Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Cēsu filiālē - nodarbinātības aģents/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos. Izdot administratīvus aktus. Noteikt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas eksperts/-te (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: nodrošināt procesa “Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” un “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros” īstenošanas izpildi; organizēt pasākumu īstenošanu, atbilstoši noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem un plānotajam finansējumam; nodrošināt pasākumu attīstību un pilnveidi; nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu metodisko vadību pasākumu īstenošanā; izvērtēt pasākumu īstenošanas rezultātus; organizēt un koordinēt pasākumu īstenošanai nepieciešamos iepirkumus, piedalīties iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas eksperts/-te (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: nodrošināt aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanas pārraudzību pasākumu īstenošanas vietās un Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs; plānot, organizēt un uzraudzīt pasākumu īstenošanas atbilstību ar pasākumu organizēšanu un īstenošanu saistītajiem tiesību aktiem, noslēgtajiem līgumiem un rezultatīvajiem rādītājiem; piedalīties ar pasākumu aktivitāšu īstenošanu saistīto dokumentu sagatavošanā, metodisko materiālu izstrādē un pilnveidē.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakantajām ierēdņu amata vietām Personāla nodaļas personāla speciālists (4 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: nodrošināt un organizēt Nodarbinātības valsts aģentūras personāla vadības un personāla lietvedības procesus (personāla atlase, novērtēšana, motivēšana, iekšējā komunikācija, personāla attīstība, komandējumu un apmācību organizēšana); dažādu personāla lietvedības dokumentu sagatavošana un dokumentu aprites nodrošināšana; personāla datu ievadīšana un aktualizēšana resursu vadības sistēmā Horizon un novērtēšanas sistēmā NEVIS.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakantajām amata vietām – ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Vecākā eksperta/-es amatu (2 amata vietas uz noteiktu, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: veikt ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001 aktivitāšu īstenošanas kvalitātes un atbilstības projekta īstenošanas prasībām pārraudzību, novērtējot aktivitāšu īstenošanas atbilstību Aģentūras iekšējos un ārējos normatīvajos aktos noteiktajam. Veikt pārbaudes apmācību, prakses īstenošanas vietās un filiālēs, sagatavot pārbaudes aktus, sniegt konsultācijas un ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai. Organizēt un pārraudzīt sniegto norādījumu un ieteikumu izpildi. Piedalīties atbilžu sagatavošanā ar projekta īstenošanu saistīto juridisko un fizisko personu sūdzībām un iesniegumiem. Apkopot un analizēt atsauksmes par izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, sagatavot pārskatus. Piedalīties metodisko materiālu izstrādē un pilnveidē, sniegt metodisku un organizatorisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam un filiālēm.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Finanšu un attīstības departamenta Finanšu vadības nodaļā - vecākais ekonomists/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku, ierēdņa prombūtnes laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūras valsts pamatbudžeta projekta sagatavošanu un argumentētu pamatojumu izstrādi un efektīvu izpildi, finanšu līdzekļu izdevumu analīzi, finansēšanas plānu, ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju sagatavošanu un izpildes uzraudzību, nodrošinot fiskālās disciplīnas ievērošanu Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto Eiropas Savienības fondu projektu un pasākumu īstenošanai.

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRSPēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv