Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakantajām ierēdņu amata vietām – Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centra nodarbinātības aģents/-e (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku, 1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos. Izdot administratīvus aktus. Noteikt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakantajām amata vietām – Uzraudzības nodaļas ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Vecākā eksperta/-es amatu (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: veikt ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001 aktivitāšu īstenošanas kvalitātes un atbilstības projekta īstenošanas prasībām pārraudzību, novērtējot aktivitāšu īstenošanas atbilstību Aģentūras iekšējos un ārējos normatīvajos aktos noteiktajam. Veikt pārbaudes apmācību, prakses īstenošanas vietās un filiālēs, sagatavot pārbaudes aktus, sniegt konsultācijas un ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai. Organizēt un pārraudzīt sniegto norādījumu un ieteikumu izpildi. Piedalīties atbilžu sagatavošanā ar projekta īstenošanu saistīto juridisko un fizisko personu sūdzībām un iesniegumiem. Apkopot un analizēt atsauksmes par izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, analizēt informāciju par bezdarbnieku darbā iekārtošanas rezultātiem, sagatavot pārskatus. Piedalīties metodisko materiālu izstrādē un pilnveidē, sniegt metodisku un organizatorisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam un filiālēm.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Finanšu un attīstības departamenta Attīstības nodaļas eksperts/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: uzturēt Aģentūras darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju sistēmu; Piedalīties - Aģentūras plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanas uzraudzībā, Aģentūras darbības stratēģijas, ikgadējo darba plānu un citu plānošanas dokumentu un to grozījumu izstrādē; Aģentūras darbības un aktīvo nodarbinātības un bezdarba mazināšanas preventīvo pasākumu kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju sagatavošanā (tai skaitā metode „Vadība saskaņā ar mērķiem”); Sagatavot Aģentūras ikgadējo darbības pārskatu un informāciju par darba tirgus situāciju Latvijā, Aģentūras darbības kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem, atzinumus par valsts pārvaldes iestāžu, valsts un pašvaldības institūciju izstrādāto politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem; Analizēt ES valstu un citu valstu pieredzi bezdarba samazināšanas, nodarbinātības veicināšanas, darba tirgus izpētes jomā.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu – Finanšu un attīstības departamenta direktora vietnieks – Attīstības nodaļas vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt efektīvu nodaļas darba organizāciju un procesu pārvaldību, t.sk. vadīt un pārraudzīt Aģentūras plānošanas dokumentu izstrādi; organizēt kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju noteikšanu un to izpildes kontroli un analīzi; organizēt Aģentūras īstenoto aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba mazināšanas pasākumu efektivitātes izvērtēšanu, bezdarba situācijas analīzi; piedalīties finanšu plānošanas, budžeta izstrādes procesos; pārraudzīt sadarbības veidošanu ar citu valstu nodarbinātības dienestiem un vadīt un pārraudzīt starptautiskās sadarbības projektu izstrādi un ieviešanu.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – nodarbinātības organizators/-e Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiālē (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: īstenot bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, nodrošināt klientu apkalpošanu ar nodarbinātību saistītos jautājumos, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, ka ari fiziskām un juridiskām personām, kontrolēt līgumu izpildi pasākumu ietvaros.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Personāla nodaļā - juriskonsults/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Amata mērķis: izvērtēt Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku un ierēdņu atbildību tiesību normu neievērošanas gadījumos, veikt dienesta pārbaudes un izmeklēt disciplinārlietas, kā arī sniegt juridisko atbalstu darba tiesība tiesisko attiecību vai civildienesta attiecību reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā un nodrošināt interešu konflikta un korupcijas novēršanas procesu Aģentūrā.


Galvenie amata pienākumi: izvērtēt sadarbības un citu kompetentu iestāžu pieņemtos lēmumus par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem un sagatavot atzinumus un dienesta ziņojumus par disciplinārlietas ierosināšanu vai neierosināšanu pret atbildīgajām amatpersonām un darbiniekiem. Pārstāvēt Aģentūras intereses piemēroto disciplinārsodu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas procesos. Veikt valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudes, mazinot interešu konflikta risku. Personāla nodaļas kompetences ietavors - izstrādāt un izvērtēt iekšējo normatīvo aktu projektus, rīkojumu, lēmumu, līgumu un citu juridiska rakstura dokumentu projektus, tai skaitā personālvadības dokumentus; izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sagatavot atbildes; sagatavot prasības pieteikumus un paskaidrojumus tiesām, kā arī sagatavot citus ar Aģentūras interešu pārstāvību saistītus dokumentus. Pārstāvēt Aģentūras intereses tiesā, prokuratūrā, valsts pārvaldes iestādēs un citās institūcijās.

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv