ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
12.07.2020


EURES konsultanti par Eiropas darbaspēka mobilitātes jautājumiem snieguši informāciju un konsultācijas 5270 interesentiem

2012.gada pirmajos septiņos mēnešos Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla NVA EURES konsultanti par Eiropas darbaspēka mobilitātes jautājumiem snieguši informāciju un konsultācijas 5270 interesentiem.

 

Latvijas un ārvalstu darba meklētājiem sniegtās konsultācijas veido 90% no kopējā konsultāciju skaita, savukārt darba devējiem – 10%. Darba meklētājiem sniegtas 1153 individuālās konsultācijas par darba iespējām ārvalstīs (jeb 27,4% no kopējā darba meklētājiem sniegto konsultāciju skaita), 944 konsultācijas (22,4%) par sociālās drošības, starpvalstu nodokļu jautājumiem, darba un dzīvošanas nosacījumiem Eiropas valstīs un 2115 interesenti (50,2%) ieguvuši informāciju ar mobilitāti saistītos jautājumos, apmeklējot grupu konsultācijas.

Pie NVA EURES konsultantiem darba meklētāji visvairāk ir interesējušies par nodarbinātības iespējām Lielbritānijā, Vācijā un Ziemeļvalstīs. No 1153 sniegtajām konsultācijām, par darbu Lielbritānijā ir interesējušies 29,4%, Vācijā 22,8%, Norvēģijā 10,8%, Somijā 10,2%, Nīderlandē 4,4%, Zviedrijā 4,1% un Dānijā 3,4% konsultēto darba meklētāju. 1,7% konsultācijas tika sniegtas arī ārvalstu darba meklētājiem, kuri interesējās par nodarbinātības iespējām Latvijā. Latvijas darba meklētāji, visbiežāk interesējās par iespējām strādāt lauksaimniecībā (27,7%), apstrādes rūpniecībā (14,7%), izmitināšanas un ēdināšanas nozarē (9,4%), būvniecībā (9,2%), veselības un sociālās aprūpes nozarē (6,9%), kā arī transporta nozarē (5,2%). Visvairāk par nodarbinātības iespējām citās Eiropas valstīs interesējas darba meklētāji vecumā no 25 līdz 45 gadiem - 62,2%. 58,3% no tiem darba meklētājiem, kas apmeklēja EURES konsultantus, vismaz pamatzināšanu līmenī ir apguvuši angļu valodu, 18,9% var sazināties vācu valodā, 5,8% - citās svešvalodās, savukārt 17 % darba meklētāju svešvalodu zināšanu nebija.

EURES konsultanti sniedz bezmaksas konsultācijas par nodarbinātības un mācību iespējām, dzīves un darba nosacījumiem Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs, kā arī Šveicē. Pie EURES konsultantiem var uzzināt, kāda ir pašreizējā darba tirgus situācija Eiropas valstīs, kādas lietas jāņem vērā un kādi dokumenti nepieciešami dodoties uz izvēlēto valsti. Interesenti arī var iegūt informāciju par konkrētās valsts sociālās drošības un nodokļu sistēmu, kā arī  citu praktisku informāciju dodoties uz ārvalstīm.  Vislielākais EURES konsultāciju skaits kopumā bija 2009.gadā – 20794 konsultācijas 12 mēnešu laikā. 2010.gadā kopumā tika sniegtas 16333 EURES konsultācijas,  savukārt 2011.gadā - 12643 konsultācijas. 2012.gada pirmajos septiņos mēnešos NVA sniegtas 8402 konsultācijas EURES jautājumos.
EURES ir Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, kas tika izveidots 1994.gadā, ietverot Eiropas Komisiju un ES dalībvalstu nodarbinātības dienestus, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstis Lihtenšteinu, Islandi, Norvēģiju un Šveici. EURES misija ir atbalstīt Eiropas valstu darbaspēka brīvu pārvietošanos. NVA kļuva par EURES tīkla dalīborganizāciju pēc valsts pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā. Jāpiebilst, ka EURES nenodarbojas ar darbā iekārtošanu  ārvalstīs, bet gan nodrošina informāciju par nodarbinātības iespējām un palīdz orientēties Eiropas darba mobilitātes portālā http://ec.europa.eu/eures/.