ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
30.05.2020


Konkurss Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balva 2015

Ekonomikas ministrija aicina uzņēmējus un to pārstāvošās organizācijas, valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iestādes, kā arī publiskā un privātā sektora partnerības organizācijas, kuru īstenotie projekti guvuši panākumus reģiona ekonomikas uzlabošanā, piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2015. Konkursa mērķis ir novērtēt veiksmīgākos uzņēmējdarbības veicināšanas piemērus, kā arī iedvesmot potenciālos uzņēmējus uzsākt ceļu pretī savam uzņēmumam.

 

Pieteikumus konkursam var iesniegt sešās kategorijās:

1. Uzņēmējdarbības gara veicināšana,

2. Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs,

3. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana,

4. Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai,

5. Atbalsts videi nekaitīga tirgus attīstībai un resursu efektīvai izmantošanai,

6. Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība.

 

Projektu iesniegšana konkursam noritēs līdz š.g. 25. maijam. Divi nacionālā līmeņa uzvarētāji tiks paziņoti š.g. 25.jūnijā un tiks nominēti Eiropas līmeņa konkursam.

 

Šī raksta pilno tekstu lasiet http://www.een.lv/pasakumi/aktualitates/konkurss-eiropas-uznemejdarbibas-veicinasanas-balva-2015.

 

Pieteikuma veidlapas un papildu informācija par konkursu ir pieejama arī Ekonomikas ministrijas mājas lapā, spiediet šeit->>