Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Jaunumi e-pastā
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Finanšu un attīstības departamenta Attīstības nodaļas projektu vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem: atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām; akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams vadības zinātnēs vai Eiropas studijās; darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās plānošanas dokumentu vai normatīvo aktu izstrādes, starptautiskās sadarbības projektu īstenošanas jomā - ne mazāka par vienu gadu; Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros; izpratne par valsts un Eiropas Savienības politiku nodarbinātības jomā; izpratne par Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu mērķiem, mērķgrupām un sadarbības partneriem pasākumu organizēšanā; prasme vērtēt faktus, analizēt informāciju, paredzēt un novērtēt riskus, prezentēt viedokli; ļoti labas angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī) mutvārdos un rakstos; pieredze darbā ar datoru (lietotāja līmenī), darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un to lietošanas pārzināšana.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Resursu pārvaldības nodaļas juriskonsults/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem: atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām; akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs; ne mazāk kā viena gada darba pieredze juridiskajos jautājumos valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās, t.sk. pieredze līgumu slēgšanas jomā, publisko iepirkumu organizēšanā, administratīvo aktu un normatīvo aktu projektu sagatavošanā; Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana publisko iepirkumu jomā un saistību tiesību jomā; spēja patstāvīgi sekot izmaiņām darbam nepieciešamajos normatīvajos aktos; orientācija uz augstu kvalitāti uzdevumu izpildē, attīstību un profesionālo pilnveidošanos; spēja izvērtēt faktus, paredzēt un novērst riskus un spēja identificēt problēmas, saprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumus; labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja patstāvīgi veikt darba pienākumus; spēja strādāt ar liela apjoma informāciju, sagatavojot dokumentu t.sk. administratīvo aktu projektus; ļoti labas datorprasmes (MS Word un MS Excel) un prasme strādāt ar biroja tehniku.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem: atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām; akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams vadības jomā); darba pieredze nodarbinātības jomā ne mazāk kā 2 gadi; darba pieredze valsts pārvaldē, pašvaldību institūcijās, Eiropas Savienības projektu vadībā ne mazāk kā divi gadi; Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros; zināšanas par valsts un ES politiku nodarbinātības jomā; izpratne par Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu mērķiem, mērķgrupām un sadarbības partneriem pasākumu organizēšanā; prasme prezentēt Nodarbinātības valsts aģentūras mērķus un darbību...
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas eksperts/-te (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem: atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām; akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlama tiesību zinātnē, sociālajās zinātnēs vai komerczinībās); pieredze juridisku jautājumu risināšanā; vēlama pieredze iepirkumu jomā; Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros; izpratne par valsts un Eiropas Savienības politiku nodarbinātības jomā; izpratne par valsts politiku uzņēmējdarbības jomā...
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam’’ Vecākā eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz projekta īstenošanas laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm: augstākā juridiskā izglītība (vismaz bakalaura grāds ar piešķirto profesionālo kvalifikācijas pakāpi); vēlama darba pieredze juridiskos jautājumos vismaz viens gads; Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā; izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem; spēja strādāt pastāvīgi, identificēt problēmas, novērtēt riskus, piedāvāt risinājumus; datorprasmes MS Office – lietotāja līmenī, prasme strādāt ar biroja tehniku.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/1/001 Koordinatora /-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

 

Prasības pretendentiem: augstākā izglītība (vēlama pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesību zinātnēs); vēlama darba pieredze līdzvērtīgā amatā vismaz viens gads (vēlams valsts pārvaldē); Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros; izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem; prasmes racionāli organizēt darbu; prasmes uzturēt informācijas resursus; datorprasmes (MS Word, Excel) un prasme strādāt ar biroja tehniku (lietotāja līmenī)...

 

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) juriskonsulta amatu (1 amata vieta uz noteiktu, projekta norises laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm: augstākā akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs; vismaz viena gada darba pieredze jurista amatā (vēlams līdzvērtīgā amatā valsts pārvaldē); Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā; izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem; spēja strādāt patstāvīgi, identificēt problēmas, izprast to rašanās cēloņus, novērtēt riskus, piedāvāt risinājumus; labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, orientācija uz darba pozitīvu rezultātu; datorprasmes MS Office – lietotāja līmenī un prasme strādāt ar biroja tehniku...
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/1/001 Eksperta /-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

 

Prasības pretendentiem: akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība (vēlama izglītība jurista vai ekonomista, vai sociāla pedagoga profesijā); vismaz 2 gadu darba pieredze nodarbinātības veicināšanas jomā vai darba pieredze projektā; Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros, izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem; prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus; izpratne par publisko iepirkumu organizēšanu; organizatora spējas, iniciatīva, komunikācijas prasmes; pieredze darbā ar (lietotāja līmenī) un biroja tehniku...
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Valkas filiālē - nodarbinātības aģents/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm: atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām; augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs); vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā; vēlama pieredze nodarbinātības jomā; izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros; vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus; labas saskarsmes, komunikācijas, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes; zināšanas par personāla atlases procesu; vēlamas vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī; pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku (lietotāja līmenī).
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ES fondu projektu departamenta ESF projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" (Nr.9.1.1.2/15/I/001) vecāka eksperta amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm: augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; vismaz viena gada darba pieredze nodarbinātības jomā vai projektu vadībā; izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem; Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā; organizatora spējas, iniciatīva, komunikācijas prasmes; analītiskā domāšana, prasme vērtēt faktus, datus, paredzēt un novērst riskus; vēlamas svešvalodas zināšanas (angļu, krievu); datorprasmes MS Office – lietotāja līmenī, prasmes strādāt ar biroja tehniku.

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

APTAUJA

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: nva@nva.gov.lv