Darbs Bulgārijā

 

 Vakances Bulgārijā -->


Galvaspilsēta - Sofija

Iedzīvotāji - 7 000 039 (2018.)

Teritorija - 110 994 km2

Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2007. gada 1. janvāra

Valūta - Bulgārijas leva, 1 BGN = ~0,51 EUR

Valsts valoda - bulgāru valoda

Starptautiskais tālruņu kods 00 359

 

 

KĀ MEKLĒT DARBU BULGĀRIJĀ

PIEKLUVE DARBA TIRGUM

UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

KĀ PIETEIKTIES DARBĀ?

PIRMS DOTIES UZ BULGĀRIJU

IERODOTIES BULGĀRIJĀ

GALVENIE DARBA LĪGUMA NOTEIKUMI

NODOKĻI

SOCIĀLĀ DROŠĪBAS SISTĒMA

DZĪVESVIETA

RĪCĪBA PĒC NODARBINĀTĪBAS PERIODA BEIGĀM

RĪCĪBA, ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ

NODERĪGAS INTERNETA ADRESES

 

KĀ MEKLĒT DARBU BULGĀRIJĀ?

 

Lai veiksmīgi atrastu darbu, Jums ir nepieciešamas bulgāru valodas zināšanas. Noderīgas var būt angļu, krievu vai vācu valodas zināšanas. Ieteicams darba meklēšanu uzsākt jau pirms Jūs dodaties uz Bulgāriju.

 • Bulgārijas Valsts Nodarbinātības dienesta interneta mājas lapā http://www.az.government.bg/ ir pieejama informācija par darba tirgus situāciju, darba iespējām, reģistrācijas procedūrām un piedāvātajām darba vakancēm.
 • Zvanot uz Bulgārijas Valsts Nodarbinātības dienesta informatīvo tālruni 00 359 9808719, ir pieejama informācija par darba iespējām Bulgārijā un Nodarbinātības dienesta piedāvātajiem pakalpojumiem.
 • EURES - Eiropas darba mobilitātes portālā http://www.eures.europa.eu/ ir pieejama informācija par piedāvātajām darba vakancēm, kā arī darba un dzīvošanas nosacījumiem Bulgārijā.
 • Bulgārijas EURES konsultanti var Jums sniegt padomus un konsultācijas par darba iespējām, kā arī par darba un dzīvošanas nosacījumiem Bulgārijā – http://eures.bg/
 • Darba piedāvājumi presē un internetā; 
 • Privātās darba aģentūras un pagaidu darba aģentūras: www.az.government.bg/intermediaries

 Uz sākumu>>

 

PIEKĻUVE DARBA TIRGUM

 

 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Bulgārijas darba tirgum un darbam Bulgārijā nav nepieciešamas darba atļaujas.
 • Latvijas nepilsoņiem darbam Bulgārijā nepieciešama uzturēšanās atļauja ar tiesībām strādāt.
 • Ja Latvijas nepilsonis dodas uz Bulgāriju kopā ar ģimenes locekli vai pie ģimenes locekļa, kurš ir Latvijas vai citas ES/EEZ valsts pilsonis, tad nepilsonis var uzturēties un strādāt Bulgārijā uz ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas pamata un nav nepieciešams formēt darba atļauju. Šajā gadījumā nepilsonim, ierodoties Bulgārijā, Migrācijas pārvaldes birojā jāiesniedz pieteikums un dokumenti ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Lai saņemtu informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem uzturēšanās un darba atļaujas jautājumos Bulgārijā, var sazināties ar Bulgārijas vēstniecību Varšavā: embassy.warsaw@mfa.bg , tālrunis: 48 226 294 071.

 Uz sākumu>>

 

UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

 

 • Latvijas pilsoņi var strādāt un uzturēties Bulgārijā līdz 3 mēnešiem bez reģistrācijas.
 • Ja Latvijas pilsonis vēlas uzturēties Bulgārijā ilgāk par 3 mēnešiem, tad nepieciešams saņemt uzturēšanās atļauju, veicot reģistrēšanos dzīvesvietai tuvākajā migrācijas dienesta filiālē Bulgārijā.
Uzturēšanās atļauju Latvijas pilsoņi var saņemt sekojošos gadījumos:

          - sakarā ar apmaksātu darbu;

          - sakarā ar mācībām;

          - ja ir veselības apdrošināšana un pietiekamā apmērā finanšu līdzekļi;

          - sakarā ar uzņēmējdarbību;

Kārtojot uzturēšanās reģistrāciju, līdzi jāņem derīga pase, kā arī dokuments, kas apliecina kādu no iepriekš minētajiem apstākļiem, piemēram, darba līgums.


 • Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Bulgārijā līdz 3 mēnešiem. Taču nepilsoņi Bulgārijā nedrīkst strādāt bez uzturēšanās atļaujas ar tiesībām strādāt.
 • Lai uzturētos Bulgārijā ilgāk par 3 mēnešiem, ir nepieciešams saņemt attiecīgu Bulgārijas Migrācijas pārvaldes izsniegtu uzturēšanās atļauju.
 

Plašāka informācija par uzturēšanās atļauju saņemšanu – Bulgārijas Iekšlietu ministrijas mājas lapā - http://www.mvr.bg/

 Uz sākumu>>

 

KĀ PIETEIKTIES DARBĀ

 

Pirmais solis, lai pieteiktos darbā, ir sagatavot labu CV. Ieteicams izmantot Eiropas Savienības vienoto CV standartu – Europass CV, kas ir atrodams interneta mājas lapā: http://www.europass.lv/ . Kopā ar CV parasti ir jāiesniedz arī pieteikuma vēstule. Darba devējs var pieprasīt papildus informāciju un dokumentus. Ieteicams jau iepriekš iztulkot un notariāli apliecināt visus nepieciešamos dokumentus, kas apliecina Jūsu izglītības iegūšanu, profesionālo darba pieredzi.

 Uz sākumu>>

 

PIRMS DOTIES UZ BULGĀRIJU

 

 • Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Bulgāriju darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu. Kā arī atcerieties 1 darba dienas laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu.

Plašāka informācija: NVA

Gadījumā, ja vēlēsieties strādāt Bulgārijā reglamentētajā profesijā, tad kvalifikācijas atzīšana ir obligāta.

 • Ja dodaties strādāt uz Bulgāriju, noskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā.

Plašāka informācija: http://www.vsaa.lv/ – sadaļā „Eiropas Savienība”

 • Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Bulgārijā vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Bulgārijā.

Plašāka informācija VID mājas lapā sadaļā

sadaļā „Latvijas rezidenti ārvalstīs

VID maksas informatīvais tālrunis 67120000.  

 

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • Pasi;
 • Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Bulgārijā saņemtu bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK bez maksas iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā. Plašāka informācija: EVAK
 • U1 dokumentu "Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstu", lai Jūs varētu apliecināt Bulgārijā savu Latvijas nodarbinātības un apdrošināšanas periodu – http://www.vsaa.lv/;
 • U2 dokumentu "Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana", lai Jūs Bulgārijā varētu turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu (līdz 3 mēnešiem no izbraukšanas dienas, šis periods var tikt pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem) – http://www.vsaa.lv/;
 • E 104 veidlapu - ja, pēc nodarbinātības Latvijā, esat nodarbināts Bulgārijā un vēlaties pieprasīt slimības vai maternitātes pabalstus tur – http://www.vsaa.lv/;
 • izglītības dokumentu tulkojumus bulgāru valodā (pēc nepieciešamības);
 • CV, pieteikuma vēstuli bulgāru valodā (pēc nepieciešamības);
 • pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību.

 Uz sākumu>>

 

IERODOTIES BULGĀRIJĀ

 

 • Tiklīdz ir atrasta dzīvesvieta, vietējā pašvaldībā ir jāveic dzīvesvietas reģistrācija. Ja sākotnēji uzturaties viesnīcā, tad dzīvesvietas reģistrāciju veiks viesnīcas administrācija.
 • 7 dienu laikā jāreģistrējas Bulgārijas nodarbinātības dienesta birojā: http://www.az.government.bg/ un jāiesniedz U2 dokuments, ja esat bezdarbnieks un vēlaties Bulgārijā turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, vai arī vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā.
 • Uzsākot darbu, jāreģistrējas tuvākajā Bulgārijas Valsts Ieņēmumu aģentūrā: http://www.nap.bg/, lai saņemtu nodokļu karti.
 • Jāvēršas tuvākajā migrācijas dienesta filiālē un jānoformē uzturēšanās atļauja, ja vēlaties strādāt un uzturēties Bulgārijā ilgāk par 3 mēnešiem un ja uzturēšanās atļauju neesat saņēmis pirms došanās uz Bulgāriju.
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei http://www.pmlp.gov.lv/ savas dzīvesvietas adrese Bulgārijā, ja atrodaties Bulgārijā ilgāk par sešiem mēnešiem
Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu: Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

 

GALVENIE DARBA LĪGUMA NOTEIKUMI

 

Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

 

 • Pirms darba uzsākšanas ir jābūt noslēgtam rakstiskam darba līgumam starp darba devēju un darbinieku.
 • Darba laiks ir 8 stundas dienā vai 40 stundas nedēļā.
 • Darba devējs var noteikt pārbaudes laiku, kurš nevar būt garāks par 6 mēnešiem.
 • Kad ir noslēgts darba līgums, darba devējam trīs dienu laikā ir jānosūta paziņojums par noslēgto darba līgumu Bulgārijas Valsts Ieņēmumu aģentūrā (National Revenue Agency /NRA/.)
 • Minimālā darba alga mēnesī ir 560 BGN (~286,30 EUR) no 2019.gada 1.janvāra.
 • Ikgadējais atvaļinājums- ne mazāks par 20 darba dienām, ja darbinieks pie darba devēja ir nostrādājis vismaz 6 mēnešus. Plašāka informācija par atvaļinājumu veidiem – Bulgārijas Darba un Sociālo lietu Ministrijas mājas lapā – http://www.mlsp.government.bg/
Par darba tiesībām plašāka informācija atrodama – Bulgārijas galvenās darba inspekcijas izpildaģentūras mājas lapā - http://www.gli.government.bg/ un EURES portālā: Dzīves un darba apstākļi

 

NODOKĻI

 

Bulgārijas Valsts Ieņēmumu aģentūra (National Revenue Agency) ir kompetentā iestāde par visiem jautājumiem, kas attiecas uz nodokļiem – http://www.nap.bg/

 

Uzsākot darbu Bulgārijā, Jums ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu aģentūras birojā, kā nodokļu maksātājam un jāsaņem nodokļu karte. Darba devējam ir nepieciešama Jūsu nodokļu karte, lai varētu veikt nepieciešamos nodokļu maksājumus no Jūsu algas.

Strādājot Bulgārijā no Jūsu algas tiks ieturēts ienākuma nodoklis un sociālās apdrošināšanas iemaksas.

 

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Bulgārijā ir 10%. Pienākums nomaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli ir kā nodarbinātai personai, tā arī pašnodarbinātai personai. Ienākuma nodoklis uzņēmumiem ir 10%, bet pašnodarbinātajiem 10% vai 15% atkarībā no darbības veida. Darba devēja pienākums ir atvilkt nodokļa maksājumus katru mēnesi no darbinieka algas un aizskaitīt atbildīgajai instancei. Gada ienākuma deklarācija ir jāaizpilda līdz katra gada 30.aprīlim un jānomaksā 30 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas brīža.
 • Pievienotās vērtības nodokļa likme Bulgārijā ir 20%. Atsevišķos gadījumos tiek piemērota samazinātā likme - 9%. Ar PVN tiek aplikti kā pakalpojumi, tā importētās preces.

 Uz sākumu>>

 

SOCIĀLĀ DROŠĪBAS SISTĒMA

 

Sociālās aizsardzības darbības joma Bulgārijā ietver gan klasisko no apdrošināšanas iemaksām atkarīgo sociālo apdrošināšanu, gan no iemaksām neatkarīgās sociālā nodrošinājuma shēmas un sociālo palīdzību, tostarp, sociālo pakalpojumu sistēmu. Tā ietver mērķtiecīgas sociālā atbalsta un aprūpes programmas, nodarbinātības izveidošanu nelabvēlīgām grupām, ģimenes pabalstus bērniem u.c. No iemaksām neatkarīgās sociālā nodrošinājuma shēmas un sociālās palīdzības shēmu finansē no valsts budžeta. Lai noteiktu tiesības saņemt pabalstus, šīm shēmām piemēro kritēriju kopumu, tostarp, pabalstu noteikšanu atkarībā no ienākumiem. Sociālās apdrošināšanas shēmas finansē ar sociālās apdrošināšanas fondu īpašu budžetu palīdzību. Valsts sociālā apdrošināšana, ko pārvalda Valsts apdrošināšanas iestāde, nodrošina naudas kompensācijas, pabalstus un pensijas:

 • pārejošas/pagaidu darbnespējas gadījumā;
 • maternitāte;
 • pārejošas samazinātas darbspējas (pārcelšanas citā darbā) gadījumā;
 • bezdarbs;
 • invaliditāte;
 • Vecums;
 • nāves gadījumā.

 

Obligātā veselības apdrošināšana, kā arī no budžeta finansētā veselības aprūpe nodrošina veselības aprūpes darbību pamata paketi, ko atkarībā no attiecīgās shēmas finansē no Valsts slimokases budžeta vai valsts budžeta. Kā to paredz valsts tiesību akti, sociālā palīdzība, nodrošina naudas pabalstus vai pabalstus natūrā (pārtikas paku veidā), kas papildina vai aizstāj ienākumus līdz iztikas minimuma robežām vai apmierina personu un ģimeņu, kuras saņem palīdzību, atsevišķas vajadzības.

 

Bezdarbnieka pabalsts - Ikviena persona, par kuru darba devējs maksā bezdarba apdrošināšanas iemaksas, ir apdrošināta pret bezdarba risku. Darba devējiem jāmaksā iemaksas no darba, vadības vai pārvaldības līguma saņemšanas datuma.

Personām, kuras vismaz deviņus mēnešus veikušas iemaksas Bezdarba fondā 15 mēnešu laikā pirms apdrošināšanas beigām, ir tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstus ar nosacījumu, ka:

 • tās ir reģistrējušās kā bezdarbnieki Nodarbinātības aģentūrā;
 • tām nav piešķirts apdrošināšanas periods un vecuma pensija vai profesionālā pensija par priekšlaicīgu pensionēšanos;
 • tās nestrādā.
 

Plašāka informācija:

 

DZĪVESVIETA

 

Kur meklēt dzīvesvietu?

 Uz sākumu>>

 

RĪCĪBA PĒC NODARBINĀTĪBAS PERIODA BEIGĀM

 

Neaizmirstiet apmeklēt iestādes un izņemt visus dokumentus un izziņas, kas liecina par Jūsu legālu darbu Bulgārijā:

 • Valsts Ieņēmumu aģentūru (par valstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākumu nodokli);
 • Pēc nepieciešamības citus dienestus un iestādes, kuros esat piereģistrējies Jums uzturoties Bulgārijā.

Svarīgi!

Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieku pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, t.i., Bulgārijā, veicot reģistrēšanos Bulgārijas Nodarbinātības dienestā!

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā.


Svarīgi!

Ja atgriežaties Latvijā, tad atcerieties attiecīgajām Bulgārijas institūcijām norādīt savu Latvijas dzīvesvietas adresi. Pēc nepieciešamības norādiet arī savu Latvijas bankas kontu, piemēram, gadījumam, ja esot Latvijā turpināsiet saņemt kādu no Bulgārijā piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem.  

 

RĪCĪBA, ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ

 

 • Jāreģistrējas pašvaldībā un jādeklarē sava dzīvesvieta, ja uzturēšanās ārvalstīs ir bijusi ilgāka par sešiem mēnešiem.
Elektroniski dzīvesvietu var deklarēt portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"
 • Septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Bulgārijas jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā un jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments, ja meklējot darbu Latvijā vēlaties turpināt saņemt Bulgārijas piešķirto bezdarbnieka pabalstu.
www.nva.gov.lv
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/eiropas-savieniba/kas-jazina-par-pabalstiem-pec-darba-es-atgriezoties-latvija
 • Jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja ir vēlēšanās saņemt palīdzību darba meklēšanā
www.nva.gov.lv
 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 dokuments, ja ir nepieciešams apliecināt savu nodarbinātības periodu Bulgārijā
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/eiropas-savieniba/kas-jazina-par-pabalstiem-pec-darba-es-atgriezoties-latvija
 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā dokumenti vai izziņas par Bulgārijā piešķirtajiem bērna kopšanas vai ģimenes pabalstiem, ja turpmāk vēlaties pieteikties uz kādu no minētajiem pabalstiem Latvijā
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/eiropas-savieniba/kas-jazina-par-pabalstiem-pec-darba-es-atgriezoties-latvija
 • Ja esat Latvijas nodokļu rezidents un Bulgārijā ir gūti ienākumi, gada ienākumu deklarācija nav jāiesniedz, ja esat strādājis algotu darbu. Par citiem Bulgārijā gūtajiem ienākumiem deklarācija ir jāiesniedz. Vairāk informācijas www.vid.gov.lv
 

 

NODERĪGAS INTERNETA ADRESES

 

Bulgārijas Nodarbinātības dienests

http://www.az.government.bg/

 

EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls

http://www.eures.europa.eu

 

Bulgārijas nacionālais statistikas birojs

http://www.nsi.bg/

 

Vispārēja informācija par Bulgāriju

www.bulgariatravel.org/en

 

Informācija un e-pakalpojumi cilvēkiem, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību Bulgārijā

http://psc.egov.bg/  

 

Bulgārijas galvenā darba inspekcijas izpildaģentūra

http://www.gli.government.bg/

 

 

Informācija šajā rakstā atjaunota 2019.gada jūnijā

VAKANCES LATVIJĀ

VAKANCES ĀRVALSTĪS

VAKANČU KOPSAVILKUMS

CITI PIEDĀVĀJUMI DARBAM EIROPĀ

AKTUĀLS JAUTĀJUMS

Vai Jūs šobrīd meklējat darbu ārvalstīs vai Latvijā?

  Ārvalstīs
  Latvijā

VIDEO

FOTO

Pēdējās izmaiņas veiktas 21.10.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv