ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


Jelgavā norisinājās EURES organizētais seminārs „Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbība un pieredzes apmaiņa”

2013. gada 7. martā Jelgavā norisinājās EURES organizētais seminārs „Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbība un pieredzes apmaiņa”. Semināra mērķis bija pieredzes apmaiņa starp Lietuvas (Šauļu) un Latvijas (Jelgavas) nodarbinātības dienestu darbiniekiem, sniedzot informāciju par attiecīgās valsts darba un dzīves apstākļiem, bezdarba līmeni valstī kopumā un atsevišķi pa reģioniem, piedāvātajiem pakalpojumiem darba meklētājiem, bezdarbniekiem un darba meklētājiem, informāciju par EURES tīkla pakalpojumiem un aktivitātēm, kā arī par darba spēka pārpalikumu un trūkumu.

Semināru laikā tika apspriesti šādi jautājumi:

  • Jaunā Lietuvas darba biržas pakalpojumu struktūra. Situācija darba tirgū  un nodarbinātību veicinoši pasākumi Šauļu teritoriālajā darba biržā;
  • NVA Jelgavas filiāles pasākumi bezdarbniekiem, darba meklētājiem, nodarbinātām personām un darba devējiem. Sniegtie pakalpojumi klientiem un situācija darba tirgū Jelgavas reģionā;
  • Diskusija par turpmāku sadarbību starp NVA Jelgavas filiāli un Šauļu teritoriālo darba biržu.


Semināra ietvaros notika divas ekskursijas, pirmā tikšanās norisinājās Jelgavas pašvaldības izglītības iestādē Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC), kuras darbības mērķis ir nodrošināt pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu kvalitatīvu mūžizglītības piedāvājumu un metodisko, izglītojošo un informatīvo atbalstu formālās un neformālās izglītības iestādēm un pedagogiem. ZRKAC vadītāja Sarmīte Vīksna viesus iepazīstināja ar bezdarbnieku apmācības iespējām un sadarbību starp Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru un NVA Jelgavas filiāli, piemēram, ZRKAC veic bezdarbnieku apmācību- neformālo un profesionālo (metinātāji MAG). Otrā ekskursija notika pie viena no modernākajiem plastmasas cauruļu ražotājiem Eiropā un pasaulē – uzņēmumā SIA Evopipes, kur izpilddirektors Oļegs Ļamovs dalījās veiksmes stāstā par Evopipes izveidi, darbinieku nodarbināšanu un tehnoloģisko iekārtu izmantošanu.