ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
12.07.2020


Stažēšanās/prakse ES institūcijās

Eiropas Savienības iestādes piedāvā daudz dažādu prakses iespēju studentiem un cilvēkiem, kas jau ieguvuši augstāko izglītību. Praktikantiem ir unikāla iespēja nepastarpināti iepazīt iestāžu darbu un ES darbību kopumā. Ir pieejama atšķirīga ilguma prakse daudzās pilsētās.

 

 

 

Pilnu šī raksta tekstu latviešu valodā lasiet Eiropas Savienības oficiālajā tīmekļa vietnē europa.eu. Spiediet šeit