Ieceļošana un uzturēšanās Latvijā

 
Ceļotāji Latvijā var nokļūt, izmantojot gan sauszemes, gan ūdens, gan gaisa transportu. Sauszemes robežas ir ar Igauniju, Lietuvu, Krieviju un Baltkrieviju.
Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) valstu un Šveices pilsoņi drīkst brīvi iebraukt uz uzturēties Latvijas teritorijā, viņiem ir nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte). Pārējiem, ar dažiem izņēmuma gadījumiem, ieceļošanai Latvijā ir nepieciešama vīza.
 
Autoceļi un autobusu satiksme

Latvijā ir labi attīstīts autoceļu tīkls, kura savienojumi ar kaimiņvalstīm nodrošina autopārvadājumus jebkurā virzienā. Starp lielākajām Latvijas pilsētām ir nodrošināta regulāra autobusu kustība. No Rīgas ar autobusu ir iespējams nokļūt uz lielākajām Eiropas pilsētām. Šādus reisus piedāvā pasažieru pārvadājumu kompānijas „Eurolines” un „Ecolines” . Informāciju par autobusu satiksmi Jūs varat atrast - www.autoosta.lv; www.1188.lv .

 

Vilcienu satiksme

Starp lielākajām Latvijas pilsētām, kā arī Rīgas reģionā ir nodrošināta regulāra pasažieru vilcienu satiksme. Tiek piedāvāti arī starptautiskie maršruti no Rīgas uz Maskavu un Sanktpēterburgu.
Informāciju par vilcienu satiksmi Jūs varat atrast - www.ldz.lv; www.1188.lv.

 

Gaisa satiksme

Latvijā ir vairākas lidostas, no kurām lielākā ir ”Starptautiskā lidosta Rīga”, kura atrodas Latvijas galvaspilsētā - Rīgā, desmit kilometru attālumā no pilsētas centra. Mazākas lidostas ir Liepājā un Ventspilī. Latvijas nacionālā aviokompānija „AirBaltic” piedāvā reisus uz lielākajām Eiropas pilsētām, kā arī sadarbībā ar partnerkompānijām - uz Tālajiem Austrumiem un ASV.
Informāciju par „AirBaltic” piedāvātajiem reisiem Jūs varat atrast - www.airbaltic.lv

 

Prāmju satiksme

Rīgas, Liepājas un Ventspils ostās pieejama regulāra prāmju satiksme uz Zviedrijas un Vācijas pilsētām. Informācija par prāmju kustību līdz Rīgai pieejama internetā -  www.tallink.lv; līdz Ventspilij - www.stenaline.lv; līdz Liepājai - www.terrabalt.lv

 

Pilsētu sabiedriskais transports

Lielākajās Latvijas pilsētās ir nodrošināta regulāra pilsētas sabiedriskā transporta kustība. Pilsētu brauciena biļetes var iegādāties preses tirdzniecības vietās vai pie transporta līdzekļa vadītāja vai konduktora. Rīgā braukšanai tramvajos, autobusos un trolejbusos ir ieviesta elektroniskā norēķinu sistēma un norēķināties par braucienu var ar „e-talonu”. „E -talonu” iespējams iegādāties transporta uzņēmuma „Rīgas satiksme” biļešu tirdzniecības vietās. Tāpat pie transportlīdzekļa vadītāja iespējams iegādāties vienreizējo braukšanas biļeti.Kas var uzturēties un strādāt Latvijā?


Ieceļošana Latvijā

Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņi (citiem vārdiem - Savienības pilsoņi) un viņu ģimenes locekļi ir tiesīgi ieceļot un uzturēties Latvijā līdz 3 mēnešiem, ja viņiem ir derīgi ceļošanas dokumenti.
Ja kopā ar Savienības pilsoni ieceļo viņa ģimenes locekļi, kuri nav Savienības pilsoņi, un citādi ieceļošanai viņiem būtu nepieciešama vīza, tad šajā gadījumā viņi var iebraukt bez vīzas pie nosacījuma, ja šiem ģimenes locekļiem ir kādā dalībvalstī izsniegta derīga Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja. Ja šāda dokumenta nav, Savienības pilsoņa ģimenes loceklim ir tiesības iespējami īsākā laikā saņemt ieceļošanas vīzu bez valsts nodevas par vīzas pieteikuma izskatīšanu, iesniedzot pieteikumu Latvijas pārstāvniecībā ārvalstī un uzrādot derīgu ceļošanas dokumentu un radniecību ar Savienības pilsoni apliecinošus dokumentus.
 
Uzturēšanās Latvijā
Ja Savienības pilsonis plāno uzturēties Latvijā ilgāk par 3 mēnešiem, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, viņam ir tiesības reģistrēties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) un bez maksas saņemt Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību, ja viņš ir nodarbināts vai ir pašnodarbinātais Latvijā, vai iegūst izglītību Latvijā un viņam ir pietiekams iztikas nodrošinājums un Savienības dalībvals derīgs apliecinājums tiesībām saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko palīdzību Latvijā (tā piemēram var būt Eiropas veselības apdrošināšanas karte - EVAK) un citos 30.08.2011. MK noteikumos Nr.675 minētos gadījumos. Reģistrācijas apliecības vietā Savienības pilsonim ir tiesības pieprasīt Savienības pilsoņa personas apliecību, kurā izdarīts ieraksts "Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecība".
 
Reģistrācija PMLP nav nepieciešama un turpmāka uzturēšanās Latvijā (pēc 3 mēnešu perioda) ir iespējama, ja Savienības pilsonim vai viņa ģimenes locekļiem ir derīgs ceļošanas dokuments un ir pierādījumi, ka viņam ir vēlme un izredzes nodibināt darba tiesiskās attiecības, vai arī viņš ir nodarbināts Latvijā, bet dzīvo citā Savienības valstī, kurā atgriežas vismaz reizi nedēļā, vai ir uzsācis mācības kādā no izglītības iestādēm Latvijā un plānotā uzturēšanās ir līdz vienam gadam.
 
Ja Savienības pilsonis plāno uzturēties Latvijā pastāvīgi un izpildās 30.08.2011. MK noteikumos Nr.675 minētie nosacījumi, viņam ir tiesības saņemt Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību.
 
Savienības pilsoņa ģimenes locekļi, kuri nav Savienības pilsoņi, ir tiesīgi uzturēties Latvijā kopā ar Savienības pilsoni uz tiem pašiem nosacījumiem kā Savienības pilsonis, bet viņiem tiek izsniegta nevis reģistrācijas apliecība, bet attiecīgi Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja (ja plānotā uzturēšanās ir uz noteiktu laiku) vai Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgā uzturēšanās atļauja (ja uzturas Latvijā pastāvīgi).
Ja Savienības pilsonis izceļo, laulība tiek šķirta vai viņš nomirst, ģimenes loceklim, kurš nav Savienības pilsonis ir tiesības turpināt uzturēties Latvijā, ja izpildās 30.08.2011. MK noteikumos Nr.675 minētie nosacījumi.
 
 Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem visiem, kuri uzturas Latvijā  vai maina savu pastāvīgo dzīvesvietas adresi, ir pienākums deklarēt dzīvesvietu. Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi to var izdarīt PMLP reizē ar uzturēšanās apliecības vai uzturēšanās atļaujas saņemšanu. Par dzīvesvietas deklarāciju ir jāmaksā valsts nodeva (šobrīd EUR 4,27). Par cilvēku loku, kuri ir atbrīvoti no nodevas nomaksas, jājautā deklarēšanas iestādē.
 
Papildus informācija par ieceļošanas un uzturēšanās kārtību ir pieejama PMLP mājas lapā sadaļā Pakalpojumi http://www.pmlp.gov.lv.
 
 
Lai strādātu Latvijā, Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem nav nepieciešama darba atļauja un viņiem ir brīva piekļuve Latvijas darba tirgum.
Jāatceras, ka Savienības dalībvalstīs, arī Latvijā, pastāv kārtība par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, ja cilvēks vēlas strādāt reglamentētā profesijā. Latvijā reglamentēto profesiju saraksts pieejams Akadēmiskās informācijas centra (AIC) reglamentēto profesiju datu bāzē, un papildus informācija par šo jautājumu AIC mājas lapā http://www.aic.lv.
 
Parakstot darba līgumu un uzsākot darba tiesiskās attiecības, darba devējam darbinieks jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā nodokļu maksātājs un jānoformē nodokļu maksātāja numurs. Darbiniekam papildus var būt nepieciešams noslēgt līgumu ar VID par lietotāja izveidi Elektorniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) un Nodokļu maksātāju datu sistēmā (NMDS), piemēram, lai varētu darba devējam iesniegt nodokļu grāmatiņu (elektroniski), vai nodot gada ienākumu deklarāciju.
 
Papildus informācija par nodokļu sistēmu VID mājas lapā https://www.vid.gov.lv.
Papildus informācija par darba tiesībām un darba aizsardzību Valsts darba inspekcijas (VDI) mājas lapās http://vdi.gov.lv un http://www.stradavesels.lv.
 
 
 Kamēr darbs nav atrasts un Savienības pilsonis un viņa ģimenes locekļi vēlas saņemt palīdzību darba meklēšanā, vai arī eksportēt bezdarbnieka pabalstu uz Latviju (jābūt dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegtai U2 formai), būs nepieciešams reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē. Reģistrēties var jebkurā NVA filiālē neatkarīgi no dzīvesvietas.
 
Papildus informācija par reģistrēšanos un pakalpojumiem ir pieejama NVA mājas lapā sadaļā Klientiem http://www.nva.gov.lv.
 
 

Personas dokumenti

Pirms doties uz Latviju, nedrīkst aizmirst par sekojošiem dokumentiem:

  • derīgs personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte),
  • CV (curriculum vitae) tulkots latviešu valodā,
  • izglītības dokumenti, ieteikuma vai rekomendācijas vēstules,
  • personas dokumentu kopijas,
  • laulības apliecību un bērnu dzimšanas apliecības, ja ir,
  • vairākas savas fotogrāfijas (3 x 4),
  • darba līgums, darba izsaukums,
  • ieteicams paņemt arī kredītkartes.

< Atpakaļ

JAUNĀKĀS VAKANCES

VAKANCES

VAKANČU KOPSAVILKUMS

CITI PIEDĀVĀJUMI DARBAM EIROPĀ

AKTUĀLS JAUTĀJUMS

Vai darba meklēšanai esat izmantojuši EURES portālu (www.eures.europa.eu)?

  Jā, esmu
  Nē, neesmu, bet zinu šo portālu
  Es nezinu, kas ir EURES portāls.
  Darba meklēšanai izmantoju citus interneta resursus

VIDEO

FOTO

Pēdējās izmaiņas veiktas 19.05.2015

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv