ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


NVA norisināsies Eiropas atvērto durvju dienas

23.oktobrī NVA Liepājas filiālē un 24.oktobrī NVA Rīgas, Cēsu, Rēzeknes un Daugavpils filiālēs no plkst. 10:00 līdz 16:00 norisināsies Eiropas atvērto durvju diena, kuru apmeklēt ir aicināti gan darba devēji, gan darba meklētāji, gan studenti un citi interesenti.

Darba devējiem būs iespējams saņemt konsultācijas un praktisku palīdzību, ja uzņēmums apsver iespēju meklēt darbiniekus  citā Eiropas valstī vai domā par savu darbinieku nosūtīšanu darbā uz citu Eiropas valsti.

Savukārt darba meklētāji varēs saņemt informāciju par  pašreizējo darba tirgus situāciju Eiropā, drošiem darba meklēšanas principiem, studiju iespējām Eiropā, iepazīties ar EURES – Eiropas darba mobilitātes portālā pieejamo informāciju, kā arī saņemt individuālus NVA EURES konsultanta padomus un konsultācijas darbaspēka mobilitātes jautājumos.

NVA EURES konsultanti arī aicina darba meklētājus pirms došanās uz ārvalstīm rūpīgi apsvērt un izvērtēt savas darba iespējas citā valstī. Lai pārzinātu savas tiesības un pienākumus, pirms došanās uz ārvalstīm ieteicams iepazīties ar NVA mājaslapā: www.nva.gov.lv/eures pieejamo informāciju par ārvalsts nacionālo darba likumdošanu, reģistrācijas kārtību un nodokļu un sociālo sistēmu ārvalstī vai nepieciešamības gadījumā sazināties ar NVA EURES konsultantiem.

Eiropas Darba dienu pasākumus atbalsta Eiropas Komisija, un tie notiek katru gadu sadarbībā ar valstu nodarbinātības dienestiem.

________________________________________________________
Informācijai:

EURES ir Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu tīkls, kuru pārstāv 31 valsts (visas ES valstis, kā arī Norvēģija, Īslande, Lihtenšteina un Šveice) Nodarbinātības dienesti.

EURES tīklā visā Eiropā strādā vairāk nekā 800 EURES konsultanti, kas ir specializējušies praktiskos, juridiskos un administratīvos jautājumos saistībā ar mobilitāti valsts un pārrobežu līmenī.

Latvijā EURES tīklu pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un tās EURES konsultanti NVA Rīgas, Liepājas, Cēsu, Rēzeknes un Daugavpils filiālēs.

Saites
:
www.nva.gov.lv/eures - NVA EURES konsultanti
www.eures.europa.eu – EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls