Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakantajām ierēdņu amata vietām – Nodarbinātības organizators/-e Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālās filiāles Darba tirgus daļā (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: īstenot bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, nodrošināt klientu apkalpošanu ar nodarbinātību saistītos jautājumos, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, ka ari fiziskām un juridiskām personām, kontrolēt līgumu izpildi pasākumu ietvaros.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu – Juridiskā departamenta direktors/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: efektīvi vadīt, plānot, organizēt un koordinēt departamenta darbu, nodrošināt Aģentūras darbības tiesiskumu un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas darbību; organizēt departamenta kompetencē esošo normatīvo aktu un citu dokumentu projektu izstrādi un sagatavošanu; departamenta kompetences ietvaros organizēt Aģentūras interešu pārstāvību tiesā, prokuratūrā un citās tiesībsargājošās institūcijās un attiecībās ar citām valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, kā arī fiziskām un juridiskām personām; nodrošināt metodiskas palīdzības sniegšanu Aģentūras struktūrvienībām juridiska rakstura jautājumos; organizēt komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības procesu; pārraudzīt publisko iepirkumu veikšanu; sniegt atzinumus un priekšlikumus par izstrādātajiem valsts pārvaldes iestāžu normatīvo aktu projektiem un Eiropas Savienības dokumentu projektiem, t.sk. piedalīties nacionālās pozīcijas izstrādē par Aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Cēsu filiālē - nodarbinātības aģents/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos. Izdot administratīvus aktus. Noteikt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas eksperts/-te (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: nodrošināt procesa “Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” un “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros” īstenošanas izpildi; organizēt pasākumu īstenošanu, atbilstoši noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem un plānotajam finansējumam; nodrošināt pasākumu attīstību un pilnveidi; nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu metodisko vadību pasākumu īstenošanā; izvērtēt pasākumu īstenošanas rezultātus; organizēt un koordinēt pasākumu īstenošanai nepieciešamos iepirkumus, piedalīties iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas eksperts/-te (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: nodrošināt aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanas pārraudzību pasākumu īstenošanas vietās un Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs; plānot, organizēt un uzraudzīt pasākumu īstenošanas atbilstību ar pasākumu organizēšanu un īstenošanu saistītajiem tiesību aktiem, noslēgtajiem līgumiem un rezultatīvajiem rādītājiem; piedalīties ar pasākumu aktivitāšu īstenošanu saistīto dokumentu sagatavošanā, metodisko materiālu izstrādē un pilnveidē.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakantajām ierēdņu amata vietām Personāla nodaļas personāla speciālists (4 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: nodrošināt un organizēt Nodarbinātības valsts aģentūras personāla vadības un personāla lietvedības procesus (personāla atlase, novērtēšana, motivēšana, iekšējā komunikācija, personāla attīstība, komandējumu un apmācību organizēšana); dažādu personāla lietvedības dokumentu sagatavošana un dokumentu aprites nodrošināšana; personāla datu ievadīšana un aktualizēšana resursu vadības sistēmā Horizon un novērtēšanas sistēmā NEVIS.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakantajām amata vietām – ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Vecākā eksperta/-es amatu (2 amata vietas uz noteiktu, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: veikt ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001 aktivitāšu īstenošanas kvalitātes un atbilstības projekta īstenošanas prasībām pārraudzību, novērtējot aktivitāšu īstenošanas atbilstību Aģentūras iekšējos un ārējos normatīvajos aktos noteiktajam. Veikt pārbaudes apmācību, prakses īstenošanas vietās un filiālēs, sagatavot pārbaudes aktus, sniegt konsultācijas un ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai. Organizēt un pārraudzīt sniegto norādījumu un ieteikumu izpildi. Piedalīties atbilžu sagatavošanā ar projekta īstenošanu saistīto juridisko un fizisko personu sūdzībām un iesniegumiem. Apkopot un analizēt atsauksmes par izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, sagatavot pārskatus. Piedalīties metodisko materiālu izstrādē un pilnveidē, sniegt metodisku un organizatorisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam un filiālēm.

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRSPēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv