ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
25.05.2020


Novembra sākumā Cēsīs notiks EURES semināri Vidzemes sociālo dienestu un pašvaldību vadītājiem

Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiālē, īstenojot ESF Projektu Nr.7.1.2.1/15/I/001 "EURES tīkla darbība Latvijā", 2015.gada 3.novembrī norisināsies seminārs Vidzemes sociālo dienestu vadītājiem, savukārt, 2015.gada 4.novembrī seminārs Vidzemes pašvaldību vadītājiem. Pasākumu mērķis atbalstīt EURES ideju par brīva un droša darba tirgus izveidi ES un EEZ valstīs, kā arī mobilitātes iespējām.

 

Semināra laikā Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji sniegs aktuālu informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumiem, aktualitātēm un iestrādnēm 2016.gadam, EURES ideju, mērķiem un darbību droša darba tirgus izveides pamatā.

 

Pasākumos bez Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvniecības no citu organizāciju un sadarbības partneru puses būs iespēja saņemt informāciju par dažādiem aktuāliem jautājumiem.

 

Seminārā Vidzemes sociālo dienestu vadītājiem uzstāsies Sociālās integrācijas valsts aģentūras pārstāvji par aģentūrā sniegtajiem pakalpojumiem, bez tam Lubānas sociālais dienests dalīsies pieredzē, prezentējot dienesta darbu, sniegtos pakalpojumus, īstenotos projektus u.c.

 

Savukārt, seminārā Vidzemes pašvaldību vadītājiem informāciju sniegs Europe Direct informācijas centra Valmiera pārstāvis, semināra dalībniekus informējot par centra sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām, kā arī Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītājs par ESF projekta mūžizglītībā Intelligent Energy Europa „Build up skills – Latvija” energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu (AER) nozarē strādājošo zināšanu un prasmju paaugstināšanai īstenošanu Vidzemes reģionā.

 

Plašāku informāciju par pasākumiem iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 64127769, vai sūtot jautājumu uz e-pastu Iveta.Purmale@nva.gov.lv

 

Norises laiks:

- Seminārs „Vidzemes sociālo dienestu vadītājiem” 2015.gada 3.novembris plkst. 10:00 – 14:00

- Seminārs „Vidzemes pašvaldību vadītājiem” 2015.gada 4.novembris plkst. 13:00 – 16:00

 

Norises vieta:            

NVA Cēsu filiāle, Semināru zāle - 309.kab., Pļavas iela 3a, Cēsis

 

Semināri tiek īstenoti ESF projekta Nr.7.1.2.1/15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā” aktivitāšu ietvaros.