Dalība EURES Ziemeļvalstu – Baltijas valstu darba dienā 2019

   
1/72019. gada 4. decembrī Madridē norisinājās ’’EURES Ziemeļvalstu – Baltijas valstu darba diena 2019”, kas norisinājās SEPE (Madrides nodarbinātības dienesta telpās. Eiropas darba diena norisnājās gan klātnienē, gan tiešsasitē Eiropas Komisijas platformā www.europeanjobdays.eu. Savukārt 5. decembrī tika organizēta  Ziemeļvalstu – Baltijas valstu un Spānijas sadarbības koordinācijas sanāksme, kuras galvenais mērķis bija pārrunāt darba dienas norises gaitu un provizoriskos rezultātus un vienoties par turpmākām sadarbības iespējām.