Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Liepājas filiāles ESF projekta “Jauniešu garantijas” (Nr. 7.2.1.1/15/1/001) karjeras konsultanta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis: palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros. Sniegt karjeras konsultācijas un nodrošināt karjeras vadību jauniešiem bezdarbniekiem. Organizēt konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus.

Galvenie amata pienākumi: mērķtiecīgi plānot un sniegt individuālās un grupas karjeras konsultācijas. Plānot un sniegt individuālās diagnosticējošās un grupu informatīvās karjeras konsultācijas. Nodrošināt klientam atbalstu profesionālās piemērotības un pārkvalifikācijas jautājumu risināšanā. Sniegt informāciju klientiem par darba tirgus aktuālajām tendencēm un izglītības iespējām.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakantajām ierēdņu amatu vietām – Rīgas reģionālās filiāles Darba tirgus daļas nodarbinātības organizatora amats (3 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis: īstenot bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, nodrošināt klientu apkalpošanu ar nodarbinātību saistītos jautājumos, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām, kontrolēt līgumu izpildi pasākumu ietvaros
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu – Daugavpils filiāles vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis: plānot, vadīt, organizēt un koordinēt filiāles darbību, sadarbību ar sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu Aģentūras mērķu sasniegšanu atbilstoši Aģentūras stratēģijai un nodarbinātības politikai valstī.

Galvenie amata pienākumi: organizēt un īstenot aktīvos nodarbinātības pasākumus; organizēt un nodrošināt sadarbību ar pašvaldībām un darba devējiem, lai īstenotu valsts politiku bezdarba samazināšanas, kā arī bezdarbnieku un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā; piedalīties valsts un vietējo bezdarba samazināšanas programmu, kā arī starpvalstu sadarbības līgumu projektu izstrādē un šo projektu īstenošanā; organizēt un koordinēt darba tirgus analizēšanu un prognožu izstrādāšanu, informēt sabiedrību par situāciju darba tirgū; īstenot filiāles personāla vadību; pārstāvēt Aģentūru komunikācijā ar valsts, pašvaldību iestādēm, privātiem uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām, sabiedrību un medijiem.


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz Finanšu un attīstības departamenta Statistikas nodaļas ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) vecākā statistiķa/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 statistiskās informācijas apstrādi un analīzi projekta īstenošanas gaitas uzraudzībai un novērtēšanai. Sagatavot projekta īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamās statistikas atskaites un informāciju noteiktajā formātā un termiņā. Veikt statistisko datu analīzi par sasniedzamajiem rādītājiem un novērtēt iegūtos rezultātus. Veikt datu kvalitātes pārbaudi Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā, organizēt konstatēto nepilnību novēršanu. Sniegt metodisku palīdzību, konsultācijas projekta personālam, datu lietotājiem jautājumos, kas saistīti ar datu ievadi, uzkrāšanu, statistiku.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Projekta vadītāja/-s amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis: nodrošināt projekta īstenošanu, atbilstoši projekta mērķiem un uzdevumiem, apstiprinātajiem rādītājiem un noteiktajiem rezultātiem.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam’’ vecākā eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz projekta īstenošanas laiku)

 

Amata mērķis: nodrošināt ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” īstenošanai nepieciešamo juridisko atbalstu atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Galvenie amata pienākumi: sagatavot amata kompetences ietvaros projekta īstenošanai nepieciešamos juridiskos dokumentus un līgumu projektus. Risināt juridiskus jautājumus saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanu. Sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam juridiskajos jautājumos. Nodrošināt projekta un tā aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu, t.sk. izstrādāt iepirkuma dokumentāciju.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – ES fondu projektu departamenta direktors/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: plānot, vadīt un koordinēt Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Savienības fondu projektu departamenta darbību, lai nodrošinātu Aģentūras kopējo mērķu sasniegšanu atbilstoši Aģentūras stratēģijai, ikgadējam darbības plānam un nodarbinātības politikai valstī. Nodrošināt Aģentūras īstenoto ES fondu projektu, kā arī citu ārvalstu finanšu instrumentu finansētu atbalstāmo darbību un projektu plānošanu, izstrādi un ieviešanu. Iepazīt un analizēt ES valstu un citu valstu nodarbinātības dienesta pakalpojumus, izmantot informāciju Aģentūras pakalpojumu attīstībā un pilnveidē, nodrošinot inovatīvu metožu un risinājumu izstrādi un ieviešanu darbā ar Aģentūras klientiem un sadarbības partneriem
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas eksperts/-te (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem: atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām; akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlama sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesību zinātnē); pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās, vai pieredze ES fondu īstenošanas jomā; Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros; izpratne par valsts un Eiropas Savienības politiku nodarbinātības jomā...
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Bauskas filiālē - nodarbinātības aģents/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm: atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām; augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs); vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā; vēlama pieredze nodarbinātības jomā; izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros; vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus...

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – Finanšu un attīstības departamenta Attīstības nodaļas eksperts/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem: akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams ekonomikā vai vadības zinātnēs; darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās plānošanas dokumentu vai normatīvo aktu izstrādes, statistikas datu apkopošanas un analīzes jomā – ne mazāka par vienu gadu; Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros; izpratne par valsts un Eiropas Savienības politiku nodarbinātības jomā...

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv