ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
25.05.2020


Notiks seminārs darba devējiem Daugavpilī!

Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāle sadarbībā ar EURES Latvija, īstenojot ESF Projektu Nr.7.1.2.1/15/I/001 "EURES tīkla darbība Latvijā", organizē EURES semināru „Nodarbinātības valsts aģentūras, pašvaldību vadītāju un darba devēju sadarbība nodarbinātības veicināšanai” 2015.gada 02.decembrī plkst. 10:00 Daugavpils novada domes sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 2. stāvā.

 

Pasākuma mērķis ir atbalstīt ideju par brīva un droša darba tirgus izveidi ES un EEZ valstīs, kā arī mobilitātes iespējām. Semināra laikā klātesošie tiks informēti par darba tirgus situāciju, NVA pakalpojumiem, kā arī tiks aicināti izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras uzsāktos aktīvās nodarbinātības pasākumus. Seminārā būs iespēja apspriestu līdzšinējo un turpmāko sadarbību, kā arī uzzināt par iespējām izmantot EURES pakalpojumus darba devējiem.

 

Pasākuma programma:

 
09:30-10:00    

Ierašanās, dalībnieku reģistrēšanās

 

10:00-10:05

Semināra atklāšana

Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles vadītāja I.Bočarova

 
10:05-11:30

Darba tirgus situācijas raksturojums un NVA piedāvātie pakalpojumi

Pārrobežu sadarbība – Latvija – Lietuva - pieredze

Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles vadītāja I.Bočarova

 
11:30-12:30

EURES pakalpojumi darba devējiem

Darbaspēka kustības Eiropas Savienībā tiesiskais regulējums EURES atbalsts darba devējiem darbinieku meklēšanā - brīvo darba vietu reģistrēšana - darbinieku atlases - darba gadatirgi Tava pirmā EURES darbavieta Eiropas darba dienu platforma EURES- Eiropas darba mobilitātes portāls

Daugavpils filiāles konsultante EURES jautājumos A.Mickeviča

 

12:30-13:00

Diskusija: NVA jaunie nodarbinātības pasākumi – aktualitātes, tendences un sadarbības veicināšanas iespējas;

Darba ar klientiem (darba devēji, darba meklētāji, Latvijas un ES/EEZ valstu sadarbības partneri) uzlabošana.

Semināra dalībnieki

 
13:00-13:30

Semināra noslēgums un kafijas pauze

 

 

Seminārs tiek īstenots ESF projekta Nr.7.1.2.1/15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā” aktivitāšu ietvaros.