ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
25.05.2020


Balvos notika seminārs darba devējiem


Pasākums tiek īstenots ESF projekta Nr.7.1.2.1./15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā” aktivitāšu ietvaros.

 

2016.gada 26.oktobrī ESF projekta Nr.7.1.2.1/15/I/001 „EURES tīkla darbība Latvijā” aktivitāšu plāna ietvaros Balvu novada muzeja konferenču zālē Balvos notika EURES seminārs „Nodarbinātības valsts aģentūras, pašvaldību un darba devēju sadarbība nodarbinātības veicināšanai”, kas tika plaši apmeklēts un guva atsaucību dalībnieku vidū.

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk NVA) Balvu filiāles vadītāja Sandra Kindzule iepazīstināja klātesošos ar NVA Balvu filiāles īstenotajiem pasākumiem 2016.gadā, sakot lielu paldies visiem darba devējiem, pašvaldībām un citiem sadarbības partneriem, kuri piedalās pasākumos. Par veiksmīgu sadarbību īpaši atzīmēti tika desmit aktīvākie darba devēji, kuri sadarbojas ar NVA Balvu filiāli.

No pašvaldībām tika atzīmētas Balvu novada pašvaldība un Viļakas novada dome, kuras iesaistīja visvairāk skolēnus Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, APSD īstenošanu, vakanču reģistrēšanu un sadarbību ar NVA Balvu filiāli nodarbinātības jautājumu risināšanā.

„Paldies!” tika teikts Dzintrai Sprudzānei, (SIA „Senda Dz”), Aivaram Avotiņam (SIA „Sapards”), Guntaram Šultam, (SIA „Eco fabrika”), Ilgonim Punculim, (SIA „Diogens audio”), Ivaram Saidem (SIA „ČIVIX”, Biedrība „Nāc un tusē”), Intai Adamovai (Viļakas šūšanas ceha vadītājai) – par bezdarbnieku, t.sk. jauniešu bezdarbnieku, iesaistīšanu subsidētās nodarbinātības pasākumos, aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Apmācība pie darba devēja” un vakanču reģistrēšanu; Rudītei Krūmiņai (Sarkanais Krusts) un Marijai Duļbinskai (Balvu teritoriālā invalīdu biedrība) par jauniešu bezdarbnieku iesaistīšanu pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”.

 

NVA Balvu filiāles karjeras konsultante Anda Bogdāne, koordinējošie eksperti Inta Komarovska un Armands Zujevs un nodarbinātības organizatore Lilita Mežale semināra dalībniekiem stāstīja par NVA aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem – „Jauniešu garantijas pasākumi”, “Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem”, „Praktiskā apmācība pie darba devēja” un „Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi” – un to aktualitātēm, vēršot esošo un topošo sadarbības partneru uzmanību ne tikai dalības nosacījumiem un ieguvumiem, bet arī informācijai par biežāk pieļautajām kļūdām, lai izvairītos no tām nākotnē un padarītu sadarbību pēc iespējas efektīvāku, produktīvāku un ātrāku abām iesaistītajām pusēm.

Klātesošie tika iepazīstināti arī ar NVA piedāvātajiem e-pakalpojumiem sadarbības partneriem un to izmantošanas iespējām – vakanču reģistrēšanu, piemērotu darbinieku atlasi, pieteikšanos subsidētās nodarbinātības nodrošināšanai un citām iespējām.

 

NVA Rēzeknes filiāles konsultante EURES jautājumos Inga Gerasimova stāstīja semināra dalībniekiem par EURES pakalpojumiem, tostarp atbalstu darba devējiem darbinieku meklēšanā (brīvo darba vietu reģistrēšana; darbinieku atlases; darba gadatirgi), par Eiropas darba mobilitātes portālu www.eures.europa.eu un Eiropas darba dienu platformu www.europeanjobdays.eu un par „Tava pirmā EURES darba vieta” mobilitātes shēmas finanšu atbalstu darba devējiem, kuri nodarbina jauniešus (18-35 g.) no Eiropas.

 

EURES ir sadarbības tīkls starp Eiropas Komisiju, kura koordinē EURES tīkla darbību, un 32 valstu (visas Eiropas Savienības valstis, kā arī Norvēģija, Islande, Lihtenšteina un Šveice) Nodarbinātības dienestiem un citām partneru organizācijām. EURES tīklu veido vairāk nekā 900 konsultantu, kuri ikdienā palīdz darba meklētājiem un darba devējiem rast atbildes uz visdažādākajiem ar mobilitāti saistītiem jautājumiem. Latvijā EURES tīklu pārstāv NVA un tās konsultanti EURES jautājumos, kā arī konsultantu asistenti visās NVA filiālēs.

 

Dalībnieki semināru novērtēja kā lietderīgu un interesantu. Lielākā daļa no aptaujātajiem izteica vēlmi saņemt papildus informāciju par kādu no NVA pakalpojumiem un vairāk kā trešdaļa nākotnē plāno pieteikties kādam no NVA atbalsta programmu pasākumiem. Tas ir vērtējams pozitīvi un liecina par to, ka līdzīga veida semināri ir vērtīgi un ir organizējami arī turpmāk.