ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
30.05.2020


Prakse Eiropas Parlamentā

 

Lai iedzīvotājiem piedāvātu profesionālās apmācības iespējas un viņus iepazīstinātu ar Eiropas Parlamentu un tā darbu, Parlaments piedāvā vairāku veidu praksi Ģenerālsekretariātā.

 

Augstskolu absolventiem paredzēta prakse — vispārējā prakse vai žurnālistu prakse (Šūmana stipendija)

Augstskolu absolventu prakses mērķis ir dot praktikantiem iespēju papildināt mācību laikā iegūtās zināšanas un uzzināt par Eiropas Savienības un it īpaši par Eiropas Parlamenta darbību.

Prakses veidi:

  • Robēra Šūmana stipendija (vispārējā prakse),
  • Robēra Šūmana stipendija (žurnālistu prakse).

 

 

Mācību prakse

Eiropas Parlaments piedāvā mācību prakses iespēju tiem kandidātiem, kas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām ir ieguvuši vidusskolas diplomu, kurš dod tiesības uzsākt studijas augstskolā, vai kas ir studējuši augstskolā vai atbilstīgas līmeņa tehniskajās studijās. Tā galvenokārt ir domāta jauniešiem, kuru mācību programma paredz obligātu praksi, ar nosacījumu, ka prakses pirmajā dienā kandidāts ir sasniedzis 18 gadu vecumu.

Mācību prakse ilgst no viena līdz četriem mēnešiem, bet ir iespējami izņēmumi.

(1) Neobligātā mācību prakse

(2) Obligātā mācību prakse

Eiropas Parlaments var uzņemt vispārējiem pieņemšanas nosacījumiem atbilstošus kandidātus, ja tiem ir vajadzīga obligāta mācību prakse, kas ir:

  • augstskolas vai tai pielīdzināmas izglītības iestādes studiju programmas daļa,
  • bezpeļņas organizācijas (jo īpaši valsts institūcijas vai struktūras) rīkotu augstākā līmeņa profesionālās izglītības kursu daļa;
  • obligāts priekšnosacījums profesionālās darbības veikšanai,

un ja to pamato attiecīgās organizācijas/struktūras, kuras izsniedz atļauju profesionālās darbības veikšanai.

 

 

Personu ar invaliditāti prakses programma

Eiropas Parlaments atbalsta iespēju vienlīdzību un aicina abu dzimumu personas ar invaliditāti iesniegt pieteikumus Parlamenta prakses programmām.

Eiropas Parlaments, īstenojot pozitīvās diskriminācijas pasākumu, piedāvā apmaksātu praksi personām ar invaliditāti, lai veicinātu viņu integrāciju darba vietā.

Uz šo praksi var pieteikties gan cilvēki ar universitātes vai līdzvērtīgas izglītības iestādes diplomu, gan cilvēki ar zemāku kvalifikāciju. (Uz programmu neattiecas Iekšējo noteikumu par praksi un mācību apmeklējumiem Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā 22. pants, kurā ir reglamentēta akadēmiskā izglītība, kas nepieciešama, lai prakse būtu apmaksāta.)

Galvenais programmas mērķis ir piedāvāt zināmam skaitam personu ar invaliditāti nozīmīgu un vērtīgu darba pieredzi, dodot viņiem iespēju iepazīties ar Eiropas Parlamenta darbu.


 
Rakstiskās tulkošanas prakse augstskolu absolventiem

Rakstiskās tulkošanas prakse ir paredzēta universitāšu vai līdzvērtīgu izglītības iestāžu absolventiem. Prakses mērķis ir dot praktikantiem iespēju papildināt studiju laikā iegūtās zināšanas un iepazīties ar Eiropas Savienības darbību, it īpaši ar Eiropas Parlamenta darbu.

 

 
Rakstiskās tulkošanas mācību prakse

Eiropas Parlaments piedāvā mācību prakses iespēju kandidātiem, kuri pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām ir ieguvuši vidējās izglītības atestātu, kas dod tiesības uzsākt studijas augstskolā, vai ir studējuši augstskolā vai pielīdzināma līmeņa tehniskajās studijās. Mācību prakse it īpaši ir paredzēta kandidātiem, kuru mācību programmā ir iekļauta obligātā prakse, ar nosacījumu, ka prakses pirmajā dienā viņi ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

 

 

Konferenču tulki

Eiropas Parlamenta Mutiskās tulkošanas direktorāts nenodrošina pamatapmācību valodniekiem, kuri vēlas specializēties konferenču tulkošanā, jo atbilstīgi subsidiaritātes principam tas ir dalībvalstu iestāžu kompetencē.

Ja jums jau ir konferenču tulka kvalifikācija un jūsu valodu kombinācija var būt noderīga šīs iestādes darbā, jums būtu jāapsver iespēja pieteikties akreditācijas testam vai atklātajam konkursam (skat. Mutiskā tulkošana Eiropā).

 

 

Lai uzzinātu vairāk par katru no prakses iespējām, lasiet pilnu šī raksta tekstu Eiropas Parlamenta mājas lapā --> spiediet šeit.