ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.05.2020


Informācija par pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumiem Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

Lai cīnītos ar Covid-19 pandēmiju visas ES/EEZ valstis ir ieviesušas dažādus ierobežojumus cilvēku pulcēšanās un pārvietošanās brīvībai. Lai noskaidrotu kādi ierobežojumi ir noteikti katrā valstī, informāciju var meklēt Eiropas Robežu un krasta apsardze aģentūras Frontex mājas lapā (angļu valodā): https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/covid-19-restrictions-4IdY3J. Informācija tiek regulāri aktualizēta.