ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.06.2020


Cēsīs norisinājies EURES seminārs NVA Vidzemes reģiona filiāļu vadītājiem un EURES asistentiem

Šī gada 27.aprīlī Cēsīs norisinājās EURES seminārs Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Vidzemes reģiona filiāļu vadītājiem un EURES asistentiem.

Semināra galvenais uzdevums bija veicināt NVA Vidzemes reģiona filiāļu vadītāju un EURES asistentu informētību par darba tirgus politikas tendencēm Latvijā un Eiropā kopumā.

Semināra dalībniekiem tika piedāvāta plaša un aizraujoša semināra programma, kur bija iespēja tuvāk iepazīties ar NVA EURES konsultantes I.Purmales sniegto prezentāciju „EURES pakalpojumi darba devējiem”. NVA projekta karjeras konsultante E.Daukule sniedza informāciju par Valsts izglītības attīstības aģentūras piedāvāto Leonardo da Vinci mobilitātes projektu iespējām, dalījās ar 2011.gada novembrī gūto pieredzi ES mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci mobilitātes projektā „Nodarbinātības speciālistu mobilitāte-kvalitātes garants starptautiskās sadarbības veidošanā un uzturēšanā”, kur šīs programmas ietvaros NVA Cēsu filiāles vadītāja Zane Meļķe, projekta karjeras konsultante Evija Daukule un nodarbinātības aģente Inta Atslēga devās pieredzes apmaiņā uz Nodarbinātības dienestu Taranto, Itālijā. Seminārā dalīties pieredzē tika aicināts arī brīvprātīgais jaunietis Semih Ulukaya no Turcijas, kurš pārstāvēja biedrību „Jaunatne par iesaistīšanos”. Bija iespēja vairāk uzzināt par brīvprātīgā darba iespējām Eiropā, galvenajiem nosacījumiem piesakoties brīvprātīgajam darbam, kā arī līdz šim gūto pieredzi ņemot dalību brīvprātīgajā darbā ne tikai šeit Latvijā, bet arī jaunieša dzimtenē Turcijā.

Semināra dalībnieki pozitīvi novērtēja EURES semināra NVA Vidzemes reģiona filiāļu vadītājiem un EURES asistentiem organizēšanu, kā arī atzina, ka informācija par starptautisku projektu īstenošanas iespējām un jauniešu brīvprātīgā darba projektiem ir aktuāla, norādot, ka šāda veida tikšanās būtu nepieciešams organizēt arī turpmāk.