ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.09.2019


Iespēja piedalīties Eiropas Komisijas rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā par Darba laika direktīvas pārskatīšanu

Līdz šī gada 15.martam ir iespēja piedalīties Eiropas Komisijas rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā par Darba laika direktīvas (Direktīva 2003/88/EK) pārskatīšanu.

 

Šajā apspriešanā tiek aicināti piedalīties visi pilsoņi un organizācijas.

 

Galvenais šīs apspriešanas mērķis ir apkopot sabiedrības ieteikumus un uzskatus saistībā ar patlaban notiekošo Darba laika direktīvas pārskatīšanu un ietekmes novērtēšanu un iespējamiem direktīvas grozījumiem.

 

Plašāka informācija un anketa ir pieejamas šeit  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=lv&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes