ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
25.05.2020


Latvijas jaunieši kopumā ir maz informēti par darba mobilitātes shēmu „Tava pirmā EURES darbavieta”

No pagājušā gada 1.septembra līdz šodienai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājas lapas EURES sadaļas apmeklētāji varēja piedalīties aptaujā Es zinu, kas ir darba mobilitātes shēma "Tava pirmā EURES darbavieta" (ang. "Your first EURES Job"). Atbildes sadalījās šādi:

„Jā, un esmu to izmantojis/-usi” – 0%

„Jā, bet neesmu to izmantojis/-usi” – 1.8%

„Esmu dzirdējis/-usi, bet nezinu, kas tā ir” – 5.4%

„Nezinu, kas tā ir, bet gribu uzzināt” – 82.1%

„Nezinu, un mani tā neinteresē” – 10.7%

 

Kā rāda aptaujas rezultāti, tikai nedaudz vairāk kā 5% respondentu kaut ko ir dzirdējuši par šo darba mobilitātes shēmu, bet tā īsti nezin, ko tā piedāvā, un pārliecinoši lielākā daļa (82%) vēlētos uzzināt, kas ir darba mobilitātes shēma "Tava pirmā EURES darbavieta".

 

„Tava pirmā EURES darbavieta” ir Eiropas Savienības (ES) mobilitātes shēma, lai Eiropas jauniešiem vecumā no 18-35 gadiem palīdzētu atrast darbu, stažēties vai iziet mācekļa praksi citā ES valstī, Norvēģijā vai Islandē, savukārt,- darba devēji varētu atrast sev kvalificētus darbiniekus. Tās mērķis ir brīvajām darbavietām piesaistīt jauniešus, kuri meklē darbu vai vēlas saņemt apmācību darbavietā citur Eiropā.

 

Ieguvumi:

Shēmas „Tava pirmā EURES darbavieta” ietvaros, jaunietim, atrodot darbu, stažēšanās vai prakses vietu, ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu, lai segtu ceļa izdevumus, dodoties uz darba interviju, un pārcelšanās izmaksas, un, ja nepieciešams, papildizmaksas, piemēram, kvalifikācijas atzīšanas procedūrai, kā arī valodas pilnveides kursiem. Papildus finanšu atbalstam var pretendēt arī mazie un vidējie uzņēmumi (nodarbināti ne vairāk par 250 darbiniekiem), kuri pieņem darbā jauniešus.

 

Nosacījumi:

Rokasgrāmatā par shēmu „Tava pirmā EURES darbavieta” ir minēti dalības nosacījumi un noteikumi.

 

Pieteikšanās:

Šobrīd „Tava pirmā EURES darba vieta” administrē divas valstis Zviedrija un Itālija:

Norādītajās mājas lapās var lasīt detalizētu informāciju un norādījumus par pieteikšanās kārtību, nosacījumiem un citu noderīgu informāciju par šo shēmu.

 

Papildus informācijas gūšanai par dalības nosacījumiem un pieteikšanās kārtību, apmeklējiet jau minētās mājas lapas, vai lasiet rakstus:

EURES – Eiropas darba mobilitātes portālā

Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta vietnē

 

 

Pirms pieņemt lēmumu par došanos uz kādu citu valsti, ir rūpīgi jāapsver un jāapdomā vairāki jautājumi, jānovērtē riski un jāapzinās, ar kādām procedūrām, formalitātēm būs jāsaskaras, kā rīkoties un kur vērsties ārkārtas situācijā u.tml. Informāciju par katru no Eiropas valstīm Jūs varat lasīt sadaļā DARBA MEKLĒTĀJIEM.

 

Tiekat aicināti piedalīties nākamajā aptaujā un atbildēt uz jautājumu par sadaļas DARBA MEKLĒTĀJIEM satura kvalitāti, skat. AKTUĀLS JAUTĀJUMS lapas labajā pusē.

 

Ja Jums ir jautājumi, neskaidrības vai ierosinājumi attiecībā uz darba mobilitāti Eiropā, meklējiet atbildes mūsu mājas lapā www.nva.gov.lv/eures, vai EURES portālā www.eures.europa.eu, vai sazinieties ar EURES konsultantiem Latvijā, izmantojot kontaktforumu, personīgi NVA Rīgas, Liepājas, Daugavpils, Rēzeknes vai Cēsu filiālēs, vai sūtot ziņu uz e-pastu eures@nva.gov.lv.

 

EURES – par drošu darbu Eiropā!

 

 

ESF Projekts Nr.7.1.2.1/15/I/001 „EURES tīkla darbība Latvijā”