Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes

KONTAKTINFORMĀCIJA

 

 

 
 Informācija darba devējiem: kontaktinformācija vakanču reģistrēšanai
 
Informācija žurnālistiem:
Aplūkot e-pastu
 
Saziņai iesakām izmantot:
Aplūkot e-pastu

 

 


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

 

 
Reģ.Nr.90001634668
Valsts kase
Konts: LV06TREL2180451041000
Kods: TRELLV22

NVA FILIĀLES


Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Aizkraukles filiāle
Vadība(Lāčplēša iela 1, Aizkraukle) Filiāles vadītāja Biruta Škutāne Tālr.: 65122867, mob.: 28378815
Aplūkot e-pastu
Sadarbība ar darba devējiem, vakanču reģistrācija komercdarbības atbalsta pasākumi, mobilitātes pasākums, EURES konsultanta asistents, skolēnu vasaras nodarbinātība(Lāčplēša iela 1, Aizkraukle) Nodarbinātības organizatore Evita Aņikina Tālr.: 65124255, mob.: 26698952
Aplūkot e-pastu
Projekts "Jauniešu Garantiju" atbalsta pasākumi ".(Lāčplēša iela 1, Aizkraukle) Karjeras konsultante Aldona Britāne Tālr.: 65121086, mob.: 22114714
Aplūkot e-pastu
Projekts "Jauniešu Garantiju" atbalsta pasākumi(Lāčplēša iela 1, Aizkraukle) Koordinējošā eksperte Sarmīte Paškeviča Tālr.: 65121115, mob.: 25685850
Aplūkot e-pastu
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu(Lāčplēša iela 1, Aizkraukle) Karjeras konsultante Inese Kalvāne mob.: 25685255
Aplūkot e-pastu
Pasākumi noteiktām personu grupām-PNPG, algotie pagaidu sabiedriskie darbi, lietvedība, skolēnu vasaras nodarbinātība(Lāčplēša iela 1, Aizkraukle) Nodarbinātības organizatore Astrida Padoma Tālr.: 65124255
Aplūkot e-pastu
Klientu pieņemšana(Lāčplēša iela 1, Aizkraukle) Nodarbinātības aģente Malda Biruta Kārkle Tālr.: 65122178
Aplūkot e-pastu
Klientu pieņemšana(Lāčplēša iela 1, Aizkraukle) Nodarbinātības aģente Kristīne Plukša Tālr.: 65122178, mob.: 25685264
Aplūkot e-pastu
Klientu pieņemšana(Lāčplēša iela 1, Aizkraukle) Nodarbinātības aģente Biruta Ozoliņa Tālr.: 65122178, mob.: 25685252
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Lāčplēša iela 1, Aizkraukle) Koordinējošā eksperte Sintija Kronentāle Tālr.:  65114102, mob.: 25480313
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Lāčplēša iela 1, Aizkraukle) Koordinējošā eksperte Rudīte Tiltiņa Tālr.:  65114102, mob.: 26603238
Aplūkot e-pastu
ESF projekts"Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem(Lāčplēša iela 1, Aizkraukle) Ķoordinējošā eksperte Līvija Golovecka Tālr.: 65121115, mob.: 26191648
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem(Lāčplēša iela 1, Aizkraukle) Koordinējošā eksperte Inga Mihailova Tālr.:  65114102, mob.: 25781400
Aplūkot e-pastu
Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.
 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Aizkraukles filiālē

(Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV-5101)

P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00

Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Alūksnes filiāle
Vadība(Helēnas iela 52, Alūksne) Filiāles vadītāja Virgīnija Veļķere Tālr.: 64381007, mob.: 29455589
Aplūkot e-pastu
Atbalsts komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai, darbs ar darba devēju. Pasākums "Noteiktām personu grupām"(Helēnas iela 52, Alūksne) Nodarbinātības organizatore Anita Muratova Tālr.: 64381013, mob.: 25685291
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Bezdarbnieku reģistrācija(Helēnas iela 52, Alūksne) Nodarbinātības aģente Marina Ļubimova Tālr.: 64381014, mob.: 25685268
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Helēnas iela 52, Alūksne) Koordinējošā eksperte Vija Litauniece Tālr.: 64381015
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Helēnas iela 52, Alūksne) Koordinējošā eksperte Viktorija Koliste Tālr.: 64322441, mob.: 26641626
Aplūkot e-pastu
Pasākums Jauniešu garantijas(Helēnas iela 52, Alūksne) Koordinējošā eksperte Liene Ūbele Tālr.: 64339980, mob.: 26153723
Aplūkot e-pastu
Pasākums Jauniešu garantijas  (Helēnas iela 52, Alūksne) Karjeras konsultante Kristīne Virka Tālr.: 64339980, mob.: 25685841
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Bezdarbnieku reģistrācija(Helēnas iela 52, Alūksne) Nodarbinātības aģente Nadežda Koževņikova Tālr.: 64381014, mob.: 29447834
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Bezdarbnieku reģistrācija. EURES - informācija par darbu ārzemēs. Darbs ar darba devēju, brīvo darba vietu reģistrācija(Helēnas iela 52, Alūksne) Nodarbinātības aģente Aiva Jakobsone Tālr.: 64381014, mob.: 25685268
Aplūkot e-pastu
Projekts"Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Helēnas iela 52, Alūksne) Koordinējošā eksperte Elīna Egle Tālr.: 64339990, mob.: 25781402
Aplūkot e-pastu
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu(Helēnas iela 52, Alūksne) Karjeras konsultante Sanita Rušķe Tālr.: 64322441
Aplūkot e-pastu
Projekts"Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem"(Helēnas iela 52, Alūksne) Koordinējošā eksperte Ina Sileniece Tālr.: 64381013, mob.: 26385771
Aplūkot e-pastu
Projekts"Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Helēnas iela 52, Alūksne) Koordinējošā eksperte Zinta Zēberga Tālr.: 64339990, mob.: 25781401
Aplūkot e-pastu
Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Alūksnes filiālē

(Helēnas iela 52, Alūksne, LV-4301)

P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Balvu filiāle
Vadība(Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads) Filiāles vadītāja Sandra Kindzule Tālr.: 64507264, mob.: 25685290
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devēju, EURES - informācija par darbu ārzemēs, "Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana", "Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai", Skolēnu vasara(Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads) Nodarbinātības organizatore Lilita Mežale Tālr.: 64507263, mob.: 28399763
Aplūkot e-pastu
"Algotie pagaidu sabiedriskie darbi, SB "Pasākums noteiktām personu grupām", "Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana", lietvedība, arhīvs(Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads) Nodarbinātības organizatore Olga Voiciša Tālr.: 64507263, mob.: 28366820
Aplūkot e-pastu
Pasākums "Jauniešu garantijas" karjeras konsultācijas(Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads) Karjeras konsultante Anda Bogdāne Tālr.: 64587980, mob.: 25685847
Aplūkot e-pastu
Pasākums "Jauniešu garantijas"(Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads) Koordinējošā eksperte Iveta Locmele Tālr.: 64587980, mob.: 27815158
Aplūkot e-pastu
Projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads) Koordinējošais eksperts Armands Zujevs Tālr.: 64507260, mob.: 26634169
Aplūkot e-pastu
Projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads) Koordinējošais eksperts Antra Salmane Tālr.: 64507260, mob.: 25480315
Aplūkot e-pastu
Projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads) Koordinējošā eksperte Tatjana Kairiša Tālr.: 64507265, mob.: 28359143
Aplūkot e-pastu
Projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads) Koordinējošā eksperte Inta Komarovska Tālr.: 64507265, mob.: 28359143
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas(Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads) Karjeras konsultante Sarmīte Raibekaze Tālr.: 64507261, mob.: 26333806
Aplūkot e-pastu
Projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads) Koordinējošais eksperts Līga Kriviša Tālr.: 64507262, mob.: 25781406
Aplūkot e-pastu
Projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads) Koordinējošais eksperts Inga Keiša Tālr.: 64507262, mob.: 25781405
Aplūkot e-pastu
Projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads) Koordinējošais eksperts Maija Dreimane Tālr.: 64507262, mob.: 25781404
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku reģistrācija(Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads) Nodarbinātības aģente Biruta Paidere Tālr.: 64521066, mob.: 28344391
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku reģistrācija(Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads) Nodarbinātības aģente Edīte Kaufmane Tālr.: 64521066, mob.: 28344391
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku reģistrācija, lietvedība, arhīvs(Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads) Nodarbinātības aģente Marita Pušpure Tālr.: 64521066 , mob.: 28344391
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku reģistrācija(Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads) Nodarbinātības aģente Virgīnija Šimanovska Tālr.: 64514068, mob.: 28342786
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku reģistrācija(Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads) Nodarbinātības aģente Emerita Dukaļska Tālr.: 64514068, mob.: 28342786
Aplūkot e-pastu
Projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads) Koordinējošais eksperts Vera Petuhova Tālr.: 64514068, mob.: 25781403
Aplūkot e-pastu
Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem no plkst. 9.00.-14.00.
 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Balvu filiālē

(Bērzpils iela 2a, Balvi, LV-4501)


P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Balvu filiālē

(Abrenes iela 26, 1.stāvs, Viļaka, LV-4583)
(sakarā ar darbinieku prombūtni) 

P. 9.00 - 13.00
O.
9.00 - 13.00
T.
9.00 - 13.00
C.
9.00 - 13.00
P.
9.00 - 13.00
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Bauskas filiāle
Vadība(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Filiāles vadītāja Igunda Bēmane Tālr.: 63960631, mob.: 26008332
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrācija, konsultanta asistente EURES jautājumos, "Pasākumi noteiktām personu grupām" Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana, Skolēnu vasaras nodarbinātība(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Nodarbinātības organizatore Diāna Dēliņa Tālr.: 63960631, mob.: 25442768
Aplūkot e-pastu
Pasākums "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi", Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Nodarbinātības organizatore Astra Lukše Tālr.: 63960635, mob.: 28664632
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu Garantijas"(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Karjeras konsultante Inga Ozoliņa Tālr.: 63928289, mob.: 25685840
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu Garantijas"(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Koordinējošais eksperts Lāsma Maikūne Tālr.: 63960632, mob.: 25685840
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu Garantijas"(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Koordinējošais eksperts Everita Saulīte Tālr.: 63960632, mob.: 25685840
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Koordinējošais eksperts Baiba Armašēviča Tālr.: 63960634, mob.: 26603714
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Koordinējošais eksperts Ruta Zubova Tālr.: 63960634, mob.: 26603714
Aplūkot e-pastu
Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Koordinējošais eksperts Gita Dzjamko mob.: 26603029
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalstsa ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Koordinējošais eksperts Gunita Smiltiņa Tālr.: 63923162, mob.: 25781407
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku  reģistrācija(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Nodarbinātības aģente Aiga Ludviga Tālr.: 63923740, mob.: 22320225
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku  reģistrācija(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Nodarbinātības aģente Jana Šēpere Tālr.: 63923740, mob.: 22320225
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku  reģistrācija(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Nodarbinātības aģente Ilze Rumbeniece Tālr.: 63923740, mob.: 22320225
Aplūkot e-pastu
Informācija jauiešiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku  reģistrācija(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Nodarbinātības aģente Linda Šnitka Tālr.: 63923740, mob.: 22320225
Aplūkot e-pastu
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu(Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov.) Karjeras konsultante Elīna Januška mob.: 25685283
Aplūkot e-pastu

Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Bauskas filiālē

(Rātslaukums 4, Bauska, LV-3901)

P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00

 

 

Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Cēsu filiāle
Vadība(Pļavas iela 3a, Cēsis, LV-4101) Filiāles vadītāja Liene Agafonova Tālr.: 64127772, mob.: 25679646
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrācija, Informācija bezdarbniekiem un darba devējiem par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un vakancēm, Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai(Pļavas iela 3a, Cēsis,LV-4101) Nodarbinātības organizatore Ilona Rute Tālr.: 64127773, mob.: 28344696
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba devējiem par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un vakancēm, Algoti pagaidu sabiedriskie darbi, Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana, skolēnu vasaras nodarbinātība, Pasākums noteiktām personu grupām.(Pļavas iela 3a, Cēsis,LV-4101) Nodarbinātības organizatore Iveta Purmale Tālr.: 64127773, mob.: 28344696
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas - atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā(Pļavas iela 3a, Cēsis, LV-4101) Karjeras konsultante Skaidrīte Astahovska - Eglīte Tālr.: 64127769, mob.: 25685276
Aplūkot e-pastu
EURES (informācija par darbu ārzemēs)(Pļavas iela 3a, Cēsis, LV-4101) Konsultante EURES jautājumos Lauma Landratova Tālr.: 64127769
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Pļavas iela 3a, Cēsis, LV-4101) Koordinējošā eksperte Gunta Mika Tālr.: 64127774, mob.: 25480317
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Pļavas iela 3a, Cēsis, LV-4101) Koordinējošā eksperte Iveta Liniņa Tālr.: 64127774, mob.: 29520698
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Pļavas iela 3a, Cēsis, LV-4101) Koordinējošā eksperte Iluta Berķe Tālr.: 64127773, mob.: 26604834
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija(Pļavas iela 3a, Cēsis, LV-4101) Nodarbinātības aģente Tālr.: 64127771
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija(Pļavas iela 3a, Cēsis, LV-4101) Nodarbinātības aģente Līvija Veismane Tālr.: 64120690
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija(Pļavas iela 3a, Cēsis, LV-4101) Nodarbinātības aģente Gunta Andersone Tālr.: 64127771
Aplūkot e-pastu
ESF projekta "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Pļavas iela 3a, Cēsis, LV-4101) Koordinējošā eksperte Ilze Kuligina Tālr.: 64122868, mob.: 27871790
Aplūkot e-pastu
ESF projekta "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi - karjeras konsultācijas(Pļavas iela 3a, Cēsis, LV-4101) Karjeras konsultante Tālr.: 64122868, mob.: 25685853
ESF projekts "Atbalsts ilgstošiem bezdarbniekiem"(Pļavas iela 3a, Cēsis, LV-4101) Koordinējošā eksperte Inguna Kaupuža Tālr.: 64127775, mob.: 25781408
Aplūkot e-pastu

Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Cēsu filiālē

(Pļavas iela 3A, Cēsis, LV-4101)

P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00

Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Daugavpils filiāle
Vadība(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Filiāles vadītāja Jurate Kornutjaka Tālr.: 65435266, mob.: 26394988
Aplūkot e-pastu
Vadība(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Vadītājas vietniece Inna Bočarova Tālr.: 65430105, mob.: 25685292
Aplūkot e-pastu
Vadība(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Ekonomiste Olga Jenbajeva Tālr.: 65484370
Aplūkot e-pastu
Informācija par brīvajām darba vietām. Darba devējiem: vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Nodarbinātības organizators Vija Ļipinska Tālr.: 65434561
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku pirmreizējā reģistrācija(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Nodarbinātības aģenti Tālr.: 65484368
Bezdarbnieku kārtējā pieņemšana(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Nodarbinātības aģenti Tālr.: 65430085, mob.: 29443821
Darba devējiem - vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Nodarbinātības organizators Svetlana Jerocka Tālr.: 65436023, mob.: 20243873
Aplūkot e-pastu
Darba devējiem - vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Nodarbinātības organizators Inga Tatrika Tālr.: 65436023, mob.: 20243873
Aplūkot e-pastu
Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Nodarbinātības organizators Elžbeta Šimanska Tālr.: 65484369, mob.: 25714617
Aplūkot e-pastu
Atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai; Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana; Pasākums noteiktām personu grupām (bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība, t.sk. ar invaliditāti); Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Nodarbinātības organizators Ilona Zvonkova Tālr.: 65484369, mob.: 25714617
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Jekaterīna Vaņkova Tālr.: 65433875, mob.: 25480318
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Kristīne Stepanova Tālr.: 65433875, mob.: 25480319
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Svetlana Ivanova Tālr.: 65433875, mob.: 26608863
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Karīna Čebotarevska Tālr.: 65433875, mob.: 26617419
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Jeļena Kažanova Tālr.: 65433875, mob.: 25741323
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Jekaterīna Kuzminova Tālr.: 65484372, mob.: 26638029
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Irina Komarova Tālr.: 65404938, mob.: 26627464
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Tatjana Filipa Tālr.: 65484372, mob.: 25478414
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Ināra Brauna Tālr.: 65404937, mob.: 25478414
Aplūkot e-pastu
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Nodarbinātības organizators Alīna Kalēja Tālr.: 65430144, mob.: 28379646
Aplūkot e-pastu
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Nodarbinātības organizators Regīna Antāne Tālr.: 65430144, mob.: 28379646
Aplūkot e-pastu
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Alla Saveļjeva Tālr.: 65484367, mob.: 28649872
Aplūkot e-pastu
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Ludmila Soma Tālr.: 65484367, mob.: 28649872
Aplūkot e-pastu
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Svetlana Kraveca Tālr.: 65484367, mob.: 25685858
Aplūkot e-pastu
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Santa Kudeiko Tālr.: 65484367, mob.: 25685858
Aplūkot e-pastu
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Karjeras konsultants Vitālijs Filipskis Tālr.: 65436750, mob.: 25685839
Aplūkot e-pastu
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Karjeras konsultants Evita Lukša Tālr.: 65436750, mob.: 25685839
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Ilona Tarasova Tālr.: 65434846, mob.: 25781415
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Skaidrīte Karpeikina Tālr.: 65434846, mob.: 25781414
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Svetlana Košmane Tālr.: 65434846, mob.: 25781413
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Gertrūda Veigure Tālr.: 65434846, mob.: 25781410
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Marija Liniņa Tālr.: 65434846, mob.: 25781409
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Koordinējošais eksperts Nonna Stašune Tālr.: 65434846, mob.: 25781412
Aplūkot e-pastu
EURES (informācija par darba iespējām Eiropā)(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Konsultants EURES jautājumos Agija Mickeviča Tālr.: 65435460, mob.: 26645566
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas - atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Karjeras konsultants Daina Samuša mob.: 25685266
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas - atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā(Varšavas ielā 18, Daugavpils) Karjeras konsultants Ināra Puļaho mob.: 25685266
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku reģistrācija Ilūkstē(Brīvības ielā 13, Ilūkstes novads, Ilūkste) Nodarbinātības aģents Marina Radzeviča Tālr.: 65484357, mob.: 29374552
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Brīvības ielā 13, Ilūkstes novads, Ilūkste) Koordinējošais eksperts Vera Stančika Tālr.: 65484357, mob.: 25781411
Aplūkot e-pastu

Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Daugavpils filiālē

(Varšavas iela 18, Daugavpils, LV-5404; Brīvības iela 13, Ilūkste, LV-5447)


P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Darba informācijas kabinetā*

(NVA Daugavpils filiāles telpās - Varšavas ielā 18, Daugavpilī, LV-5404)
* Kas ir darba informācijas kabinets?
Uzzināt vairāk
P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Dobeles filiāle
Vadība(Zaļā iela 27, Dobele) Filiāles vadītāja Ilze Indrikova Tālr.: 63721008, mob.: 22018391
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devējiem, , "Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai", Skolēnu vasaras nodarbinātība, Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana(Zaļā iela 27, Dobele) Nodarbinātības organizatore Aija Prikule Tālr.: 63721565, mob.: 22021229
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku pieņemšana un reģistrācija. EURES - informācija par darbu ārzemēs.(Zaļā iela 27, Dobele) Nodarbinātības aģents Lidija Miezīte Tālr.: 63781019, mob.: 28809177
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem par kursiem, apmācību un pārkvalifikāciju, projekts "Apmācība bezdarbnieku izglītībai"(Zaļā iela 27, Dobele) Koordinējošais eksperts Aija Zeiliša Tālr.: 63714102, mob.: 26620745
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem par kursiem, apmācību un pārkvalifikāciju, projekts "Apmācība bezdarbnieku izglītībai"(Zaļā iela 27, Dobele) Koordinējošā eksperte Gunta Bauze Tālr.: 63714102, mob.: 26620745
Aplūkot e-pastu
  Jauniešu garantijas(Zaļā iela 27, Dobele) Koordinējošā eksperte Sandra Vilgerte Tālr.: 63714101, mob.: 25685836
Aplūkot e-pastu
Subsidētā darbavieta bezdarbniekiem(Zaļā iela 27, Dobele) Koordinējošā eksperte Ilze Riteniece Tālr.: 63781019, mob.: 25685296
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devējiem, "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi";(Zaļā iela 27, Dobele) Nodarbinātības organizatore Inga Grauda Tālr.: 63721565, mob.: 22021229
Aplūkot e-pastu
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu, Jauniešu garantijas(Zaļā iela 27, Dobele) Projekta karjeras konsultante Sarmīte Pekarska Tālr.: 63714101, mob.: 29388356
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku pieņemšana un reģistrācija(Zaļā iela 27, Dobele) Nodarbinātības aģente Daina Ozola Tālr.: 63723160, mob.: 28809177
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku pieņemšana un reģistrācija(Zaļā iela 27, Dobele) Nodarbinātības aģente Vita Dermane Tālr.: 63723160, mob.: 28809177
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku pieņemšana un reģistrācija Aucē, Jelgavas ielā 1a(Jelgavas iela 1a, Auce) Nodarbinātības aģente Janīna Karele Tālr.: 63714161, mob.: 22016849
Aplūkot e-pastu
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu(Zaļā iela 27, Dobele) Karjeras konsultante Ingrīda Lībiete Tālr.: 63714101
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Zaļā iela 27, Dobele) Koordinējošais eksperts Anna Grāvere Tālr.: 63714103, mob.: 25781416
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Zaļā iela 27, Dobele) Koordinējošais eksperts Margarita Kundrāte Tālr.: 63714103, mob.: 25781416
Aplūkot e-pastu

Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Dobeles filiālē

(Zaļā iela 27, Dobele, LV-3701)
 
Informējam, ka 27.06.2017. no 10.00 līdz 16.00 sakarā ar darbiem elektrotīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas padeve NVA Dobeles filiālē, Zaļā ielā – 27. Aicinām klientus apmeklējumiem izvēlēties citu darba dienu! 

P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Dobeles filiālē

(Jelgavas iela 1, Auce, LV-3708)

P.

8.00 - 12.00

13.00 - 16.30

O.
8.00 - 12.00
T.
8.00 - 12.00
C.
8.00 - 12.00
P.
-

Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Gulbenes filiāle
Vadība(Ābeļu ielā 8, Gulbene) Filiāles vadītājs Vladimirs Lituņenko Tālr.: 64471130, mob.: 29718910
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devējiem; Algoti pagaidiu sabiedriskie darbi; Pasākums noteiktām personu grupām; Pasākums komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai; Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicinašana; Informacija par EURES: Skolēnu vasaras nodarbinātība; vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos(Ābeļu ielā 8, Gulbene) Nodarbinātības organizators Sandra Cīrule Tālr.: 64471445, mob.: 29473296 20243381
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistracija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību pirmreizējā reģistrācija(Ābeļu ielā 8, Gulbene) Nodarbinātības aģents Līga Paidere Tālr.: 64471134, mob.: 26113057
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistracija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību pirmreizējā reģistrācija(Ābeļu ielā 8, Gulbene) Nodarbinātības aģents Māra Kalniņa Tālr.: 64471134, mob.: 26113057
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Ābeļu ielā 8, Gulbene) Koordinējošais eksperts Jolanta Ābeltiņa Tālr.: 64471232, mob.: 26642210
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Ābeļu ielā 8, Gulbene) Koordinējošais eksperts Gunita Maka mob.: 25480321
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas"(Ābeļu ielā 8, Gulbene) Koordinējošais eksperts Inga Apsīte Tālr.: 64473021, mob.: 26670310
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas"(Ābeļu ielā 8, Gulbene) Karjeras konsultants Iveta Bružane Tālr.: 64471269, mob.: 25685831
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgsošajiem bezdarbniekiem"(Ābeļu ielā 8, Gulbene) Koordinējošais eksperts Santa Tauriņa-Lazdiņa mob.: 25781418
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Ābeļu ielā 8, Gulbene) Koordinējošais eksperts Solvita Vilciņa Tālr.: 64471131, mob.: 25685318
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas - atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā(Ābeļu ielā 8, Gulbene) Karjeras konsultants Vineta Nikandrova Tālr.: 64471269, mob.: 25685285
Aplūkot e-pastu

Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem

no plkst. 9.00.-14.00.


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Gulbenes filiālē

(Ābeļu ielā 8, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401)

P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00

Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Jēkabpils filiāle
Vadība(Jaunā iela 79 e, Jēkabpils) Filiāles vadītāja Svetlana Zujeva Tālr.: 65221516, mob.: 28356669
Aplūkot e-pastu
Informācija par brīvajām darba vietām. Darba devējiem: vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos. EURES-informācija par darbu ārzemēs. Informācija par atbalstu komercdarbības uzsākšana. Mobilitātes pasākums. Algoti pagaidu sabiedriskie darbi. Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.(Jaunā iela 79 e, Jēkabpils) Nodarbinātības organizators Marina Belova Tālr.: 65236655, mob.: 26176873
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem"(Jaunā iela 79 e, Jēkabpils) Koordinējošais eksperts Linda Vasiļevska Tālr.: 65231165, mob.: 25685346
Aplūkot e-pastu
ES projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Jaunā iela 79 e, Jēkabpils) Koordinējošais eksperts Ligita Zustere Tālr.: 65231781, mob.: 26608205
Aplūkot e-pastu
ES projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Jaunā iela 79 e, Jēkabpils) Koordinējošais eksperts Diāna Znotiņa Tālr.: 65231781, mob.: 25480323
Aplūkot e-pastu
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi.(Jaunā iela 79 e, Jēkabpils)       Koordinējošais eksperts Rita Ozoliņa Tālr.: 68300980, mob.: 25685871
Aplūkot e-pastu
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi.(Jaunā iela 79 e, Jēkabpils)       Koordinējošais eksperts Dina Indāne Tālr.: 68300980, mob.: 25685871
Aplūkot e-pastu
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi;(Jaunā iela 79 e, Jēkabpils) Karjeras konsultants Ligita Goldberga- Krasauska Tālr.: 68300980, mob.: 25685855
Aplūkot e-pastu
ES projekts "Atbalsts ilgstošajoem bezdarbniekiem "(Jaunā iela 79 e, Jēkabpils)       Koordinējošais eksperts Aleta Baltmane Tālr.: 68300982, mob.: 25781422
Aplūkot e-pastu
ES projekts "Atbalsts ilgstošajoem bezdarbniekiem "(Jaunā iela 79 e, Jēkabpils)       Koordinējošais eksperts Maruta Caunīte Tālr.: 68300982, mob.: 25781421
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija.(Jaunā iela 79 e, Jēkabpils) Nodarbinātības aģents Visvaldis Feldmanis Tālr.: 65236142, mob.: 28233827
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija.(Jaunā iela 79 e, Jēkabpils) Nodarbinātības aģente Anita Jansone Tālr.: 65236029, mob.: 28233827
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija.(Jaunā iela 79 e, Jēkabpils) Nodarbinātības aģente Lidija Germane Tālr.: 65234034, mob.: 28233827
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija.(Jaunā iela 79 e, Jēkabpils) Nodarbinātības aģente Kristīne Raupa Tālr.: 68300981, mob.: 28233827
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija (Viesītē)(Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads) Nodarbinātības aģente Inga Kāršeniece Tālr.: 65214124, mob.: 26511667
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas, atbalsts profesionālās piemērotības  noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguve un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā(Jaunā iela 79 e, Jēkabpils) Karjeras konsultante Gita Sīle Tālr.: 65236145
Aplūkot e-pastu

Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Jēkabpils filiālē

(Jaunā iela 79e, Jēkabpils, LV- 5201)

P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00


Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Darba informācijas kabinetā

(Jēkabpils filiāles telpās - Jaunā iela 79e, Jēkabpils, LV- 5201)

Kas ir darba informācijas kabinets?
Uzzināt vairāk
P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Jēkabpils filiālē

(Smilšu iela 2, Viesīte, LV-5237)

P. 9.00 - 16.30 (pieņem apmeklētājus Jēkabpils filiālē, Jaunā ielā 79e, Jēkabpilī)
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30 (pieņem apmeklētājus Aknīstē, Skolas ielā 7, Aknīstes novads)
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00

Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Jelgavas filiāle
Vadība(Skolotāju iela 3, Jelgava) Filiāles vadītāja vietniece Jūlija Lovkova Tālr.: 63026686, mob.: 28664379
Aplūkot e-pastu
Komersantu nodarbināto personu reģionālā mobilitāte, pasākums "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs"(Skolotāju iela 3, Jelgava) Nodarbinātības organizatore Dzintra Ozola Tālr.: 63048836, mob.: 25685337
Aplūkot e-pastu
Pasākums noteiktām personu grupām (speciālā budžeta ietvaros), Algoti pagaidu sabiedriskie darbi(Skolotāju iela 3, Jelgava) Nodarbinātības organizatore Olga Roze Tālr.: 63048836, mob.: 25685258
Aplūkot e-pastu
Informācija par brīvajām darba vietām. Darba devējiem: vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos. EURES konsultanta asistents, Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai(Skolotāju iela 3, Jelgava) Nodarbinātības organizatore Daiga Ševčenko Tālr.: 63026674, mob.: 26469347
Aplūkot e-pastu
Informācija par brīvajām darba vietām. Darba devējiem: vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos(Skolotāju iela 3, Jelgava) Nodarbinātības organizatore Kristīne Egle Tālr.: 63026674, mob.: 26469347
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Skolotāju iela 3, Jelgava) Koordinējošā eksperte Zane Blumberga Tālr.: 63023559, mob.: 25685325
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas"(Skolotāju iela 3, Jelgava) Koordinējošā eksperte Anita Dolace Tālr.: 63083311, mob.: 26197113
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas"(Skolotāju iela 3, Jelgava) Karjeras konsultante Aija Dižgalve mob.: 25685862
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Skolotāju iela 3, Jelgava) Koordinējošā eksperte Evita Lipšāne Tālr.: 63021969, mob.: 29403433
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Skolotāju iela 3, Jelgava) Koordinējošā eksperte Ilvija Graumane-Koka Tālr.: 63021969, mob.: 26608494
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Skolotāju iela 3, Jelgava) Koordinējošā eksperte Zita Lisovska Tālr.: 63021969, mob.: 25480322
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Skolotāju iela 3, Jelgava) Koordinējošā eksperte Vineta Kļaviņa Tālr.: 63094361, mob.: 25781419
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Skolotāju iela 3, Jelgava) Koordinējošā eksperte Aiva Arnicāne Tālr.: 63094361, mob.: 25781420
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku pirmreizējā reģistrācija(Skolotāju iela 3, Jelgava) Nodarbinātības aģente Jeļena Gavene Tālr.: 63048837, mob.: 28633003 25685262
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku kārtējā pieņemšana(Skolotāju iela 3, Jelgava) Nodarbinātības aģente Gražina Krasjuka Tālr.: 63048837, mob.: 28633003 25685262
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku kārtējā pieņemšana(Skolotāju iela 3, Jelgava) Nodarbinātības aģente Jūlija Vekovešņikova Tālr.: 63048837, mob.: 28633003 25685262
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku kārtējā pieņemšana(Skolotāju iela 3, Jelgava) Nodarbinātības aģente Marina Majore Tālr.: 63083391, mob.: 28633003 25685262
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku kārtējā pieņemšana(Skolotāju iela 3, Jelgava) Nodarbinātības aģente Dace Paškeviča Tālr.: 63083391, mob.: 28633003 25685262
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku kārtējā pieņemšana(Skolotāju iela 3, Jelgava) Nodarbinātības aģente Evija Grāvere Tālr.: 63083391, mob.: 28633003 25685262
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku kārtējā pieņemšana(Skolotāju iela 3, Jelgava) Nodarbinātības aģente Igeta Karule Tālr.: 63083391, mob.: 28633003 25685262
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku kārtējā pieņemšana(Skolotāju iela 3, Jelgava) Nodarbinātības aģente Iveta Kokta   Tālr.: 63083391, mob.: 28633003 25685262
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas - atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā(Skolotāju iela 3, Jelgava) Karjeras konsultante Helga Kanča Tālr.: 63094356 , mob.: 25685287
Aplūkot e-pastu

 
Pirmreizējā reģistrācija Jelgavas filiāle notiek rindas kārtībā, bet Jums ir iespēja arī pieteikties pirmreizējai reģistrācijai un saņemt informāciju par datumu un laiku, kas būs rezervēts tieši Jums!

Pieteikties pirmreizējai reģistrācijai var:
 1. zvanot pa tālruni: 63026686, 28664379
 2. rakstot e-pastu: jelgava@nva.gov.lv
 3. piesakoties klātienē: Skolotāju ielā 3, 5.kabinetā
 4. ir iespēja iesniegt noteiktās formas iesniegumu, nosūtot to uz jelgava@nva.gov.lv ar drošu elektronisko parakstu vai pašrocīgi parakstītu pa pastu uz Jelgava, Skolotāju iela 3, LV - 3001

 
Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.
 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Jelgavas filiālē

(Skolotāju iela 3, Jelgava, LV - 3001)

P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Darba informācija kabinetā*

(Jelgavas filiāles telpās, 8.kab. - Skolotāju ielā 3, Jelgavā, LV - 3001)

* Kas ir darba informācijas kabinets?
Uzzināt vairāk 
P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00

Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība(Viestura iela 6, Jūrmala) Filiāles vadītāja Rita Orlova Tālr.: 67769987, mob.: 29401693
Aplūkot e-pastu
Atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai; Eures (informācija par darba iespējā Eiropā); Lietvedība; Pasākums noteiktām personu grupām (SB)(Viestura iela 6, Jūrmala) Nodarbinātības organizators Lita Namatēva Tālr.: 67769646, mob.: 26616451
Aplūkot e-pastu
Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs; Darba devējiem - vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos(Viestura iela 6, Jūrmala) Nodarbinātības organizators Inga Gulbe Tālr.: 67760227, mob.: 25685289
Aplūkot e-pastu
Darba devējiem - vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos; Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana; Algoti pagaidu sabiedriskie darbi(Viestura iela 6, Jūrmala) Nodarbinātības organizators Sanita Liepa-Kudiņa Tālr.: 67760227, mob.: 25685289
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un konsultācijas(Viestura iela 6, Jūrmala) Nodarbinātības aģents Marina Možajeva Tālr.: 67760233, mob.: 26616451
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un konsultācijas(Viestura iela 6, Jūrmala) Nodarbinātības aģents Zita Kaufmane Tālr.: 67760233, mob.: 26616451
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un konsultācijas(Viestura iela 6, Jūrmala) Nodarbinātības aģents Inese Vircavniece Tālr.: 67760233, mob.: 26616451
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un konsultācijas(Viestura iela 6, Jūrmala) Nodarbinātības aģents Dace Miķilpa Tālr.: 67760233, mob.: 26616451
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Viestura iela 6, Jūrmala) Koordinējošais eksperts Sanita Purmale Tālr.: 66222115, mob.: 26190845
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Viestura iela 6, Jūrmala) Koordinējošais eksperts Līga Lēvica Tālr.: 66222115, mob.: 25480324
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Viestura iela 6, Jūrmala) Koordinējošais eksperts Irina Goijere Tālr.: 67760227, mob.: 28673042
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi"(Viestura iela 6, Jūrmala) Koordinējošais eksperts Esmeralda Vingre Tālr.: 66222115, mob.: 25685832
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi"(Viestura iela 6, Jūrmala) Karjeras konsultants Saulcerīte Briede Tālr.: 67760227, mob.: 28233875
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Viestura iela 6, Jūrmala) Koordinējošais eksperts Irina Hursāne Tālr.: 67760227, mob.: 25781423
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas - atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā(Viestura iela 6, Jūrmala) Karjeras konsultants Inta Magazniece Tālr.: 67760227, mob.: 25685289
Aplūkot e-pastu

Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Jūrmalas filiālē

(Viestura iela 6, Jūrmala, Bulduri, LV - 2010)

P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00

Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Krāslavas filiāle
Vadība(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads) Filiāles vadītāja Ilona Šlapina Tālr.: 65625410
Aplūkot e-pastu
Informācija par atbalstu komercdarbības uzsākšanai; reģionālās mobilitātes pasākumu; informācija par vakanču reģistrēšanu; darbs ar darba devēju; par pasākumu noteiktām personu grupām (SB)(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads) Nodarbinātības organizatore Irēna Pudnika Tālr.: 65622102
Aplūkot e-pastu
Informācija par skolēnu nodarbināšanu vasaras brīvlaikā; par algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads) Nodarbinātības organizatore Olga Moiseja Tālr.: 65622102
Aplūkot e-pastu
Informācija par ESF projektu Atbalsts bezdarbnieku izglītībai; par apmācību pie darba devēja; par konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads) Koordinējošā eksperte Ludmila Karpoviča Tālr.: 65620900
Aplūkot e-pastu
Informācija par ESF projektu Atbalsts bezdarbnieku izglītībai; par apmācību pie darba devēja; par konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads) Koordinējošā eksperte Nataļja Večkina Tālr.: 65620900
Aplūkot e-pastu
Informācija par Jauniešu garantijas pasākumiem(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads) Koordinējošā eksperte Solvita Kātiņa Tālr.: 65622808
Aplūkot e-pastu
Informācija par karjeras konsultācijām; par konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem jauniešiem līdz 29 gadiem(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads) Karjeras konsultantes Līga Japiņa Tālr.: 65620905
Aplūkot e-pastu
Informācija par projektu Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads) Koordinējošā eksperte Valentīna Kursīte Tālr.: 65620902
Aplūkot e-pastu
Informācija par projektu Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads) Koordinējošā eksperte Romualda Čivkule Tālr.: 65620902
Aplūkot e-pastu
Informācija par projektu Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads) Koordinējošā eksperte Olga Kuzņecova Tālr.: 65622808
Aplūkot e-pastu
Informācija par projektu Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads) Koordinējošā eksperte Ingrīda Vanaga Tālr.: 65620904
Aplūkot e-pastu
Informācija par projektu Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem(Daugavpils iela 8, Dagda, Dagdas novads) Koordinējošā eksperte (Dagda) Ruta Daniļeviča Tālr.: 65620901
Aplūkot e-pastu
Informācija par projektu Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem(Daugavpils iela 8, Dagda, Dagdas novads) Koordinējošā eksperte (Dagda) Irina Beitāne Tālr.: 65620901
Aplūkot e-pastu
Informācija par karjeras konsultācijām(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads) Karjeras konsultantes Erna Janoviča Tālr.: 65620905
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku pirmreizējā reģistrācija(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads) Nodarbinātības aģente Inese Krikova Tālr.: 65625416
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku reģistrācija(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads) Nodarbinātības aģente Irēna Jeromenoka Tālr.: 65625427
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku reģistrācija(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads) Nodarbinātības aģente Aina Staņēviča Tālr.: 65620903
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku reģistrācija(Daugavpils iela 8, Dagda, Dagdas novads) Nodarbinātības aģente (Dagda) Helēna Kokare Tālr.: 65614116
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku reģistrācija(Daugavpils iela 8, Dagda, Dagdas novads) Nodarbinātības aģente (Dagda) Natālija Miklaševiča Tālr.: 65614116
Aplūkot e-pastu

Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00. - 14.00.

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Krāslavas filiālē

(Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, LV-5601)

P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Krāslavas filiālē

(Daugavpils iela 8, Dagda, LV - 5674)

P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Kuldīgas filiāle
Vadība(Pilsētas laukums 4a, Kuldīga) Filiāles vadītāja Sandra Krinkele Tālr.: 63322384, mob.: 26133484
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija(Pilsētas laukums 4a, Kuldīga) Nodarbinātības aģente Džineta Podiņa Tālr.: 63350550, mob.: 26148501
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija(Pilsētas laukums 4a, Kuldīga) Nodarbinātības aģente Ināra Jēkabsone Tālr.: 63350551, mob.: 25685257
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija(Pilsētas laukums 4a, Kuldīga) Nodarbinātības aģente Agita Gorsvāne-Ābele Tālr.: 63314186, mob.: 26191569
Aplūkot e-pastu
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu(Pilsētas laukums 4a, Kuldīga) Karjeras konsultante Santa Hemminga Tālr.: 63320091, mob.: 25685251
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrācija. Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana. Pasākumi noteiktām personu grupām.(Pilsētas laukums 4a, Kuldīga) Nodarbinātības organizatore Brigita Romanovska Tālr.: 63350552, mob.: 29338350
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrācija. Konsultanta asistente EURES jautājumos. Algoti pagaidu sabiedriskie darbi. (Pilsētas laukums 4a, Kuldīga) Nodarbinātības organizatore Līksma Pūre Tālr.: 63350553, mob.: 25685272
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Pilsētas laukums 4a, Kuldīga) Koordinējošā eksperte Agnese Jermaka Tālr.: 63324038, mob.: 26197848
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Pilsētas laukums 4a, Kuldīga) Koordinējošā eksperte Elīna Strāķe Tālr.: 63324038, mob.: 25480326
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi"  (Pilsētas laukums 4a, Kuldīga) Koordinējošais eksperts Sandis Japēņins mob.: 20236897
Aplūkot e-pastu
ESF projekta "Jauniešu garantijas pasākumi" karjeras konsultācijas(Pilsētas laukums 4a, Kuldīga) Karjeras konsultante Anita Japēņina mob.: 25685845
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Pilsētas laukums 4a, Kuldīga) Koordinējošā eksperte Inta Balandina Tālr.: 63350549, mob.: 28233826
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" (Pilsētas laukums 4a, Kuldīga) Koordinējošā eksperte Silvija Gintere Tālr.: 63350554, mob.: 25781429
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" (Pilsētas laukums 4a, Kuldīga) Koordinējošā eksperte Zaiga Vanaga Tālr.: 63350554, mob.: 25781429
Aplūkot e-pastu

Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.  
 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Kuldīgas filiālē

(Pilsētas laukumā 4a, 2.stāvā., Kuldīga, LV-3300)
No 12.oktobra Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Kuldīgas filiāles darbinieki klientus apkalpos biroju ēkā Pilsētas laukumā 4a, Kuldīgā. Klientu apkalpošana notiks ēkas otrajā stāvā.  
P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00

Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Liepājas filiāle
Vadība(Graudu 50, Liepāja) Filiāles vadītāja Dace Baumane Tālr.: 63422404, mob.: 20044619
Aplūkot e-pastu
Vadība(Graudu 50, Liepāja) Filiāles vadītājas vietniece Māra Zeme Tālr.: 63489799, mob.: 28626871
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50, Liepāja) Nodarbinātības aģente Irēna Māliņa Tālr.: 63489791, mob.: 29338343
Aplūkot e-pastu
Darba informācijas kabinets, Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrēšana un informācija par vakancēm(Graudu 50, Liepāja) Nodarbinātības organizatore Linda Segliņa Tālr.: 63427365, mob.: 28351033
Aplūkot e-pastu
Lietvedība, arhīva izziņas(Graudu 50, Liepāja) Nodarbinātības organizatore Līga Rāva Tālr.: 63489802
Aplūkot e-pastu
Lietvedība, arhīva izziņas, APSD(Graudu 50, Liepāja) Nodarbinātības organizatore Ligita Jēkabsone mob.: 26602609
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50, Liepāja) Nodarbinātības aģente Inta Kapeniece Tālr.: 63489792, mob.: 28345857
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50, Liepāja) Nodarbinātības aģente Vija Blūzmane Tālr.: 63489796, mob.: 20250620
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50, Liepāja) Nodarbinātības aģente Santa Dalke Tālr.: 63489792, mob.: 28345857
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50, Liepāja) Nodarbinātības aģente Liene Buka Tālr.: 63489792, mob.: 28345857
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50, Liepāja) nodarbinātības aģente Gunta Malakauska Tālr.: 63489796, mob.: 20250620
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50, Liepāja) Nodarbinātības aģente Vineta Veršele Tālr.: 63489796, mob.: 20250620
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50, Liepāja) Nodarbinātības aģente Mairita Mineikīte Tālr.: 63489793, mob.: 20258272
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50, Liepāja) Nodarbinātības aģente Maija Miķelsone Tālr.: 63489793, mob.: 20258272
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem(Graudu 50, Liepāja) Nodarbinātības aģente Aija Otanķe Tālr.: 63489793, mob.: 20258272
Aplūkot e-pastu
APSD, PNPG-SB(Graudu 50, Liepāja) Nodarbinātības organizatore Sandra Nīmane Tālr.: 63489800, mob.: 28681151
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētā darba vieta bezdarbniekiem"(Graudu 50, Liepāja) Koordinējošā eksperte Guna Upesleja Tālr.: 63489798, mob.: 28379783
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētā darba vieta bezdarbniekiem"(Graudu 50, Liepāja) Koordinējošā eksperte Laila Kronberga Tālr.: 63401864, mob.: 20382650
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētā darba vieta bezdarbniekiem"(Graudu 50, Liepāja) Koordinējošā eksperte Indra Jansone Tālr.: 63489798, mob.: 26612133
Aplūkot e-pastu
ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Graudu 50, Liepāja) Koordinējošā eksperte Ingūna Kandere Tālr.: 63489801, mob.: 26192216
Aplūkot e-pastu
ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Graudu 50, Liepāja) Koordinējošā eksperte Gunta Strunga Tālr.: 63489803, mob.: 25480327
Aplūkot e-pastu
ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Graudu 50, Liepāja) Koordinējošā eksperte Kristīne Mūrniece Tālr.: 63489801, mob.: 25480328
Aplūkot e-pastu
ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Graudu 50, Liepāja) Koordinējošā eksperte Vita Alpiņa Tālr.: 63422207, mob.: 26184514
Aplūkot e-pastu
ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Graudu 50, Liepāja) Koordinējošā eksperte Agita Tanona Tālr.: 63422207, mob.: 25480329
Aplūkot e-pastu
EURES (informācija par darbu ārzemēs)(Graudu 50, Liepāja) Konsultants EURES jautājumos Andris Segliņš Tālr.: 63429422, mob.: 26591666
Aplūkot e-pastu
Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana(Graudu 50, Liepāja) Nodarbinātības organizatore Līga Ķirsone Tālr.: 63489795, mob.: 28681151
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantija"(Graudu 50, Liepāja) Koordinējošā eksperte Ineta Gvozda Tālr.: 63422276, mob.: 25685852
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantija"(Graudu 50, Liepāja) Koordinējošā eksperte Inta Burkevica Tālr.: 63422276, mob.: 26536373
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantija"(Graudu 50, Liepāja) Koordinējošā eksperte Natālija Gerasimova Tālr.: 63489797, mob.: 26563840
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Graudu 50, Liepāja) Koordinējošā eksperte Inta Šperlinga Tālr.: 63401866, mob.: 25781433
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Graudu 50, Liepāja) Koordinējošā eksperte Solvita Stalīdzāne Tālr.: 63401866, mob.: 25781431
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Graudu 50, Liepāja) Koordinējošā eksperte Baiba Sveile Tālr.: 63401870, mob.: 25781430
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Graudu 50, Liepāja) Koordinējošā eksperte Ilze Asuma Tālr.: 63401870, mob.: 25781434
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Graudu 50, Liepāja) Koordinējošā eksperte Laila Zviedre Tālr.: 63401868, mob.: 25781432
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Graudu 50, Liepāja) Koordinējošā eksperte Marina Krūkle Tālr.: 63401868, mob.: 25781435
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas(Graudu 50, Liepāja) Karjeras konsultante Linda Niedola Tālr.: 63401867, mob.: 28659289
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas ESF projekts "Jauniešu garantija"(Graudu 50, Liepāja) Karjeras konsultante  Aira Klampe Tālr.: 63489797, mob.: 25685838
Aplūkot e-pastu

Sākot ar 2016. gada 27. decembri bezdarbnieku un darba meklētāju apkalpošana (reģistrācija, konsultācijas) tiks nodrošināta NVA Liepājas filiālē Liepājā, Graudu ielā 50, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00.

 
Informācija pa tālr.: 63489791, 63489799, mob.28626871

 


 

Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.
 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Liepājas filiālē

(Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401)


P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00

 

*Kas ir darba informācijas kabinets?  Uzzināt vairāk!


 

Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Limbažu filiāle
Vadība(Vecā Sārmes iela 10, Limbaži) Filiāles vadītāja Baiba Boldāne-Platace Tālr.: 64023960, mob.: 28369233
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devēju, vakanču pieteikšana,pasākumi noteiktām personu grupām, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, skolēnu nodarbinātība vasarā(Vecā Sārmes iela 10, Limbaži) Nodarbinātības organizatore Vanda Purmale Tālr.: 64021542, mob.: 27877393
Aplūkot e-pastu
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi, komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana(Vecā Sārmes iela 10, Limbaži) Nodarbinātības organizatore Teresa Belasika Tālr.:  64023962, mob.: 27877663
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Vecā Sārmes iela 10, Limbaži) Koordinējošā eksperte Inita Jansone Tālr.: 64023961, mob.: 26601389
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Vecā Sārmes iela 10, Limbaži) Koordinējošā eksperte Daiga Skrastiņa Tālr.: 64023961, mob.: 25480330
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošiem bezdarbniekiem"(Vecā Sārmes iela 10, Limbaži) Koordinējošā eksperte Ilva Luste mob.: 25781436
Aplūkot e-pastu
Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Vecā Sārmes iela 10, Limbaži) Koordinējošā eksperte Elīna Vasiļjeva Tālr.: 64023964, mob.: 26183160
Aplūkot e-pastu
Pasākums Jauniešu garantijas(Vecā Sārmes iela 10, Limbaži) Koordinējošā eksperte Ilze Trezune Tālr.: 64023965, mob.: 25685854
Aplūkot e-pastu
Pasākums Jauniešu garantijas(Vecā Sārmes iela 10, Limbaži) Projekta karjeras konsultante Kristīne Pētersone Tālr.: 64023965, mob.: 25685828
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultāciju sniegšana(Vecā Sārmes iela 10, Limbaži) Karjeras konsultante Ramona Kočāne Tālr.: 64014063, mob.: 25685250
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību(Vecā Sārmes iela 10, Limbaži) Nodarbinātības aģente Irēna Smirnova Tālr.: 64023963, mob.: 28381070
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību(Vecā Sārmes iela 10, Limbaži) Nodarbinātības aģente Sarmīte Kalāce Tālr.: 64023964, mob.: 28381070
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību(Vecā Sārmes iela 10, Limbaži) Nodarbinātības aģente Inga Lāce Tālr.: 64021871, mob.: 25685254
Aplūkot e-pastu

Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Limbažu filiālē
(
Vecā Sārmes iela 10, Limbaži, LV-4001)


P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00

Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Ludzas filiāle
Filiāles vadība(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Filiāles vadītājs Edgars Tereško Tālr.: 65781240, mob.: 29477581
Aplūkot e-pastu
Informācija par ANP "Pasākumi noteiktām personu grupām", lietvedība, EURES, skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Nodarbinātības organizatore Ināra Konovalova Tālr.: 65707321, mob.: 25685282
Aplūkot e-pastu
Vakanču pieteikšana, darbs ar darba devēju,, informācija par algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Nodarbinātības organizatore Anita Stahovska Tālr.: 65770900, mob.: 28381921
Aplūkot e-pastu
Informācijas par atbalstu komercdarbības uzsākšanai, skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā, informācija par reģionālās mobilitātes pasākumu, algotie pagaidu sabiedriskie darbi(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Nodarbinātības organizatore Inga Stjožkina Tālr.: 65707324, mob.: 26644259
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku, darba meklētāju reģistrācija(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Nodarbinātības aģents Antonija Petruņa Tālr.: 65781250, mob.: 25685330
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku, darba meklētāju reģistrācija(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Nodarbinātības aģents Inese Birska Tālr.: 65781250, mob.: 25685330
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku, darba meklētāju reģistrācija(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Nodarbinātības aģents Lidija Špitjuka Tālr.: 65781250, mob.: 25685330
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku, darba meklētāju reģistrācija(Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads) Nodarbinātības aģents Inta Rancāne Tālr.: 65714006, mob.: 26346802
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku, darba meklētāju reģistrācija(Partizāņu iela 5, Zilupe, Zilupes novads) Nodarbinātības aģents Jeļena Buboviča Tālr.: 65714005, mob.: 28378179
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Karjeras konsultants Svetlana Kračus Tālr.: 65770902, mob.: 25685274
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas"(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Koordinējošais eksperts Lana Dombrovska Tālr.: 65714011, mob.: 26012244
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas"(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Koordinējošais eksperts Anna Leščinska Tālr.: 65714011, mob.: 26325040
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas"(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Karjeras konsultants Skaidrīte Deksne Tālr.: 65781239, mob.: 25685848
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Koordinējošais eksperts Laima Poikāne Tālr.: 65707322, mob.: 25480331
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Koordinējošais eksperts Ivonna Timoškāne Tālr.: 65707322, mob.: 25480332
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Koordinējošais eksperts Rita Kozlovska Tālr.: 65707322, mob.: 26612407
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Koordinējošais eksperts Zinaīda Trukšāne Tālr.: 65707322, mob.: 26637600
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Koordinējošais eksperts Sanita Orste Tālr.: 65707322, mob.: 25611055
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Koordinējošais eksperts Svetlana Rumbinika Tālr.: 65770901, mob.: 29529583
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Koordinējošais eksperts Anna Zaščerinska Tālr.: 65770901, mob.: 28341854
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Koordinējošais eksperts Ināra Laizāne Tālr.: 65770901
Aplūkot e-pastu
ESF projeks "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Koordinējošais eksperts Agnese Vinničenko Tālr.: 65707323, mob.: 25781441
Aplūkot e-pastu
ESF projeks "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Koordinējošais eksperts Anna Cabule Tālr.: 65707323, mob.: 25781442
Aplūkot e-pastu
ESF projeks "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Koordinējošais eksperts Inga Tabūne-Lipska Tālr.: 65707323, mob.: 25781440
Aplūkot e-pastu
ESF projeks "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Partizāņu iela 5, Zilupe, Zilupes novads) Koordinējošais eksperts Māris Čodors Tālr.: 65714005, mob.: 25781437
Aplūkot e-pastu
ESF projeks "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads) Koordinējošais eksperts Vēsma Rancāne Tālr.: 65714006, mob.: 25781439
Aplūkot e-pastu
ESF projeks "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads) Koordinējošais eksperts Iveta Kukule Tālr.: 65707323, mob.: 25781438
Aplūkot e-pastu

 Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem no plkst. 9.00.-13.00. 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ludzas filiālē 

(Stacijas iela 44, Ludza, LV-5701)

P.

9.00 - 16.30

O.

9.00 - 16.30

T.

9.00 - 16.30

C.

9.00 - 16.30

P.

9.00 - 15.00LV-5751Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ludzas filiālē darba vieta Kārsava

(Vienības iela 53, Kārsava, LV-5717)

P.

9.00 - 16.30

O.

9.00 - 16.30

T.

9.00 - 16.30

C.

9.00 - 16.30

P.

9.00 - 15.00


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ludzas filiālē darba vieta Zilupe

(Partizāņu iela 5, Zilupe, LV-5751)

P.

9.00 - 16.30

O.

9.00 - 16.30

T.

9.00 - 16.30

C.

9.00 - 16.30

P.

9.00 - 15.00Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Madonas filiāle
Vadība Projekts "Pasākumi pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai" (Upes iela 3, Madona) Filiāles vadītāja Lidija Kraukle Tālr.: 648 07913, mob.: 26548091
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devēju, vakanču reģistrēšana, projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām"(Upes iela 3, Madona) Nodarbinātības organizatore Lilita Pavloviča Tālr.: 648 60839, mob.: 25685275
Aplūkot e-pastu
Pasākums "Jauniešu  garantijas"(Upes iela 3, Madona) Koordinējošā eksperte Līga Vestfāle Tālr.: 648 07096, mob.: 25685866
Aplūkot e-pastu
Pasākums "Jauniešu  garantijas"(Upes iela 3, Madona) Karjeras konsultante Agrita Mūrniece Tālr.: 648 07097, mob.: 25685860
Aplūkot e-pastu
Pakalpojumi, kas saistīti arprofesionālo izvēli un karjeras plānošanu, EURES konsultācijas(Upes iela 3, Madona) Karjeras konsultante Solvita Drele Tālr.: 68800980
Aplūkot e-pastu
Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana , Algotie pagaidu sabiedriskie darbi, Skolēnu vasaras nodarbinātība(Upes iela 3, Madona) Nodarbinātības organizatore Veronika Putāne Tālr.: 648 07911, mob.: 25685275
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija(Upes iela 3, Madona) nodarbinātības aģente Tatjana Bistrova Tālr.: 64814122
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija(Upes iela 3, Madona) Nodarbinātības aģente Anna Černogoreceva Tālr.: 64860836
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija, klientu apkalpošana (Ērgļi)(Blaumaņa iela 2, Ērgļi, Ērgļu nov.) Nodarbinātības aģente Sanita Zalpētere Tālr.: 648 14124, mob.: 25406909
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija, klientu apkalpošana (Lubāna)(Tilta iela 5, Lubāna, Lubānas nov.) Nodarbinātības aģente Kristīna Tropa Tālr.: 648 94867 , mob.: 25685277
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija, klientu apkalpošana (Varakļāni)(Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļāniu nov.; Upes iela 3, Madona) Nodarbinātības aģente Velta Tropa Tālr.: 648 14119, mob.: 29548061
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Upes iela 3, Madona) koordinējošā eksperte Mārīte Caune Tālr.: 64821536, mob.: 29525958
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Upes iela 3, Madona) koordinējošā eksperte Lauma Čamane Tālr.: 68800981, mob.: 25480333
Aplūkot e-pastu
Projekts"Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Upes iela 3, Madona) Koordinējošā eksperte Elīna Krupko Tālr.: 64807912, mob.: 26009780
Aplūkot e-pastu
Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Upes iela 3, Madona) Koordinējošā eksperte Aiga Vanaga Tālr.: 64860838, mob.: 26009780
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Upes iela 3, Madona) Koordinējošā eksperte Kristīne Vilciņa-Gailuma Tālr.: 64860837, mob.: 25781444
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Upes iela 3, Madona) Koordinējošā eksperte Linda Ļuļēna Tālr.: 64860837, mob.: 25781445
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Upes iela 3, Madona) Koordinējošā eksperte Aivija Barane Tālr.: 64860837, mob.: 25781443
Aplūkot e-pastu


Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00. 
 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Madonas filiālē

(Upes iela 3, Madona, LV-4801)


P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Madonas filiālē

(Blaumaņa iela 2, Ērgļi, LV-4840)

NVA Madonas filiāles klientu apkalpošanas punktā Ērgļos klientu pieņemšana no 2018. gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31. martam notiks ceturtdienās no plkst.8:00 līdz plkst. 14:00.

Nepieciešamības gadījumā lūdzu vērsties NVA Madonas filiālē Upes ielā 3, Madonā vai zvanīt pa tālruni 64860836, mobilais tālrunis 25685275.

Informatīvā diena - mēneša pēdējā otrdiena 13.00 - 14.00 un 14.00 - 15.00
P. -
O. 8.00 - 13.00
T. 8.00 - 13.00
C. 8.00 - 14.00
P. -


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Madonas filiālē

(Tilta iela 5, Lubāna, LV-4830)

NVA Madonas filiāles klientu apkalpošanas punktā Lubānā klientu pieņemšana 2018.gada 5., 6. un 7.februārī nenotiks. Nepieciešamības gadījumā lūdzu vērsties NVA Madonas filiālē Upes ielā 3, Madonā vai zvanīt pa tālruni 64860836, mobilais tālrunis 25685275.

P. 9.00 - 12.00; 12.30 - 15:00
O.
9.00 - 12.00; informatīvā diena - 13.30 - 15.00
T. 9.00 - 12.00; 12.30 - 15.00
C. -
P.

-


9.00 - 12.00; 12.30 - 16:30

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Madonas filiālē

(Rīgas iela 13, Varakļāni, LV-4838)

*Izbraukumi uz Murmastienes pagastu notiek pēc atsevišķi sastādīta grafika.

P.
O. 9.00 - 12.00; 12.30 - 16.30, informatīvā diena plkst. 13.00 - 15.00
T. 9.00 - 12.00; 12.30 - 16:30
C. -
P.
-


Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Ogres filiāle
Vadība, (Rīgas iela 14, Ogre)(Rīgas iela 14, Ogre) Filiāles vadītāja Indra Bleija Tālr.: 65046340, mob.: 28396635
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devēju, Pasākums komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, Komersantu nodarbināto personu reģionālā mobilitāte, Pasākums "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs", Algotie pagaidu sabiedriskie darbi, lietvedība (Rīgas iela 14, Ogre)(Rīgas iela 14, Ogre) Nodarbinātības organizatore Daiga Torstere Tālr.: 65047099, mob.: 20260140
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Rīgas iela 14, Ogre)(Rīgas iela 14, Ogre) Nodarbinātības aģente Lilita Kerubina Tālr.: 65022601, mob.: 29289651
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite, EURES konsultācijas (Rīgas iela 14, Ogre)(Rīgas iela 14, Ogre) Nodarbinātības aģente Aija Lapčinska Tālr.: 65022601, mob.: 29289651
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Rīgas iela 14, Ogre)(Rīgas iela 14, Ogre) Nodarbinātības aģente Linda Krūka - Škele Tālr.: 65022601, mob.: 29289651
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas (Rīgas iela 14, Ogre)(Rīgas iela 14, Ogre) Karjeras konsultante Evija Lazdiņa Tālr.: 65019176, mob.: 25685286
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi" (Rīgas iela 14, Ogre)(Rīgas iela 14, Ogre) Koordinējošā eksperte Sandra Rudko  Tālr.: 65024807, mob.: 25685872
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi" (Rīgas iela 14, Ogre)(Rīgas iela 14, Ogre)  Karjeras konsultante Lāsma Cimere Tālr.: 65091980, mob.: 28392220
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Rīgas iela 14, Ogre)(Rīgas iela 14, Ogre) Koordinējošā eksperte Anita Ikauniece Tālr.: 65024805, mob.: 26608648
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Rīgas iela 14, Ogre)(Rīgas iela 14, Ogre) Koordinējošā eksperte Ilze Veide Tālr.: 65024805, mob.: 25480334
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" (Rīgas iela 14, Ogre)(Rīgas iela 14, Ogre) Koordinējošā eksperte Inese Šleine Tālr.: 65046341, mob.: 25781446
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Rīgas iela 14, Ogre)(Rīgas iela 14, Ogre) Koordinējošā eksperte Simona Laterere Tālr.: 65024807, mob.: 22037401
Aplūkot e-pastu

Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ogres filiālē
(Rīgas iela 14, Ogre, LV-5001)

P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Preiļu filiāle
Vadība(Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Filiāles vadītāja Vija Jakimova Tālr.: 65314021, mob.: 29556791
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devējiem, Pasākumi noteiktām personu grupām (speciālā budžeta ietvaros), Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana. Algotie pagaidu sabiedriskie darbi. Vasaras nodarbinātība skolēniem.(Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Nodarbinātības organizatore Anita Anspoka Tālr.: 65314023, mob.: 25685343
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devējiem(Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Nodarbinātības organizatore Vita Znotiņa Tālr.: 65314023, mob.: 25685343
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem Bezdarbniekiem"(Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Koordinējošā eksperte Skaidrīte Brīvere Tālr.: 65314045, mob.: 25781449
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem Bezdarbniekiem"(Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Koordinējošā eksperte Lilita Gavare Tālr.: 65314045, mob.: 25781448
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem Bezdarbniekiem"(Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Koordinējošā eksperte Santa Pastare Tālr.: 65341353, mob.: 25781447
Aplūkot e-pastu
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Koordinējošā eksperte Dagmāra Skutele Tālr.: 65324315, mob.: 20229351
Aplūkot e-pastu
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Koordinējošā eksperte Irēna Jokste-Kursīte Tālr.: 65324315, mob.: 25685835
Aplūkot e-pastu
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Karjeras konsultante Inga Aleksejeva Tālr.: 65323100, mob.: 25685867
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Koordinējošā eksperte Iveta Gribuste Tālr.: 65314026, mob.: 26194407
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Koordinējošā eksperte Alla Ribakova Tālr.: 65314026, mob.: 25480335
Aplūkot e-pastu
Projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem"(Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Koordinējošā eksperte Inese Gribuste Tālr.: 65314022, mob.: 28233767
Aplūkot e-pastu
Projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem"(Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Koordinējošā eksperte Natālija Golubicka Tālr.: 65314022, mob.: 20034990
Aplūkot e-pastu
Projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem"(Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Koordinējošā eksperte Lidija Gorenko Tālr.: 65314022, mob.: 28233978
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku reģistrācija un uzskaite. Lietvedība, arhīva darbs(Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Nodarbinātības aģente Zaiga Daugaviete Tālr.: 65314024, mob.: 28234151
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku reģistrācija un uzskaite. Sadarbība ar VSAA.(Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Nodarbinātības aģente Ināra Rubule Tālr.: 65314025, mob.: 22845125
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku reģistrācija un uzskaite.(Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Nodarbinātības aģente Lolita Stamberga Tālr.: 65323100, mob.: 28234151
Aplūkot e-pastu
  Karjeras konsultācijas - atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā  (Raiņa bulvāris 19, Preiļi) Karjeras konsultante Ilona Trifanova Tālr.: 65323100, mob.: 25685259
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devējiem. Pasākumi noteiktām personu grupām (speciālā budžeta ietvaros), Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana. Algotie pagaidu sabiedriskie darbi. Vasaras nodarbinātība skolēniem.(Rīgas iela 77, Līvāni) Nodarbinātības organizatore Antra Šolka Tālr.: 65314042, mob.: 28234153
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku reģistrācija un uzskaite Līvānos(Rīgas iela 77, Līvāni) Nodarbinātības aģente Anita Lazdāne Tālr.: 65314043, mob.: 28234152
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku reģistrācija un uzskaite Līvānos, sadarbība ar VSAA(Rīgas iela 77, Līvāni) Nodarbinātības aģente Janīna Alehno Tālr.: 65314044
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem Bezdarbniekiem"(Rīgas iela 77, Līvāni) Koordinējošā eksperte Inese Šulte Tālr.: 65341357, mob.: 25781451
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem Bezdarbniekiem"(Rīgas iela 77, Līvāni) Koordinējošā eksperte Inga Jagža Tālr.: 65341357, mob.: 25781450
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Rīgas iela 77, Līvāni) Koordinējošā eksperte Māra Kārkliņa Tālr.: 65314044, mob.: 25685300
Aplūkot e-pastu


Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem

no plkst. 9.00.-14.00.


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Preiļu filiālē

(Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV - 5301)

P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Preiļu filiālē

(Rīgas iela 77, Līvāni, LV - 5316)
Izmaiņas klientu pieņemšanā Līvānu klientu apkalpošanas centrā!

2016.gada 2.decembrī NVA Preiļu filiāles Līvānu Klientu apkalpošanas centrā Rīgas iela 77, Līvāni klientu pieņemšana notiks no 8.30. līdz 14.00.
Nepieciešamības gadījumā lūdzam zvanīt uz tālruni 28234151, 65323100, vai ierasties Preiļu filiālē, Raiņa bulvāris 19, Preiļos.

P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Rēzeknes filiāle
Vadība(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Rēzeknes filiāles vadītāja Ināra Šindarjova   Tālr.: 64607801
Aplūkot e-pastu
Vadība(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Rēzeknes filiāles vadītājas vietniece Svetlana Purmale Tālr.: 64607800
Aplūkot e-pastu
Uzskaitvedība, lietvedība(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Nodarbinātības organizatore Janīna Maračkovska Tālr.: 64607800
Aplūkot e-pastu
Pasākumi noteiktām personu grupām(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Ekonomiste Anna Degle Tālr.: 64607804, mob.: 28369955
Aplūkot e-pastu
Informācija darba devējiem, vakances, Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Nodarbinātības organizatore Ingrīda Ančupāne Tālr.: 64607807, mob.: 29235055
Aplūkot e-pastu
Informācija darba devējiem, vakances, Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Nodarbinātības organizatore Iveta Sandore Tālr.: 64607807, mob.: 26608491
Aplūkot e-pastu
Informācija darba devējiem, vakances, Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Nodarbinātības organizatore Inga Šidlovska Tālr.: 64607807, mob.: 26608491
Aplūkot e-pastu
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi, Pasākumi noteiktām personu grupām(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Nodarbinātības organizatore Rasma Šmaukstele Tālr.: 64607804, mob.: 28369955
Aplūkot e-pastu
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi, Pasākumi noteiktām personu grupām(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Nodarbinātības organizatore Ilze Skabe Tālr.: 64607804, mob.: 20258685
Aplūkot e-pastu
Reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākums(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Nodarbinātības organizatore Ilona Mihailova Tālr.: 64607805
Aplūkot e-pastu
EURES konsultācijas(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) EURES konsultante Inga Gerasimova mob.: 26647766
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku pirmreizējā reģistrācija(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Nodarbinātības aģente Janīna Audijanova Tālr.: 64607808, mob.: 25428394
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku pirmreizējā reģistrācija(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Nodarbinātības aģente Ināra Pekša Tālr.: 64607808, mob.: 25428394
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Nodarbinātības aģente Zinaīda Aleksandroviča Tālr.: 64607808, mob.: 25428394
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Nodarbinātības aģente Inta Seļakova Tālr.: 64607808, mob.: 25428394
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Nodarbinātības aģente Astrīda Saukāne Tālr.: 64607808, mob.: 25428394
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Nodarbinātības aģente Ilma Vaskova Tālr.: 64607808, mob.: 25428394
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Nodarbinātības aģente Janīna Viškere Tālr.: 64607808, mob.: 25428394
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Nodarbinātības aģente Astrīda Zahare Tālr.: 64607808, mob.: 25428394
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Nodarbinātības aģente Marija Ziliņa Tālr.: 64607808, mob.: 25428394
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošā eksperte Inna Saliniece       Tālr.: 64607810, mob.: 26607903
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošā eksperte Ina Koscika Tālr.: 64607809, mob.: 26197706
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošā eksperte Ingrīda Gajevska Tālr.: 64607810
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošā eksperte Margarita Ignatjeva Tālr.: 64607805, mob.: 22034667
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošā eksperte Olga Skoliņa Tālr.: 64607810
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošā eksperte Simona Skabe Tālr.: 64607810
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošā eksperte Rita Kivrāne Tālr.: 64607805
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Karjeras konsultante Sandra Ragause Tālr.: 64607802
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Karjeras konsultante Vilhelmīne Gosteva   Tālr.: 64607802
Aplūkot e-pastu
Jauniešu garantijas atbalsta pasākums(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošā eksperte Veneranda Mežule   Tālr.: 64607811
Aplūkot e-pastu
Jauniešu garantijas atbalsta pasākums(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošā eksperte Lāsma Kuprijanova Tālr.: 64607811
Aplūkot e-pastu
Jauniešu garantijas atbalsta pasākums(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošais eksperts Anatolijs Kairišs Tālr.: 64607811
Aplūkot e-pastu
Jauniešu garantijas atbalsta pasākums(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošā eksperte Ilga Šarigina Tālr.: 64607811
Aplūkot e-pastu
Jauniešu garantijas atbalsta pasākums(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Karjeras konsultante Sandra Stikute Tālr.: 64607803, mob.: 25685306
Aplūkot e-pastu
Jauniešu garantijas atbalsta pasākums(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Karjeras konsultante Kristīne Ivanova Tālr.: 64607803, mob.: 25685306
Aplūkot e-pastu
Projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošā eksperte Ilona Sideļnika Tālr.: 64607812, mob.: 20255580
Aplūkot e-pastu
Projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošā eksperte Tatjana Sarkane Tālr.: 64607812, mob.: 20255580
Aplūkot e-pastu
Projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošais eksperts Aleksandrs Laizāns Tālr.: 64607812, mob.: 26116824
Aplūkot e-pastu
Projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošais eksperts Igors Pavlovs Tālr.: 64607812, mob.: 26116824
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošais eksperts Sanda Domule Tālr.: 64607806, mob.: 25781452
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošais eksperts Maija Augstkalne Tālr.: 64607806, mob.: 25781453
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošais eksperts Velta Klīdzēja Tālr.: 64607806, mob.: 25781454
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošais eksperts Irēna Kučāne Tālr.: 64607806, mob.: 25781455
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošais eksperts Ineta Misiņa Tālr.: 64607806, mob.: 25781456
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošais eksperts Tatjana Silagaile Tālr.: 64607806, mob.: 25781457
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošais eksperts Arturs Broks Tālr.: 64607806, mob.: 25781459
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošais eksperts Dairis Adejanovs Tālr.: 64607806, mob.: 25781461
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne) Koordinējošais eksperts Gatis Kokorevičs Tālr.: 64607806, mob.: 25781462
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Viļānu klientu apkalpošanas centrs, Rēzeknes iela 1a, Viļāni, Viļānu novads) Koordinējošais eksperts Linda Gritāne Tālr.: 64614178, mob.: 25781458
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Viļānu klientu apkalpošanas centrs, Rēzeknes iela 1a, Viļāni, Viļānu novads) Koordinējošais eksperts Inita Madžule Tālr.: 64614178, mob.: 25781460
Aplūkot e-pastu
Nodarbinātības aģentes (Viļāni)(Viļānu klientu apkalpošanas centrs, Rēzeknes iela 1a, Viļāni, Viļānu novads) Nodarbinātības aģente Anita Stroževa Tālr.: 64614178
Aplūkot e-pastu
Nodarbinātības aģentes (Viļāni)(Viļānu klientu apkalpošanas centrs, Rēzeknes iela 1a, Viļāni, Viļānu novads) Nodarbinātības aģente Inga Vulāne Tālr.: 64614178
Aplūkot e-pastu
Nodarbinātības aģentes (Malta)(Malta, Skolas iela 24, Malta, Rēzeknes novads) Nodarbinātības aģente Valentīna Strode Tālr.: 64614177
Aplūkot e-pastu

Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Rēzeknes filiālē

(Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne, LV-4604)

P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Rēzeknes filiāle darba vieta Viļāni (Rēzeknes iela 1a, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650)

P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Rēzeknes filiālē darba vieta Malta
(Skolas iela 24, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630)

P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Vadība(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Filiāles vadītāja Ieva Hahele
Aplūkot e-pastu
Vadība(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Filiāles vadītāja vietniece Daina Odīte Tālr.: 67507853, mob.: 26188760
Aplūkot e-pastu
Vadība(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Filiāles vadītāja vietniece Sandra Tarabrina mob.: 28332684
Aplūkot e-pastu
Lietvedība(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Vadītāja palīdze Laura Viļčinska mob.: 25499877
Aplūkot e-pastu
Arhīvs(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Lietvedības pārzine Ludmila Prokopjeva Tālr.: 67541033
Aplūkot e-pastu
Finanšu jautājumi(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Ekonomiste Ilona Kukoša Tālr.: 67507853, mob.: 25499869
Aplūkot e-pastu
EURES konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) EURES konsultants Juris Liepiņš Tālr.: 67210189, mob.: 26518666
Aplūkot e-pastu
Projekts "Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū"(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Specializētais konsultants Ronalds Kraže mob.: 25704510
Aplūkot e-pastu
Apmācību daļa
Apmācību daļas vadība(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Apmācību daļas vadītāja Marija Litkina Tālr.: 67507867, mob.: 26150371
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" - neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības organizatore Biruta Mūrniece Tālr.: 67507863, mob.: 28344547
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" - neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības organizatore Jeļena Krēsliņa Tālr.: 67507864, mob.: 26112851
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" - Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Inguna Bērziņa Tālr.: 67507882, mob.: 26112897
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" -neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Daiga Arenta Tālr.: 67507851, mob.: 25480338
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" -neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Inese Sprūža Tālr.: 67507851, mob.: 26614716
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" -neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Jūlija Aleksejeva Tālr.: 67507851, mob.: 25480340
Aplūkot e-pastu
ESF projekts " Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" - Informatīva stunda, pieteikšanās KPP, karjeras konsultācijām un apmācībām.(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Vineta Ošeniece Tālr.: 67507865, mob.: 25685316
Aplūkot e-pastu
ESF projekts " Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" - Informatīva stunda, pieteikšanās KPP, karjeras konsultācijām un apmācībām.(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Alda Riža Tālr.: 67507865, mob.: 28233657
Aplūkot e-pastu
ESF projekts " Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" - Informatīva stunda, pieteikšanās KPP, karjeras konsultācijām un apmācībām.(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības organizatore Vaira Amatniece Tālr.: 67507865, mob.: 22045364
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" -konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Mairita Cepliša Tālr.: 67507882, mob.: 26112520
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" -konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Darja Aksjonova Tālr.: 67507882
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" -neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Rita Gorbunova Tālr.: 67830859, mob.: 25685271
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" -neformālā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Svetlana Iļjanova Tālr.: 67830859, mob.: 25480341
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" - profesionālās tālakizglītības un profesionālas pilnveides apmācība.(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Dace Siliņa Tālr.: 67210700, mob.: 25480342
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" - profesionālās tālakizglītības un profesionālas pilnveides apmācība.(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Ināra Zeltiņa Tālr.: 67210700, mob.: 25480339
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" - profesionālās tālakizglītības un profesionālas pilnveides apmācība.(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošais eksperts Ģirts Rubenis Tālr.: 67210700, mob.: 26170492
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" - profesionālās tālakizglītības un profesionālas pilnveides apmācība.(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Gundega Varna Tālr.: 67210700, mob.: 26352856
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošiem bezdarbniekiem"(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Dace Dagmāra Varga Tālr.: 67507856, mob.: 25781466
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošiem bezdarbniekiem"(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Laila Cildermane Moisejeva Tālr.: 67507856, mob.: 25781470
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošiem bezdarbniekiem"(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Andra Pūce mob.: 25781463
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošiem bezdarbniekiem"(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Elīna Līcīte-Aleksejeva mob.: 25781467
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošiem bezdarbniekiem"(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Linda Kaminska Tālr.: 67507883, mob.: 25781469
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošiem bezdarbniekiem"(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Antra Kalniņa Tālr.: 67507883, mob.: 25781468
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošiem bezdarbniekiem"(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Inese Planica Tālr.: 25781465
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošiem bezdarbniekiem"(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Kristīne Siliņa Tālr.: 25781464
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošiem bezdarbniekiem"(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Ilona Kalēja Tālr.: 67830860
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Karjeras konsultante Inese Markēviča
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Karjeras konsultante Vera Pitļuka
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas(E.Smiļģa iela 46, Rīga) Karjeras konsultante Solveiga Isačenko
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Karjeras konsultante Santa Dzērve
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Karjeras konsultante Karīna Maskaļonoka Tālr.: 67830860, mob.: 25499881
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas" - karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Karjeras konsultante Ilze Daugaviete Tālr.: 67830853, mob.: 25685829
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas" - karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Karjeras konsultante Elita Dombrava mob.: 25685861
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas" - karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Karjeras konsultante Zanda Pētersone mob.: 28352628
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas" - karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Karjeras konsultante Daiga Korpa mob.: 25685830
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas" - karjeras konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Karjeras konsultante Zane Jansone mob.: 26638508
Aplūkot e-pastu
ESF projekts " Jauniešu garantija" - neformalā apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Ina Dobrāja Tālr.: 67507854, mob.: 25685846
Aplūkot e-pastu
ESF projekts " Jauniešu garantijas" - profesionālās tālakizglītība un profesionālas pilnveides apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Inga Krima Tālr.: 67507854, mob.: 25685856
Aplūkot e-pastu
ESF projekts " Jauniešu garantijas" - profesionālās tālakizglītībs un profesionālas pilnveides apmācība(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Anita Siņavska Tālr.: 67507854, mob.: 25685873
Aplūkot e-pastu
ESF projekts " Jauniešu garantijas" - neformalā apmācība un darbnīcas jauniešiem.(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Aija Rozenfelde Tālr.: 67507854, mob.: 26635568
Aplūkot e-pastu
Darba tirgus daļa
Darba tirgus daļas vadība(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Darba tirgus daļas vadītāja Ērika Žilde Tālr.: 67507878, mob.: 28233659
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Ineta Žablocka Tālr.: 67204447, mob.: 25685322
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Dace Jonīte Tālr.: 67204447, mob.: 26847694
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Indra Draņika Tālr.: 67204447, mob.: 20020976
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Līga Vuškāne Tālr.: 67204447, mob.: 20018228
Aplūkot e-pastu
"Pasākums noteiktām personu grupām"(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības organizatore Jeļena Ļeonova Tālr.: 67227930, mob.: 28358972
Aplūkot e-pastu
"Pasākums noteiktām personu grupām"(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības organizatore Signe Gintere Tālr.: 67227930, mob.: 28358972
Aplūkot e-pastu
Apmācība pie darba devēja(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības organizators Māris Bārītis Tālr.: 67227930, mob.: 25499882
Aplūkot e-pastu
Sadarbība ar darba devēju, informācija par brīvajām darba vietām, vakanču reģistrēšana(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības organizatore Daiga Lihtenberga Tālr.: 67204449
Aplūkot e-pastu
Sadarbība ar darba devēju, informācija par brīvajām darba vietām, vakanču reģistrēšana(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības organizatore Aija Zvirbule Tālr.: 67507848
Aplūkot e-pastu
Atbalsts komercdarbības uzsākšanai(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības organizatore Angelika Moroza Tālr.: 67507870, mob.: 26525906
Aplūkot e-pastu
Sadarbība ar darba devēju, informācija par brīvajām darba vietām, vakanču reģistrēšana(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības organizatore Daina Petrova Tālr.: 67830855, mob.: 29374428
Aplūkot e-pastu
Sadarbība ar darba devēju, informācija par brīvajām darba vietām, vakanču reģistrēšana(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības organizatore Aira Ferdate Tālr.: 67229847, mob.: 28358618
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas" Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības organizatore Kristīne Zudāne Tālr.: 67465577
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas" Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Alīna Brovkina Tālr.: 67465577, mob.: 25685870
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas" Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Inga Barkāne Tālr.: 67465577, mob.: 26623008
ESF projekts "Jauniešu garantijas" - Pirmā darba pieredze jaunietim(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Agnese Berģe Tālr.: 67465577, mob.: 29119120
Aplūkot e-pastu
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi; Atbalsts bezdarbniekiem ar atkarības problēmām; Skolēnu darbs vasaras brīvlaikā(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības organizators Andrejs Tkačenko Tālr.: 67507858, mob.: 25499876
Aplūkot e-pastu
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi; Atbalsts bezdarbniekiem ar atkarības problēmām; Skolēnu darbs vasaras brīvlaikā; vakanču reģistrēšana(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības organizatore Ralda Apše Tālr.: 67507858, mob.: 25499876
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas" Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Ināra Jansone Tālr.: 67507866, mob.: 26153415
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas" Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības organizatore Ineta Ozola Tālr.: 67507866, mob.: 26483893
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas" Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Sandra Žagata Tālr.: 67507866, mob.: 26619462
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas" Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Aiga Klaipa Tālr.: 67507866, mob.: 25685863
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas" Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Koordinējošā eksperte Kristīna Babašina Tālr.: 67507866, mob.: 29560600
Aplūkot e-pastu
Klientu apkalpošanas centrs
Klientu apkalpošanas centra vadība(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Klientu apkalpošanas centra vadītāja Sandra Kerliņa Tālr.: 67507855, mob.: 28352445
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Tamāra Grahoļska Tālr.: 67541033, mob.: 29386238
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Tamāra Dreijere Tālr.: 67558555, mob.: 25499880
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Sintija Indulēna Tālr.: 67558555, mob.: 25499880
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģents Ivars Purmalis Tālr.: 67204408, mob.: 25499880
Aplūkot e-pastu
Pirmreizējā reģistrācija pēc iepriekšējā pieraksta(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Inese Pētersone Tālr.: 67205363, mob.: 20232612
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Irīna Tautiete Tālr.: 67205363, mob.: 20232612
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Inese Rosinska Tālr.: 67205363, mob.: 20232612
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģents Vladislavs Kozuļaks Tālr.: 67225196, mob.: 25499875
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģents Andris Senkans Tālr.: 67225196, mob.: 25499875
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Mona Berga-Ņikitina Tālr.: 67225196, mob.: 25499875
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Maija Kipere Tālr.: 67225196, mob.: 25499875
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Agita Sproģe Tālr.: 67225196, mob.: 25499875
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Inga Kalnberga Tālr.: 67225196, mob.: 25499875
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Gunta Grante Tālr.: 67507877, mob.: 25499870
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Jeļena Vaivode Tālr.: 67507877, mob.: 25499870
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Zanda Blumberga Tālr.: 67507877, mob.: 25499870
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Ilze Zaltāne Tālr.: 67830844, mob.: 25499871
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Olga Romanova Tālr.: 67830844, mob.: 25499871
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Ineta Umbraško Tālr.: 67507869, mob.: 25499873
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģents Rodrigo Jansons Tālr.: 67507873, mob.: 25499878
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Oksana Beļavska Tālr.: 67507869, mob.: 25499873
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Zigrīda Čodare Tālr.: 67507873, mob.: 25499878
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Regīna Daniliča Tālr.: 67507872, mob.: 25499883
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Evita Mūrniece Tālr.: 67507872, mob.: 25499883
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Eleonora Hodorovska Tālr.: 67830848, mob.: 26618802
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Iveta Zvirgzdiņa Tālr.: 67830848, mob.: 26618802
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Anda Kasarenoka Tālr.: 67830848, mob.: 26618802
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Sanita Brimerberga Tālr.: 67830852, mob.: 29179374
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Egine Avada Tālr.: 67830852, mob.: 29179374
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Jadviga Bajarune Tālr.: 67830849, mob.: 29392896
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Sandra Tauriņa Tālr.: 67507881, mob.: 25499879
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Natālija Upeniece Tālr.: 67507881, mob.: 25499879
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Lāse Smildziņa Tālr.: 67507879, mob.: 22033810
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Inese Lakuča Tālr.: 67507879, mob.: 22033810
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Gunta Šāberte Tālr.: 67507875, mob.: 26666956
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Aivita Deksne Tālr.: 67830845, mob.: 26666956
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Ingrīda Kijna Tālr.: 67830845, mob.: 26666956
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga) Nodarbinātības aģente Inese Zuboviča Tālr.: 67507875, mob.: 26666956
Aplūkot e-pastu
Pirmreizējā reģistrācija, konsultācijas darba devējiem, bezdarbniekiem, vakanču pieteikšana(Talejas ielā 1, Rīga) Nodarbinātības aģente Milana Ardova mob.: 25499872
Aplūkot e-pastu
Pirmreizējā reģistrācija, konsultācijas darba devējiem, bezdarbniekiem, vakanču pieteikšana(Talejas ielā 1, Rīga) Nodarbinātības aģente Ilze Jākobsone mob.: 25499872
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(E.Smiļģa iela 46, Rīga) Nodarbinātības aģente Renāta Lutovinova Tālr.: 67224057, mob.: 25499874
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(E.Smiļģa iela 46, Rīga) Nodarbinātības aģents Juris Valtsons Tālr.: 67224057, mob.: 25499874
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(E.Smiļģa iela 46, Rīga) Nodarbinātības aģente Margarita Karasjova Tālr.: 67224057, mob.: 25499874
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(E.Smiļģa iela 46, Rīga) Nodarbinātības aģente Anda Jaunzema Tālr.: 67223047, mob.: 27340615
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(E.Smiļģa iela 46, Rīga) Nodarbinātības aģente Gunta Vēvere Tālr.: 67223047, mob.: 27340615
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Zemgales iela 33, Olaine) Nodarbinātības aģente Valentīna Semeņuka Tālr.: 67870999, mob.: 28342230
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Zemgales iela 33, Olaine) Nodarbinātības aģente Dace Māliņa Tālr.: 67870999, mob.: 28342230
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Skolas iela 7, Salaspils) Nodarbinātības aģente Linda Vaivode Tālr.: 67870996, mob.: 29471794
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultācijas(Skolas iela 7, Salaspils) Nodarbinātības aģente Inta Šteinberga Tālr.: 67870996, mob.: 29471794
Aplūkot e-pastu

 

Pirmreizējā reģistrācija:
 • Rīgas reģionālajā filiāle notiek: 
 • Jēzusbaznīcas iela 11, LV - 1050
 • E.Smiļģa iela 46, LV-1002
 • Talejas iela 1, LV - 1026
 • Olainē - Zemgales iela 33, LV-2114 
 • Salaspilī - Skolas iela 7, LV-2121

 

 RĪGAS REĢIONĀLĀ FILIĀLE

Struktūrvienība

Apmeklētāju
pieņemšanas laiki

Kontaktinformācija


Filiāles vadība

Jēzusbaznīcas iela 11, Rīgā, LV-1050

Jebkurā darba dienā pēc iepriekšējas vienošanās

Tālr.: 67830850

Fakss: 67222993, 66002871

rigasfiliale@nva.gov.lv 

EURES konsultants

(informācija par darba iespējām ārzemēs, 1.stāvā, 116.kab)

Pirmdien, otrdien:

13.00 - 16.30

Ceturtdien, piektdien: 

9.00 - 12.00

Tālr.: 67210189

Karjeras konsultācijas

Pēc iepriekšēja pieraksta pie nodarbinātības aģenta


Par bezdarbnieku pieteikšanās kārtību apmācības pasākumiem

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien: 9.00-16.30

Piektdien: 9.00-15.00

Tālr.: 80200206 (bezmaksas)

Par Pasākumu noteiktām personu grupām (subsidētās darba vietas)

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien: 9.00-16.30 

Piektdien: 9.00-15.00

Tālr.: 67227930   

Par Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem;

Par atbalstu reģionālai mobilitātei; 

Par atbalstu bezdarbniekiem ar atkarības problēmām;

Par skolēnu darbu vasaras brīvlaikā 

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien: 9.00-16.30

Piektdien: 9.00-15.00

Tālr.: 67204447

 Klientu pieņemšanas laiks pirmssvētku dienās no plkst. 9.00 - 14.00


 Klientu apkalpošanas centrs
(bezdarbnieku pirmreizēja reģistrācija un atkārtotas konsultācijas)


Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga, LV - 1050

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien: 9.00-16.30   

Piektdien: 9.00-15.00

Tālr.: 67507859
Fakss: 67507868

E.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien: 9.00-16.30   

Piektdien: 9.00-15.00

Tālr.: 67224057
 

Talejas iela 1, Rīga, LV - 1026

Pirmdien: 9.00 – 19.00

Otrdien: 9:00 – 17:00

Trešdien: 9:00 – 17:00

Ceturtdien: 9:00 – 17:00

Piektdien: 9:00 – 15:00

 Tālr.: 25499872

Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien: 9.00-16.30   

Piektdien: 9.00-15.00

Tālr.: 67870999

Skolas iela 7, Salaspils, LV-2121

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien: 9.00-16.30   

Piektdien: 9.00-15.00

Tālr.: 67870996

 Darba informācijas kabinets (informācija par brīvām darba vietām uz stendiem un datoros)

Jēzusbaznīcas iela 11, 1.stāvā, 117.kab.

(Ieeja no ēkas kreisā sāna)          

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien: 9.00-16.30   

Piektdien: 9.00-15.00

 
 Klientu pieņemšanas laiks pirmssvētku dienās no plkst. 9.00 - 14.00


DARBA DEVĒJIEM

NVA Rīgas reģionālā filiāle piedāvā darba devējiem reģistrēt vakances atbilstoši darbības nozarei. Daudznozaru uzņēmumi reģistrē vakances pēc dominējošās nozares.

 

Nozares

Kontaktinformācija
vakanču reģistrēšanai • Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
 • Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
 • Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
 • Transports un uzglabāšana
 • Būvniecība

 

Tālr.: 67227930
E-pasts: Daiga.Lihtenberga@nva.gov.lv
 • Apstrādes rūpniecība
 • Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
 • Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
Tālr. 67830855
E-pasts: Daina.Petrova@nva.gov.lv
 • Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts
 • Izglītība
Tālr.: 67229847
E-pasts: Aira.Ferdate@nva.gov.lv
 • Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi
 • Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
 • Veselība un sociālā aprūpe
 • Citi pakalpojumi
Tālr.: 67507848
E-pasts: Aija.Zvirbule@nva.gov.lv
 • Māksla, izklaide un atpūta
 • Finanšu un apdrošināšanas darbības
 • Operācijas ar nekustamo īpašumu
 • Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
 • Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
 • Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās
 • Ārpus teritoriālo organizāciju un institūciju darbība

Tālr.: 67507858
E-pasts: Ralda.Apse@nva.gov.lv


Uz augšu  

Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Saldus filiāle
Vadība(Avotu iela 12, Saldus) Filiāles vadītāja Inta Briede Tālr.: 63881580
Aplūkot e-pastu
Informācija darba devējiem, Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību(Avotu iela 12, Saldus) Nodarbinātības organizatore Andra Kazlauska Tālr.: 63822326
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību(Avotu iela 12, Saldus) Nodarbinātības aģente   Alda Viļumsone Tālr.: 63881577
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību(Avotu iela 12, Saldus) Nodarbinātības aģente Ingrīda Sauja Tālr.: 63881577
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību(Avotu iela 12, Saldus) Nodarbinātības aģente Inita Berga Tālr.: 63881577
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas, CV sagatavošana(Avotu iela 12, Saldus) Karjeras konsultante Inga Kaļmuka mob.: 25685263
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas, CV sagatavošana(Avotu iela 12, Saldus) Karjeras konsultante Iveta Krastiņa mob.: 25685263
Aplūkot e-pastu
Jauniešu garantijas pasākumi(Avotu iela 12, Saldus) Koordinējošā eksperte Agita Grosmane Tālr.: 63822326, mob.: 26632133
Aplūkot e-pastu
Subsidētās darba vietas(Avotu iela 12, Saldus) Koordinējošā eksperte Līga Ošeniece mob.: 22323850
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem par apmācībām(Avotu iela 12, Saldus) Koordinējošā eksperte Kitija Buiķe Tālr.: 63814005, mob.: 26620570
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem par apmācībām(Avotu iela 12, Saldus) Koordinējošā eksperte Dace Veinbega Tālr.: 63814005, mob.: 25480344
Aplūkot e-pastu
Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem(Avotu iela 12, Saldus) Koordinējošā eksperte Malda Džule mob.: 25781473
Aplūkot e-pastu
Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Saldus filiālē 

(Avotu iela 12, Saldus, LV-3801)

P.

9.00 - 16.30

O.

9.00 - 16.30

T.

9.00 - 16.30

C.

9.00 - 16.30

P.

9.00 - 15.00

 

Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Siguldas filiāle
Vadība(Dārza iela 2a, Sigulda, Siguldas novads) Filiāles vadītāja Santa Brauere Tālr.: 67870975, mob.: 28326111
Aplūkot e-pastu
Informācija par brīvajām darba vietām. Darba devējiem: vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos, Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, Algoti pagaidu sabiedriskie darbi(Dārza iela 2a, Sigulda, Siguldas novads) Nodarbinātības organizators Aina Kuzmane Tālr.: 67870973, mob.: 28380075
Aplūkot e-pastu
Informācija par brīvajām darba vietām. Darba devējiem: vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos, Atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai; Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana; Pasākums noteiktām personu grupām (bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība, t.sk. ar invaliditāti)(Dārza iela 2a, Sigulda, Siguldas novads) Nodarbinātības organizators Gunta Jumiķe Tālr.: 67870973, mob.: 25685278
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku pirmreizējā reģistrācija un kārtējā pieņemšana(Dārza iela 2a, Sigulda, Siguldas novads) Nodarbinātības aģente Indra Butkāne Tālr.: 67870974, mob.: 25685278
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku pirmreizējā reģistrācija un kārtējā pieņemšana(Dārza iela 2a, Sigulda, Siguldas novads) Nodarbinātības aģente Dace Taube Tālr.: 67870971, mob.: 25685278
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Dārza iela 2a, Sigulda, Siguldas novads) Koordinējošais eksperts Lolita Ozoliņa Tālr.: 67870970, mob.: 20254299
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Dārza iela 2a, Sigulda, Siguldas novads) Koordinējošais eksperts Eva Miķelsone Tālr.: 67870970, mob.: 25480343
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Dārza iela 2a, Sigulda, Siguldas novads) Koordinējošais eksperts Oksana Strupka mob.: 26625519
Aplūkot e-pastu
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Dārza iela 2a, Sigulda, Siguldas novads) Koordinējošais eksperts Iveta Ivanova Tālr.: 67870997, mob.: 25685857
Aplūkot e-pastu
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Dārza iela 2a, Sigulda, Siguldas novads) Karjeras konsultants Daila Notte Tālr.: 67870997, mob.: 25685868
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Dārza iela 2a, Sigulda, Siguldas novads) Koordinējošais eksperts Daina Dalke mob.: 25781474
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas - atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā(Dārza iela 2a, Sigulda, Siguldas novads) Karjeras konsultants Santa Latkovska Tālr.: 67870973, mob.: 25685278
Aplūkot e-pastu
Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.
 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Siguldas filiālē

(Dārza iela 2a, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150)
P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30

P.

9.00 - 15.00

 

 

 Apmeklētāju pieņemšanas laiki ārpus Siguldas filiāles telpām

Carnikavas novadsStacijas iela 5, Carnikava Katra mēneša pirmā trešdiena no 10:00 - 15:30
Mālpils novads
Nākotnes iela 1, MālpilsKatra mēneša pirmā otrdiena no 9:00 - 16:00
Saulkrastu novads
Raiņa iela 8, SaulkrastiKatra mēneša pirmā pirmdiena un pirmā ceturtdiena no 10:00 - 15:00

Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Talsu filiāle
Vadība(K.Valdemāra 2a, Talsi) Filiāles vadītājs Andris Veršāns Tālr.: 63221583, mob.: 26358717
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devējiem; Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai; Algoti pagaidu sabiedriskie darbi; Pasākums noteiktām personu grupām; Lietvedība(K.Valdemāra 2a, Talsi) Nodarbinātības organizatore Ina Mežavilka Tālr.: 63291709, mob.: 22021081
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devējiem; Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana; Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs(K.Valdemāra 2a, Talsi) Nodarbinātības organizatore Madara Baklušina Tālr.: 63291709, mob.: 26344947
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem"(K.Valdemāra 2a, Talsi) Koordinējošā eksperte Linda Balgalve Tālr.: 63291709, mob.: 25685273
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas"(K.Valdemāra 2a, Talsi) Pasākuma karjeras konsultante Ieva Sondare Tālr.: 62200200, mob.: 26369624
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas"(K.Valdemāra 2a, Talsi) Koordinējošā eksperte Gunta Pence Tālr.: 62200200, mob.: 25685834
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas"(K.Valdemāra 2a, Talsi) Koordinējošā eksperte Agnese Freija Tālr.: 62200200, mob.: 25685864
Aplūkot e-pastu
Atbalsts bezdarbnieku izglītībai(K.Valdemāra 2a, Talsi) Koordinējošā eksperte Elita Jansone Tālr.: 63224725, mob.: 25685338
Aplūkot e-pastu
Atbalsts bezdarbnieku izglītībai(K.Valdemāra 2a, Talsi) Koordinējošā eksperte Baiba Karole Tālr.: 63224725, mob.: 25685338
Aplūkot e-pastu
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu(K.Valdemāra 2a, Talsi) Karjeras konsultante Rita Grence Tālr.: 63291746, mob.: 22030071
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(K.Valdemāra 2a, Talsi) Koordinējošā eksperte Valda Štrausa Tālr.: 63224725, mob.: 25781475
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību, informācija darba devējiem(K.Valdemāra 2a, Talsi) Nodarbinātības aģente Natālija Dudzēviča Tālr.: 63224653, mob.: 22015030 22020673
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību, informācija darba devējiem(K.Valdemāra 2a, Talsi) Nodarbinātības aģente Iveta Riķīte Tālr.: 63224653, mob.: 22015030 22020673
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību,EURES (informācija par darbu ārzemēs), informācija darba devējiem(K.Valdemāra 2a, Talsi) Nodarbinātības aģente Kristīne Suļima Tālr.: 63224653, mob.: 22015030 22020673
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību, informācija darba devējiem(K.Valdemāra 2a, Talsi) Nodarbinātības aģente Evita Ivanova Tālr.: 63224653, mob.: 22015030 22020673
Aplūkot e-pastu

Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Talsu filiālē
(
Kr.Valdemāra iela 2a, Talsi, LV-3201)


P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00
Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Tukuma filiāle
Vadība(Šēseles iela 3, Tukums) Filiāles vadītāja Dace Blūmentāle Tālr.: 63107211, mob.: 25685260
Aplūkot e-pastu
Informācija darba devējiem; Pasākumi komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai; Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana; EURES (informācija par darbu ārzemēs)(Šēseles iela 3, Tukums) Nodarbinātības organizatore Dita Veidenberga Tālr.: 63107210, mob.: 22012779
Aplūkot e-pastu
Pasākumi noteiktām personu grupām; Algoti pagaidu sabiedriskie darbi; Skolēnu vasaras nodarbinātība(Šēseles iela 3, Tukums) Nodarbinātības organizatore Inese Reisa Tālr.: 63119193, mob.: 26636084
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Šēseles iela 3, Tukums) Koordinējošā eksperte Liene Veldre Tālr.: 63125227, mob.: 25480346
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Šēseles iela 3, Tukums) Koordinējošā eksperte Lāsma Ansfelde Tālr.: 63125227, mob.: 25685347
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas"(Šēseles iela 3, Tukums) Koordinējošā eksperte Jekaterina Rastopčina Tālr.: 63119192, mob.: 25685842
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas"(Šēseles iela 3, Tukums) Koordinējošā eksperte Gita Arbidāne Tālr.: 63119192, mob.: 25685842
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Šēseles iela 3, Tukums) Koordinējošā eksperte Renāte Dukāte Tālr.: 63107210, mob.: 25685253
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Šēseles iela 3, Tukums) Koordinējošā eksperte Valda Zaharāne Tālr.: 63181399, mob.: 25781477
Aplūkot e-pastu
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu(Šēseles iela 3, Tukums) Karjeras konsultante Agnese Vizbule Tālr.: 63181160
Aplūkot e-pastu
Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu ESF projekts "Jauniešu garantijas"(Šēseles iela 3, Tukums) Karjeras konsultante Daiga Vanaga Tālr.: 63122002, mob.: 25685851
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību, lietvedība(Šēseles iela 3, Tukums) Nodarbinātības aģente Ināra Šustova Tālr.: 63125925, mob.: 26805761
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību(Šēseles iela 3, Tukums) Nodarbinātības aģente Inese Liepiņlauska Tālr.: 63125925, mob.: 26805761
Aplūkot e-pastu
Bezdarbnieku uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību(Šēseles iela 3, Tukums) Nodarbinātības aģente Sarmīte Arbidāne Tālr.: 63125925, mob.: 26805761
Aplūkot e-pastu

Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Tukuma filiālē
(
Šēseles iela 3, Tukums, LV- 3101)


P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00

Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Valkas filiāle
Vadība(Valka, Raiņa iela 16) Filiāles vadītāja Erna Pormeistere Tālr.: 64723007, mob.: 29482289
Aplūkot e-pastu
Aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem; Informācija bezdarbniekiem un darba devējiem par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un vakancēm, Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrācija, konsultanta asistente EURES jautājumos, Skolēnu nodarbinātība vasarā, Algoti pagaidu sabiedriskie darbi, Pasākumi noteiktām personu grupām, Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana(Valka, Raiņa iela 16) Nodarbinātības organizatore Linda Ščerbane Tālr.: 64723871, mob.: 26813317
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba devējiem par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un vakancēm, Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrācija, Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai - darba vieta Smiltenē, Pils ielā 6(Smiltene, Pils iela 6) Nodarbinātības organizatore Una Eglīte Tālr.: 64714006, mob.: 26195698
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Valka, Raiņa iela 16) Koordinējošā eksperte Lelde Feldmane-Kušķe Tālr.: 64723905, mob.: 28396874
Aplūkot e-pastu
ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"; ESF projekts "Jauniešu garantijas"(Valka, Raiņa iela 16) Koordinējošā eksperte Diāna Čečiņa Tālr.: 647 23905, mob.: 27812182
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas"(Valka, Raiņa iela 16) Karjeras konsultante Ilze Leicāne Tālr.: 647 23871, mob.: 25685281
Aplūkot e-pastu
Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Valka, Raiņa iela 16) Koordinējošā eksperte Ingrīda Lielmane Tālr.: 647 23871, mob.: 25781478
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas(Valka, Raiņa iela 16) Karjeras konsultante Linda Upmale Tālr.: 64774028, mob.: 26813317
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija - darba vieta Smiltenē, Pils ielā 6(Smiltene, Pils iela 6) Nodarbinātības aģente Dagnija Diūra Tālr.: 64714006, mob.: 26195698
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija(Valka, Raiņa iela 16) Nodarbinātības aģente Marika Biziļa Tālr.: 647 23871, mob.: 26813317
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija(Valka, Raiņa iela 16) Nodarbinātības aģente Brigita Galkina Tālr.: 64723871, mob.: 26813317
Aplūkot e-pastu

 
BEZDARBNIEKIEM UN DARBA MEKLĒTĀJIEM
Valkas filiālē var iepriekš pieteikties pirmreizējai bezdarbnieku reģistrācijai un saņemt informāciju par datumu un laiku, kas būs rezervēts tieši Jums.

 
Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.
 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Valkas filiālē

(Raiņa iela 16, Valka, LV-4701)

*Pusdienlaika pārtraukums no 12.00 - 12.30
P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00


 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Valkas filiālē

(Pils iela 6, Smiltene, LV-4729)

*Pusdienlaika pārtraukums no 12.00 - 12.30
P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00

 

Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Valmieras filiāle
Vadība(Meža iela 7, Valmiera) Filiāles vadītāja Agra Spurdziņa Tālr.: 64224241, mob.: 26127241
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba devējiem par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un vakancēm, skolēnu vasaras nodarbinātība(Meža iela 7, Valmiera) Nodarbinātības organizatore Anita Ansone Tālr.: 64220763, mob.: 26600759
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrācija, konsultanta asistente EURES jautājumos, aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem, "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi", "Pasākums noteiktām personu grupām"(Meža iela 7, Valmiera) Nodarbinātības organizatore Antra Toma Tālr.: 64220764, mob.: 26480777
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrācija,pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana.(Meža iela 7, Valmiera) Nodarbinātības organizatore Ilva Dobenberga Tālr.: 64220763, mob.: 26600759
Aplūkot e-pastu
Karjeras konsultācijas - atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā(Meža iela 7, Valmiera) Karjeras konsultante Iva Karpa Tālr.: 64220760, mob.: 25685280
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija(Meža iela 7, Valmiera) Nodarbinātības aģente Sandra Vizule Tālr.: 64222712, mob.: 28308898
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija(Meža iela 7, Valmiera) Nodarbinātības aģente Evita Paegle Tālr.: 64222712, mob.: 28308898
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija(Meža iela 7, Valmiera) Nodarbinātības aģente Oksana Dmitrijeva Tālr.: 64222712, mob.: 28308898
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija(Meža iela 7, Valmiera) Nodarbinātības aģente Iveta Pandalone Tālr.: 64222712, mob.: 28308898
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Meža iela 7, Valmiera) Koordinējošā eksperte Iveta Vīksne Tālr.: 64220766, mob.: 25781479
Aplūkot e-pastu
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi(Meža iela 7, Valmiera) Koordinējošā eksperte Vita Zandersone Tālr.: 64220765, mob.: 25685837
Aplūkot e-pastu
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi - karjeras konsultācijas(Meža iela 7, Valmiera) Projekta karjeras konsultante Solvita Drukmane Tālr.: 64220765, mob.: 25685837
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Meža iela 7, Valmiera) Koordinējošā eksperte Inga Aldiņa Tālr.: 64220767, mob.: 25685333
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Meža iela 7, Valmiera) Koordinējošā eksperte Anete Kurpniece Tālr.: 64220767, mob.: 25480348
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"(Meža iela 7, Valmiera) Koordinējošā eksperte Inga Mirka Tālr.: 64220761, mob.: 28389544
Aplūkot e-pastu
BEZDARBNIEKIEM UN DARBA MEKLĒTĀJIEM
Valmieras filiālē var iepriekš pieteikties pirmreizējai bezdarbnieku reģistrācijai un saņemt informāciju par datumu un laiku,kas būs rezervēts tieši Jums.
 

Iepriekšēju pierakstu var veikt: zvanot pa tālruni: 64222712, mob. 28308898


  Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem no plkst. 9.00.-14.00.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Valmieras filiālē

(Meža ielā 7, Valmierā, LV-4201)

Katra kalendārā mēneša pirmajā piektdienā – filiāles informatīvā diena un apmeklētāju pieņemšana no 9:00 – 14:00
P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.00

Kāda informācija Amats Kontaktpersona Tālrunis, E-pasts
 
Ventspils filiāle
Vadība(Lakstīgalu iela 1) Filiāles vadītāja Benita Saļņikova Tālr.: 63626559, mob.: 28349807
Aplūkot e-pastu
Jauniešu garantijas pasākumi(Lakstīgalu iela 1) Koordinējošā eksperte Vaira Jansone Tālr.: 63624449, mob.: 25685865
Aplūkot e-pastu
Jauniešu garantijas pasākumi(Lakstīgalu iela 1) Karjeras konsultante Indra Bērziņa Tālr.: 63629341, mob.: 25685849
Aplūkot e-pastu
Darbs ar darba devējiem; Personu reģionālās mobilitātes veicināšana; Pasākums komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai; EURES konsultanta asistente EURES jautājumos (informācija par darbu ārzemēs)(Lakstīgalu iela 1) Nodarbinātības organizatore Linda Samorukova Tālr.: 63629352, mob.: 26630286
Aplūkot e-pastu
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi "," Pasākums noteiktām personu grupām", Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs"; Lietvedība(Lakstīgalu iela 1) Nodarbinātības organizatore Gita Dundure Tālr.: 63629345, mob.: 25917229
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija(Lakstīgalu iela 1) Nodarbinātības aģente Olita Žagare Tālr.: 63629343, mob.: 25685849
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija(Lakstīgalu iela 1) Nodarbinātības aģente Irīda Ņenāhova Tālr.: 63629346, mob.: 25685849
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi(semināri, kursi, lekcijas)(Lakstīgalu iela 1) Nodarbinātības aģente Līga Leite Tālr.: 63621303, mob.: 25685849
Aplūkot e-pastu
Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija(Lakstīgalu iela 1) Nodarbinātības aģente Inga Liede Tālr.: 63628298, mob.: 25685849
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Lakstīgalu iela 1) Koordinējošā eksperte Agnese Žukova Tālr.: 63629348, mob.: 25480349
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"(Lakstīgalu iela 1) Koordinējošā eksperte Anita Kutumova Tālr.: 63629347, mob.: 26621427
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem"(Lakstīgalu iela 1) Koordinējošā eksperte Anita Heiberga Tālr.: 63626579, mob.: 25422457
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"(Lakstīgalu iela 1) Koordinējošā eksperte Rolanta Pilāne Tālr.: 63629342, mob.: 25781480
Aplūkot e-pastu

Informējam, ka pirmssvētku dienās Nodarbinātības valsts aģentūra klientus pieņem
no plkst. 9.00.-14.00.

 

Klientiem ir iespēja arī pieteikties pirmreizējai reģistrācijai un saņemt informāciju par datumu

          un laiku, kas būs rezervēts tieši Jums.

 

Iepriekšēju pierakstu var pieteikt:

 

Klienti, kuri nebūs veikuši iepriekšējo pierakstu uz noteiktu laiku, tiks apkalpoti rindas secībā

          pēc klientu plūsmas sadales sistēmas izņemtajiem numuriem.

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Ventspils filiālē (Lakstīgalu ielā 1, LV-3601)


P. 9.00 - 16.30
O.
9.00 - 16.30
T.
9.00 - 16.30
C.
9.00 - 16.30
P.
9.00 - 15.0028 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRSPēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv