Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Vecākā eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: veikt ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001 aktivitāšu īstenošanas kvalitātes un atbilstības projekta īstenošanas prasībām pārraudzību, novērtējot aktivitāšu īstenošanas atbilstību Aģentūras iekšējos un ārējos normatīvajos aktos noteiktajam. Veikt pārbaudes apmācību, prakses īstenošanas vietās un filiālēs, sagatavot pārbaudes aktus, sniegt konsultācijas un ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai. Organizēt un pārraudzīt sniegto norādījumu un ieteikumu izpildi. Piedalīties atbilžu sagatavošanā ar projekta īstenošanu saistīto juridisko un fizisko personu sūdzībām un iesniegumiem. Apkopot un analizēt atsauksmes par izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, sagatavot pārskatus. Piedalīties metodisko materiālu izstrādē un pilnveidē, sniegt metodisku un organizatorisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam un filiālēm.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Liepājas filiālē - nodarbinātības aģents/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos. Izdot administratīvus aktus. Noteikt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas eksperts/-e (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt Kvalitātes vadības sistēmas (turpmāk-KVS) procesu savstarpējo koordinēšanu un īstenošanas rezultātu atbilstību procesa kvalitātes raksturotājiem; nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību organizēšanas procesu pārvaldību (profesionālā tālākizglītība, neformālā izglītība u.c.); veikt informācijas apkopošanu par pārvaldībā esošiem KVS procesiem t.sk. atskaišu un pārskatu sagatavošana; procesu pārvaldībā nodrošināt pakalpojumu pēctecību un attīstību, priekšlikumu sagatavošanu ārējo un iekšējo normatīvo aktu izstrādei un pilnveidei; sniegt priekšlikumus par pasākumu īstenošanas pilnveidi un jaunu pasākumu attīstīšanu, gatavot atzinumus par valsts pārvaldes iestāžu, valsts un pašvaldības institūciju izstrādāto politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakantajām ierēdņu amata vietām Pakalpojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļā – vecākais eksperts/-e (3 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: pārstāvēt Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk – Aģentūra) sadarbībā ar darba devējiem, darba devēju organizācijām un nozaru asociācijām prezentēntējot Aģentūras pakalpojumus; veidot un attīstīt sadarbību ar valstiski nozīmīgākajiem darba devējiem, sniegt atbalstu darba devējiem brīvo darba vietu aizpildīšanā; nodrošināt metodisko vadību par vakanču reģistrēšanu un uzskaites atbilstību kā arī Aģentūras mājas lapas, CV un vakanču portāla saturisku pārraudzību un pilnveidi atbilstoši amata kompetencei; prezentēt Nodarbinātības valsts aģentūras mērķus un pakalpojumus amata kompetences ietvaros.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Pakalpojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļā - eksperts/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:  nodrošināt aktīvā nodarbinātības pasākuma “Darba meklēšanas atbalsts” organizēšanu, metodisko vadību un pārraudzību Aģentūras filiālēs; izstrādāt un pilnveidot iekšējo normatīvo aktu un Kvalitātes vadības sistēmas procesu; organizēt darbinieku apmācības, izstrādāt metodiskos materiālus, nodrošinot vienotu izpratni par darba meklēšanas metožu piemērošanu mērķgrupām; piedalīties e-pakalpojumu ieviešanas, uzturēšanas un attīstības procesu izstrādē; prezentēt Aģentūras mērķus un pakalpojumus amata kompetences ietvaros; nodrošināt pārskatu, ziņojumu, atskaišu, atzinumu un citu dokumentu sagatavošanu amata kompetences ietvaros.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu, darbinieka prombūtnes laiku)

 

Prasības pretendentiem:
 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Vismaz viena gada darba pieredze nodarbinātības jomā (vēlams valsts pārvaldē);
 • Izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
 • Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • Prasme vērtēt faktus, datus, paredzēt un novērst riskus;
 • Labas organizēšanas un komunikācijas prasmes;
 • Datorprasmes MS Office – lietotāja līmenī, prasme strādāt ar biroja tehniku.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu – Vecākais eksperts/-te Juridiskā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļā ESF projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.2/15/I/001 (2 amata vietas uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” īstenošanai nepieciešamo juridisko atbalstu atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.
 • Sagatavot amata kompetences ietvaros projekta īstenošanai nepieciešamos juridiskos dokumentus un līgumu projektus.
 • Risināt juridiskus jautājumus saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanu.
 • Sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam juridiskajos jautājumos.
 • Nodrošināt projekta un tā aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu, t.sk. izstrādāt iepirkuma dokumentāciju.

26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv