Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Nodarbinātības organizators/-e Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiālē (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku).

 

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība;
 • vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā;
 • vēlama pieredze nodarbinātības jomā;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērst riskus, piedāvāt risinājumus;
 • ļoti labas komunikācijas prasmes;
 • zināšanas par personāla atlases procesu;
 • pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - Rīgas reģionālās filiāles ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Karjeras konsultanta/-es amatu (2 amata vietas uz noteiktu, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: sniegt individuālās un grupas karjeras konsultācijas bezdarbniekiem un darba meklētājiem, saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras metodiskajiem ieteikumiem, iekšējiem un ārējiem normatīviem aktiem. Nodrošināt klientiem atbalstu profesionālās piemērotības, pārkvalifikācijas jautājumu risināšanā, konsultēt karjeras izvēles un plānošanas jautājumos. Piedalīties informatīvo materiālu sagatavošanā un sniegt priekšlikumus darba pilnveidošanai.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – Rīgas reģionālās filiāles konsultants/-te EURES jautājumos (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-em:
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • vēlama pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās;
 • izpratne par Latvijas Republikas un Eiropas Savienības darba tirgus politikas un sociālo lietu jautājumiem;
 • izpratne par Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu mērķiem, mērķgrupām un sadarbības partneriem pasākumu organizēšana;
 • sadarbības, komunikācijas, plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • zināšanas par personāla atlases procesu;
 • angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos (tiek pārbaudītas konkursa laikā).
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Rīgas reģionālās filiāles Darba tirgus daļas nodarbinātības organizatora amats (3 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: īstenot bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, nodrošināt klientu apkalpošanu ar nodarbinātību saistītos jautājumos, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām, kontrolēt līgumu izpildi pasākumu ietvaros.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Pakalpojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļā – vecākais eksperts/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • pārstāvēt Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk – Aģentūra) sadarbībā ar darba devējiem, darba devēju organizācijām un nozaru asociācijām;
 • veidot un attīstīt sadarbību ar valstiski nozīmīgākajiem darba devējiem, sniegt atbalstu darba devējiem brīvo darba vietu aizpildīšanā;
 • nodrošināt metodisko vadību par vakanču reģistrēšanu un uzskaites atbilstību, kā arī Aģentūras mājas lapas, CV un vakanču portāla saturisku pārraudzību un pilnveidi atbilstoši amata kompetencei;
 • prezentēt Nodarbinātības valsts aģentūras mērķus un pakalpojumus amata kompetences ietvaros.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu – Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis: vadīt, plānot, organizēt un kontrolēt Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas reglamentā minēto uzdevumu, funkciju savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

Galvenie amata pienākumi: organizēt normatīvo aktu un citu dokumentu projektu t.sk. IT stratēģiju, IT resursu nepartrauktībasplāna, izstrādi un sagatavošanu; gatavot informāciju, atzinumus un analīzi par IT attīstību un TIK resursu pilnveidi, sekmējot e-pakalpojumu īstenošanu;piedalīties projektu īstenošanā, līgumu izstrādē un izpildē ar valsts, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju un starptautiskajām institīcijam nodarbinātības jomā.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu – ES fondu projektu departamenta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) vecākā/s eksperta/es (1 amata vieta uz noteiktu, uz projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, projekta mērķiem un uzdevumiem, apstiprinātajiem rādītājiem un noteiktajiem rezultātiem. Plānot, organizēt un uzraudzīt projekta aktivitāšu īstenošanu amata kompetences ietvaros Aģentūras struktūrvienībās un filiālēs; sagatavot informāciju izskatīšanai aktīvo nodarbinātības un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu rezultatīvo rādītāju un finanšu līdzekļu komisijā; analizēt un kontrolēt datus par projektu aktivitāšu īstenošanu; sniegt metodisku atbalstu un konsultācijas projekta personālam; pildīt aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” procesa īpašnieka pienākumus; piedalīties subsidēto darba vietu izveides procesa kontrolē.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta vadītājs (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis: Nodrošināt Aģentūras informācijas sistēmu (turpmāk – IS) attīstību ERAF finansēto IS projektu (turpmāk – Projekts) ietvaros, tai skaitā projektu plānošanu un īstenošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, projektu mērķiem un uzdevumiem, apstiprinātajiem rādītājiem un noteiktajiem rezultātiem, nodrošināt izpildes kontroli, projektu izpildes gaitā radušos problēmu risināšanu, pāskatu sastādīšanu un informācijas izpēti un analīzi.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt Aģentūras papildu funkcionalitātes izstrādes vadību un veikt procesu izmaiņas atbilstoši jaunajai funkcionalitātei.
 • Sagatavot un vadīt Projekta konceptuālo plānošanu, Projekta pieteikuma sagatavošanu un virzību.
 • Pārraudzīt Projekta ieviešanu un gatavot finanšu un citas atskaites atbilstoši vadošo uzraudzības iestāžu prasībām.
 • Kontrolēt darbu izpildes termiņus un sasniedzamos rezultātus gan no Aģentūras, gan IS izstrādātāju puses.
 • Organizēt un piedalīties darba grupās, sanāksmēs un komisijās, kā arī ārpus Aģentūras organizētās darba grupās, sanāksmēs un komisijās Projekta kompetences ietvaros.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - Ogres filiāles ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Karjeras konsultanta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: sniegt individuālās un grupas karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām, saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras metodiskajiem ieteikumiem, iekšējiem un ārējiem normatīviem aktiem. Nodrošināt klientiem atbalstu profesionālās piemērotības, pārkvalifikācijas jautājumu risināšanā, konsultēt karjeras izvēles un plānošanas jautājumos. Piedalīties informatīvo materiālu sagatavošanā un sniegt priekšlikumus darba pilnveidošanai.

26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv