.00*
 Informatīvais tālrunis uzziņai: 80200206 
----------------
 
Informācija par CV/Vakanču portālu: tālr. 67021822, ineta.vilcane@nva.gov.lv
 
Informācija darba devējiem: NVA kontaktinformācija >>
 
Informācija žurnālistiem: tālr. 67021744, e-pasts
 
----------------
 Pārvalde: K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010
fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv 

---------------
Reģ.Nr.90001634668
Valsts kase
Konts: LV06TREL2180451041000
Kods: TRELLV22
---------------
• NVA struktūrvienību vadītāji ->>
 
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Otrdiena 8.30 - 17.00*
Trešdiena 8.30 - 17.00*
Ceturtdiena 8.30 - 17.00*
Piektdiena 8.30 - 17.00*

*Pusdienlaika pārtraukums no 12.00 - 12.30

*Pirmssvētku darba dienās 8:30 - 14:00

• Kur reģistrēties bezdarbniekam?

• Kur darba devējam reģistrēt vakances?

• Apmeklētāju pieņemšanas laiki ->>

 


Vadība

 

 

 Direktore

Inese Kalvāne

e-pasts Inese.Kalvane@nva.gov.lv

 

 

 

 Direktores palīdze

Kristīne Miķelsone

tālr. 67021 706

    

 

 

 Direktora vietniece pamatdarbības jautājumos

Sandra Šimkus

tālr. 67021711

e-pasts Sandra.Simkus@nva.gov.lv

 

 

 Direktora vietniece Eiropas Savienības fondu jautājumos

Inese Šteina

tālr. 67072 004

e-pasts Inese.Steina@nva.gov.lv

 

 

 Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja

Anda Skudra

tālr. 67504836

e-pasts Anda.Skudra@nva.gov.lv

 

STRUKTŪRVIENĪBAS


Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Pakalpojumu departamenta direktore Eva Lossane Tālr.: 67021838 Eva.Lossane@nva.gov.lv
Vadība Pakalpojumu departamenta direktora vietniece - Apmācību nodaļas vadītāja Valda Puiše Tālr.: 67870986 Valda.Puise@nva.gov.lv
Apmācību nodaļa
Pakalpojumu departamenta direktora vietniece Apmācību nodaļas vadītāja Valda Puiše Tālr.: 67870986 Valda.Puise@nva.gov.lv
Vecākā eksperte Alite Grobiņa Tālr.: 67021790 Alite.Grobina@nva.gov.lv
Eksperte Dace Akmentiņa Tālr.: 67021790 Dace.Akmentina@nva.gov.lv
ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" vecākā eksperte Žanna Ribakova Tālr.: 67021798 Zanna.Ribakova@nva.gov.lv
ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" vecākā eksperte Agnese Romanova Tālr.: 67021831 Agnese.Romanova@nva.gov.lv
ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" vecākā eksperte Baiba Vilciņa Tālr.: 67870989 Baiba.Vilcina@nva.gov.lv
ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" projekta administratore Antra Balode Tālr.: 67021831 Antra.Balode@nva.gov.lv
ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" projekta administratore Guna Urtāne Tālr.: 67870985 Guna.Urtane@nva.gov.lv
ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" projekta administrators Pāvels Beļisovs Tālr.: 67870985 Pavels.Belisovs@nva.gov.lv
ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" projekta administratore Baiba Ivāne Tālr.: 67021824 Baiba.Ivane@nva.gov.lv
ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" projekta administratore Karina Opaļeva Tālr.: 67870990 Karina.Opaleva@nva.gov.lv
ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" projekta asistente Aija Zepa Tālr.: 67021824 Aija.Zepa@nva.gov.lv
ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" projekta asistente Sallija Tone Tālr.: 67021824 Sallija.Tone@nva.gov.lv
ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" juriskonsulte Inese Dausa Tālr.: 67870990 Inese.Dausa@nva.gov.lv
ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" projekta vadītāja Laima Mirzojeva Laima.Mirzojeva@nva.gov.lv
ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" vecākā eksperte Spulga Pīlipa Spulga.Pilipa@nva.gov.lv
ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" juriskonsults Mikus Ūsiņš Mikus.Usins@nva.gov.lv
Darba tirgus nodaļa
Nodaļas vadītāja Kristīne Pudāne Tālr.: 67021819 Kristine.Pudane@nva.gov.lv
Vecākā eksperte Ineta Vilcāne Tālr.: 67021822 Ineta.Vilcane@nva.gov.lv
EURES menedžera p.i. Andris Segliņš Tālr.: 63429422 Andris.Seglins@nva.gov.lv
Karjeras attīstības atbalsta nodaļa
Pakalpojuma departamenta Karjeras attīstības atbalsta nodaļas vadītāja p.i. Pakalpojuma departamenta direktora vietniece - Apmācību nodaļas vadītāja Valda Puiše Tālr.: 67870986 Valda.Puise@nva.gov.lv
(Kr.Valdemāra 38 k-1)
Vecākā eksperte Sabīna Dzerkale Tālr.: 67021814 Sabina.Dzerkale@nva.gov.lv
(Kr.Valdemāra 38 k-1)
Eksperte Sanita Krištopāne-Runča Tālr.: 67021829 Sanita.Kristopane-Runca@nva.gov.
(Kr.Valdemāra 38 k-1)
Vecākā speciāliste Inese Beleviča Tālr.: 67021829 Inese.Belevica@nva.gov.lv
(Kr.Valdemāra 38 k-1)
Vecākā speciāliste Jeļena Šaitere Tālr.: 67021829 Jelena.Saitere@nva.gov.lv
(Kr.Valdemāra 38 k-1)
Eksperte Līga Drusta Tālr.: 67021814 Liga.Drusta@nva.gov
(Kr.Valdemāra 38 k-1)
Nodarbinātības pasākumu nodaļa
Nodaļas vadītāja Solveiga Kabaka Tālr.: 67021712 Solveiga.Kabaka@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" vadītāja Agnese Gelžina Tālr.: 67021778 Agnese.Gelzina@nva.gov.lv
Pasākums "Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" eksperte Inese Riekstiņa Tālr.: 67021749 Inese.Riekstina@nva.gov.lv
ESF Projekta "Pasākumi noteiktām personu grupām" juriskonsults Didzis Reigass Tālr.: 67021801 Didzis.Reigass@nva.gov.lv
eksperte Edīte Bratka Tālr.: 67021823 Edite.Bratka@nva.gov.lv
eksperte Inese Riekstiņa Tālr.: 67021749 Inese.Riekstina@nva.gov.lv
vecākā eksperte Laura Jerķe Tālr.: 67021749 laura.jerke@nva.gov.lv
ESF projekta "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" koordinatore Iveta Raubena Tālr.: 67021823 Iveta.Raubena@nva.gov.lv
ESF projekta "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" juriskonsulte Beata Znota mob.: 20281505 Beata.Znota@nva.gov.lv
ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" vadītājs Mārtiņš Nešpors Tālr.: 67021821, mob.: 25685331 Martins.Nespors@nva.gov.lv
(Kr.Valdemāra 38 k-1)
 ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" vecākā eksperte (OECD pētījumi) Aija Rūse Tālr.: 67021821, mob.: 26400288 Aija.Ruse@nva.gov.lv
(Kr.Valdemāra 38 k-1)
ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" vecākā eksperte Elīna Bērziņa Tālr.: 67021821, mob.: 25685334 Elina.Berzina@nva.gov.lv
(Kr.Valdemāra 38 k-1)
 ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" vecākā grāmatvede Mudīte Kaužēna Tālr.: 67870991, mob.: 25685332 Mudite.Kauzena@nva.gov.lv
(Kr.Valdemāra 38 k-1)
ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" grāmatvede Inese Mekše Tālr.: 67870991, mob.: 25685332 Inese.Mekse@nva.gov.lv
(Kr.Valdemāra 38 k-1)
ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" vecākā ekonomiste Zigrīda Vēvere Tālr.: 67021821, mob.: 26586490 Zigrida.Vevere@nva.gov.lv
(Kr.Valdemāra 38 k-1)
ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" koordinatore Gita Dzjamko Tālr.: 67021821, mob.: 25685333 Gita.Dzjamko@nva.gov.lv
(Kr.Valdemāra 38 k-1)
 ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" ekonomists Ritvars Grīviņš Tālr.: 67021821, mob.: 28396874 Ritvars.Grivins@nva.gov.lv
(Kr.Valdemāra 38 k-1)
Jauniešu garantijas pasākumi projektu vadītāja Ilze Vanka Tālr.: 67021594, mob.: 25749553 Ilze.Vanka@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi vecākā eksperte Vija Milaševiča Tālr.: 67021698, mob.: 25749560 Vija.Milasevica@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi vecākā eksperte Santa Borkovica Tālr.: 67021698, mob.: 25749560 Santa.Borkovica@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi eksperte Inese Sekača Tālr.: 67021609, mob.: 25749562 Inese.Sekaca@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi eksperte Aiva Vekmane-Škerba Tālr.: 67021609, mob.: 25749563 Aiva.Vekmane-Skerba@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi eksperte Lelde Ķikute Tālr.: 67021609, mob.: 25749561 Lelde.Kikute@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi koordinatore Madara Vilne Tālr.: 67021592, mob.: 25417026 Vilne.Madara@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi juriskonsults Viktorija Boboviča Tālr.: 67021592, mob.: 25417026 Viktorija.Bobovica@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" eksperte Ligita Bince Tālr.: 67021794 Ligita.Bince@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Nodaļas vadītāja Iveta Kancēna Tālr.: 67021808, mob.: 29466959 Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Speciālists Dainis Jukonis Tālr.: 67021744 Dainis.Jukonis@nva.gov.lv
Mājas lapas redaktore Jurita Mikoviča Tālr.: 67021818 Jurita.Mikovica@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Departamenta direktore Sanita Silova Tālr.: 67021813 Sanita.Silova@nva.gov.lv
Departamenta direktores vietnieks, Attīstības nodaļas vadītājs Egīls Vidžups Tālr.: 67021825 Egils.Vidzups@nva.gov.lv
Attīstības nodaļa
Vecākā eksperte Margarita Krišlauka Tālr.: 67021805 Margarita.Krislauka@nva.gov.lv
Eksperte Ineta Lipska Tālr.: 67021772 Ineta.Lipska@nva.gov.lv
Projektu vadītājs  Reinis Ikass  Tālr.: 67021805 Reinis.Ikass@nva.gov.lv
Vecākā eksperte Eva Lapsiņa Tālr.: 67021772 Eva.Lapsina@nva.gov.lv
Eksperts Andris Maskaļovs Tālr.: 67021772 Andris.Maskalovs@nva.gov.lv
Finanšu vadības nodaļa
nodaļas vadītāja Kristīne Lore Tālr.: 67870984, mob.: 20221859 Kristine.Lore@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-1)
vecākais ekonomists Aldis Jirgensons Tālr.: 67021722, mob.: 22022559 Aldis.Jirgensons@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-1)
vecākais ekonomists Sergejs Piskunovs Tālr.: 67021722 Sergejs.Piskunovs@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-1)
vecākā ekonomiste Kristīne Čehoviča Tālr.: 67021799 Kristine.Cehovica@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-1)
vecākā ekonomiste Inga Padega Tālr.: 67021799 Inga.Padega@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-1)
vecākā ekonomiste Inga Zukule Tālr.: 67021799 Inga.Zukule@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-1)
ekonomists Edgars Emulis Tālr.: 67021810 Edgars.Emulis@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-1)
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" vecākā ekonomiste Gunta Liepiņa Tālr.: 67021784, mob.: 25685310 Gunta.Liepina@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-1)
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" vecākā ekonomiste Zaiga Maike Tālr.: 67021784, mob.: 20282660 Zaiga.Maike@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-1)
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" vecākā ekonomiste Zane Bole Tālr.: 67021784, mob.: 26344947 Zane.Bole@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-1)
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" vecākā ekonomiste Nadežda Semjačkova Tālr.: 67021784, mob.: 26344947 Nadezda.Semjackova@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-2)
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" ekonomiste Ramona Kudlāne Tālr.: 67021803, mob.: 2568310 Ramona.Kudlane@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-1)
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" ekonomiste Iveta Lūmane Tālr.: 67021803, mob.: 2568310 Iveta.Lumane@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-2)
ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" vecākais ekonomists Ivars Īverts Tālr.: 67021782, mob.: 26473296 Ivars.Iverts@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-1)
ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" vecākā ekonomiste Ineta Kalniņa Tālr.: 67021782 Ineta.Kalnina@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-1)
ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" ekonomiste Aļona Siļava Tālr.: 67021793, mob.: 25685317 Marite.Cietvira@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-1)
ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" ekonomiste Agita Pļaviņa Tālr.: 67021788, mob.: 29396719 Agita.Plavina@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-1)
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" vecākā ekonomiste Džuljeta Turiščeva Tālr.: 67021780, mob.: 26455336 Dzuljeta.Turisceva@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-1)
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" ekonomists Sandris Cīrulis Tālr.: 67021780 Sandris.Cirulis@nva.gov.lv
(Kr. Valdemāra iela 38k-1)
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Vecākā ekonomiste Lāsma Bētere mob.: 29359863 Lasma.Betere@nva.gov.lv
(Kr.Valdemāra iela 17)
ESF projekts "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide" vecākā ekonomiste Daiga Arenta Tālr.: 67504859, mob.: 22018847 Daiga.Arenta@nva.gov.lv
(Kr.Valdemāra iela 17)
Jauniešu garantijas pasākumi Vecākā ekonomiste Karina Visikovska Tālr.: 67021698, mob.: 28383685 Karina.Visikovska@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi Vecākais ekonomists Raimonds Rudko Tālr.: 67021696, mob.: 25749565 Raimonds.Rudko@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi Ekonomiste Alla Babahina Tālr.: 67021696, mob.: 25749564 Alla.Babahina@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi Ekonomiste Inta Kārkliņa Tālr.: 67021697, mob.: 25749564 Inta.Karklina@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi Ekonomists Aleksejs Ņetjosins Tālr.: 67021697, mob.: 25749565 Aleksejs.Netjosins@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi Ekonomists Eduards Žiba Tālr.: 67021697, mob.: 25749565 Eduards.Ziba@nva.gov.lv
Statistikas nodaļa
Nodaļas vadītāja Ilze Bērziņa Tālr.: 67021731, mob.: 25685253 Ilze.Berzina@nva.gov.lv
Pārskatu statistiķe Maruta Upmale Tālr.: 67021833 Maruta.Upmale@nva.gov.lv
Pārskatu statistiķe Ārija Slaidiņa Tālr.: 67021775 Arija.Slaidina@nva.gov.lv
Vecākā statistiķe Nadežda Šenteļeva Tālr.: 67021731, mob.: 29139025 Nadezda.Shenteleva@nva.gov.lv
Statistiķe Irina Leite Tālr.: 67021731 Irina.Leite@nva.gov.lv
Pārskatu statistiķe Irīna Kalniņa Tālr.: 67021768 Irina.Kalnina@nva.gov.lv
Datu kvalitātes administratore Jeļena Juvženko Tālr.: 65484373 Jelena.Juvzenko@nva.gov.lv
(Daugavpils)
Statistiķis Egils Jākobsons Tālr.: 67021830 Egils.Jakobsons@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi Statistiķis Egils Jākobsons Tālr.: 67021830 Egils.Jakobsons@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Grāmatvedības departaments Departamenta direktore - galvenā grāmatvede Gunta Fridvalde Tālr.: 67021 779 Gunta.Fridvalde@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
Pamatdarbības un aktīvo nodarbinātības pasākumu uzskaites nodaļa
Pamatdarbības un aktīvo nodarbinātības pasākumu uzskaites nodaļa Nodaļas vadītāja - galvenās grāmatvedes vietniece Dace Poga Tālr.: 67021 843 Dace.Poga@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
Vecākā grāmatvede Henrita Ozoliņa Tālr.: 67021 766, mob.: 29166682 Henrita.Ozolina@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
Vecākā grāmatvede Dzidra Brigita Bērziņa Tālr.: 67021 812, mob.: 28666430 DzidraBrigita.Berzina@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
Vecākā grāmatvede Lidija Miķelsone Tālr.: 67870988, mob.: 28666462 Lidija.Mikelsone@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
Vecākā grāmatvede Ieva Skrastiņa Tālr.: 67870988, mob.: 28666462 Ieva.Skrastina@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
Vecākā grāmatvede Gunta Kostiļeva Tālr.: 67021 766, mob.: 29166682 Gunta.Kostileva@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
Vecākā grāmatvede Rūta Grudinska Tālr.: 67021 701, mob.: 26444593 Ruta.Grudinska@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
Vecākā grāmatvede Inese Vidžupa Tālr.: 67021 701, mob.: 26444593 Inese.Vidzupa@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
Struktūrfondu projektu uzskaites nodaļa
Struktūrfondu projektu uzskaites nodaļa Nodaļas vadītāja - galvenās grāmatvedes vietniece Inga Stendere Tālr.: 67021 843, mob.: 25685271 Inga.Stendere@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" Vecākā grāmatvede Inta Henke Tālr.: 67021 816, mob.: 20277495 Inta.Henke@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" Grāmatvede Lilita Eglīte Tālr.: 67021 816, mob.: 20277495 Lilita.Eglite@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" Vecākā grāmatvede Inguna Riža Tālr.: 67021 769, mob.: 20255738 Inguna.Riza@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" Grāmatvede Ludmila Artjomova Tālr.: 67021 769, mob.: 20255738 Ludmila.Artjomova@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" Vecākā grāmatvede Ilze Sīle Tālr.: 67021 769, mob.: 20255738 Ilze.Sile@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" Vecākā grāmatvede Lilija Kekerčina-Dervina Tālr.: 67021 769, mob.: 20255738 Lilija.Kekercina-Dervina@nva.gov
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" Vecākā grāmatvede Sandra Lāne Tālr.: 67021 701, mob.: 25685341 sandra.lane@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" Vecākā grāmatvede Rebeka Līga Vinovska Tālr.: 67021 701, mob.: 25685341 Liga.Cakste@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
Jauniešu garantijas pasākumi Vecākā grāmatvede Anita Pilsētniece Tālr.: 67021 800, mob.: 22063899 Anita.Pilsetniece@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
Jauniešu garantijas pasākumi Vecākā grāmatvede Laura Šulca Tālr.: 67021 800, mob.: 22063899 Laura.Sulca@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
Jauniešu garantijas pasākumi Vecākā grāmatvede Agnese Aksjonova Tālr.: 67021 800, mob.: 22063899 Agnese.Aksjonova@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Vecākā grāmatvede Jeļena Ševcova mob.: 29355175 Jelena.Sevcova@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 17, Rīgā)
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Grāmatvede Madara Vilne mob.: 25473656 Madara.Vilne@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 17, Rīgā)
ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" Vecākā grāmatvede Mārīte Cietvīra Tālr.: 67021789, mob.: 25685319 Marite.Cietvira@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" Grāmatvede Inguna Plenne Tālr.: 67021789, mob.: 25685318 Inguna.Plenne@nva.gov.lv
(Valdemāra ielā 38, Rīgā, k.1, 2.stāvs)
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Administratīvā departamenta direktore Kristīne Ūpe Tālr.: 67021807 Kristine.Upe@nva.gov.lv
Administratīvā departamenta projekta vadītāja Jekaterina Sorokina Tālr.: 67331026 Jekaterina.Sorokina@nva.gov.lv
 ESF projekts "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide" vecākā ekonomiste Daiga Arenta Tālr.: 67504859 Daiga.Arenta@nva.gov.lv
ESF projekta "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide" koordinatore     Arta Liepiņa Tālr.: 67331026 Arta.Liepina@nva.gov.lv
ESF projekta "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide" koordinatore Tatjana Pašāne Tālr.: 67504859 Tatjana.Pasane@nva.gov.lv
Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļa
Nodaļas vadītājs Andors Miltiņš Tālr.: 67021828 Andors.Miltins@nva.gov.lv
Vecākais informācijas sistēmu uzturētājs Matīss Cielavs Tālr.: 67021764 Matiss.Cielavs@nva.gov.lv
Vecākā informācijas sistēmu uzturētāja Inna Senkeviča Tālr.: 67021764 Inna.Senkevica@nva.gov.lv
Vecakais datorsistēmu administrators Nikolajs Oļeševs Tālr.: 67021767 Nikolajs.Olesevs@nva.gov.lv
Datorsistēmu administratore Tatjana Hohlova Tālr.: 67507880 Tatjana.Hohlova@nva.gov.lv
Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks (Ventspils) Māris Reboks Maris.Reboks@nva.gov.lv
(Ventspils)
Sistēmanalītiķe Agnese Lojane Tālr.: 67021764 Agnese.Lojane@nva.gov.lv
Datorsistēmu administratore Alla Lebedeva Tālr.: 67021764 Alla.Lebedeva@nva.gov.lv
Resursu pārvaldības nodaļa
Nodaļas vadītāja Māra Rūtentāle Tālr.: 67021802 Mara.Rutentale@nva.gov.lv
Speciāliste Elīna Parādniece Tālr.: 67021777 Elina.Paradniece@nva.gov.lv
Speciāliste Ingūna Maļinovska Tālr.: 67021834 Inguna.Malinovska@nva.gov.lv
Lietvedības pārzine Inga Piebalga Tālr.: 67021820 Inga.Piebalga@nva.gov.lv
Lietvedības pārzine Rita Bērtiņa Tālr.: 67021820 Rita.Bertina@nva.gov.lv
Lietvedības pārzine Iveta Voitkeviča Tālr.: 67021820 Iveta.Voitkevica@nva.gov.lv
Lietvedības pārzine  Gita Marcinkeviča Tālr.: 67021827 Gita.Marcinkevica@nva.gov.lv
Lietvedības pārzine Rita Maceičuka Tālr.: 67021827 Rita.Maceicuka@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Departamenta direktore Marianna Dreja Tālr.: 67021 811 Marianna.Dreja@nva.gov.lv
Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļa
Juriskonsulte Velta Innuse Tālr.: 67021 842 Velta.Innuse@nva.gov.lv
Juriskonsulte Vita Zariņa Tālr.: 67021 804 Vita.Zarina@nva.gov.lv
Juriskonsults Konstantīns Krjačko Tālr.: 67021 804 Konstantins.Krjacko@nva.gov.lv
Juriskonulte Beata Znota Tālr.: 67021836 Beata.Znota@nva.gov.lv
Juriskonsulte Inga Sazonova Tālr.: 67021774 Inga.Sazonova@nva.gov.lv
Iepirkumu un līgumu nodaļa
Nodaļas vadītājs Jānis Muzikants Tālr.: 67021 723 Janis.Muzikants@nva.gov.lv
Juriskonsulte Sanita Zarāne Tālr.: 67021 743 Sanita.Zarane@nva.gov.lv
Iepirkuma eksperts Agrita Medzvecka Tālr.: 67021 776 Agrita.Medzvecka@nva.gov.lv
Juriskonsulte Anna Stinkeviča Tālr.: 67021776 anna.stinkevica@nva.gov.lv
Konsultants - iepirkumu speciālists Vita Meimere Tālr.: 67021815 Vita.Meimere@nva.gov.lv.gov
Personāla nodaļa
Nodaļas vadītāja Ingrīda Orlova Tālr.: 67021 832 Ingrida.Orlova@nva.gov.lv
Personāla speciāliste Loreta Svalba Tālr.: 67021 785, mob.: 22003265 Loreta.Svalba@nva.gov.lv
Personāla speciāliste Karīna Dzene Tālr.: 67021 770, mob.: 22003265 Karina.Dzene@nva.gov.lv
Personāla speciāliste Ilva Krūmiņa Tālr.: 67021 841, mob.: 22003265 Ilva.Krumina@nva.gov.lv
Juriskonsulte Ieva Zuntmane Tālr.: 67021 841, mob.: 22003265 Ieva.Zuntmane@nva.gov.lv
Personāla speciāliste Diāna Avota Tālr.: 67021785, mob.: 22003265 Diana.Avota@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Nodaļas vadītāja Gita Sirmā Tālr.: 67504858, mob.: 29174980 Gita.Sirma@nva.gov.lv
(K.Valdemāra 38)
Vadošā auditore Vizma Cērpe Tālr.: 67504860, mob.: 29174980 Vizma.Cerpe@nva.gov.lv
(K.Valdemāra 38)
Auditore Dace Kalnāre - Šlaukstere Tālr.: 67504863, mob.: 29174980 Dace.Kalnare-Slaukstere@nva.gov.
(K.Valdemāra 38)
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
NVA direktora vietniece ES fondu jautājumos Inese Šteina Tālr.: 67072004, mob.: 25685300 Inese.Steina@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Departamenta direktore Ligita Lauce Tālr.: 67507852, mob.: 29832308 Ligita.Lauce@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Projektu atbalsta un finanšu nodaļa
Departamenta direktores vietniece Nodaļas vadītāja Ilga Mertena Tālr.: 67072006, mob.: 25685301 Ilga.Mertena@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Nodaļas vadītājas vietniece Anna Vostroiglova Tālr.: 67072002, mob.: 25685302 Anna.Vostroiglova@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Tehniskās palīdzības projekta vadītāja Elvīra Kulberga Tālr.: 67072001 Elvira.Kulberga@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Juriskonsulte Gunita Kovaļevska Tālr.: 67072016 Gunita.Kovalevska@inbox.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Projektu vadītāja Ineta Krūmiņa Tālr.: 67072007, mob.: 28389544 Ineta.Krumina@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Projektu vadītāja Inguna Puriņa Tālr.: 67507871, mob.: 29115903 Inguna.Purina@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Vecākā grāmatvede Ingrīda Fuksa Tālr.: 67072003 Ingrida.Fuksa@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Finansiste Santa Šeninga Tālr.: 67072003 Santa.Seninga@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Projektu kontroles nodaļa
Departamenta direktores vietniece Nodaļas vadītāja Ilze Baltābola Tālr.: 67830862, mob.: 25411241 Ilze.Baltabola@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Projektu vadītāja Daina Millere Tālr.: 67072011 Daina.Millere@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Projektu vadītāja Vija Valpētere Tālr.: 67072010 Vija.Valpetere@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Projektu vadītāja Inese Rieksta-Upmale Tālr.: 67830862, mob.: 25685303 Inese.Rieksta-Upmale@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Projektu vadītāja Inese Kempa Tālr.: 67072009, mob.: 26517786 Inese.Kempa@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Projektu uzraudzības nodaļa
Nodaļas vadītāja Liāna Freimane Tālr.: 67072012, mob.: 29217452 Liana.Freimane@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Projektu vadītāja vietniece Ērika Kaupmane Tālr.: 67072015, mob.: 26494463 Erika.Kaupmane@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Projektu vadītāja Ilze Jodele Tālr.: 67072014 Ilze.Jodele@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)
Projektu vadītāja Inguna Taukača Tālr.: 67211134 Inguna.Taukaca@nva.gov.lv
(Raiņa bulvāris 4)


NVA REĢIONĀLĀS FILIĀLES


Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Filiāles vadītāja Biruta Škutāne Tālr.: 65122867, mob.: 28378815 Biruta.Skutane@nva.gov.lv
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, komercdarbības atbalsta pasākumi, valsts valodas apmācība, mobilitātes pasākums, EURES konsultanta asistents Nodarbinātības organizatore Evita Aņikina Tālr.: 65124255, mob.: 26698952 Evita.Anikina@nva.gov.lv
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" Koordinējošā eksperte Sarmīte Paškeviča Tālr.: 65121115, mob.: 26142855 Sarmite.Paskevica@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Koordinējošā eksperte Astrīda Padoma mob.: 26603238 Astrida.Padoma@nva.gov.lv
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Koordinējošā eksperte Sintija Vītoliņa Tālr.: 65124255, mob.: 26323965 Sintija.Vitolina@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" Koordinējošā eksperte Sintija Vītoliņa Tālr.: 65124255, mob.: 26323965 Sintija.Vitolina@nva.gov.lv
Projekts "Jauniešu Garantiju" atbalsta pasākumi ". Karjeras konsultante Aldona Britāne Tālr.: 65121086, mob.: 22114714 Aldona.Britane@nva.gov.lv
ESF projekts "Kompleksie atbalsta pasākumi" projekta karjeras konsultante Vija Ašmane mob.: 27822924 Vija.Amane@nva.gov.lv
Projekts "Jauniešu Garantiju" atbalsta pasākumi Koordinējošā eksperte Vija Kazāka Tālr.: 65124255, mob.: 25685850 Vija.Kazaka@nva.gov.lv
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu Karjeras konsultante Gunita Freiberga mob.: 25685255 Gunita.Freiberga@nva.gov.lv
Informācija darba devējiem, vakanču reģistrācija, pasākumi noteiktām personu grupām (spec.budžets) Nodarbinātības organizatore Biruta Ozoliņa Tālr.: 65121115 Biruta.Ozolina@nva.gov.lv
Klientu pieņemšana Nodarbinātības aģente Malda Biruta Kārkle Tālr.: 65122178 Malda.Biruta-Karkle@nva.gov.lv
Klientu pieņemšana Nodarbinātības aģente Astrīda Zuce Tālr.: 65122178, mob.: 25685264 Astrida.Zuce@nva.gov.lv
Klientu pieņemšana(Nereta) Nodarbinātības aģente Gita Pudule - Indāne Tālr.: 65114129, mob.: 25685252 Gita.Pudule-Indane@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Filiāles vadītāja Virgīnija Veļķere Tālr.: 64381007 Virginija.Velkere@nva.gov.lv
Atbalsts komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai, darbs ar darba devēju Nodarbinātības organizatore Anita Muratova Tālr.: 64381013 Anita.Muratova@nva.gov
ESF Projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Koordinējošā eksperte Zigrīda Sināte Tālr.: 64381013 Zigrida.Sinate@nva.gov.lv
ESF Projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" Koordinējošā eksperte Sanita Bukane Tālr.: 64381013 Sanita.Bukane@nva.gov.lv
ESF Projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2" Koordinējošā eksperte Māra Voite Tālr.: 64381015 Mara.Voite@nva.gov.lv
Projekts "Pasākums noteiktām personu grupām" Koordinējošā eksperte Viktorija Koliste Tālr.: 64322441 Viktorija.Koliste@nva.gov.lv
Projekts "Kompleksi atbalsta pasākumi", karjeras konsultācijas Projekta karjeras konsultante Viktorija Koliste Tālr.: 64322441 Viktorija.Koliste@nva.gov.lv
Pasākums Jauniešu garantijas Koordinējošaais eksperts Liene Ūbele Tālr.: 26153723 Liene.Ubele@nva.gov.lv
Pasākums Jauniešu garantijas   Karjeras konsultants Kristīne Virka Tālr.: 25685841 Kristine.Virka@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Bezdarbnieku reģistrācija Nodarbinātības aģente Nadežda Koževņikova Tālr.: 64381014 Nadezda.Kozevnikova@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Bezdarbnieku reģistrācija. EURES - informācija par darbu ārzemēs. Darbs ar darba devēju, brīvo darba vietu reģistrācija Nodarbinātības aģente Aiva Jakobsone Tālr.: 64381014 Aiva.Jakobsone@nva.gov.lv
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu Karjeras konsultante Sanita Rušķe Tālr.: 64322441 Sanita.Ruske@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Filiāles vadītāja Sandra Kindzule Tālr.: 64507264, mob.: 25685290 Sandra.Kindzule@nva.gov.lv
Darbs ar darba devēju, EURES - informācija par darbu ārzemēs; Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi Nodarbinātības organizatore Lilita Mežale Tālr.: 64507263, mob.: 28399763 Lilita.Mezale@nva.gov.lv
SB "Pasākums noteiktām personu grupām", "Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana", "Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai", lietvedība Nodarbinātības organizatore Olga Voiciša Tālr.: 64507263, mob.: 28366820 olga.voicisa@nva.gov.lv
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" Koordinējošā eksperte Ināra Kravale Tālr.: 64507261, mob.: 28344391 Inara.Kravale@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākums noteiktām personu grupām" Koordinējošā eksperte Inta Komarovska Tālr.: 64507265, mob.: 25685320 Inta.Komarovska@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākums noteiktām personu grupām" Koordinējošā eksperte Tatjana Kairiša Tālr.: 64507265, mob.: 25685321 Tatjana.Kairisa@nva.gov.lv
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2" Koordinējošā  eksperte Valentīna Sokirka Tālr.: 64507260, mob.: 26620570 Valentina.Sokirka@nva.gov.lv
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Koordinējošā  eksperte Ksenija Kočerova Tālr.: 64507260, mob.: 28359143 Olga.Voicisa@nva.gov.lv
Pasākums "Jauniešu garantijas" karjeras konsultācijas Karjeras konsultante Anda Bogdāne Tālr.: 64587980, mob.: 25685847 Anda.Bogdane@nva.gov.lv
Pasākums "Jauniešu garantijas" Koordinējošā eksperte Iveta Locmele Tālr.: 64587980, mob.: 27815158 Iveta.Locmele@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas, ESF projekts "Kompleksi atbalsta pasākumi" Projekta karjeras konsultante Iveta Vilciņa Tālr.: 64507260, mob.: 25685335 Iveta.Vilcina@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas Karjeras konsultante Sarmīte Raibekaze Tālr.: 64521066, mob.: 29259736 Sarmite.Raibekaze@nva.gov.lv
Bezdarbnieku reģistrācija (Balvi) Nodarbinātības aģente Biruta Paidere Tālr.: 64521066 Biruta.Paidere@nva.gov.lv
Bezdarbnieku reģistrācija (Balvi, Tilža) Nodarbinātības aģente Maijruta Vagule Tālr.: 64521066, mob.: 26333806 Maijruta.Vagule@nva.gov.lv
Bezdarbnieku reģistrācija, lietvedība, arhīvs(Balvi, Baltinava) Nodarbinātības aģente Velta Politere Tālr.: 64521066 , mob.: 28357972 Velta.Politere@nva.gov.lv
Bezdarbnieku reģistrācija (Viļaka) Nodarbinātības aģente Virgīnija Šimanovska Tālr.: 64514068, mob.: 28342786 Virginija.Simanovska@nva.gov.lv
Bezdarbnieku reģistrācija(Viļaka) Nodarbinātības aģente Emerita Dukaļska Tālr.: 64514068 Emerita.Dukalska@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Filiāles vadītāja Igunda Bēmane Tālr.: 63960631, mob.: 26008332 Igunda.Bemane@nva.gov.lv
Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrācija, konsultanta asistente EURES jautājumos, "Pasākumi noteiktām personu grupām" Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Nodarbinātības organizatore Diāna Dēliņa Tālr.: 63960634, mob.: 20244189 Diana.Delina@nva.gov.lv
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2"(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Koordinējošais eksperts Jurijs Adejevs Tālr.: 63960632, mob.: 26634169 Jurijs.Adejevs@nva.gov.lv
ESF projekts "Jauniešu Garantijas"(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Koordinējošā eksperte Inga Ozoliņa Tālr.: 63960632, mob.: 25685840 Inga.Ozolina@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām", Kompleksie atbalsta pasākumi jauniešiem "Darba vieta jaunietim", "Darbnīcas jauniešiem" "Pabalsts par asistenta izmantošanu personai ar 1. grupas redzes invaliditāti" "Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām" (Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Koordinējošā eksperte Dina Sīmane mob.: 20244189 Dina.Simane@nva.gov.lv
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām", Kompleksie atbalsta pasākumi jauniešiem "Darba vieta jaunietim", "Darbnīcas jauniešiem" "Pabalsts par asistenta izmantošanu personai ar 1. grupas redzes invaliditāti" "Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām" (Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Koordinējošā eksperte Astra Skrauple Tālr.: 63960635, mob.: 22320224 28664632 Astra.Skrauple@nva.gov.lv
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Koordinējošā eksperte Ruta Zubova Tālr.: 63923162, mob.: 22320226 Ruta.Zubova@nva.gov.lv
ESF projekts "Jauniešu Garantijas"(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Karjeras konsultante Inga Ozoliņa Tālr.: 63928289 Inga.Ozolina@nva.gov.lv
Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, Kopleksi atbalsta pasākumi jauniešiem: "Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam"(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Nodarbinātības aģente Ludmila Kožemjakina Tālr.: 63960631, mob.: 26008332 Ludmila.Kozemjakina@nva.gov.lv
Praktiskā apmācība pie darba devēja; "Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi"; sadarbība ar darba devējiem, vakanču reģistrācija, Skolēnu vasaras darbs(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Nodarbinātības organizatore Zeltīte Frīdmane Tālr.: 63960634, mob.: 25442768 Zeltite.Fridmane@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku  reģistrācija(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Nodarbinātības aģente Aiga Ludviga Tālr.: 63923740, mob.: 22320225 Aiga.Ludviga@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku  reģistrācija(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Nodarbinātības aģente Jana Šēpere Tālr.: 63923740, mob.: 22320225 Jana.Sepere@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku  reģistrācija(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Nodarbinātības aģente Lāsma Maikūne Tālr.: 63923740, mob.: 22320225 Lasma.Maikune@nva.gov.lv
(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.)
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Filiāles vadītāja  Evita Simsone Tālr.: 64127772 Evita.Simsone@nva.gov.lv
ESF projekts"Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" Koordinējošā eksperte Inita Vīksna Tālr.: 64127773 Inita.Viksna@nva.gov.lv
ESF projekts"Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" Koordinējošā eksperte Vita Inita Rīdiņa Tālr.: 64127773 Vita-Inita.Ridina@nva.gov.lv
EURES (informācija par darba iespējām ārvalstīs) Konsultante EURES jautājumos Elīna Krieviņa Tālr.: 64127769 Elina.Krievina@nva.gov.lv
Bezdarbnieku profesionālā apmācība Koordinējošā eksperte Gunta Mika Tālr.: 64127774 Gunta.Mika@nva.gov.lv
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām"; Kompleksie atbalsta pasākumi: "Pabalsts par asistenta izmantošanu personai ar pirmās grupas redzes invaliditāti"; Atbalsta pasākums personām ar atkarības problēmām; karjeras konsultācijas Koordinējošā eksperte Projekta karjeras konsultante Inguna Kaupuža Tālr.: 64127774, mob.: 27871790 Inguna.Kaupuza@nva.gov.lv
Darbs ar darba devējiem; Informācija par pasākumiem noteiktām personu grupām; Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi; Atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības Uzsākšanai; Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana Nodarbinātības organizatore Iveta Liniņa Tālr.: 64127775 Iveta.Linina@nva.gov.lv
 ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" Koordinējošā eksperte Iluta Berķe Tālr.: 64127773 Iluta.Berke@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem Nodarbinātības aģente Zoja Sīviņa Tālr.: 64127771 Zoja.Sivina@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem Nodarbinātības aģente Gunta Andersone Tālr.: 64127771 Gunta.Andersone@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem Nodarbinātības aģente Inta Atslēga Tālr.: 64120690 Inta.Atslega@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem, statistika  Nodarbinātības aģente Līvija Veismane Tālr.: 64120690 Livija.Veismane@nva.gov.lv
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu Karjeras konsultants Aivars Apinis Tālr.: 64122868 Aivars.Apinis@nva.gov.lv
Pasākums "Jauniešu garantijas" Karjeras konsultante Liene Ķeņģe Tālr.: 64122868 Liene.Kenge@nva.gov.lv
Pasākums "Jauniešu garantijas" Koordinējošā eksperte Evija Savicka Tālr.: 64122868 Evija.Savicka@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5404) Filiāles vadītājs Jānis Vanags Tālr.: 65435266 Janis.Vanags@nva.gov.lv
Vadība(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5405) Filiāles vadītāja vietniece Inna Bočarova Tālr.: 65430105, mob.: 25685292 Inna.Bocarova@nva.gov.lv
Informācija par brīvajām darba vietām(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5406) Tālr.: 65434846
Bezdarbnieku pirmreizējā reģistrācija(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5407) Nodarbinātības aģenti Tālr.: 65484368
Bezdarbnieku kārtējā pieņemšana(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5408) Nodarbinātības aģenti Tālr.: 65430085
Darba devējiem - vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5409) Nodarbinātības organizatore Irina Siņicina Tālr.: 65436023, mob.: 20243873 Irina.Sinicina@nva.gov.lv
Darba devējiem: vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5410) Nodarbinātības organizatore Svetlana Kraveca Tālr.: 65436023, mob.: 20243873 Svetlana.Kraveca@nva.gov.lv
Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs; Atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai; Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5411) Nodarbinātības organizatore Elžbeta Šimanska Tālr.: 65484369 Elzbeta.Simanska@nva.gov.lv
Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs; Latviešu valodas apguve ar kuponu metodi(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5412) Nodarbinātības organizatore Svetlana Jerocka Tālr.: 65484369 Svetlana.Jerocka@nva.gov.lv
Bezdarbnieku profesionālā apmācība ar kuponu metodi; Neformālās izglītības ieguve ar kuponu metodi; Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma; Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5413) Koordinējošais eksperts Inga Tatrika Tālr.: 65433875, mob.: 26197848 Inga.Tatrika@nva.gov.lv
Bezdarbnieku profesionālā apmācība ar kuponu metodi; Neformālās izglītības ieguve ar kuponu metodi; Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma; Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5414) Koordinējošais eksperts Vija Ļipinska Tālr.: 65433875, mob.: 26184514 Vija.Lipinska@nva.gov.lv
Bezdarbnieku profesionālā apmācība ar kuponu metodi; Neformālās izglītības ieguve ar kuponu metodi; Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma; Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5415) Koordinējošais eksperts Oksana Kazaka Tālr.: 65433875, mob.: 26604834 Oksana.Kazaka@nva.gov.lv
Pasākums noteiktām personu grupām (bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība)(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5416) Koordinējošais eksperts Jeļena Pitjuleviča Tālr.: 65484372, mob.: 28618739 Jelena.Pitjulevica@nva.gov.lv
Pasākums noteiktām personu grupām (bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība)(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5417) Koordinējošais eksperts Jekaterīna Kuzminova Tālr.: 65484372, mob.: 29354427 Jekaterina.Kuzminova@nva.gov.lv
Pasākums noteiktām personu grupām ( bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība, t.sk. ar invaliditāti)(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5418) Nodarbinātības organizators Tatjana Filipa Tālr.: 65484372 Tatjana.Filipa@nva.gov.lv
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi ar 142,29 EUR atlīdzību(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5419) Koordinējošais eksperts Silvija Veličko Tālr.: 65434561, mob.: 28336003 Silvija.Velicko@nva.gov.lv
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi ar 142,29 EUR atlīdzību(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5420) Koordinējošais eksperts Alīna Kalēja Tālr.: 65434561, mob.: 28379646 Alina.Kaleja@nva.gov.lv
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5421) Koordinējošais eksperts Alla Saveļjeva Tālr.: 65484367 Alla.Saveljeva@nva.gov.lv
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5422) Koordinējošais eksperts Santa Kudeiko Tālr.: 65484367 Santa.Kudeiko@nva.gov.lv
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5423) Koordinējošais eksperts Inga Veļičko Tālr.: 65484367 Inga.Velicko@nva.gov.lv
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5424) Karjeras konsultants Dagnija Bramāne Tālr.: 65484367 Dagnija.Bramane@nva.gov.lv
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5425) Karjeras konsultants Vitālijs Filipskis Tālr.: 65484367 Vitalijs.Filipskis@nva.gov.lv
Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5426) Koordinējošais eksperts Ludmila Soma Tālr.: 65433875, mob.: 26088168 Ludmila.Soma@nva.gov.lv
Kompleksie atbalsta pasākumi: Pabalsta par asistenta pakalpojumu izmantošanu personai ar I grupas redzes invaliditāti nodrošināšana; Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5427) Projekta karjeras konsultants Kristīne Grāvere Tālr.: 65436750, mob.: 29443821
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi bezdarbniekiem(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5428) Nodarbinātības organizators Regīna Antāne Tālr.: 65430144 Regina.Antane@nva.gov.lv
EURES (informācija par darba iespējām Eiropā)(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5429) Konsultante EURES jautājumos Agija Krafte Tālr.: 65435460, mob.: 26645566 Agija.Krafte@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas - atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5428) Karjeras konsultants Daina Samuša mob.: 25685266 Daina.Samusa@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas - atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā(Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5429) Karjeras konsultants Ināra Puļaho mob.: 25685266 Inara.Pulaho@nva.gov.lv
Bezdarbnieku reģistrācija Ilūkstē(Brīvības ielā 13, Ilūkstes novads, Ilūkste, LV-5447) Nodarbinātības aģents Marina Radzeviča Tālr.: 65484357, mob.: 29374552 Marina.Radzevica@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Filiāles vadītāja Ilze Indrikova Tālr.: 63721008, mob.: 22018391 Ilze.Indrikova@nva.gov.lv
Darbs ar darba devējiem, Pasākums "Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam", "Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" Nodarbinātības organizatore Aija Prikule Tālr.: 63721565 Aija.Prikule@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par pakalpojumiem noteiktām personu grupām, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem, valsts valodas apguvi, EURES - informācija par darbu ārzemēs Nodarbinātības aģents Lidija Miezīte Tālr.: 63714103 , mob.: 28809177 Lidija.Miezite@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par kursiem, apmācību un pārkvalifikāciju, projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" Koordinējošā eksperte Gunta Bauze Tālr.: 63714102, mob.: 26183160 Gunta.Bauze@nva.gov.lv
ESF projekts "Kompleksi atbalsts pasākumi",  Jauniešu garantijas Projekta karjeras konsultante, Koordinējošā eksperte Kristīne Škorņika Tālr.: 63714101 Kristine.Skornika@nva.gov.lv
Informācija par projektu "Pasākumi noteiktām personu grupām" Koordinējošā eksperte Karīna Lukša Tālr.: 63714103, mob.: 25685323 Karina.Luksa@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas, ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Jauniešu garantijas Koordinējošā eksperte Anna Grāvere Tālr.: 63714101, mob.: 28688814 Anna.Gravere@nva.gov.lv
Projekts "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"; Koordinējošā eksperte Aija Zeiliša Tālr.: 63721565, mob.: 22021229 Aija.Zeilisa@nva.gov.lv
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu, Jauniešu garantijas Projekta karjeras konsultante Sarmīte Pekarska Tālr.: 63714101 Sarmite.Pekarska@nva.gov.lv
Bezdarbnieku pieņemšana un reģistrācija Nodarbinātības aģente Līga Seikste Tālr.: 63723160 Liga.Seikste@nva.gov.lv
Bezdarbnieku pieņemšana un reģistrācija Nodarbinātības aģente Daina Ozola Tālr.: 63723160 Daina.Ozola@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību, bezdarbnieku pieņemšana un reģistrācija Nodarbinātības aģente Vita Dermane Tālr.: 63723160 Vita.Dermane@nva.gov.lv
Bezdarbnieku pieņemšana un reģistrācija Aucē, Jelgavas ielā 1a Nodarbinātības aģente Janīna Karele Tālr.: 63714161, mob.: 22016849 Janina.Karele@nva.gov.lv
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu Karjeras konsultante Ingrīda Lībiete Tālr.: 63781019 Ingrida.Libiete@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Filiāles vadītājs Vladimirs Lituņenko Tālr.: 64471130 Vladimirs.Litunenko@nva.gov.lv
Darbs ar darba devējiem; Pasākums noteiktām personu grupām; Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi; Pasākums komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai; Komersantu nodarbināto personu reģionālās litātes veicināšana; Informācija par EURES; Skolēnu vasaras nodarbinātība;   Nodarbinātības organizators Sandra Cīrule Tālr.: 64471445, mob.: 20243381 Sandra.Cirule@nva.gov.lv
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" Koordinējošā eksperts Jautrīte Liniņa Tālr.: 64471131, mob.: 26113057 Jautrite.Linina@nva.gov.lv
Pasākums Jauniešu garantijas; ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Koordinējošā   eksperts Inga Apsīte Tālr.: 64473021, mob.: 26670310 Inga.Apsite@nva.gov.lv
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" Koordinējošā   eksperts Jolanta Ābeltiņa Tālr.: 64471232, mob.: 26642210 Jolanta.Abeltina@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākums noteiktām personu grupām"; ESF projekts "Kompleksi atbalsta pasākumi" Koordinējošā   eksperts Gunita Ločmele Tālr.: 64473021, mob.: 29396294 Gunita.Locmele@nva.gov.lv
Pasākums Jauniešu garantijas Karjeras konsultante Iveta Bružāne Tālr.: 64471269, mob.: 25685336 Iveta.Bruzane@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību Nodarbinātības aģents Līga Paidere Tālr.: 64471134 Liga.Paidere@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību Nodarbinātības aģents Māra Kalniņa Tālr.: 64471134 Mara.Kalnina@nva.gov.lv
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu Karjeras konsultants Vineta Nikandrova Tālr.: 64471269, mob.: 25685285 Vineta.Nikandrova@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Filiāles vadītāja Svetlana Zujeva Tālr.: 65221516, mob.: 28356669 Svetlana.Zujeva@nva.gov.lv
Darba devējiem: vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase. EURES-informācija par darbu ārzemēs. Informācija par atbalstu komercdarbības uzsākšana. Mobilitātes pasākums. PNPG (SB). Nodarbinātības organizatore Gita Stalidzāne Tālr.:  65231950, mob.: 28233827 Gita.Stalidzane@nva.gov.lv
Pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai. Latviešu valodas apguve. Pasta pakalpojumi. Nodarbinātības organizatore Inta Lazdāne Tālr.: 65231165 Inta.Lazdane@nva.gov.lv
Bezdarbnieku profesionālā apmācība ar kuponu metodi; Praktiskā apmācība pie darba devēja; Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma; Neformālās izglītības ieguve ar kuponu metodi. Koordinējošā eksperte Marina Belova Tālr.: 65236655 , mob.: 26176873 Marina.Belova@nva.gov.lv
ESF projekts "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" ar atlīdzību 142.29 EUR. Koordinējošās ekspertes Ligita Zustere Tālr.: 65231781, mob.: 28233826 28233827 Ligita.Zustere@nva.gov.lv
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Koordinējošais eksperts Indra Meņsova Tālr.: 65231165, mob.: 29627141 Indra.Mensova@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākums noteiktām personu grupām" Koordinējošais eksperts Diāna Zvirbule Tālr.: 65231417, mob.: 20241231 Diana.Zvirbule@nva.gov.lv
Kompleksie atbalsta pasākumi: - Darba vieta jaunietim; - Pabalsta par asistenta pakalpojumu izmantošanu personai ar I grupas redzes invaliditāti nodrošināšana;   - Darbnīcas jauniešiem. Projekta karjeras konsultante Rita Ozoliņa Tālr.: 65236655, mob.: 28233978 Rita.Ozolina@nva.gov.lv
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi;       Koordinējošais eksperts       Inese Peninga Tālr.: 68300980, mob.: 25685871 Inese.Peninga@nva.gov.lv
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi; Karjeras konsultants Sandra Gulbinska Tālr.: 68300980, mob.: 25685855 Sandra.Gulbinska@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija. Nodarbinātības aģents Visvaldis Feldmanis Tālr.: 65236142 Visvaldis.Feldmanis@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija. Nodarbinātības aģente Anita Jansone Tālr.: 65236029 Anita.Jansone@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija. Nodarbinātības aģente Lidija Germane Tālr.: 65234034, mob.: 28233827 Lidija.Germane@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija. Nodarbinātības aģente Kristīne Raupa Tālr.: 65236029 Kristine.Raupa@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija (Viesītē) Nodarbinātības aģente Inga Kāršeniece Tālr.: 65214124, mob.: 26511667 Inga.Karseniece@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas, atbalsts profesionālās piemērotības  noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguve un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā Karjeras konsultante Gita Sīle Tālr.: 65236145 Gita.Sile@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību Nodarbinātības aģente Jeļena Gavene Tālr.: 63048837, mob.: 28633003 25685262 Jelena.Gavene@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību Nodarbinātības aģente Jūlija Vekovešņikova Tālr.: 63048837, mob.: 28633003 25685262 Julija.Vekovesnikova@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību Nodarbinātības aģente Gražina Krasjuka Tālr.: 63023559, mob.: 28633003 25685262 Grazina.Krasjuka@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību Nodarbinātības aģente Igeta Karule Tālr.: 63023559, mob.: 28633003 25685262 Igeta.Karule@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību Nodarbinātības aģente Marina Majore Tālr.: 63023559, mob.: 28633003 25685262 Marina.Majore@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību Nodarbinātības aģente Dace Paškeviča Tālr.: 63023559, mob.: 28633003 25685262 Dace.Paskevica@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību Nodarbinātības aģente Evija Grāvere Tālr.: 63023559, mob.: 28633003 25685262 Evija.Gravere@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas Karjeras konsultante Inga Purviņa Tālr.: 63094356 , mob.: 25685287 Inga.Purvina@nva.gov.lv
Vadība Filiāles vadītāja Andra Dietlava Tālr.: 63026720 Andra.Dietlava@nva.gov.lv
Vadība Filiāles vadītāja vietniece Inga Lejiņa Tālr.: 63021969, mob.: 28664379 Inga.Lejina@nva.gov.lv
Valsts valoda, Komersantu nodarbināto personu reģionālā mobilitāte, pasākums "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" Nodarbinātības organizatore Dzintra Ozola Tālr.: 63048836, mob.: 26469347 Dzintra.Ozola@nva.gov.lv
Darbs ar darba devēju Nodarbinātības aģente Iveta Kokta   Tālr.: 63048836, mob.: 26469347 Iveta.Kokta@nva.gov.lv
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, pasākumi komercdarbības uzsākšanai Nodarbinātības organizatore Daiga Ševčenko Tālr.: 63026674, mob.: 25685258 Daiga.Sevcenko@nva.gov.lv
Pasākums noteiktām personu grupām (speciālā budžeta ietvaros), Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi Nodarbinātības organizatore Jūlija Lovkova Tālr.: 63026674, mob.: 25685258 Julija.Lovkova@nva.gov.lv
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" Koordinējošā eksperte Inita Vītoliņa Tālr.: 63026686, mob.: 26608494 Inita.Vitolina@nva.gov.lv
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" Koordinējošā eksperte Dana Bertašus Tālr.: 63026686, mob.: 26197113 Dana.Bertasus@nva.gov.lv
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" Koordinējošā eksperte Signe Gulbe Tālr.: 63026686, mob.: 26197113 Signe.Gulbe@nva.gov.lv
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Koordinējošā eksperte Anita Dolace Tālr.: 63083391, mob.: 25685337 Anita.Dolace@nva.gov.lv
Pasākums "Jauniešu garantijas" Koordinējošā eksperte Olga Roze Tālr.: 63083311, mob.: 25685833 Olga.Roze@nva.gov.lv
Pasākums "Jauniešu garantijas" Koordinējošā eksperte Daiga Butkus Tālr.: 63083311, mob.: 25685833 Daiga.Butkus@nva.gov.lv
Pasākums "Jauniešu garantijas" Karjeras konsultante Marika Matvejeva Tālr.: 63083311, mob.: 25685862 Marika.Matvejeva@nva.gov.lv
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" Koordinējošā eksperte Sabīne Sergejeva Tālr.: 63048836, mob.: 26385771 Sabine.Sergejeva@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākums noteiktām personu grupām" Koordinējošā eksperte Zane Blumberga Tālr.: 63026674, mob.: 26603714 Zane.Blumberga@nva.gov.lv
ESF projekts "Kompleksie atbalsta pasākumi" Projekta karjeras konsultante Helga Kanča Tālr.: 63083391, mob.: 25685337 Helga.Kanca@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Filiāles vadītāja Rita Orlova Tālr.: 67769987, mob.: 29401693 Rita.Orlova@nva.gov.lv
EURES (informācija par darbu ārzemēs), Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai Nodarbinātības organizatore Lita Namatēva Tālr.: 67769646, mob.: 26616451 Lita.Namateva@nva.gov.lv
Pakalpojumi noteiktām personu grupām (subsidētā nodarbinātība) informācija darba devējiem, vakanču reģistrācija Nodarbinātības organizatore Andreta Markūne Tālr.: 67760227, mob.: 26616451 Andreta.Markune@nva.gov.lv
Neformālā apmācība valsts valoda; Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana; Skolēnu vasaras nodarbinātība Nodarbinātības organizatore Inese Liepa Tālr.: 67760227, mob.: 26616451 Inese.Liepa@nva.gov.lv
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" Koordinējošā eksperte Lilija Prikņa Tālr.: 67760227, mob.: 28233873 Lilija.Prikna@nva.gov.lv
ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi" Koordinējošā eksperte Līga Rieksta Tālr.: 66222115, mob.: 25685832 Liga.Rieksta@nva.gov.lv
ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi" Karjeras konsultante Saulcerīte Briede Tālr.: 67760227 Saulcerite.Briede@nva.gov.lv
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām"; ESF projekts "Kompleksie atbalsta pasākumi" Koordinējošā eksperte Elīna Vesele Tālr.: 67760227, mob.: 28233875 28233874 Elina.Vesele@nva.gov.lv
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" Koordinējošā eksperte Sanita Purmale Tālr.: 66222115, mob.: 26190845 Sanita.Purmale@nva.gov.lv
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" Koordinējošā eksperte Maija Butlere-Bērziņa Tālr.: 66222115 , mob.: 26190845 Maija.Butlere-Berzina@nva.gov.lv
    Bezdarbnieku reģistrācija un konsultācijas   Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības aģente Marina Možajeva Tālr.: 67760233, mob.: 26616451 Marina.Mozajeva@nva.gov.lv
    Bezdarbnieku reģistrācija un konsultācijas   Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības aģente Zita Kaufmane Tālr.: 67760233, mob.: 26616451 Zita.Kaufmane@nva.gov.lv
    Bezdarbnieku reģistrācija un konsultācijas   Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības aģente Inese Vircavniece Tālr.: 67760233, mob.: 26616451 Inese.Vircavniece@nva.gov.lv
    Bezdarbnieku reģistrācija un konsultācijas   Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības aģente Dace Miķilpa Tālr.: 67760233, mob.: 26616451 Dace.Mikilpa@nva.gov.lv
Jautājumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu Karjeras konsultante Inta Magazniece Tālr.: 67760227, mob.: 25685289 Inta.Magazniece@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601) Filiāles vadītāja Ilona Šlapina Tālr.: 65625410 Ilona.Slapina@nva.gov.lv
Informācija par atbalstu komercdarbības uzsākšanai; latviešu valodas apguvi; reģionālās mobilitātes pasākumu; informācija par vakanču reģistrēšanu; darbs ar darba devēju; EURES - informācija par darbu ārzemēs;(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601) Nodarbinātības organizatore Irēna Pudnika Tālr.: 65622102 Irena.Pudnika@nva.gov.lv
Informācija par konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem; par skolēnu nodarbināšanu vasaras brīvlaikā(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601) Nodarbinātības organizatore Olga Moiseja Tālr.: 65620901 Olga.Moiseja@nva.gov.lv
Informācija par ESF projektu "Pasākums noteiktām personu grupām"(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601) Koordinējošās ekspertes Nataļja Večkina Tālr.: 65620902 Natalja.Veckina@nva.gov.lv
Informācija par ESF projektu "Pasākums noteiktām personu grupām"(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601) Koordinējošās ekspertes Olga Ozerska Tālr.: 65620902 Olga.Ozerska@nva.gov.lv
Informācija par Jauniešu garantijas pasākumiem(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601) Koordinējošā eksperte Solvita Kātiņa Tālr.: 65622808 Solvita.Katina@nva.gov.lv
Informācija par ESF projektu "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601) Koordinējošās ekspertes Romualda Čivkule Tālr.: 65620900 Romualda.Civkule@nva.gov.lv
Informācija par ESF projektu "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601) Koordinējošās ekspertes Olga Sardiko Tālr.: 65620900 Olga.Sardiko@nva.gov.lv
Informācija par ESF projektu "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām"(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601) Koordinējošā eksperte Ludmila Karpoviča Tālr.: 65620900 Ludmila.Karpovica@nva.gov.lv
Informācija par profesionālo apmācību, neformālo izglītību; praktisko apmācību pie darba devēja(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601) Koordinējošā eksperte Zenta Spivačenko Tālr.: 65620902 Zenta.Spivacenko@nva.gov.lv
Informācija par ESF projektu "Kompleksi atbalsta pasākumi"(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601) Projekta karjeras konsultante Anita Ekša Tālr.: 65622808 Anita.Eksa@nva.gov.lv
Informācija par karjeras konsultācijām jauniešiem līdz 29 gadiem(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601) Karjeras konsultantes Līga Japiņa Tālr.: 65620905 Liga.Japina@nva.gov.lv
Informācija par karjeras konsultācijām(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601) Karjeras konsultantes Erna Janoviča Tālr.: 65620905 Erna.Janovica@nva.gov.lv
Bezdarbnieku pirmreizējā reģistrācija(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601) Nodarbinātības aģente Inese Krikova Tālr.: 65625416 Inese.Krikova@nva.gov.lv
Bezdarbnieku reģistrācija(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601) Nodarbinātības aģente Irēna Jeromenoka Tālr.: 65625427 Irena.Jeromenoka@nva.gov.lv
Bezdarbnieku reģistrācija(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601) Nodarbinātības aģente Aina Staņēviča Tālr.: 65620903 Aina.Stanevica@nva.gov.lv
Bezdarbnieku reģistrācija(Daugavpils iela 8, Dagda, Dagdas novads, LV-5674) Nodarbinātības aģente (Dagda) Helēna Kokare Tālr.: 65614116 Helena.Kokare@nva.gov.lv
Bezdarbnieku reģistrācija(Daugavpils iela 8, Dagda, Dagdas novads, LV-5674) Nodarbinātības aģente (Dagda) Natālija Miklaševiča Tālr.: 65614116 Natalija.Miklasevica@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Kuldīgas filiāle
Vadība(Piltenes iela 5a, Kuldīga) Filiāles vadītāja Sandra Krinkele Tālr.: 63322384, mob.: 26133484 Sandra.Krinkele@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija(Piltenes iela 5a, Kuldīga) Nodarbinātības aģente Džineta Podiņa Tālr.: 63350550, mob.: 26148501 Dzineta.Podina@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija(Piltenes iela 5a, Kuldīga) Nodarbinātības aģente Velga Ozoliņa Tālr.: 63350550, mob.: 25685254 Velga.Ozolina@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija(Piltenes iela 5a, Kuldīga) Nodarbinātības aģente Ināra Jēkabsone Tālr.: 63350550, mob.: 25685257 Inara.Jekabsone@nva.gov.lv
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu(Piltenes iela 5a, Kuldīga) Karjeras konsultante Santa Hemminga Tālr.: 63320091, mob.: 25685251 Santa.Hemminga@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām"(Piltenes iela 5a, Kuldīga) Koordinējošā eksperte Guna Ābola Tālr.: 63350554, mob.: 25685324 Guna.Abola@nva.gov.lv
Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrācija. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (semināri, kursi, lekcijas). Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana(Piltenes iela 5a, Kuldīga) Nodarbinātības organizatore Silvija Gintere Tālr.: 63350552, mob.: 29338350 Silvija.Gintere@nva.gov.lv
ESF projekts "Bezdarbnieku/ darba meklētāju apmācība Latvijā - 2"(Piltenes iela 5a, Kuldīga) Koordinējošā eksperte Agnese Jermaka Tālr.: 63324038, mob.: 26603029 Agnese.Jermaka@nva.gov.lv
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"(Piltenes iela 5a, Kuldīga) Koordinējošā eksperte Līksma Pūre Tālr.: 63350553, mob.: 29335996 Liksma.Pure@nva.gov.lv
ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi"  (Piltenes iela 5a, Kuldīga)   Koordinējoša eksperte Brigita Romanovska Tālr.: 63350554, mob.: 20236897 Brigita.Romanovska@nva.gov.lv
ESF projekta "Jauniešu garantijas pasākumi" karjeras konsultācijas(Piltenes iela 5a, Kuldīga) Karjeras konsultante Darja Gorbenko mob.: 25685845 Darja.Gorbenko@nva.gov.lv
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām"(Piltenes iela 5a, Kuldīga) Koordinējošā eksperte Ieva Rogozova Tālr.: 63350549, mob.: 26137641 Ieva.Rogozova@nva.gov.lv
ESF projekts "Kompleksi atbalsta pasākumi". Atbalsta pasākumi bezdarbniekiem ar atkarības problēmām. Pabalsts par asistenta izmantošanu ar 1. grupas redzes invaliditāti  (Piltenes iela 5a, Kuldīga)   Projekta karjeras konsultante Ieva Rogozova Tālr.: 63350549, mob.: 26532587 Ieva.Rogozova@nva.gov.lv
Kuldīgas filiāles klientu apkalpošanas vieta Skrundā
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (kursi, semināri, lekcijas). Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrācija(Kuldīgas iela 6, Skrunda) Nodarbinātības aģente (Skrundā) Agita Gorsvāne Tālr.:  63314186, mob.: 26191569 Agita.Gorsvane@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Liepājas filiāle
Informācija bezdarbniekiem, Filiāles INFO tālrunis(Graudu 50) Nodarbinātības aģente Ita Poļaka Tālr.: 63489791 ita.polaka@nva.gov.lv
Vadība(Graudu 50) Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane Tālr.: 63422404, mob.: 29111628 dace.baumane@nva.gov.lv
Vadība(Graudu 50) Filiāles vadītājas vietniece Māra Zeme Tālr.: 63489799, mob.: 28626871 mara.zeme@nva.gov.lv
Darbs ar darba devējiem(Graudu 50) Nodarbinātības organizatore Laila Bethere Tālr.: 63489795, mob.: 26648035 laila.bethere@nva.gov.lv
Informācija par Valsts valodas apguves pasākumu, KPP, (Graudu 50) Nodarbinātības organizatore Gunta Strunga Tālr.: 63489803, mob.: 26602609 gunta.strunga@nva.gov.lv
Lietvedība, arhīva izziņas(Graudu 50) Nodarbinātības organizatore Līga Rāva Tālr.: 63401864 liga.rava@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50) Nodarbinātības aģente Inta Kapeniece Tālr.: 63489792, mob.: 28345857 inta.kapeniece@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50) Nodarbinātības aģente Vija Blūzmane Tālr.: 63489796, mob.: 20250620 vija.bluzmane@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50) Nodarbinātības aģente Vineta Veršele Tālr.: 63489796, mob.: 20250620 vineta.versele@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50) Nodarbinātības aģente Mairita Mineikīte Tālr.: 63489793, mob.: 20258272 mairita.mineikite@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50) Nodarbinātības aģente Maija Miķelsone Tālr.: 63489793, mob.: 20258272 maija.mikelsone@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50) Nodarbinātības aģente Aija Otanķe Tālr.: 63489793, mob.: 20258272 aija.otanke@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50) Nodarbinātības aģente Baiba Sveile Tālr.: 63489792, mob.: 28345857 baiba.sveile@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50) Nodarbinātības aģente Marina Krūkle Tālr.: 63489792, mob.: 28345857 marina.krukle@nva.gov.lv
ESF projekts "Darba praktizēšana pašvaldībās", Informācija bezdarbniekiem par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem(Graudu 50) Koordinējošā eksperte Sandra Nīmane Tālr.: 63489800, mob.: 28320804 sandra.nimane@nva.gov.lv
ESF projekts "Darba praktizēšana pašvaldībās", Informācija bezdarbniekiem, norīkojumu izsniegšana(Graudu 50) Koordinējošā eksperte Ligita Jēkabsone Tālr.: 63489802, mob.: 28626086 ligita.jekabsone@nva.gov.lv
ESF projekts "Darba praktizēšana pašvaldībās",(Graudu 50) Koordinējošais eksperts Jānis Rozenšteins Tālr.: 63489802, mob.: 28626086 janis.rozensteins@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām"(Graudu 50) Koordinējošā eksperte Dzintra Grietēna Tālr.: 63422276, mob.: 26612133 dzintra.grietena@nva.gov.lv
 ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām"(Graudu 50) Koordinējošais eksperts Una Urkauska Tālr.: 63422276 una.urkauska@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām"/ ESF projekts "Jauniešu garantija"(Graudu 50) Koordinējošā eksperte Guna Upesleja Tālr.: 63422276, mob.: 26563840 guna.upesleja@nva.gov.lv
ESF projekts " Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā- 2", Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50) Koordinējošā eksperte Ingūna Kandere Tālr.: 63489801, mob.: 26192216 inguna.kandere@nva.gov.lv
ESF projekts " Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā- 2", Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50) Koordinējošā eksperte Agita Tanona Tālr.: 63422207, mob.: 26621427 agita.tanona@nva.gov.lv
ESF projekts " Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā- 2", Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50) Koordinējošā eksperte Kristīne Mūrniece Tālr.: 63422207 kristine.murniece@nva.gov.lv
EURES (informācija par darbu ārzemēs)(Graudu 50) Konsultants EURES jautājumos Andris Segliņš Tālr.: 63429422, mob.: 26591666 andris.seglins@nva.gov.lv
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām", Darbs ar darba devējiem(Graudu 50) Koordinējošā eksperte Līga Ķirsone Tālr.: 63489798, mob.: 28681151 liga.kirsone@nva.gov.lv
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām", Darbs ar darba devējiem(Graudu 50) Koordinējošā eksperte Irēna Māliņa Tālr.: 63489798, mob.: 28351033 irena.malina@nva.gov.lv
ESF projekts "Kompleksie atbalsta pasākumi"(Graudu 50) Projekta karjeras konsultante Ineta Gvozda Tālr.: 63489802, mob.: 28350509 ineta.gvozda@nva.gov.lv
ESF projekts "Jauniešu garantija"(Graudu 50) Koordinējošā eksperte Vita Alpiņa Tālr.: 63422276, mob.: 25685852 vita.alpina@nva.gov.lv
ESF projekts "Jauniešu garantija"(Graudu 50) Koordinējošā eksperte Inta Burkevica Tālr.: 63422276, mob.: 26536373 inta.burkevica@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas(Graudu 50) Karjeras konsultante Linda Niedola Tālr.: 63401867 linda.niedola@nva.gov.lv
Darba informācijas kabinets, Brīvo darba vietu reģistrēšana un informācija par vakancēm(Graudu 50) Nodarbinātības organizatore Irēna Māliņa Tālr.: 63427365, mob.: 28351033 irena.malina@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas ESF projekts "Jauniešu garantija"(Graudu 50) Karjeras konsultants  Marika Blumberga mob.: 25685844 marika.blumberga@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas ESF projekts "Jauniešu garantija"(Graudu 50) Karjeras konsultants  Aira Klampe Tālr.: 63489797, mob.: 25685838 aira.klampe@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem Aizputes darba vietā (Aizpute) Nodarbinātības aģente Gunta Malakauska Tālr.: 63414256, mob.: 29338343 gunta.malakauska@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem Priekules darba vietā (Priekule) Nodarbinātības aģente Alda Binfelde Tālr.: 63414257, mob.: 28659289 alda.binfelde@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem Priekules darba vietā (Priekule) Nodarbinātības aģente Ilze Miķelsone Tālr.: 63414257, mob.: 28659289 ilze.mikelsone@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Filiāles vadītāja Baiba Boldāne-Platace Tālr.: 64023960, mob.: 28369233 Baiba.Boldane-Platace@nva.gov.lv
Darbs ar darba devēju, vakanču pieteikšana,pasākumi noteiktām personu grupām, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, skolēnu nodarbinātība vasarā Nodarbinātības organizatore Vanda Purmale Tālr.: 64021542, mob.: 27877393 Vanda.Purmale@nva.gov.lv
Pasākums Jauniešu garantijas Koordinējošā eksperte Ilze Trezune Tālr.: 64023965, mob.: 25685854 Ilze.Trezune@nva.gov.lv
Pasākums Jauniešu garantijas Karjeras konsultante Kristīne Pētersone Tālr.: 64023965, mob.: 25685828 Kristine.Petersone@nva.gov.lv
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"   Koordinējošās eksperte Teresa Belasika Tālr.:  64023962, mob.: 27877663 Teresa.Belasika@nva.gov.lv
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" Koordinējošā eksperte Ilva Luste Tālr.:  64023961, mob.: 26638029 Ilva.Luste@nva.gov.lv
ESF projekts "Mūžizglītības pasākums nodarbinātām personām" Koordinējošā eksperte Inita Jansone Tālr.: 64023962, mob.: 25685347 Inita.Jansone@nva.gov.lv
ESF projekts "Kompleksi atbalsta pasākumi" Projekta karjeras konsultante Inita Jansone Tālr.: 64023962, mob.: 25685338 Inita.Jansone@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" Koordinējošā eksperte Inita Jansone Tālr.: 64023962 Inita.Jansone@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas Karjeras konsultante Ramona Kočāne Tālr.: 64014063, mob.: 25685250 Ramona.Kocane@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību Nodarbinātības aģente Irēna Smirnova Tālr.: 64023963, mob.: 28381070 Irena.Smirnova@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību Nodarbinātības aģente Sarmīte Kalāce Tālr.: 64023964, mob.: 28381070 Sarmite.Kalace@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību Nodarbinātības aģente Inga Lāce Tālr.: 64021871, mob.: 28381070 Inga.Lace@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Filiāles vadītājs Edgars Tereško Tālr.: 65781240, mob.: 29477581 Edgars.Teresko@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību, lietvedība, EURES, skolēnu nodarbinātība Nodarbinātības organizatore Ināra Konovalova Tālr.: 65707321, mob.: 25685282 Inara.Konovalova@nva.gov.lv
Vakanču pieteikšana, darbs ar darba devēju, informācija par reģionālās litātes pasākumu, informācija par konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem Nodarbinātības organizatore Anita Stahovska Tālr.: 65770900, mob.: 28381921 Anita.Stahovska@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par projektu "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" Koordinējošais eksperts Anna Leščinska Tālr.: 65707323, mob.: 26668256 Anna.Lescinska@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par projektu "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" Koordinējošais eksperts Ivonna Timoškāne Tālr.: 65707323, mob.: 26644259 Ivonna.Timoskane@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par projektu "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" Koordinējošais eksperts Inga Stjožkina Tālr.: 65770901, mob.: 26612407 Inga.Stjozkina@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par projektu "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2"  Koordinējošais eksperts Zinaīda Trukšāne Tālr.: 65707324, mob.: 26637600 Zinaida.Truksane@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību -ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" Koordinējošais eksperts Andris Kuvets Tālr.: 65707322, mob.: 22030640 Andris.Kuvets@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību - ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" Koordinējošais eksperts Svetlana Rumbinika Tālr.: 65707322 , mob.: 28722113 Svetlana.Rumbinika@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par ESF projektu "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Koordinējošais eksperts Laima Poikāne Tālr.: 65781239, mob.: 28379659 Laima.Poikane@nva.gov.lv
Bezdarbnieku, darba meklētāju reģistrācija Nodarbinātības aģenti Antonija Petruņa Tālr.: 65781250 Antonija.Petruna@nva.gov.lv
Bezdarbnieku, darba meklētāju reģistrācija Nodarbinātības aģenti Inese Birska Tālr.: 65781250 Inese.Birska@nva.gov.lv
Bezdarbnieku, darba meklētāju reģistrācija Nodarbinātības aģenti Lidija Špitjuka Tālr.: 65781250 Lidija.Spitjuka@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību (Kārsava) Nodarbinātības aģenti Inta Rancāne Tālr.: 65714006, mob.: 26346802 Inta.Rancane@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību (Kārsava) Nodarbinātības aģenti Lūcija Mediņa Tālr.: 65714006, mob.: 26346802 Lucija.Medina@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību (Zilupe) Nodarbinātības aģents Jeļena Buboviča Tālr.: 65714005, mob.: 28378179 Jelena.Bubovica@nva.gov.lv
Projekts "Jauniešu garantijas" Ķoordinējošais eksperts Lana Dombrovska Tālr.: 65714011, mob.: 26012244 Lana.Dombrovska@nva.gov.lv
Projekts "Jauniešu garantijas" Ķoordinējošais eksperts Laima Poikāne Tālr.: 65781239, mob.: 26325040 Laima.Poikane@nva.gov.lv
Projekts "Jauniešu garantijas" Karjeras konsultants Skaidrīte Deksne-Cabule Tālr.: 65714011, mob.: 25685848 Skaidrite.Deksne-Cabule@nva.gov.
Karjeras konsultācijas Karjeras konsultants Svetlana Kračus Tālr.: 65770902, mob.: 25685274 Svetlana.Kracus@nva.gov.lv
Projekts "Kompleksi atbalsta pasākumi" Projekta karjeras konsultante Rita Kozlovska Tālr.: 65707324, mob.: 22042228 Rita.Kozlovska@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Projekts "Pasākumi pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai"  Filiāles vadītāja Lidija Kraukle Tālr.: 648 07913, mob.: 26548091 Lidija.Kraukle@nva.gov.lv
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, Darbs ar darba devēju, vakanču reģistrēšana Nodarbinātības organizatore Lilita Pavloviča Tālr.: 648 60839, mob.: 25685275 Lilita.Pavlovica@nva.gov.lv
Apmācība, pārkvalifikācija, neformālā izglītība Koordinējošā eksperte Emerita Čačka Tālr.: 648 60837, mob.: 26627464 Emerita.Chacka@nva.gov.lv
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" Koordinējošā eksperte Mārīte Caune Tālr.: 648 21536, mob.: 29520698 Marite.Caune@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākums noteiktām personu grupām" Koordinējošā eksperte Elīna Krupko Tālr.: 648 07912 , mob.: 25685325 Elina.Krupko@nva.gov.lv
Pasākums "Jauniešu  garantijas" Koordinējošā eksperte Dace Zeile Tālr.: 648 07096, mob.: 25685866 Dace.Zeile@nva.gov.lv
Pasākums "Jauniešu  garantijas" Karjeras konsultante Agrita Mūrniece Tālr.: 648 07097, mob.: 25685860 Agrita.Murniece@nva.gov.lv
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām", EURES (informācija par darbu ārzemēs) Koordinējošā eksperte Jolanta Utināne Tālr.: 648 60838 830 1700 1230 , mob.: 25685330 Jolanta.Utinane@nva.gov.lv
ESF projekts "Kompleksie atbalsta pasākumi" Projekta karjeras konsultante Laura Saleniece Tālr.: 68800980, mob.: 28233767 Laura.Saleniece@nva.gov.lv
Pakalpojumi, kas saistīti arprofesionālo izvēli un karjeras plānošanu Karjeras konsultante Solvita Drele Tālr.: 68800981 Solvita.Drele@nva.gov.lv
Komersantu nodarbināto personu reģionālās litātes veicināšana Skolēnu vasaras nodarbinātība Nodarbinātības organizatore Veronika Putāne Tālr.: 648 60837, mob.: 28373768 Veronika.Putane@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija Nodarbinātības aģente Tatjana Bistrova, Anna Černogoreceva Tālr.: 64814122 648 60836 Tatjana.Bistrova@nva.gov.lvAnna.
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Filiāles vadītāja Ieva Hahele Tālr.: 65046340, mob.: 25685284 Ieva.Hahele@nva.gov.lv
Informācija darba devējiem, vakances, uzskaitvedība, lietvedība, informācija par atbalstu komercdarbības uzsākšanai; par PNPG* (subsidēto nodarbinātību); komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes pasākumi Nodarbinātības organizatore Daiga Torstere Tālr.: 65047099, mob.: 20260140 Daiga.Torstere@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite; Informācija par KPP*; EURES konsultācijas Nodarbinātības aģente Indra Bleija Tālr.: 65022601, mob.: 28396635 Indra.Bleija@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite Nodarbinātības aģente Antra Grigone Tālr.: 65022601, mob.: 29289651 Antra.Grigone@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite Nodarbinātības aģente Lilita Kerubina Tālr.: 65022601, mob.: 29289651 Lilita.Kerubina@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite Nodarbinātības aģente Linda Krūka-Šķele Tālr.: 65022601, mob.: 29289651 Linda.Kruka@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas Karjeras konsultante Ineta Īvāna Tālr.: 65019176, mob.: 25685286 Ineta.Ivana@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Koordinējošā eksperte Anita Ikauniece Tālr.: 65024805 , mob.: 26608863 Anita.Ikauniece@nva.gov.lv
ESF projekts "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" Koordinējošā eksperte Aija Lapčinska Tālr.: 65024805, mob.: 27804888 Aija.Lapcinska@nva.gov.lv
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām"; ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" Koordinējošā eksperte Zanda Skadmane Tālr.: 65024807, mob.: 28392220 Zanda.Skadmane@nva.gov.lv
ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi" Koordinējošā eksperte Sandra Rudko  Tālr.: 65024805, mob.: 25685872 Sandra.Rudko@nva.gov.lv
 ESF projekts "Kompleksie atbalsta pasākumi", ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi" Projekta karjeras konsultante  Evija Lazdiņa Tālr.: 65046341 , mob.: 25685339 Evija.Lazdina@nva.gov.lv
 ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi"  Karjeras konsultante Diāna Šķēle Tālr.: 65091980, mob.: 25685872 Diana.Skele@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Filiāles vadītāja Vija Jakimova Tālr.: 65314021, mob.: 29556791 Vija.Jakimova@nva.gov.lv
Darbs ar darba devēju, Pasākumi noteiktām personu grupām (speciālā budžeta ietvaros), Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana Nodarbinātības organizatore Anita Anspoka Tālr.: 65314023 Anita.Anspoka@nva.gov.lv
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi Koordinējošā eksperte Velta Mizovska Tālr.: 65323100, mob.: 25685835 Velta.Mizovska@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākums noteiktām personu grupām", "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi Koordinējošā eksperte Inese Šulte Tālr.: 65324315, mob.: 25685327 Inese.Sulte@nva.gov.lv
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" Koordinējošā eksperte Iveta Gribuste Tālr.: 65314023, mob.: 25685343 Iveta.Gribuste@nva.gov.lv
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" Koordinējošā eksperte Māra Kārkliņa Tālr.: 65314022, mob.: 25685342 Mara.Karklina@nva.gov.lv
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" Koordinējošā eksperte Kristīne Jemeļjanova Tālr.: 65314026, mob.: 26194407 Kristine.Jemeljanova@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākums noteiktām personu grupām", ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Koordinējošā eksperte Lidija Gorenko Tālr.: 65324315, mob.: 25685311 28233093 Lidija.Gorenko@nva.gov.lv
ESF projekts "Kompleksi atbalsta pasākumi," Projekta karjeras konsultante Inga Aleksejeva Tālr.: 65314026, mob.: 20229351 Inga.Aleksejeva@nva.gov.lv
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi Karjeras konsultante Svetlana Kirilova Tālr.: 65323100, mob.: 25685867 Svetlana.Kirilova@nva.gov.lv
Bezdarbnieku reģistrācija un uzskaite, EURES - informācija par darbu ārzemēs, lietvedība Nodarbinātības aģente Nataļja Čakova Tālr.: 65323100 Natalja.Mihailova@nva.gov.lv
Bezdarbnieku reģistrācija un uzskaite, arhīva darbs Nodarbinātības aģente Zaiga Daugaviete Tālr.: 65314024, mob.: 28234151 Zaiga.Daugaviete@nva.gov.lv
Bezdarbnieku reģistrācija un uzskaite, nodarbinātības aģenta asistenta prakses vadīšana Nodarbinātības aģente Ināra Rubule Tālr.: 65314025 Inara.Rubule@nva.gov.lv
  Karjeras konsultācijas - atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā   Karjeras konsultante Evita Jemeļjanova Tālr.: 65323100, mob.: 25685259 Evita.Jemeljanova@nva.gov.lv
Līvānu klientu apkalpošanas centrs
ESF projekts "Pasākums noteiktām personu grupām", "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Rīgas iela 77, Līvāni) Koordinējošā eksperte Inese Šulte Tālr.: 65314044, mob.: 25685327 Inese.Sulte@nva.gov.lv
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"(Rīgas iela 77, Līvāni) Koordinējošā eksperte Māra Kārkliņa Tālr.: 65314044, mob.: 25685342 Mara.Karklina@nva.gov.lv
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Rīgas iela 77, Līvāni) Karjeras konsultante Svetlana Kirilova Tālr.: 65341357, mob.: 25685867 Svetlana.Kirilova@nva.gov.lv
Darbs ar darba devēju, NVA Preiļu filiālē Līvānos reģistrēto klientu atlase dalībai aktīvajos nodarbinātības pasākumos, apmācību grupu komplektēšana profesionālajā un neformālajā apmācībā, Komersantu nodarbināto personu reģionālās litātes veicināšana,  Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu organizēšana filiālē(Rīgas iela 77, Līvāni) Nodarbinātības organizatore Antra Šolka Tālr.: 65314042, mob.: 28234153 Antra.Solka@nva.gov.lv
  Karjeras konsultācijas - atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā  (Rīgas iela 77, Līvāni) Karjeras konsultante Evita Jemeļjanova Tālr.: 65341357, mob.: 25685259 Evita.Jemeljanova@nva.gov.lv
Bezdarbnieku reģistrācija un uzskaite Līvānos (Rīgas iela 77, Līvāni) Nodarbinātības aģente Anita Lazdāne Tālr.: 65314043, mob.: 28234152 Anita.Lazdane@nva.gov.lv
Bezdarbnieku reģistrācija un uzskaite Līvānos, nodarbinātības aģenta asistenta prakses vadīšana, sadarbība ar VSAA(Rīgas iela 77, Līvāni) Nodarbinātības aģente Janīna Alehno Tālr.: 65314044 Janina.Alehno@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
  Rēzeknes filiāles vadītāja Ināra Šindarjova   Tālr.:  64607801 Inara.Sindarjova@nva.gov.lv
Rēzeknes filiāles vadītājas vietniece Svetlana Purmale Tālr.: 64607800 Svetlana.Purmale@nva.gov.lv
Uzskaitvedība, lietvedība   Nodarbinātības organizatore Janīna Maračkovska Tālr.:  64607800 Janina.Marackovska@nva.gov.lv
Ekonomiste Anna Degle Tālr.: 64607812 Anna.Degle@nva.gov.lv
  Informācija darba devējiem, vakances   Nodarbinātības organizatores Ingrīda Ančupāne Tālr.:  64607807 Ingrida.Ancupane@nva.gov.lv
  Informācija darba devējiem, vakances   Nodarbinātības organizatores Sanda Domule Tālr.:  64607807 Sanda.Domule@nva.gov.lv
  EURES konsultācijas   EURES konsultante Inga Gerasimova Tālr.:  64607807 Inga.Gerasimova@nva.gov.lv
Bezdarbnieku pirmreizējā reģistrācija Nodarbinātības aģentes Janīna Audijanova Tālr.: 64607808 Janina.Audijanova@nva.gov.lv
Bezdarbnieku pirmreizējā reģistrācija Nodarbinātības aģentes Ināra Pekša Tālr.: 64607808 Inara.Peksa@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite Nodarbinātības aģentes Zinaīda Aleksandroviča Tālr.: 64607808, mob.: 25428394 Zinaida.Aleksandrovica@nva.gov.l
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite Nodarbinātības aģentes Marija Isupova Tālr.: 64607808, mob.: 25428394 Marija.Isupova@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite Nodarbinātības aģentes Astrīda Saukāne Tālr.: 64607808, mob.: 25428394 Astrida.Saukane@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite Nodarbinātības aģentes Ilma Vaskova Tālr.: 64607808, mob.: 25428394 Ilma.Vaskova@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite Nodarbinātības aģentes Janīna Viškere Tālr.: 64607808, mob.: 25428394 Janina.Viskere@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite Nodarbinātības aģentes Astrīda Zahare Tālr.: 64607808, mob.: 25428394 Astrida.Zahare@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite Nodarbinātības aģentes Marija Ziliņa Tālr.: 64607808, mob.: 25428394 Marija.Zilina@nva.gov.lv
Informācija par KPP (konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi) Nodarbinātības organizatores Ilze Skabe Tālr.: 64607803 Ilze.Skabe@nva.gov.lv
Informācija par KPP (konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi) Nodarbinātības organizatores Ineta Misiņa Tālr.: 64607803 Ineta.Misina@nva.gov.lv
PNPG - pakalpojumi noteiktām personu grupām (mērķgrupu bezdarbniekiem, bezdarbniekiem - invalīdiem)  (subsidēto nodarbinātību);   Koordinējošie eksperti Aleksandrs Laizāns Tālr.: 64607812, mob.: 26116824 Aleksandrs.Laizans@nva.gov.lv
PNPG - pakalpojumi noteiktām personu grupām (mērķgrupu bezdarbniekiem, bezdarbniekiem - invalīdiem)  (subsidēto nodarbinātību);   Koordinējošie eksperti Igors Pavlovs Tālr.: 64607812, mob.: 26116824 Igors.Pavlovs@nva.gov.lv
PNPG - pakalpojumi noteiktām personu grupām (mērķgrupu bezdarbniekiem, bezdarbniekiem - invalīdiem)  (subsidēto nodarbinātību);   Koordinējošie eksperti Ilona Sideļnika Tālr.: 64607812, mob.: 26116824 Ilona.Sidelnika@nva.gov.lv
PNPG - pakalpojumi noteiktām personu grupām (mērķgrupu bezdarbniekiem, bezdarbniekiem - invalīdiem)  (subsidēto nodarbinātību);   Koordinējošie eksperti Tatjana Sarkane Tālr.:  64607812, mob.: 26116824 Tatjana.Sarkane@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Koordinējošās ekspertes Inna Saliniece       Tālr.: 64607810, mob.: 26607903 Inna.Saliniece@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Koordinējošās ekspertes Iveta Sandore Tālr.: 64607810, mob.: 26608491 Iveta.Sandore@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Koordinējošās ekspertes Inga Šidlovska Tālr.: 64607810, mob.: 26608491 Inga.Shidlovska@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Koordinējošās ekspertes Margarita Ignatjeva Tālr.: 64607810, mob.: 22034667 Margarita.Ignatjeva@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Koordinējošās ekspertes Ina Koscika Tālr.: 64607809, mob.: 26197706 Ina.Koscika@nva.gov.lv
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Koordinējošās ekspertes Rasma Šmaukstele Tālr.: 64607804, mob.: 28369955 Rasma.Smaukstele@nva.gov.lv
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Koordinējošās ekspertes Ingrīda Gajevska Tālr.: 64607804, mob.: 28369955 Ingrida.Gajevska@nva.gov.lv
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Koordinējošās ekspertes Inga Vulāne Tālr.: 64614178 Inga.Vulane@nva.gov.lv
  Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām   Koordinējošais eksperts Anatolijs Kairišs Tālr.:  64607805 Anatolijs.Kairiss@nva.gov.lv
Kompleksie atbalsta pasākumi Projekta karjeras konsultantes Vilhelmīne Gosteva   Tālr.: 64607805, mob.: 26125593 Vilhelmine.Gosteva@nva.gov.lv
Kompleksie atbalsta pasākumi Projekta karjeras konsultantes Olga Skoliņa Tālr.: 64607805, mob.: 20258685 Olga.Skolina@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas Karjeras konsultante Sandra Ragause Tālr.: 64607802 Sandra.Ragause@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas Karjeras konsultante Irēna Kučāne Tālr.: 64607802 Irena.Kucane@nva.gov.lv
Reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākums Nodarbinātības aģente Ilona Mihailova Tālr.: 64607805 Ilona.Mihailova@nva.gov.lv
  Jauniešu garantijas atbalsta pasākums   Projekta koordinatori Veneranda Mežule   Tālr.: 64607811 Veneranda.Mezule@nva.gov.lv
  Jauniešu garantijas atbalsta pasākums   Projekta koordinatori Tatjana Silagaile Tālr.: 64607811 Tatjana.Silagaile@nva.gov.lv
  Jauniešu garantijas atbalsta pasākums   Projekta koordinatori Lāsma Vindača Tālr.: 64607811 Lasma.Vindaca@nva.gov.lv
  Jauniešu garantijas atbalsta pasākums   Projekta koordinatori Vilhelmīne Gosteva   Tālr.: 64607811 Vilhelmine.Gosteva@nva.gov.lv
  Jauniešu garantijas atbalsta pasākums   Karjeras konsultanti Sandra Stikute Tālr.:  64607806 Sandra.Stikute@nva.gov.lv
  Jauniešu garantijas atbalsta pasākums   Karjeras konsultanti Kristīne Ivanova Tālr.: 64607806 Kristine.Ivanova@nva.gov.lv
Nodarbinātības aģentes(Viļānu klientu apkalpošanas centrs LV-4650, Rēzeknes iela 1a, Viļāni, Viļānu novads) Nodarbinātības aģentes Anita Stroževa Tālr.: 64614178 Anita.Strozeva@nva.gov.lv
Nodarbinātības aģentes(Malta LV 4630, Skolas iela 24, Malta, Rēzeknes novads) Nodarbinātības aģentes Valentīna Strode Tālr.: 64614177 Valentina.Strode@nva.gov.lv
Nodarbinātības aģentes(Malta LV 4630, Skolas iela 24, Malta, Rēzeknes novads) Nodarbinātības aģentes Inta Seļakova Tālr.: 64614177 Inta.Selakova@nva.gov.lv
Nodarbinātības aģentes(Malta LV 4630, Skolas iela 24, Malta, Rēzeknes novads) Nodarbinātības aģentes Diāna Vēvere Tālr.: 64614177 Diana.Vevere@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Filiāles vadītāja Vija Račinska Tālr.: 67830850, mob.: 29635542 Vija.Racinska@nva.gov.lv
Vadība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Filiāles vadītāja vietniece Daina Odīte Tālr.: 67830850, mob.: 26188760 Daina.Odite@nva.gov.lv
Vadība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Filiāles vadītāja vietniece Tamāra Ozola Tālr.: 67830850, mob.: 29225673 Tamara.Ozola@nva.gov.lv
Lietvedība, klientu informēšana(Jēzusbaznīcas ielā 11) Vadītāja palīdze Jūlija Gailīte Tālr.: 67830850 Julija.Gailite@nva.gov.lv
Finanšu jautājumi(Jēzusbaznīcas ielā 11) Ekonomiste Ilona Kukoša Tālr.: 67830860, mob.: 25499869 Ilona.Kukosa@nva.gov.lv
Juridiskais atbalsts(Jēzusbaznīcas ielā 11) Juriskonsults Aleksandrs Rudavins Tālr.: 67830853, mob.: 25499877 Aleksandrs.Rudavins@nva.gov.lv
EURES konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) EURES konsultante Līga Baufale Tālr.: 67210189, mob.: 26657766 Liga.Baufale@nva.gov.lv
EURES konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) EURES konsultants Juris Liepiņš Tālr.: 67210189, mob.: 26518666 Juris.Liepins@nva.gov.lv
Apmācību daļa
Apmācību daļas vadība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Apmācību daļas vadītāja Karīna Eglīte-Miezīte Tālr.: 67507867, mob.: 28332684 Karina.Eglite-Miezite@nva.gov.lv
Pasākumu kontrole(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Marija Litkina Tālr.: 67830853, mob.: 26150371 Marija.Litkina@nva.gov.lv
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Kristīne Siliņa - Garā Tālr.: 67507864, mob.: 28344547 Kristine.Silina@nva.gov.lv
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Biruta Mūrniece Tālr.: 67507863, mob.: 28344547 Biruta.Murniece@nva.gov.lv
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Dace Lūkina Tālr.: 67507864, mob.: 28344547 Dace.Lukina@nva.gov.lv
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Inese Plānica Tālr.: 67507863, mob.: 28344547 Inese.Planica@nva.gov.lv
Atbalsts komercdarbības uzsākšanai(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Angelika Moroza Tālr.: 67830844, mob.: 26525906 Angelika.Moroza@nva.gov.lv
Valsts valoda(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Iveta Pujāte Tālr.: 67507853, mob.: 25499881 Iveta.Pujate@nva.gov.lv
Valsts valoda(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Līga Jantone Tālr.: 67507853, mob.: 25499881 Liga.Jantone@nva.gov.lv
Valsts valoda(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Ilze Andersone Tālr.: 67507856, mob.: 26483893 Ilze.Andersone@nva.gov.lv
Valsts valoda(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Alda Riža Tālr.: 67507856, mob.: 26483893 Alda.Riza@nva.gov.lv
Valsts valoda(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Aira Ferdate mob.: 25499882 Aira.Ferdate@nva.gov.lv
Valsts valoda(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Ineta Ozola mob.: 25499882 Ineta.Ozola@nva.gov.lv
Neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Oksana Petrova Tālr.: 67507865, mob.: 26638508 Oksana.Petrova@nva.gov.lv
Neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Vineta Ošeniece Tālr.: 67507865, mob.: 28352628 Vineta.Oseniece@nva.gov.lv
Neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Agnese Jēkabsone Tālr.: 67507865, mob.: 26635568 Agnese.Jekabsone@nva.gov.lv
Neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Inese Sprūža Tālr.: 67507851, mob.: 29198573 Inese.Spruza@nva.gov.lv
Apmācības prioritārajās nozarēs(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Inguna Bērziņa Tālr.: 67507851, mob.: 26352856 Inguna.Berzina@nva.gov.lv
Neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Ivonna Ziediņa Tālr.: 67507851, mob.: 26153415 Ivonna.Ziedina@nva.gov.lv
Neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošais eksperts Dainis Voitenko Tālr.: 67830859, mob.: 26623008 Dainis.Voitenko@nva.gov.lv
Neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Natālija Petunova Tālr.: 67830859, mob.: 29119120 Natalija.Petunova@nva.gov.lv
Profesionālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Ilze Zotova Tālr.: 67210700, mob.: 26614716 Ilze.Zotova@nva.gov.lv
Profesionālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Ligita Elste Tālr.: 67210700, mob.: 28233657 Ligita.Elste@nva.gov.lv
Profesionālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošais eksperts Ģirts Rubenis Tālr.: 67210700, mob.: 26170492 Girts.Rubenis@nva.gov.lv
Profesionālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Alla Iļjina Tālr.: 67210700, mob.: 26619462 Alla.Iljina@nva.gov.lv
Mūžizglītības pasākums(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošais eksperts Tālr.: 67507870, mob.: 28233658
Mūžizglītības pasākums(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Linda Saleniece Tālr.: 67507870, mob.: 28233658 Linda.Saleniece@nva.gov.lv
Mūžizglītības pasākums(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Monta Leimane Tālr.: 67507870, mob.: 26600399 Monta.Leimane@nva.gov.lv
Mūžizglītības pasākums(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte mob.: 28345808
Mūžizglītības pasākums(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Sandra Tarabrina mob.: 28345808 Sandra.Tarabrina@nva.gov.lv
Informatīva stunda, pieteikšanās KPP un karjeras konsultācijām(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Vaira Amatniece Tālr.: 67830857 Vaira.Amatniece@nva.gov.lv
Informatīva stunda, pieteikšanās KPP un karjeras konsultācijām(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Dace Dagmāra Varga Tālr.: 67830857 Dace.Varga@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Karjeras konsultante Anastasija Maulvurfa Anastasija.Maulvurfa@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Karjeras konsultante Inese Markēviča Inese.Markevica@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Karjeras konsultante Vera Pitļuka Vera.Pitluka@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Karjeras konsultante Karīna Maskalonoka Karina.Maskalonoka@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Karjeras konsultante Solveiga Isačenko Solveiga.Isacenko@nva.gov.lv
Jauniešu garantija, karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) JG Karjeras konsultante Santa Dzērve Santa.Dzerve@nva.gov.lv
Jauniešu garantija, karjeras konsultācijas(Sadovņikova ielā 20) JG Karjeras konsultante Elita Dombrava Elita.Dombrava@nva.gov.lv
Jauniešu garantija, karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) JG Karjeras konsultante Zigrīda Lukša Zigrida.Luksa@nva.gov.lv
Jauniešu garantija, karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) JG Karjeras konsultante Egita Pētersone Egita.Petersone@nva.gov.lv
Jauniešu garantija ,karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) JG Karjeras konsultante Zanda Pētersone Zanda.Petersone@nva.gov.lv
JG karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) JG Karjeras konsultante Zanda Berga Zanda.Berga@nva.gov.lv
Jauniešu gantija, karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) JG Karjeras konsultante Eva Patmalniece Eva.Patmalniece@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi. Neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Madara Ose Tālr.: 67507854 Madara.Ose@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi. Neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Sintija Fengāne Tālr.: 67507854 Sintija.Fengane@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi. Neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Diāna Balode Tālr.: 67507854 Diana.Balode@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi. Neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošais eksperts Sergejs Eizāns Tālr.: 67507854 Sergejs.Eizans@nva.gov.lv
Darba tirgus daļa
Darba tirgus daļas vadība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Darba tirgus daļas vadītāja Ērika Žilde Tālr.: 67507878, mob.: 28233659 Erika.Zilde@nva.gov.lv
Pasākumu kontrole(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Ligita Bajāre Tālr.: 67830853, mob.: 26150371 Ligita.Bajare@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākums noteiktām personu grupām" (Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Sanita Medne Tālr.: 67465577, mob.: 22040850 Sanita.Medne@nva.gov.lv
"Pasākums noteiktām personu grupām" (Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Jeļena Ļeonova Tālr.: 67227930, mob.: 28358972 Jelena.Leonova@nva.gov.lv
"Pasākums noteiktām personu grupām" (Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Una Zelča Tālr.: 67227930, mob.: 28358972 Una.Zelca@nva.gov.lv
"Pasākums noteiktām personu grupām" (Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Signe Sproģe Tālr.: 67227930, mob.: 28358972 Signe.Sproge@nva.gov.lv
"Pasākums noteiktām personu grupām" (Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Agnese Rone Tālr.: 67227930, mob.: 28358972 Agnese.Rone@nva.gov.lv
Sadarbība ar darba devēju(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Anita Laukaleja Tālr.: 67229847, mob.: 28358618 Anita.Laukaleja@nva.gov.lv
Sadarbība ar darba devēju(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizators Arvis Šulcs Tālr.: 67204449, mob.: 28358618 Arvis.Sulcs@nva.gov.lv
Sadarbība ar darba devēju(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Ralda Apše Tālr.: 67204448, mob.: 28358618 Ralda.Apse@nva.gov.lv
Sadarbība ar darba devēju(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Aija Rundvalde Tālr.: 67507848, mob.: 28358618 Aija.Runvalde@nva.gov.lv
Sadarbība ar darba devēju(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Daina Petrova Tālr.: 67830855, mob.: 29374428 Daina.Petrova@nva.gov.lv
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Tālr.: 67507882, mob.: 28347525
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Kristīne Zalāne Tālr.: 67507882, mob.: 29115192 Kristine.Zalane@nva.gov.lv
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Laura Simsone Tālr.: 67507882, mob.: 28346066 Laura.Simsone@nva.gov.lv
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Terēza Kazimirjonoka Tālr.: 67204447, mob.: 29115192 Tereza.Kazimirjonoka@nva.gov.lv
Atbalsts reģionālajai mobilitātei(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Līga Jansone Tālr.: 67507858, mob.: 25499876 Liga.Jansone@nva.gov.lv
Atbalsts reģionālajai mobilitātei(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizatore Līga Ploriņa Tālr.: 67507858, mob.: 25499876 Liga.Plorina@nva.gov.lv
Atbalsts reģionālajai mobilitātei(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības organizators Andrejs Tkačenko Tālr.: 67507858, mob.: 25499876 Andrejs.Tkacenko@nva.gov.lv
Kompleksie atbalsta pasākumi(Jēzusbaznīcas ielā 11) Karjeras konsultante Daiga Korpa Tālr.: 67507883, mob.: 28359345 Daiga.Korpa@nva.gov.lv
Kompleksie atbalsta pasākumi(Jēzusbaznīcas ielā 11) Karjeras konsultante Līga Rēdere Tālr.: 67507883, mob.: 22027160 Liga.Redere@nva.gov.lv
Kompleksie atbalsta pasākumi(Jēzusbaznīcas ielā 11) Karjeras konsultants Ģirts Arājs Tālr.: 67507883, mob.: 22027160 Girts.Arajs@nva.gov.lv
JG Darbnīcas jauniešiem(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Ilze Kanberga Tālr.: 67507866, mob.: 25685870 Ilze.Kanberga@nva.gov.lv
JG Pirmā darba pieredze jaunietim(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Sandra Tauriņa Tālr.: 67507866, mob.: 25685870 Sandra.Taurina@nva.gov.lv
JG Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Inta Lagzdiņa Tālr.: 67507866, mob.: 25685863 Inta.Lagzdina@nva.gov.lv
JG Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošā eksperte Maiga Žubule Tālr.: 67507866, mob.: 25685863 Maiga.Zubule@nva.gov.lv
JG Atbalsts jauniešu reģionālai mobilitātei(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošais eksperts Tālr.: 67507866, mob.: 25685863
JG Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai jauniešiem. Atbalsts jauniešu reģionālai mobilitātei.(Jēzusbaznīcas ielā 11) Koordinējošais eksperts Ligita Zvingule Tālr.: 67507854, mob.: 25685863 Ligita.Zvingule@nva.gov.lv
Klientu apkalpošanas centrs
Klientu apkalpošanas centra vadība(Jēzusbaznīcas ielā 11) Klientu apkalpošanas centra vadītāja Sandra Kerliņa Tālr.: 67507855, mob.: 28352445 Sandra.Kerlina@nva.gov.lv
Zvanu centrs(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Aina Kasparinska Tālr.: 80200206 Aina.Kasparinska@nva.gov.lv
Zvanu centrs(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Edīte Pļaviņa Tālr.: 80200206 Edite.Plavina@nva.gov.lv
Zvanu centrs(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Ligita Juškāne Tālr.: 80200206 Ligita.Juskane@nva.gov.lv
Zvanu centrs(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Ingrīda Čeredņikova Tālr.: 80200206 Ingrida.Cerednikova@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas, rģistrācijas numuriņu izsniegšana, pirmreizējā reģistrācija(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģents Vladislavs Kozuļaks Tālr.: 80200206 Vladislavs.Kozulaks@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Tamāra Grahoļska Tālr.: 80200206 Tamara.Graholska@nva.gov.lv
Pirmreizējā reģistrācija(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Irīna Tautiete Tālr.: 80200206 Irina.Tautiete@nva.gov.lv
Pirmreizējā reģistrācija(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Renāta Lutovinova Tālr.: 80200206 Renata.Lutovinova@nva.gov.lv
Pirmreizējā reģistrācija(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Zinaida Slišāne Tālr.: 80200206 Zinaida.Slisane@nva.gov.lv
Pirmreizējā reģistrācija(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Inese Pētersone Tālr.: 80200206 Inese.Petersone@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Gunta Grante Tālr.: 80200206 Gunta.Grante@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Olga Sokolova Tālr.: 80200206 Olga.Sokolova@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Ilze Zaltāne Tālr.: 80200206 Ilze.Zaltane@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Olga Romanova Tālr.: 80200206 67507868 Olga.Romanova@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Ineta Umbraško Tālr.: 80200206 Ineta.Umbrasko@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Aivita Deksne Tālr.: 80200206 Aivita.Deksne@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Anda Poriete Tālr.: 80200206 Anda.Poriete@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Milana Ardova Tālr.: 80200206 Milana.Ardova@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Tālr.: 80200206
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Iveta Zvirgzdiņa Tālr.: 80200206 Iveta.Zvirgzdina@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Inese Straupmane Tālr.: 80200206 Inese.Straupmane@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Ina Redviņa Tālr.: 80200206 Ina.Redvina@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Ilze Zariņa Tālr.: 80200206 Ilze.Zarina@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Oksana Beļavska Tālr.: 80200206 Oksana.Belavska@nva.gov.lv
Pirmreizējā reģistrācija(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Zigrīda Čodare Tālr.: 80200206 Zigrida.Codare@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Jadviga Bajarune Tālr.: 80200206 Jadviga.Bajarune@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Anda Jaunzema Tālr.: 80200206 Anda.Jaunzema@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Ingrīda Kijna Tālr.: 80200206 Ingrida.Kijna@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Natālija Upeniece Tālr.: 80200206 Natalija.Upeniece@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Ināra Liepkaula Tālr.: 80200206 Inara.Liepkaula@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Jekaterīna Oļeševa Tālr.: 80200206 Jekaterina.Oleseva@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Lāse Smildziņa Tālr.: 80200206 Lase.Smildzina@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Inese Lakuča Tālr.: 80200206 Inese.Lakuca@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Jeļena Lismane Tālr.: 80200206 Jelena.Lismane@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Gunta Šāberte Tālr.: 80200206 Gunta.Saberte@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Līga Dāboliņa Tālr.: 80200206 Liga.Dabolina@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Anda Kasarenoka Tālr.: 80200206 Anda.Kasarenoka@nva.gov.lv
Pirmreizējā reģistrācija pēc iepriekšējā pieraksta(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģente Ilze Limora- Grīnberga Tālr.: 80200206 Ilze.Limora@nva.gov.lv
Pirmreizējā reģistrācija pēc iepriekšējā pieraksta(Jēzusbaznīcas ielā 11) Nodarbinātības aģents Rodrigo Jansons Tālr.: 80200206 Rodrigo.Jansons@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(F.Sadovņikova iela 20) Nodarbinātības aģente Tamāra Dreijere Tālr.: 80200206 Tamara.Dreijere@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(F.Sadovņikova iela 20) Nodarbinātības aģente Nadežda Krivoručko Tālr.: 80200206 Nadezda.Krivorucko@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(F.Sadovņikova iela 20) Nodarbinātības aģente Ina Dobrāja Tālr.: 80200206 Ina.Dobraja@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(F.Sadovņikova iela 20) Nodarbinātības aģente Regīna Daniliča Tālr.: 80200206 Regina.Danilica@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(F.Sadovņikova iela 20) Nodarbinātības aģente Džesija Siliņa Tālr.: 80200206 Dzesija.Silina@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(F.Sadovņikova iela 20) Nodarbinātības aģents Dāvids Garšva Tālr.: 80200206 Davis.Garsva@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(F.Sadovņikova iela 20) Nodarbinātības aģente Inese Zuboviča Tālr.: 80200206 Inese.Zubovica@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(F.Sadovņikova iela 20) Nodarbinātības aģente Sintija Indulēna Tālr.: 80200206 Sintija.Indulena@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(F.Sadovņikova iela 20) Nodarbinātības aģente Ināra Ivkina Tālr.: 80200206 Inara.Ivkina@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(F.Sadovņikova iela 20) Nodarbinātības aģente Aiga Lukašenoka Tālr.: 80200206 Aiga.Lukasenoka@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(F.Sadovņikova iela 20) Nodarbinātības aģents Uldis Pāže Tālr.: 80200206 Uldis.Paze@nva.gov.lv
Pirmreizējā reģistrācija pēc iepriekšējā pieraksta(F.Sadovņikova iela 20) Nodarbinātības aģents Māris Bārītis Tālr.: 80200206 Maris.Baritis@nva.gov.lv
Pirmreizējā reģistrācija pēc iepriekšējā pieraksta(F.Sadovņikova iela 20) Nodarbinātības aģente Gunta Vēvere Tālr.: 80200206 Gunta.Vevere@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Zemgales iela 33, Olaine) Nodarbinātības aģente Valentīna Semeņuka Tālr.: 67870999, mob.: 28342230 Valentina.Semenuka@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Zemgales iela 33, Olaine) Nodarbinātības aģente Dace Māliņa Tālr.: 67870999, mob.: 28342230 Dace.Malina@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Skolas iela 7, Salaspils) Nodarbinātības aģente Linda Vaivode Tālr.: 67870996, mob.: 29471794 Linda.Vaivode@nva.gov.lv
Klientu konsultācijas(Skolas iela 7, Salaspils) Nodarbinātības aģente Inta Šteinberga Tālr.: 67870996, mob.: 29471794 Inta.Steinberga@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Filiāles vadītāja Inta Briede Tālr.: 63881580 Inta.Briede@nva.gov.lv
Informācija darba devējiem, Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību Nodarbinātības organizatore Andra Kazlauska Tālr.: 63822326 Andra.Kazlauska@nva.gov.lv
ESF projekts "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" Koordinējošā eksperte Dace Veinberga mob.: 28319396 Dace.Veinberga@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Koordinējošā eksperte Liene Sproģe Tālr.: 63814005 Liene.Sproge@nva.gov.lv
Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Koordinējošā eksperte Kitija Buiķe Tālr.: 63814005, mob.: 26608205 Kitija.Buike@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākums noteiktām personu grupām"                 ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Koordinējošā eksperte Kristīne Cālīte Tālr.: 63822326, mob.: 25685328 Kristine.Calite@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi Koordinējošā eksperte Linda Milne Tālr.: 63822326, mob.: 26632133 Linda.Milne@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas, CV sagatavošana Karjeras konsultante Žanna Meija Zanna.Meija@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas, CV sagatavošana Karjeras konsultante Iveta Krastiņa mob.: 25685263 Iveta.Krastina@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas, CV sagatavošana, ESF projekts "Kompleksie atbalsta pasākumi" Karjeras konsultante Dina Zvaigzniņa mob.: 28319396 Dina.Zvaigznina@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību Nodarbinātības aģente   Alda Viļumsone Tālr.: 63881577 Alda.Vilumsone@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību Nodarbinātības aģente Ingrīda Sauja Tālr.: 63881577 Ingrida.Sauja@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību Nodarbinātības aģente Inita Berga Tālr.: 63881577 Inita.Berga@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Siguldas filiāles vadītāja Ilona Čandere Tālr.: 67870975, mob.: 28326111 Ilona.candere@nva.gov.lv
Pasākumi noteiktām personu grupām (PNPG); Komercdarbības atbalsts Nodarbinātības organizatore Maija Kaņģīzere Tālr.: 67870997 Maija.kangizere@nva.gov.lv
Darbs ar darba devēju; valsts valodas apguve; Personu reģionālās mobilitātes veicināšana; skolēnu vasaras darbs Nodarbinātības organizatore Santa Brauere Tālr.: 67870970 Santa.brauere@nva.gov.lv
Pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" Koordinējošā eksperte Aina Kuzmane Tālr.: 67870997, mob.: 28380075 Aina.kuzmane@nva.gov.lv
Pasākums "Mūžizglītības pasākums nodarbinātām personām" Koordinējošā eksperte Eva Uzula Tālr.: 67870997, mob.: 28355730 Eva.uzula@nva.gov.lv
Kompleksie atbalsta pasākumi (KAP) Karjeras konsultante Eva Uzula Tālr.: 67870997, mob.: 25608302
Bezdarbnieku apmācība (BDMAL 2); Koordinējošā eksperte Lolita Ozoliņa Tālr.: 67870973 , mob.: 26620745 Lolita.ozolina@nva.gov.lv
Jauniešu Garantijas Koordinējošā eksperte Iveta Ivanova Tālr.: 67870973, mob.: 25685857 iveta.ivanova@nva.gov.lv
Jauniešu Garantijas Karjeras konsultants  Inga Krūze Tālr.: 67870973, mob.: 25685868 Inga.kruze@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem; Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) Nodarbinātības aģente Indra Butkāne Tālr.: 67870974 Indra.butkane@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem; informatīvās dienas Nodarbinātības aģente Dace Taube Tālr.: 67870974 Dace.taube@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem Nodarbinātības aģente Gunta Jumiķe Tālr.: 67870974 gunta.jumike@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Filiāles vadītājs Andris Veršāns Tālr.: 63221583 Andris.Versans@nva.gov.lv
Darbs ar darba devējiem, pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai (PNPG*) Nodarbinātības organizatore Ina Mežavilka Tālr.: 63291709 Ina.Mezavilka@nva.gov.lv
PNPG*, "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Koordinējošā eksperte Zinta Folmane Tālr.: 63224725 Zinta.Folmane@nva.gov.lv
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā  - 2" Koordinējošā eksperte Elita Jansone Tālr.: 63291709 Elita.Jansone@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas Pasākuma karjeras konsultante Agnese Freija Tālr.: 63224725 Agnese.Freija@nva.gov.lv
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" Koordinējošā eksperte Baiba Karole Tālr.: 63224725 Baiba.Karole@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas Koordinējošā eksperte Egija Ērgle Tālr.: 63224725, mob.: 26369624 Egija.Ergle@nva.gov.lv
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo un karjeras plānošanu Karjeras konsultante Rita Grence Tālr.: 63291746 Rita.Grence@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību, EURES (informācija par darbu ārzemēs), informācija darba devējiem Nodarbinātības aģente Kristīne Suļima Tālr.: 63224653 Kristine.Sulima@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību, informācija darba devējiem Nodarbinātības aģente Elīna Memrikova Tālr.: 63224653 Elina.Memrikova@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību, informācija darba devējiem Nodarbinātības aģente Natālija Dudzēviča Tālr.: 63224653 Natalija.Dudzevica@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību, informācija darba devējiem Nodarbinātības aģente Gunta Pence Tālr.: 63224653 Gunta.Pence@nva.gov.lv
ESF projekts Kompleksi atbalsta pasākumi Projekta karjeras konsultante Līga Kukle Liga.Kukle@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība(Pils iela 11, Tukums) Filiāles vadītāja Dace Blūmentāle Tālr.: 63107211, mob.: 25685260 Dace.Blumentale@nva.gov.lv
Informācija darba devējiem; Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi; Pasākumi noteiktām personu grupām; Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana; Skolēnu vasaras nodarbinātība(Pils iela 11, Tukums) Nodarbinātības organizatore Maija Zīle Tālr.: 63122002, mob.: 22012779 Maija.Zile@nva.gov.lv
Informācija darba devējiem; Pasākumi komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai; Valsts valodas apmācība; EURES (informācija par darbu ārzemēs); Skolēnu vasaras nodarbinātība(Pils iela 11, Tukums) Nodarbinātības organizatore Inese Reisa Tālr.: 63125227 Inese.Reisa@nva.gov.lv
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām"(Pils iela 11, Tukums) Koordinējošā eksperte Renāte Dukāte Tālr.: 63107210, mob.: 28668058 Renate.Dukate@nva.gov.lv
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"(Pils iela 11, Tukums) Koordinējošā eksperte Daiga Vanaga Tālr.: 63122002, mob.: 28616587 Daiga.Vanaga@nva.gov.lv
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā- 2" pilotprojekts "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs "(Pils iela 11, Tukums) Koordinējošā eksperte Monta Skricka Tālr.: 63125227, mob.: 26191648 Monta.Skricka@nva.gov.lv
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā- 2"(Pils iela 11, Tukums) Koordinējošā eksperte Liene Veldre Tālr.: 63125227, mob.: 26191648 Liene.Veldre@nva.gov.lv
ESF projekts "Jauniešu garantijas"(Pils iela 11, Tukums) Koordinējošā eksperte Svetlana Kazakeviča Tālr.: 63125227, mob.: 25685842 Svetlana.Kazakevica@nva.gov.lv
 ESF projekts "Kompleksie atbalsta pasākumi"/ ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām"(Pils iela 11, Tukums) Projekta karjeras konsultante/ Koordinējošā eksperte Laila Balode Tālr.: 63122002, mob.: 25685340 26636084 Laila.Balode@nva.gov.lv
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu(Pils iela 11, Tukums) Karjeras konsultante Agnese Vinberga Tālr.: 63181160 Agnese.Vinberga@nva.gov.lv
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu ESF projekts "Jauniešu garantijas"(Pils iela 11, Tukums) Karjeras konsultante Iveta Pletčere-Muižniece Tālr.: 63181399, mob.: 25685851 Iveta.Pletcere-Muizniece@nva.gov
Bezdarbnieku uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību, lietvedība(Pils iela 11, Tukums) Nodarbinātības aģente Ināra Šustova Tālr.: 63107210, mob.: 26805761 Inara.Sustova@nva.gov.lv
Bezdarbnieku uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību(Pils iela 11, Tukums) Nodarbinātības aģente Inese Liepiņlauska Tālr.: 63125925 63119192 63119193, mob.: 22012779 Inese.Liepinlauska@nva.gov.lv
Bezdarbnieku uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību(Pils iela 11, Tukums) Nodarbinātības aģente Sarmīte Arbidāne Tālr.: 63119192 63125925 63119193, mob.: 22012779 Sarmite.Arbidane@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Filiāles vadītāja Erna Pormeistere Tālr.: 647 23007 Erna.Pormeistere@nva.gov.lv
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi; Aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem; Darbs ar darba devējiem; brīvo darba vietu reģistrācija; konsultanta asistente EURES jautājumos Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums Nodarbinātības organizatore Linda Ščerbane Tālr.: 647 23871 Linda.Scerbane@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākums Koordinējošā eksperte Marika Biziļa Tālr.: 647 23871 Marika.Bizila@nva.gov.lv
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" - darba vieta Smiltenē, Pils ielā 6 Koordinējošā eksperte Ineta Buldure Tālr.: 647 14006 Ineta.Buldure@nva.gov.lv
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" Koordinējošā eksperte Lelde Feldmane - Kušķe Tālr.: 647 23905 Lelde.Feldmane-Kuske@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Kompleksie atbalsta pasākumi, "Pabalsts par asistenta izmantošanu personai ar 1.grupas redzes invaliditāti" Koordinējošā eksperte Diāna Čečiņa Tālr.: 647 23905 Diana.Cecina@nva.gov.lv
Karjeras konsultācijas Karjeras konsultante Linda Upmale Tālr.: 647 74028 Linda.Upmale@nva.gov.lv
Jauniešiem garantijas pasākums Projekta karjeras konsultante Baiba Leite Tālr.: 647 23871 Baiba.Leite@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija - darba vieta Smiltenē, Pils ielā 6 Nodarbinātības aģente Dagnija Diūra Tālr.: 647 14006 Dagnija.Diura@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija Nodarbinātības aģente Ilze Orska Tālr.: 647 23871 Ilze.Orska@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija Nodarbinātības aģente Brigita Galkina Tālr.: 647 23871 Brigita.Galkina@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība(Meža iela 7, Valmiera, LV-4201) Filiāles vadītāja Agra Spurdziņa Tālr.: 642 24241, mob.: 26127241 Agra.Spurdzina@nva.gov.lv
Aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem;(Meža iela 7, Valmiera, LV-4201) Nodarbinātības organizatore Ilva Osvalde Tālr.: 642 20767 Ilva.Osvalde@nva.gov.lv
Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrācija, konsultanta asistente EURES jautājumos, atbildīgā par konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu organizēšanubezdarbniekiem un darba meklētājiem(Meža iela 7, Valmiera, LV-4201) Nodarbinātības organizatore Antra Toma Tālr.: 642 20764, mob.: 26480777 Antra.Toma@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba devējiem par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un vakancēm, Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana(Meža iela 7, Valmiera, LV-4201) Nodarbinātības organizatore Anita Ansone Tālr.: 642 20763 Anita.Ansone@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija - darba vieta Rūjienā(Raiņa iela 3, Rūjiena, LV-4240) Nodarbinātības aģente Sandra Vizule Tālr.: 64294165 Sandra.Vizule@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija(Meža iela 7, Valmiera, LV-4201) Nodarbinātības aģente Sandra Vizule Tālr.: 642 22712 Sandra.Vizule@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija,(Meža iela 7, Valmiera, LV-4201) Nodarbinātības aģente Iveta Gaile Tālr.: 64222712 Iveta.Gaile@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija(Meža iela 7, Valmiera, LV-4201) Nodarbinātības aģente Oksana Dmitrijeva Tālr.: 64222712 Oksana.Dmitrijeva@nva.gov.lv
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija(Meža iela 7, Valmiera, LV-4201) Nodarbinātības aģente Iveta Lapiņa Tālr.: 642 22712 Iveta.Lapina@nva.gov.lv
ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā"(Meža iela 7, Valmiera, LV-4201) Koordinējošā eksperte Iva Karpa Tālr.: 642 20767, mob.: 26600759 Iva.Karpa@nva.gov.lv
ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Kompleksie atbalsta pasākumi jauniešiem "Darba vieta jaunietim", "Darbnīcas jauniešiem" "Pabalsts par asistenta izmantošanu personai ar 1. grupas redzes invaliditāti" "Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām"     (Meža iela 7, Valmiera, LV-4201) Koordinējošā eksperte, Projekta karjeras konsultante Inga Aldiņa Tālr.: 642 20766, mob.: 28309757 Inga.Aldina@nva.gov.lv
(Meža iela 7, Valmiera, LV-4201) Koordinējošā eksperte Gita Cerbule Tālr.: 642 20760, mob.: 28308898 Gita.Cerbule@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi(Meža iela 7, Valmiera, LV-4201) Koordinējošā eksperte Vita Zandersone Tālr.: 642 20763 Vita.Zandersone@nva.gov.lv
Jauniešu garantijas pasākumi(Meža iela 7, Valmiera, LV-4201) Projekta karjeras konsultante Solvita Drukmane Tālr.: 642 20765 Solvita.Drukmane@nva.gov.lv
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu(Meža iela 7, Valmiera, LV-4201) Karjeras konsultante Ineta Balode Tālr.: 64220765 Ineta.Balode@nva.gov.lv
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība Filiāles vadītāja Benita Saļņikova Tālr.: 63626559, mob.: 28349807 Benita.Salnikova@nva.gov.lv
Pasākums "Jauniešu garantija" Koordinējošā eksperte Vaira Jansone Tālr.: 63624449, mob.: 25685865 Vaira.Jansone@nva.gov.lv
Pasākums "Jauniešu garantija" Karjeras konsultante Rolanta Pilāne Tālr.: 63626579, mob.: 25685849 Rolanta.Pilane@nva.gov.lv
ESF projekts "Pasākums noteiktām personu grupām" (subsidētā nodarbinātība) Koordinējošā eksperte Anita Heiberga Tālr.: 63629348, mob.: 26643180 Anita.Heiberga@nva.gov.lv
Pasākums noteiktām personu grupām; Neformālās izglītības ieguve - valsts valodas apguve Nodarbinātības organizatore Anita Kutumova Tālr.: 63629347, mob.: 29509054 Anita.Kutumova@nva.gov.lv
Darbs ar darba devējiem; Personu reģionālās mobilitātes veicināšana; Pasākums komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai; EURES konsultanta asistente EURES jautājumos (informācija par darbu ārzemēs) Nodarbinātības organizatore Linda Samorukova Tālr.: 63629352, mob.: 26630286 Linda.Samorukova@nva.gov.lv
Profesionālā apmācība un neformālā izglītība ar kupona metodi, Praktiskā apmācība prioritārās nozarēs, Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma Koordinējošā eksperte Agnese Žukova Tālr.: 63629345 Agnese.Zukova@nva.gov.lv
Pasākums "Kompleksie atbalsta pasākumi" ESF projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Projekta karjeras konsultante Koordinējošā eksperte Zane Rinka Tālr.: 63629345, mob.: 26172865 29508990 Zane.Rinka@nva.gov.lv
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu Karjeras konsultante Sandra Citoviča Tālr.: 63629349 Sandra.Citovica@nva.gov.lv
Darbs ar klientu Nodarbinātības aģente Lietvedība Olita Žagare Tālr.: 63629343 Olita.Zagare@nva.gov.lv
Darbs ar klientu Nodarbinātības aģente Irīda Ņenāhova Tālr.: 63629346, mob.: 22323850 Irida.Nenahova@nva.gov.lv
Darbs ar klientu Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi Nodarbinātības aģente Līga Leite Tālr.: 63621303 liga.Leite@nva.gov.lv
Darbs ar klientu Nodarbinātības aģente Inga Liede Tālr.: 63628298 Inga.Liede@nva.gov.lv
ESF projekts "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" Koordinējošā eksperte Gita Dundure Tālr.: 63629342, mob.: 25917229 Gita.Dundure@nva.gov.lv

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

SEKO MUMS

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES

FOTOGALERIJAS

SAISTĪTĀS LAPAS

JAUNUMU KALENDĀRS

Twitter

Pēdējās izmaiņas veiktas 17.12.2014. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2014. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv