Fakti par Latviju

 

Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā 2004.gada 1.maijā, Eiropas Savienības pilsoņiem vairs nav nepieciešamas darba atļaujas darbam Latvijā.

 

Ģeogrāfija

Latvija, oficiāli Latvijas Republika, ir Eiropas Savienības valsts tās ziemeļaustrumu daļā. Latvija atrodas Ziemeļeiropā, Baltijas jūras austrumu krastā. Tā ir viena no trijām Baltijas valstīm. Latvijai ir sauszemes robežas ar Igauniju, Krieviju, Baltkrieviju un Lietuvu, jūras robeža ar Zviedriju.  Reljefs - Latvija ir tipiska līdzenumu valsts. Augstākais reljefa punkts ir 311 metrus augstais Gaiziņkalns.

 

Latvijā ir vairāk kā 12 000 upju, nozīmīgākās no tām ir Daugava, Lielupe, Gauja un Venta. Savukārt ezeru ir vairāk kā 2000, Latvijas lielākie ezeri ir Lubāns, Rāznas ezers, Engures ezers un Burtnieks. Latvija atrodas arī platākais ūdenskritums Eiropā - Ventas rumba.

 

Latvijas kopējā platība ir 64 589 km2. Latvija sastāv no četriem reģioniem - Kurzeme (Latvijas Rietumu reģions), Zemgale (Dienvidu reģions), Vidzeme (Latvijas vidiene un Ziemeļu daļa) un Latgale (Austrumu reģions).

 


Klimats

Latvija atrodas mērenajā joslā un tās klimatu ietekmē jūras tuvums un no Atlantijas okeāna nestās gaisa masas, tā rezultātā Latvijā valda maigs un mitrs klimats un vērojama izteikta četru gadalaiku maiņa. Vasaras periods Latvijā ir no jūnija līdz augustam, bet ziemas - no decembra līdz februārim. Vidējā temperatūra vasarā dienas laikā ir aptuveni 20/ 22° C, vidējā temperatūra ziemā dienas laikā ir -5/-15 °C. Karstākais mēnesis parasti ir jūlijs, aukstākais - janvāris/februāris.

 

Valoda
Valsts valoda ir latviešu. Latviešu valoda ir Baltu valoda, kas pieder pie Indo-eiropiešu valodu saimes. Latviešu valoda tiek uzskatīta par vienu no vecākajām Eiropas valodām. Tā nav ne slāvu, ne ģermāņu valoda, līdzīga latviešu valodai ir tikai lietuviešu valoda. Ļoti bieži Latvijā tiek lietota arī krievu valoda. Daudzi Latvijas iedzīvotāji arvien vairāk sāk apgūt arī citas svešvalodas - angļu, vācu, franču u.c.

 

 

Iedzīvotāji

2015.gada sākumā Latvijā dzīvoja 1 988,4 tūkstoši iedzīvotāji (pēc Centrālās Statistikas pārvaldes datiem). Iedzīvotāju etniskais sastāvs 2014.gada sākumā: latvieši - 61,4%, krievi - 26%, baltkrievi - 3,4%, ukraiņi - 2,3%, poļi -2,2%, lietuvieši -1,3%, citas tautības - 3,4%.

 

 

Valsts pārvalde

Latvija ir neatkarīga demokrātiska un parlamentāra republika. Likumdošanas vara pieder vienpalātas parlamentam jeb Saeimai, kas sastāv no 100 deputātiem. Saeimas vēlēšanas notiek ik pēc 4 gadiem un tajās var piedalīties visi balsstiesīgie Latvijas pilsoņi.

Latvijas valdību veido Ministru prezidents un tā sastādītais Ministru kabinets.

Valsts galva ir Valsts Prezidents, kuru Saeima ievēl uz 4 gadiem. Valsts Prezidents ir formālais valsts vadītājs, kuram ir plašas reprezentatīvas funkcijas. 

 

Latvijas nacionālā valūta ir eiro (EUR), tas sastāv no 100 eirocentiem.

Latvijas Neatkarības pasludināšanas diena ir 18.novembris.

 

 

Reliģija un kultūra

Latvija ir multikonfesionāla zeme un vadošā reliģija ir kristietība, kas dalās luteriskajā, Romas katoļu un pareizticīgo baznīcā, baptistu, anglikāņu, vecticībnieku un citās konfesijās. Latvija ir unikāla ar to, ka tajā spējis saglabāties samērā liels skaits vecticībnieku draudžu.

 

Latvijas galvaspilsētu Rīgu var uzskatīt par Latvijas kultūras centru, jo šeit ir sakoncentrēts milzīgs skaits zinātnes, kultūras, izklaides objektu. Brīvajā laikā var apmeklēt daudzveidīgus kultūras pasākumus, muzejus, izstādes, teātrus, operu. Rīgas kultūras un vēsturiskā nozīmība koncentrējas tieši Vecrīgā, ko UNESCO ir iekļāvis pasaules svarīgāko kultūras pieminekļu sarakstā.

Ceļotājiem 2014. gadā bija nozīmīgs papildu iemesls apmeklēt Rīgu, jo Latvijas galvaspilsēta Rīga bija izvēlēta par Eiropas kultūras galvaspilsētu un savus viesus izklaidēja ar neskaitāmiem tam veltītiem pasākumiem. Vairāk informācijas http://riga2014.org vai Kultūras ministrijas interneta portālu www.km.gov.lv.

 Lai gan Rīga tiek uzskatīta par kultūras centru, arī citās Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās netrūkst interesantu un ievērojamu kultūras pasākumu.

 

Latvija ir neliela, bet ļoti skaista zeme, šeit ir daudz interesantu tūrisma objektu (Baltijas jūras piekraste, kas vietām ir smilšaina, vietām akmeņaina, Gaujas Nacionālais parks, kas tiek saukts arī par ”mazo Šveici”, dažādi interesanti dabas veidojumi, kas sastopami visā teritorijā, seni kultūras pieminekļi utt.). Latvijā, jo sevišķi Latgalē ir spēcīgi attīstīta amatniecība un citas tautas mākslas izpausmes formas, piemēram, keramika, aušana, pīšana u.c. Latvijā ir attīstīta teātru kultūra un cilvēki labprāt tos apmeklē. Tāpat arī dziesmu un deju festivāli, kas parasti tiek rīkoti vasarā un pulcē dalībniekus un apmeklētājus no visas pasaules.Latvijā ļoti populārs ir sports – hokejs, basketbols, bobslejs u.c. Ir iespēja apmeklēt ledus halles, sporta klubus, izklaides centrus ģimenēm.

 

Interesanta tradīcija Latvijā ir gadskārtējā vasaras saulgriežu svinēšana - Līgo un Jāņi. Tie tiek svinēti 23. un 24.jūnijā un izceļas ar krāšņām tradīcijām, kas nāk no seniem laikiem.

 

Latviešiem raksturīgas iezīmes: atturība, pašpaļāvība, neatkarība un neatlaidība. Citiem latvieši varētu šķist nesabiedriski – pārlieku mazrunīgi individuālisti, bet patiesībā viņiem vajag mazliet vairāk laika, lai rastos uzticība un draudzība. Raksturīga latviešu tautas paruna vēsta: „Runāšana – sudrabs, klusēšana – zelts.” 

 

 

Ienākumi un nodokļu sistēma

Latvijā šobrīd ir 15 valsts nodokļi: iedzīvotāju ienākuma nodoklisuzņēmumu ienākuma nodoklisnekustamā īpašuma nodoklis,pievienotās vērtības nodoklisakcīzes nodoklismuitas nodoklisdabas resursu nodoklisizložu un azartspēļu nodoklisvalsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksasvieglo automobiļu un motociklu nodokliselektroenerģijas nodoklismikrouzņēmumu nodoklistransportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, un subsidētās elektroenerģijas nodoklis.

Bez tam valstī pastāv virkne valsts nodevu un pašvaldību nodevu

Pievienotās vērtības nodokļa pamata likme ir 21% un samazinātā likme, ko piemēro atsevišķām preču un pakalpojumu kategorijām ir 12% un 0%.

 

Sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts ir visi algotā darbā gūtie ienākumi, no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Sociālo apdrošināšanas iemaksu likme 2018.gadā ir 35,09% no darbinieka ienākumiem, no kuriem 24,09% maksā darba devējs un 11% - darbinieks.

Kopš 2018. gada ir ieviesta progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme. Tas nozīmē, ka gada ienākumiem līdz 20 004 eiro tiks piemērota 20% iedzīvotāju ienākuma likme; ienākumu daļai no 20 004 eiro līdz 55 000 eiro tiks piemērota 23% likme, un ienākumu daļai, kas pārsniegs 55 000 eiro, tiks piemērota 31,4% likme.

 

Nodokļa atvieglojuma apmērs par apgādībā esošo personu  2018. gada ir - 200 EUR, 2019. gadā tas tiks pacelts uz 230 EUR mēnesī un 2020.gadā uz 250 EUR mēnesī.

 

No 2016.gada tiek ieviests diferencētais neapliekamā minimuma apmērs, kas ir atkarīgs no nodokļu maksātāja ienākumu apmēra. 2018.gadā tas ir  0–200  EUR robežās, taču ar katru gadu pieaugs- 2019. gadā sasniedzot 0–230 EUR, bet 2020. gadā sasniedzot 0–250 EUR robežu. Pārmaksāto nodokli par 2017. gadu varēs atgūt, 2018.gadā iesniedzot deklarāciju.

 

Ar 2014.gada 1.jūniju ir ieviests sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms, kas būtiski samazinās nodokļu slogu tiem cilvēkiem, kas būs nodarbināti tieši sezonas rakstura darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzēšanā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā. Plašāka informācija par sezonas laukstrādniekiem Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

 

Nerezidentiem neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus nepiemēro, izņemot nerezidentu, kurš ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents un taksācijas gadā Latvijā guvis vairāk nekā 75% no saviem kopējiem ienākumiem. 


Latvijā ir noteikta valsts minimālā darba alga, kas no 2018.gada 1.janvāra nedrīkst būt mazāka par EUR 430 mēnesī, bet minimālā stundas tarifa likme tiek aprēķināta atbilstoši darba stundām konkrētā mēnesī. Labklājības ministrija ir aprēķinājusi minimālās stundas tarifa likmes apmērus šim gadam pa mēnešiem, un tie ir ievietoti LM tīmekļa vietnē spiediet šeit.

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa 2016.gadā bija EUR 859 (bruto). Sabiedriskajā sektorā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa bija EUR 886 (bruto). Savukārt, privātajā sektorā strādājošo alga bija EUR 845 (bruto).

 

 

Saites:
www.mk.gov.lv – Ministru kabinets
www.likumi.lv   - tiesību aktu portāls 
www.fm.gov.lv - Finanšu ministrija 
www.vid.gov.lv - Valsts ieņēmumu dienests 
www.csb.gov.lv - Centrālā statistikas pārvalde 
www.liaa.gov.lv - Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra
www.vsaa.lv - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Noderīgas interneta adreses:

 

Informācija par dzīvošanu un darba apstākļiem Eiropas darba mobilitātes portālā - >>

 

www.latinst.lvwww.latvija.lvwww.latvia.travelhttp://latviansonline.comwww.km.gov.lv; ,www.mantojums.lvwww.theatre.lv u.c.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas 2018.gada janvārī.


JAUNĀKĀS VAKANCES

VAKANCES

VAKANČU KOPSAVILKUMS

CITI PIEDĀVĀJUMI DARBAM EIROPĀ

AKTUĀLS JAUTĀJUMS

Vai Jūs šobrīd meklējat darbu ārvalstīs vai Latvijā?

  Ārvalstīs
  Latvijā

VIDEO

FOTO

Pēdējās izmaiņas veiktas 16.11.2018

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv