Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītājs (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 
Prasības pretendentiem:
 • atbilstība valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlams vadības jomā);
 • darba pieredze valsts pārvaldē, pašvaldību institūcijās vai ES projektu vadībā ne mazāk kā 2 gadi;
 • vēlama darba pieredze nodarbinātības jomā ne mazāk kā 2 gadi;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetencēs;
 • zināšanas par valsts un ES politiku nodarbinātības jomā;
 • izpratne par Aģentūras pakalpojumu mērķiem, mērķgrupām un sadarbības partneriem pasākumu organizēšanā;
 • lietišķās komunikācijas, prezentēšanas un saskarsmes prasmes;
 • svešvalodu zināšanas – angļu valodas un vēlams krievu valodas zināšanas labi rakstos un sarunvalodā.
 • pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku (ikdienas lietotāja līmenī).

 

Amata mērķis:

 • vadīt un organizēt struktūrvienības darbu efektīvai aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu ieviešanai un attīstībai.
Galvenie amata pienākumi:
 • plānot, nodrošināt un uzraudzīt nodaļas darbību pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, metodiskās bāzes pilnveidošanai;
 • Vadīt Kvalitātes vadības sistēmas procesu pārvaldītāju darbu;
 • nodrošināt regulāru un efektīvu Aģentūras sadarbību ar sadarbības partneriem aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanā;
 • organizēt darbinieku apmācības, izstrādāt metodiskos materiālus nodrošinot vienotu izpratni par Aģentūras paklpojumiem;
 • vadīt padotībā esošo personālu nosakot pienākumu sadali, tiesības, atbildību, koordinēt un organizēt personāla sadarbību;
 • atbilstoši nodaļas kompetencei piedalīties Aģentūras darbības stratēģijas plānošanā, darba plāna izstrādē un pārskatu par to īstenošanu sagatavošanā, kā arī Kvalitātes vadības sistēmas izstrādē, īstenošanā, uzturēšanā un nodaļas risku vadības nodrošināšanā;
 • nodaļas kompetences ietvaros pārstāvēt Aģentūtu komunikācijā ar valsts, pašvaldību iestādēm, privātiem uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām, sabiedrību un medijiem atbilstoši amata kompetencē esošajiem jautājumiem.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 1021.00 EUR, 2.kategorija: 1173.00 EUR, 3.kategorija: 1341.00 EUR (bruto alga).

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas, Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010 vai uz e-pastu:

Aplūkot e-pastu
ar norādi “PD_NPN_vadītājs”. Informācija pa tālruni 67021785 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: www.nva.gov.lv.


Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.


Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteiktu punktu skaits.


Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010.

< Atpakaļ

26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv