Darbs Šveicē

 

 Vakances Šveicē =>


 

Galvaspilsēta – Berne

Iedzīvotāju skaits valstī - 8 miljoni

Teritorija – 41 284 km2

Šengenas līguma valsts

Valūta – Šveices franks (CHF), 1 CHF = 0,82 EUR

Valsts valoda –  vācu, franču, itāļu, reto romāņu valodas.

Starptautiskais tālruņu kods  41

 

Darbs Šveicē (buklets)

Dzīve Šveicē (buklets)

Sociālā drošība Šveicē (buklets)

Vēsture un politiskā sistēma (buklets)

 

 

KĀ MEKLĒT DARBU?

PIEKĻUVE DARBA TIRGUM

UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

KĀ PIETEIKTIES DARBĀ?

PAŠNODARBINĀTĪBA

PIRMS DOTIES UZ ŠVEICI

IERODOTIES ŠVEICĒ

KAS JĀZINA, UZSĀKOT DARBU

NODOKĻI

SOCIĀLĀS DROŠĪBAS SISTĒMA

DZĪVESVIETA

RĪCĪBA PĒC NODARBINĀTĪBAS PERIODA BEIGĀM

RĪCĪBA ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ

NODERĪGAS INTERNETA ADRESES

 

 

KĀ MEKLĒT DARBU?

 

Sekmīgai darba atrašanai ir nepieciešamas vācu, franču, itāļu, reto romāņu valodas zināšanas (atkarībā no reģiona uz kuru vēlaties doties strādāt). Ieteicams darba meklēšanu uzsākt pirms došanās uz Šveici.

 

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

 • Šveices EURES www.eures.ch - padomi un konsultācijas par nodarbinātības iespējām, par darba un dzīves apstākļiem Šveicē, darba piedāvājumi  

www.jobpilot.ch  

www.jobwinner.ch

www.monster.ch 

www.arbeitsmarkt.ch

www.jobscout24.ch

 Uz sākumu>>

 

PIEKĻUVE DARBA TIRGUM

 

 • Latvijas pilsoņiem nav vajadzīga darba atļauja, bet ir nepieciešama uzturēšanās atļauja.
 • Latvijas nepilsoņiem ir vajadzīga darba atļauja, lai strādātu Šveicē, šajā gadījumā vislabāk būtu sazināties ar Šveices Konfederācijas vēstniecību.

 

Lai saņemtu informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem uzturēšanās jautājumos Šveicē var sazināties ar Šveices Konfederācijas vēstniecību:

Elizabetes iela 2-3.st.,

Rīga, LV-1010

Latvija
Telefons: 00 371 67 33835

00 371 67 338352

00 371 67 338353

Fakss: 371 67 338354

E-pasts: vertretung@rig.rep.admin.ch

Mājas lapa: www.eda.admin.ch/riga

 Uz sākumu>>

 

UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

 

 • Bez uzturēšanās atļaujas Latvijas pilsoņi var uzturēties Šveice līdz 3 mēnešiem. Ja Latvijas pilsonis strādā Šveicē uz laiku, kas ir mazāks par 3 mēnešiem, uzturēšanās atļauju kārtot nav nepieciešams, bet jāreģistrē sava nodarbinātība.
 • Ja Latvijas pilsonis vēlas uzturēties Šveicē ilgāk par 3 mēnešiem, tad nepieciešams noformēt uzturēšanās atļauju vietējā municipalitātē. Uzturēšanās atļaujas veids ir atkarīgs no tā, uz cik ilgu laiku noslēgts darba līgums. Lai saņemtu uzturēšanās atļauju, nepieciešams uzrādīt pasi vai ID karti, darba līgumu un īres līguma kopiju.
 • Municipalitāšu adreses Jūs varat atrast šeit: www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/die_oe/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

 

KĀ PIETEIKTIES DARBĀ?

 

Pieteikuma vēstulei un CV jābūt rakstītiem drukātā veidā vācu, franču, itāļu vai reto romāņu valodā. Pieteikuma vēstulei  jābūt ne garākai par vienu lappusi, standarta formā.


CV – forma nav noteikta; uzrāda personas datus, nacionalitāti, pilnu adresi, telefonu, e-pastu, izglītību, darba pieredzi hronoloģiskā secībā un papildus informāciju, kas var būt noderīga stājoties darbā, t.sk. par iespējamām atsauksmēm.

 

CV sastādīšanai varat lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”. Europass CV paraugi, CV veidlapas 26 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai: www.europass.lv

 

Izglītības dokumentu dokumentus (ar tulkojumu, ja darba devējs pieprasa) www.enic-naric.net

 Uz sākumu>>

 

PAŠNODARBINĀTĪBA

 

Ja jūs esat pašnodarbināta persona, jums ir tādas pašas tiesības izveidot savu uzņēmumu un strādāt Šveicē. Lai uzsāktu savu biznesu nepieciešams saņemt uzturēšanās atļauju uz 5 gadiem. Uzturēšanās atļaujas saņemšanai būs nepieciešamas pierādīt savu nodomu būt par pašnodarbināto. Kā pierādījums kalpos PVN numurs, reģistrēšanās sociālās aizsardzības sistēmā kā pašnodarbinātajam, reģistrēšanās uzņēmumu reģistrā, grāmatvedības dati vai biznesa plāns. Uzturēšanās atļauja pašnodarbinātajam iekļauj reģionālo un profesionālo mobilitāti. Sīkāku informāciju var uzzināt sazinoties ar kantonu migrācijas dienestiem.

 Uz sākumu>>

 

PIRMS DOTIES UZ ŠVEICI

 

 • Ja dodaties uz Šveici darba meklējumos Nacionālajā veselības dienestā noformējiet bezmaksas Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Šveicē saņemtu bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uzsākot darbu EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajā veselības dienestā. Papildus informācija www.vmnvd.gov.lv sadaļā "Eiropas savienība" - "Latvijas iedzīvotājiem" - EVAK;
 • Ja nepieciešams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas (U1 dokumentu, lai Jūs varētu apliecināt Šveicē savu Latvijas nodarbinātības un apdrošināšanas periodu;U2 dokumentu, lai Jūs Šveicē varētu turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu;E 104 veidlapu - ja, pēc nodarbinātības Latvijā, esat nodarbināts Šveicē un vēlaties pieprasīt slimības, maternitātes vai apbedīšanas pabalstus Šveicē).Papildus informācija - www.vsaa.lv Latvijas nodarbinātības/apdrošināšanas periods var tikt summēts ar nodarbinātības/apdrošināšanas periodu citā ES/EEZ valstī nosakot tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem.

 

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • derīgu pasi;
 • CV, pieteikuma vēstuli vācu, franču, itāļu vai reto romāņu valodā (atkarībā no darba devēja);
 • pietiekamā daudzumā līdzekļus iztikšanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību.
 • dzimšanas apliecību
 • laulības apliecību

 Uz sākumu>>

 

IERODOTIES ŠVEICĒ

 

 • Pirms darba attiecību uzsākšanas kantona administrācijā jāreģistrē uzturēšanās.
 • 7 dienu laikā jāreģistrējas Šveices Nodarbinātības dienestā pēc dzīvesvietas un jāiesniedz U2 dokuments, ja esat bezdarbnieks un vēlaties Šveicē turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kā arī, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā.
 • Jāsazinās ar Šveices EURES konsultantiem - www.eures.europa.eu, lai saņemtu konsultācijas par dzīvošanas un darba apstākļiem vai  informāciju par darba iespējām Šveicē
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei www.pmlp.gov.lv savas dzīvesvietas adrese Šveicē, ja atrodaties Šveicē ilgāk par sešiem mēnešiem

 Uz sākumu>>

 

KAS JĀZINA, UZSĀKOT DARBU

 

 • Pirms darba uzsākšanas ir jābūt noslēgtam darba līgumam starp darba devēju un darbinieku. Darba līgumu noslēdz rakstiski. Darba līgumā ir jābūt norādītam: darba veidam, darba stundām, pārbaudes laikam, ikgadējā atvaļinājuma ilgumam, algai.
 • Šveicē nav fiksēta minimālā darba alga. Samaksas apmērs tiek noteikts saskaņā ar kolektīvajiem līgumiem. Informācija par vidējo atalgojumu dažādās nozarēs: www.lohnrechner.ch.
 • Minimālais darba uzsākšanas vecums ir 15 gadi.
 • Pārbaudes laiks nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus.
 • Darba devējam ir jānodrošina attiecīgajā nozarē paredzēti darba apstākļi un atalgojums.
 • Pieprasījumu nekvalificētajam darbaspēkam lauksaimniecības nozarē regulē noteiktas gada kvotas.
 • Darba laiks Šveicē ir 45-50 stundas nedēļā nedēļā atkarībā no nozares. Virsstundu skaits dienā nedrīkst pārsniegt divas. Piemaksa par virsstundām ir 25%.
 • Ikgadējais atvaļinājums Šveicē ir četras nedēļas (ja darbiniekam ir 20 gadu un vairāk), savukārt, ja darbiniekam ir 50 gadi un vairāk, tad ikgadējais atvaļinājums ir 5 nedēļas, bet, ja darbiniekam ir 60 gadi un vairāk, tad ikgadējais atvaļinājums ir 6 nedēļas.
 • Bērna kopšanas atvaļinājums ir 98 dienas pēc bērniņa dzimšanas.
 • Jaunās māmiņas atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā ikdienu saņem aptuveni CH 196.
 • Ja darbinieks slimo ilgāk par 3 dienām, tad ir nepieciešama ārsta izziņa, toties, ja darbinieks slimo mazāk par 3 dienām, tad slimības lapa ne vienmēr ir nepieciešama.
 • Darba līgumu katra no pusēm (darba devējs vai darbinieks) drīkst pārtraukt 7 dienas iepriekš brīdinot kādu no pusēm.
 • Pensijas vecums vīriešiem ir 65 gadi un sievietēm ir 64 gadi, lai saņemtu pilno valsts pensiju, vīriešiem ir jābūt veiktām 44 gadu garumā regulārām valsts iemaksām, turpretī sievietēm 43 gadu garumā.

 

Plašāka informācija Valsts migrācijas sekretariāta mājas lapā: www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/en/home/themen/migration/ref_aufenthalt/ref_eu_efta.html

www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/eu-efta_buerger_schweiz/eu-8.html

 Uz sākumu>>

 

NODOKĻI

 

 • Nodokļi Šveicē ietver ienākumus no algotā darba, ienākumus no kustamā un nekustamā īpašuma, pensionēšanās ienākumus, kompensācijas utt.
 • Visi ienākumu veidi tiek apvienoti un aplikti ar nodokli kopā (izņemot kapitāla pieaugumu no nekustamā īpašuma). Ienākumi no vīra un sievas ir apkopota kopā, ja vien tie nav šķīrušies.
 • Ienākuma nodokli Šveicē maksā gan valstij, gan kantonam, gan pašvaldībai. Nodokļu likmes var mainīties katru gadu un tās var ievērojami atšķirties atkarīgi no kantona un ienākumu daudzuma. Parasti ienākuma nodokļos kopā jāsamaksā 20-40%.
 • PVN likmes Šveicē ir:

8% pamatlikme
2,5% pārtika, medicīna, avīzes, grāmatas

3,8% dzīvesvietas pakalpojumi


Federālā nodokļu administrācija:

www.estv.admin.ch

 

Informācija par nodokļiem pa kantoniem:

Aargau: www.ag.ch/de/dfr/steuern/steuern.jsp

Basel: www.steuerverwaltung.bs.ch

Berne: www.fin.be.ch/fin/de/index/steuern.html

Geneva: http://ge.ch/impots

Zurich:  www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/home.html

 Uz sākumu>>

 

SOCIĀLĀS DROŠĪBAS SISTĒMA

 

Šveices sociālās drošības sistēma ir sadalīta piecās jomās:

 • vecuma, apgādnieka zaudējuma un invaliditātes apdrošināšana (trīs pīlāru sistēma);
 • aizsardzība pret slimībām un nelaimes gadījumiem
 • grūtniecības un dzemdību pabalsti
 • apdrošināšana bezdarba gadījumā
 • ģimenes pabalsts

Šie dažādie apdrošināšanas veidi piedāvā aizsardzību pensijas, bezdarbnieku pabalstu un ģimenes pabalstus veidā, kā arī sedzot izmaksas, kas radušās slimības un nelaimes gadījumu dēļ.

Pabalstus, ko veikusi sociālā apdrošināšana, tiek finansēti  no iemaksām, ko iekasē par ienākumiem. Attiecībā uz veselības apdrošināšanu, katra persona, kura ir apdrošināta maksā prēmiju, kura vēlāk tiek izmantota, lai samazinātu apdrošināšanas summas personām, kurām ir noteikts mazturīgās ģimenes statuss, invaliditāte vai personām, kuras ir pensijā.

 

Veselības apdrošināšana ir obligāta ikvienam iedzīvotājam Šveicē un tā ir personīgi jānoformē 3 mēnešu laikā no ierašanās brīža kādā no apdrošināšanas kompānijām

 

Sociālās apdrošināšanas iemaksu apmērs nodarbinātajiem mēdz būt atšķirīgs atkarībā no kantona, bet kopumā sastāda apmēram 10% no ienākumiem. Darba devējs maksā līdzīgu summu. Pašnodarbinātajiem iemaksas ir 9,7%. 

 

Papildus informācija:

www.bsv.admin.ch

international@bsv.admin.ch

Veselības apdrošināšana: www.kvg.org; e-pasts: info@kvg.org

www.eures.ch/downloads/brochures/live_ch/

www.seco.admin.ch/themen/00385/index.html?lang=de

www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/index.html?lang=en

www.skos.ch/de

www.snf.ch

www.sozialinfo.ch

www.sozialarchiv.ch

 Uz sākumu>>

 

DZĪVESVIETA

 

Nekustamo īpašumu aģentūras: www.les-agences-immobilieres.ch

 Uz sākumu>>

 

RĪCĪBA PĒC NODARBINĀTĪBAS PERIODA BEIGĀM

 

Neaizmirstiet apmeklēt iestādes un izņemt visus dokumentus un izziņas, kas liecina par Jūsu legālu darbu Šveicē:

 • Nodokļu biroju (par valstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākumu nodokli);
 • Šveices nodarbinātības dienestu U1 veidlapa par nostrādāto periodu Šveicē vai U2 dokumentu par Šveices bezdarbnieka pabalsta eksportu uz mītnes zemi);
 • Sociālās apdrošināšanas birojā vēlams saņemt dokumentus vai izziņas par Šveicē saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem un šo pabalstu apmēru un izmaksas ilgumu, piemēram, par bērna kopšanas vai ģimenes pabalstu;
 • Pēc nepieciešamības citus dienestus, kuros esat piereģistrējies Jums uzturoties Šveicē

 

Svarīgi!

Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, t.i. Šveicē! 

 Uz sākumu>>

 

RĪCĪBA ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ

 

 • 7 dienu laikā reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā un iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokumentu, ja vēlaties turpināt saņemt Latvijā bezdarbnieka pabalstu, kas ir piešķirts Šveicē; Papildus informācija: www.vsaa.gov.lv;
 • iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 veidlapu, ja vēlaties apliecināt savu nodarbinātības periodu Šveicē; Papildus informācija: www.vsaa.gov.lv;
 • reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā; Papildus informācija: www.nva.gov.lv
 • reģistrējieties pašvaldībā un deklarējiet savu dzīvesvietu, ja esiet uzturējies Šveicē ilgāk par 6 mēnešiem;
 • līdz 1.aprīlim iesniedziet Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, ja Šveicē esat guvis ienākumus. Papildus informācija: www.vid.gov.lv

 Uz sākumu>>

 

NODERĪGAS ADRESES 

 

 • Latvijas Republikas vēstniecība Šveicē (vēstniecības atrašanās vieta ir Vīnē, Austrijā)

www.mfa.gov.lv/austria

 • Šveices dzimšanas, miršanas un laulību reģistrāciju institūcija:

www.bj.admin.ch

 • Šveices Konfederācijas vēstniecība Latvijā

www.eda.admin.ch/riga

 • Šveices Konfederācijas Federālās institūcijas

www.admin.ch

 • Šveices Konfederācijas Federālais ārlietu departaments

www.eda.admin.ch

 • Šveices Integrācijas birojs (Eiropas politika)

www.europa.admin.ch

 • Šveices Konfederācijas portāls

www.ch.ch

 • Šveices Konfederācijas informācijas portāls

www.swissinfo.org

 • Šveices Konfederācijas politikas portāls

www.swisspolitics.org

 • Šveices Konfederācijas statistikas informācija

www.bfs.admin.ch

Uz sākumu>>

< Atpakaļ

JAUNĀKĀS VAKANCES

VAKANCES

VAKANČU KOPSAVILKUMS

CITI PIEDĀVĀJUMI DARBAM EIROPĀ

AKTUĀLS JAUTĀJUMS

Vai darba meklēšanai esat izmantojuši EURES portālu (www.eures.europa.eu)?

  Jā, esmu
  Nē, neesmu, bet zinu šo portālu
  Es nezinu, kas ir EURES portāls.
  Darba meklēšanai izmantoju citus interneta resursus

VIDEO

FOTO

Pēdējās izmaiņas veiktas 25.05.2015

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv