Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu – Finanšu un attīstības departamenta direktora vietnieks – Attīstības nodaļas vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt efektīvu nodaļas darba organizāciju un procesu pārvaldību, t.sk. vadīt un pārraudzīt Aģentūras plānošanas dokumentu izstrādi; organizēt kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju noteikšanu un to izpildes kontroli un analīzi; organizēt Aģentūras īstenoto aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba mazināšanas pasākumu efektivitātes izvērtēšanu, bezdarba situācijas analīzi; piedalīties finanšu plānošanas, budžeta izstrādes procesos; pārraudzīt sadarbības veidošanu ar citu valstu nodarbinātības dienestiem un vadīt un pārraudzīt starptautiskās sadarbības projektu izstrādi un ieviešanu.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – Finanšu un attīstības departamenta Finanšu vadības nodaļas vecākais ekonomists/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūras budžeta plānošanu, datu ievadi, aktualizēšanu un uzturēšanu finanšu plānošanai paredzētajās elektroniskajās datu bāzēs, kā arī piedalīties personāla izmaksu plānošanā, atbilstoši piešķirtajam finansējumam un apstiprinātajam amatu vietu skaitam; veikt personāla izmaksu aprēķinus un plānošanu atbilstoši piešķirtajam finansējumam un apstiprinātajam amatu vietu skaitam; nodrošināt atalgojuma fonda izpildes analīzi; piedalīties budžeta projekta un priekšlikumu grozījumiem sagatavošanā; piedalīties īstenoto budžeta pasākumu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmju sagatavošanā.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas eksperts/-te (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt procesa “Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” un “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros” īstenošanas izpildi. Organizēt pasākumu īstenošanu, atbilstoši noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem un plānotajam finansējumam. Nodrošināt pasākumu attīstību un pilnveidi. Nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu metodisko vadību pasākumu īstenošanā. Izvērtēt pasākumu īstenošanas rezultātus. Organizēt un koordinēt pasākumu īstenošanai nepieciešamos iepirkumus, piedalīties iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā.


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu – Cēsu filiāles vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm: atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām; otrā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā akadēmiskā izglītība; darba pieredze vadītāja amatā vismaz divi gadi, vēlams valsts pārvaldē; Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros; zināšanas par valsts politiku nodarbinātības jomā; zināšanas lietvedībā un dokumentu noformēšanā; zināšanas par personāla vadības procesiem; organizatoriskas, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes; vismaz divu svešvalodu zināšana (vēlams krievu un angļu valodas zināšanas); pieredze darbā (lietotāja līmenī) ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint, resursu vadības sistēmu Horizon) un biroju tehniku...
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Ventspils filiāles ESF projekta “Jauniešu garantijas” (Nr. 7.2.1.1/15/1/001) karjeras konsultanta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm: akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams psiholoģijā, pedagoģijā, sociālajā darbā vai izglītības zinātnē ar kvalifikāciju karjeras konsultants); darba pieredze karjeras konsultēšanā ne mazāk kā divi gadi; vēlama darba pieredze valsts pārvaldē; pieredze darbā ar datu analīzi, pārskatu sagatavošanu un dokumentu projektu izstrādi; Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros; konsultēšanas prasmes; zināšanas par personāla atlases procesu; komunikācijas, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes; vēlamas krievu un angļu valodu zināšanas; prasme strādāt ar datoru (MS Word, Excel) - lietotāja līmenī un biroja tehniku...
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Liepājas filiāles ESF projekta “Jauniešu garantijas” (Nr. 7.2.1.1/15/1/001) karjeras konsultanta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm: akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams psiholoģijā, pedagoģijā, sociālajā darbā vai izglītības zinātnē ar kvalifikāciju karjeras konsultants); darba pieredze karjeras konsultēšanā ne mazāk kā divi gadi; vēlama darba pieredze valsts pārvaldē; pieredze darbā ar datu analīzi, pārskatu sagatavošanu un dokumentu projektu izstrādi; Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros; konsultēšanas prasmes; zināšanas par personāla atlases procesu; komunikācijas, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes; vēlamas krievu un angļu valodu zināšanas; prasme strādāt ar datoru (MS Word, Excel) - lietotāja līmenī un biroja tehniku...
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Jelgavas filiāles ESF projekta “Jauniešu garantijas” (Nr. 7.2.1.1/15/1/001) koordinējošā eksperta/-es amatu (1 amata vieta, 0.5 slodze uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

 

Prasības pretendentiem: augstākā izglītība (jurista, ekonomista profesijā uzskatāma par priekšrocību); pieredze klientu konsultēšanā; vēlama pieredze nodarbinātības jomā; izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana; prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērst riskus; spēja identificēt problēmas, izprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumu; labas organizatora un komunikācijas prasmes, uz klientu orientēta saskarsme, vērsta uz darba pozitīvu rezultātu; vēlamas pamatzināšanas finanšu vadības jautājumos; datorprasmes (MS Word, Excel lietotāja līmenī) un prasme strādāt ar biroja tehniku...
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu – Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm: atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām; akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnēs vai vadības zinību programmās; divu gadu pieredze vadošā amatā IS vai IT jomā; darba pieredze IS un programmatūras izstrādes un administrēšanas jomā – ne mazāk kā 2 gadi; pieredze datu drošības un personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumu risināšanā – ne kā 2 gadi; Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros; izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un valsts informācijas sistēmu darbību; vadības, kontroles, mērķu noteikšanas, darbības plānošanas un stratēģiskās plānošanas prasmes; prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, kā arī pārzināt IT inovatīvus risinājumus...
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – Uzraudzības nodaļas ESF projekta “Jauniešu garantijas” (Nr.7.2.1.1/15/1/001) eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz projekta norises laiku)

 

Prasības pretendentiem: augstākā izglītība (vēlama pirmā vai otrā līmeņa, profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesību zinātnēs); vēlama divu gadu darba pieredze nodarbinātības veicināšanas jomā vai darba pieredze projektā; Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;  izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem; prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus; organizatora spējas, iniciatīva, komunikācijas prasmes; pieredze darbā ar (lietotāja līmenī) un biroja tehniku...

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

SKOLĒNU VASARAS DARBS

KOPĀ:
 
11821
Rīgas reģ.:
 
5256
Vidzeme:
 
1213
Kurzeme:
 
2175
Zemgale:
 
1532
Latgale:
 
1645

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv