Biežāk uzdotie jautājumi EURES konsultantiem

 

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI:

 1. Biezāk uzdotie jautājumi pirms došanās uz Latviju (10 svarīgākie jautājumi, kas jāzina pārceļoties uz Latviju)
 

 

 

 

 

Kur vērsties pēc konsultācijām un informācijas par nepieciešamajām darbībām, atgriežoties Latvijā?

 

EURES konsultantu kontaktinformācija atrodama šeit: http://www.nva.gov.lv/eures/index.php?cid=1&mid=26

 • Pie Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) reģionālajiem remigrācijas koordinatoriem https://www.paps.lv/sazinai/ , kuru galvenais uzdevums ir sagatavot personalizētu informācijas piedāvājumu atbilstoši potenciālā remigranta interesēm, kā arī palīdzēt atgriezties Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes, iesaistīties vietējā sabiedrībā un darba tirgū. Remigrācijas koordinatori var piedāvāt informāciju par pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem, uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespējām, dzīvesvietu piedāvājumiem, citiem pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem.

 

Iepazīsties ar informatīvajiem materiāliem par atgriešanos Latvijā:

Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

 

 

 

 

 

Kur var iepazīties ar informāciju par pašreizējo Latvijas darba tirgus situāciju un darba iespējām?

 

Informācija par Latvijas darba tirgus situāciju:

 • Nodarbinātības valsts aģentūrā

- sadaļā “DOKUMENTI UN STATISTIKA” http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6

 

Informācija par darba iespējām Latvijā:

 • Nodarbinātības valsts aģentūras 28 filiālēs un NVA mājas lapā:

-NVA CV/Vakanču portāls ir plašākā vakanču datu bāze Latvijā, kurā ir iespēja gan aplūkot visas vakances, gan arī atlasīt vakances pēc darbības jomas, atrašanās vietas- reģiona, algas apmēra, turklāt autentificējoties portālā varat publicēt savu CV un saņemt sev piemērotus darba piedāvājumus. -skatieties Youtube video par  CV/Vakanču portāla izmantošanu, lai pieteikties vakancēm tiešsaistē https://www.youtube.com/watch?v=V-M_txzoSF8&t=83s

-  NVA mājas lapas www.nva.gov.lv (sadaļā “NVA Filiāles”-> vēlamā filiāle-> lapas kreisajā pusē “DARBA UN DZĪVES APSTĀKĻI”) ir iespēja iepazīties ar darba un dzīves apstākļiem pilsētā un novadā, ekonomikas un uzņēmējdarbības vidi, uzzināt par lielākajiem uzņēmumiem pilsētā, vidējo darba samaksu, kā arī uzzināt par pašvaldības mājas lapām, kur iespējams iepazīties arī ar piedāvātajām vakancēm un pakalpojumiem.

 • NVA licenci saņēmušās Latvijas darbiekārtošanas aģentūrās/ firmās. Darbiekārtošanas pakalpojumus (konsultēšana darbiekārtošanas jautājumos, informēšana par brīvajām darba vietām, iekārtošana darbā vai citi nodarbinātību veicinoši pakalpojumi) ir tiesīgs sniegt komersants, kas ir saņēmis Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsniegtu licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai. Informācija par privātajiem licencētiem darbā iekārtošanas birojiem darbam Latvijā un ārzemēs ir pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapas sadaļā „Darbiekārtošanas pakalpojumi Ņemiet vērā, ka darba sameklēšana Latvijā ir bezmaksas pakalpojums un privātās darba aģentūras klientiem - darba meklētājiem nedrīkst uzspiest savus maksas pakalpojumus, piemēram, CV sastādīšana, kā obligāto daļu no darba meklēšanas pakalpojuma.

 

 

 

 

Kur var uzzināt par Latvijas valsts iestāžu un pašvaldību pakalpojumiem?

 

 • Latvijas valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, kura mērķis ir nodrošināt ātru un ērtu piekļuvi valsts un pašvaldību institūciju sniegtajiem pakalpojumiem.
 • Vietnē https://mana.latvija.lv/situacijas/ ir publiski pieejama informācija par to kā elektroniski saņemt dažādus valsts iestāžu pakalpojumus dažādās dzīves situācijās, piemēram, tiesību aizsardzība, veselība, izglītība, darbs un pensija, ģimenes un bērni, mājoklis un pārcelšanās u.c.
 • Interneta vietnē www.vietagimenei.lv var uzzināt un izpētīt pieejamās iespējas pašvaldībās – par atbalstu ģimenes pieaugumam, ēdināšanai izglītības iestādēs pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, izglītības iespēju un interešu izglītības nodrošināšanu, kā arī atbalstu dažādām mērķa grupām (piemēram, daudzbērnu ģimenēm).

 

 

 

 

 

Kādus dokumentus un izziņas jānoformē pirms došanās uz Latviju?

 

Saņem visus dokumentus un izziņas, kas liecina par nodarbinātību un saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem ārvalstī:

 • No darba devēja vai nodokļu administrācijas saņem dokumentus, kas apliecina valstī nostrādāto periodu un samaksātos nodokļus.
 • Par iespējām atgūt pārmaksātos nodokļus interesējies ārvalsts nodokļu institūcijā.
 • Pirms izbraukšanas ārvalsts sociālās aizsardzības vai nodarbinātības dienestā vēlams saņemt U1 dokumentu, kas apliecina Tavu sociālās apdrošināšanas periodu šajā valstī.
 • Ja ārvalstī Tev ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un, atgriežoties un meklējot darbu Latvijā, vēlies turpināt saņemt ārvalsts pabalstu, tad no ārvalsts sociālās aizsardzības vai nodarbinātības dienesta pieprasi U2 dokumentu bezdarbnieka pabalsta eksportam. Svarīgi! Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlies pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa valstī, kurā pēdējo reizi biji nodarbināts. Lai uzzinātu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām ES/EEZ valstīs, apmeklējiet EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības mājas lapu, kurā publicēti sociālo tiesību pārskati (t.sk. par bezdarbnieku pabalsta saņemšanas tiesībām un nosacījumiem) par dažādām valstīm http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=lv; kā arī izpētiet  MISSOC tabulas par ES/EEZ dalībvalstu sistēmām sociālās drošības u.c. jomās angļu, franču vai vācu valodā.
 • Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā saņem Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas dod tiesības saņemt valsts garantēto neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK var būt noderīga laikā, kamēr Latvijā nebūs uzsāktas darba attiecības, jo šajā periodā Tu joprojām paliec sociāli apdrošināts valstī, kur pēdējo reizi strādāji.
 • Ja ārvalstī esi bezdarbnieks un, dodoties darba meklējumos uz Latviju, esi saņēmis U2 dokumentu par bezdarbnieka pabalsta eksportu, tad ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā Tev būtu vērts pieprasīt arī S1 veidlapu. Tas ļaus saņemt garantētos visa veida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā, un izmaksas par šiem pakalpojumiem tiks segtas no ārvalsts budžeta līdzekļiem.
 • Ja ģimenē aug bērni, pirms aizbraukšanas parūpējies par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina bērnu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtās sociālās garantijas u.c.

 

Šeit  iepazīsties ar informatīvajiem materiāliem par atgriešanos Latvijā:

Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

 

 

 

 

 

Kuras iestādes jāinformē ārvalstīs pirms pārcelšanās uz Latviju?

 

 • par došanos prom no ārvalsts atceries informēt visas tās iestādes, kurās biji reģistrējies vai norādījis savu personīgo informāciju, piemēram, iedzīvotāju reģistru, vietējo pašvaldību, nodarbinātības dienestu, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē;
 • ja ģimenē aug bērni, pirms aizbraukšanas parūpējies par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina bērnu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtās sociālās garantijas u.c.  Tā pat jāpaziņo mītnes valsts kompetentajai iestādei (kas izmaksā ģimenes pabalstus), ka Jūsu pārceļaties uz dzīvi Latvijā. Ģimenes pabalstus maksās tā valsts, kurā ir nodarbināts bērna vecāks. Ja bērna vecāki ir nodarbināti katrs savā dalībvalstī, tad galvenā atbildība pabalstu izmaksā ir valstij, kurā dzīvo bērns. Atgriežoties Latvijā, būs jāiesniedz  iesniegums pabalstu piešķiršanai VSAA. Plašāka informācija VSAA mājas lapā https://www.vsaa.gov.lv sadaļā “Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā
 • pēc nepieciešamības sazinies ar iestādēm Latvijā, kuras būs jāapmeklē vai kuras var sniegt kādu atbalstu – EURES Latvija, Nodarbinātības valsts aģentūra, VARAM reģionālie remigrācijas koordinatori, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Nacionālais veselības dienests, vietējā pašvaldība, skolas u.c. Kā arī noskaidro par ārvalstīs izsniegtu dokumentu noformēšanu (ar/bez tulkojuma, legalizētu vai apliecinātu ar Apostille) iesniegšanai attiecīgajā Latvijas kompetentajā iestādē.

 

 

 

 

 

Kā atrast un deklarēt dzīvesvietu atgriežoties Latvijā?

 

Ja vēlaties īrēt vai pirkt mājokli Latvijā  tad, Jums varat meklēt sludinājumus presē un internetā (http://reklama.vesti.lv/lv/www.city24.lvwww.dzivoklis.lvwww.ss.lvwww.incity.lvwww.niss.lv), nekustamo īpašumu aģentūrās (www.latio.lvwww.ober-haus.lvwww.rentinriga.lv). Portālā www.1188.lv sadaļā ’’Uzņēmumi”→”Nekustamie īpašumi,” atrodama meklēšanas datubāze, kurā ir atrodams saraksts ar nekustamo īpašumu aģentūrām visā Latvijā. 

Varat vērsties arī vietējā pašvaldībā, lai uzzinātu par pašvaldības īpašumā esoša mājokļa īres iespējām, taču brīvi pašvaldības mājokļi galvenokārt ir pieejami tikai mazākās pilsētās un ciematos.

 

Dzīvesvietas deklarēšana ir obligāts pienākums gan Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, gan personām, kuras saņēmušas uzturēšanās atļaujas vai reģistrācijas apliecības. Precīzi norādīta personas adrese nodrošina iespēju īstenot savas tiesības un pienākumus, kā arī saņemt būtisku informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm. Tādēļ pēc atgriešanās deklarējiet savu dzīvesvietu pašvaldībā vai elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"

www.pmlp.gov.lv

Plašāk informācija arī šeit:

https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/dzivesvietas-deklaresana.html

https://mana.latvija.lv/pazinosana-par-dzivesvietu-vai-deklaresanas/

 

 

 

 

 

Kādus pakalpojumus piedāvā Nodarbinātības Valsts aģentūra, atgriežoties Latvijā?

 

Ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā, reģistrējieties tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē (NVA) www.nva.gov.lv . NVA piešķir Bezdarbnieka un darba meklētāja statusu un veic individuālo darbu ar bezdarbniekiem, piedāvājot iesaistīties NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos un meklēt piemērotu darbu, lai nodrošinātu maksimāli ātru bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū

Ja vēlaties turpināt saņemt ES/ EEZ valstī piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kamēr uzturaties un meklējat darbu Latvijā, septiņu dienu laikā reģistrējieties vietējā NVA, un iesniedziet U2 dokumentu VSAA.

www.nva.gov.lv

www.vsaa.lv

 

Informācija par NVA pakalpojumiem pieejama

 • Ar NVA pakalpojumiem un pasākumiem, t.sk. e-pakalpojumiem, kas apkopoti informatīvajos materiālos var iepazīties sadaļā “”Par mums” -> informatīvie materiāli;

 

 

 

 

 

Kā turpināt saņemt ārvalstīs piešķiros bezdarbnieka pabalstu?

 

Atcerieties, ja bijāt legāli nodarbināts ES/EEZ valstīs, Jums iespējams atgriešoties Latvijā pienāksies bezdarbnieka pabalsts. Lai varētu saņemt bezdarbnieka pabalstu, personai parasti jāpaliek tajā pašā valstī, kura pabalstu izmaksā. Tomēr ar zināmiem noteikumiem persona var doties uz citu ES/EEZ dalībvalsti, piemēram, Latviju darba meklējumos un turpināt saņemt bezdarbnieka pabalstu no valsts, kurā pazaudēja darbu. Tas ir tā saucamais bezdarbnieka pabalsta eksports.

            Lai varētu eksportēt bezdarbnieka pabalstu uz Latviju, kur persona dosities meklēt darbu, personai vispirms ir jābūt tiesībām saņemt bezdarbnieka pabalstu pēdējā nodarbinātības valstī, proti, jāatbilst noteiktiem nosacījumiem, kuri ir noteikti pēdējās nodarbinātības valsts likumdošanā. Bezdarbniekam, kurš vēlas doties darba meklējumos uz Latviju  un atbilst noteiktās ES/EEZ valsts likumdošanas nosacījumiem, jāpieprasa kompetentajā iestādē U2 dokuments. Atgriežoties Latvijā, 7 dienu laikā jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā un jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments, lai saņemtu bezdarbnieka pabalsta eksportu Latvijā.

Plašāka informācija par bezdarbnieka pabalsta eksportu šajās mājas lapās:

https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pakalpojumi-eiropas-savieniba/bezdarbnieka-pabalsts-es/

https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pakalpojumi-eiropas-savieniba/kas-jazina-par-pabalstiem-pec-darba-es-atgriezoties-latvija/

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_lv.htm

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=862

 

 

 

Vai ir jādeklarē savus ārvalstīs gūtos ienākumus?

 

Ja Latvijas nodokļu rezidents strādā citā ES valstī un tur ir veicis nodokļu nomaksu no darba algas, tad Latvijā šie ienākumi nav jādeklarē.

Savukārt, ja Latvijas nodokļu rezidents strādā valstī, kas nav ES valsts, tad par ārvalstīs gūto ienākumu no 1.marta līdz 1.jūnijam Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jāiesniedz gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējā gadā ārvalstīs gūtajiem ienākumiem. Deklarācijai klāt jāpievieno arī dokumentus, kas apliecina ārvalstīs samaksātos nodokļus, nodokļa maksātāja tiesības uz atvieglojumiem un citus dokumentus.

Papildu informācija: VID mājas lapas sadaļā „Latvijas rezidenti ārvalstīs”: https://www.vid.gov.lv/lv/latvijas-rezidenti-arvalstis

 

 

Kā reģistrēt un uzsākt savu uzņēmējdarbību Latvijā?

Pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas rūpīgi izvērtējiet savas biznesa vēlmes un iespējas un izvēlieties sev piemērotāko saimnieciskās darbības veidu – pašnodarbinātais, individuālais komersants vai uzņēmuma dibināšana.

 

Pašnodarbinātība

Ja Jūs vēlaties nodarboties ar saimniecisko darbību, kā pašnodarbināta persona, tad Jums saimnieciskā darbība ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Saimniecisko darbību var reģistrēt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā sadaļā vai klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā uzrādot pasi vai personas apliecību Reģistrējoties jāaizpilda pieteikums, kurā jānorāda saimnieciskās darbības veids, ar kuru nodarbosieties un jāizvēlas nodokļu maksāšanas veids.

Papildu informācija par saimnieciskās darbības reģistrēšanu: VID mājas lapas sadaļā „Saimnieciskās darbības veicēji”: https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji

 

Individuālais komersants, uzņēmuma dibināšana

Ja Jūs vēlaties uzsākt komercdarbību, kā individuālais komersants vai dibinot uzņēmumu, Jums ir jāvēršas Uzņēmumu reģistrā un jāveic komercdarbības reģistrācija. Ļoti būtiski ir noskaidrot, vai komercdarbības veidam, ar kuru Jūs plānojat nodarboties, ir nepieciešams saņemt licenci. Ja komercdarbībai ir nepieciešama licence (piemēram, alkohola un tabakas tirdzniecībai), tad tā ir jāsaņem pirms reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā. Licenci alkohola un tabakas tirdzniecībai iespējams saņemt Valsts ieņēmumu dienestā. Ja Jūs plānojat atvērt sabiedriskās ēdināšanas iestādi, tad Jūsu uzņēmumu nepieciešams reģistrēt arī Pārtikas un veterinārajā dienestā un saņemt licenci.

Kad Jūs uzsākat komercdarbību, 30 dienu laikā individuālais komersants vai uzņēmums ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē kā nodokļu maksātājs.

 

Papildu informācija par uzņēmumu un komersantu reģistrāciju: Uzņēmumu reģistra mājas lapas sadaļā „Reģistrē”: https://www.ur.gov.lv/lv/registre/

 

Papildu informācija par uzņēmējdarbības uzsākšanu: VID mājas lapas sadaļā „Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem”: https://www.vid.gov.lv/lv/pirmie-soli-toposajiem-uznemejiem 

 

 

Kādas ir iespējas atrast darbu ārzemēs?

Jūsu iespējas atrast darbu ārvalstīs lielā mērā ir atkarīgas no Jūsu svešvalodu zināšanām un iegūtās specialitātes. Jums jāņem vērā, ka vairums darba piedāvājumu ir publicēti vietējās valsts valodā, kā arī vairums darba devēju pieprasa atbilstošas vietējās valsts valodas zināšanas.

 

 

Kur meklēt darba piedāvājumus ārzemēs un informāciju par darba iespējām ārzemēs?

Darba piedāvājumus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs (ES/EEZ) varat meklēt EURES - Eiropas darba mobilitātes portālā: www.eures.europa.eu - sadaļā " Esmu darba meklētājs"/"Meklēt darbu". Ja ir atrasts piemērots darba piedāvājums, jums ir jāsazinās ar darba devēju, lai vienotos par darba iespējām un darba uzsākšanu.

Arī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājas lapas EURES sadaļā: www.nva.gov.lv/eures ir iespēja iepazīties ar ES/EEZ valstu darba devēju piedāvātajām vakancēm.

 

NVA EURES mājas lapas sadaļas „darba meklētājiem” kreisajā stūrī atrodama konsultantu sagatavotā informācija par darba un dzīvošanas nosacījumiem Eiropas valstīs, darba meklēšanas iespējām, nepieciešamajiem dokumentiem un reģistrācijas procedūrām, dodoties darba meklējumos vai strādāt uz Eiropas valstīm.  

 

 

Vai NVA iekārto darbā ārzemēs?

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) neveic darbā iekārtošanu ārvalstīs.

 

Sertificēti NVA EURES konsultanti sniedz daudzpusīgus padomus un atbildes uz dažādiem jautājumiem par darba un mācību iespējām Eiropā, starpvalstu/ārvalstu sociālās aizsardzības un nodokļu jautājumiem, diplomu atzīšanu, dzīves un darba apstākļiem (darba tiesības, reģistrācijas procedūras, dokumentu noformēšanas procedūras, dzīvesvietas atrašana u.c.).

 

Pamatinformācija par nodarbinātības iespējām, darba un dzīvošanas nosacījumiem Eiropas valstīs ir pieejama NVA EURES mājas lapas: www.nva.gov.lv/eures sadaļā „Darba meklētājiem”.

 

 

Kā notiek vakanču meklēšana EURES portālā?

Eiropas darba mobilitātes portāla – www.eures.europa.eu – galvenajā lapā, noklikšķinot uz izvēlni “Meklēt darbu” sadaļā “Esmu darba meklētājs”, atveras vakanču meklēšanas lapa.

Vakances iespējams meklēt uzstādot vairākus vakanču atlases kritērijus, piemēram, profesiju, līguma veidu, valsti vai apvienot vairākus meklēšanas kritērijus. Obligāti aizpildāmi lauki ir „1. Darba piedāvājumu kritēriju izvēle” (jānorāda interesējošā darba sfēra vai profesija) un „3. Kur Jūs vēlaties strādāt?” (jāizvēlas viena vai vairākas valstis, kurā meklējat darbu; ja izvēlaties vienu valsti, papildus var norādīt reģionu).

Uzstādot interesējošos vakanču atlases kritērijus un noklikšķinot uz pogas “Meklēšana”, tiks veikta atbilstošu vakanču atlase. Meklēšanas rezultāti tiks atspoguļoti kārtojumā pa valstīm. Ja pēc Jūsu izvēlētajiem kritērijiem vakances netiek piedāvātas, tad uz doto brīdi portālā nav atbilstošu vakanču, bet Jūs varat mēģināt vēlreiz meklēt vakances pēc citiem vakanču atlases kritērijiem.

 

Jūs varat izmēģināt arī jauno EURES – Eiropas darba mobilitātes portāla vakanču meklēšanas sistēmu (BETA), ar kuru iespējama vakanču meklēšana pēc atslēgas vārda visās ES/EEZ valodās un izmantojot dažādus filtrus (interesējošās valstis, pieredze, darba līguma veids, EURES karoga vakances u.c.).

 

Bez tam Jūs varat bezmaksas reģistrēsies EURES portālā”, kas ļaus izveidot un saglabāt meklēšanas profilus un saņemt e-pasta brīdinājumus, ja kļūst pieejami darbi, kuri atbilst profilam. EURES CV tiešsaiste, pieejama visās ES valodās, sniedz Jums iespēju ievietot savu CV un padarīt to redzamu EURES padomdevējiem un reģistrētiem darba devējiem.

 

Portālā darba meklētājiem pieejams arī jauns rīks- Prasmju pase, Darba meklētājs var norādīt (pagaidām tikai viesmīlības un tūrisma nozarē) iegūtās prasmes un kompetences. Atlasītās prasmes automātiski tiek pārtulkotas jebkurā darba devējam piemērotā Eiropas valodā, tādējādi darba devējs var vienkārši orientēties un saprast, kas tieši ir darīts un apgūts iepriekšējās darba pieredzes vai mācību laikā.  

 

EURES portālā netiek publicētas Eiropas Savienības iestāžu vakances. Tās meklējiet Eiropas Kopienu personāla atlases biroja (EPSO) tīmekļa vietnē http://epso.europa.eu


 

Ko darba meklētājam dod reģistrācija EURES portālā?

Portāla CV datubāze piedāvā darba meklētājiem iespēju publicēt savus CV tiešsaistē un izveidot savu prasmju pasi (pagaidām tikai viesmīlības un tūrisma nozarē) , bet darba devējiem – meklēt un apskatīt iespējamo kandidātu CV un prasmju pases.

 

Darba meklētāji un darba devēji var kļūt par reģistrētiem EURES portāla lietotājiem bezmaksas. Reģistrēti darba meklētāji var augšupielādēt savu CV tiešsaistē un izveidot prasmju pasi, lai to varētu meklēt tūkstošiem darba devēju no visas Eiropas, kas reģistrējušies EURES. 

 

Reģistrētie lietotāji var izveidot un saglabāt meklēšanas profilus, tikt brīdināti ar e-pasu un/vai īsziņu, ja ir parādījušās darba vakances vai CV, kas atbilst profilam un parakstīties uz informatīvajiem materiāliem un citu informāciju.

 

Reģistrējoties EURES portālā – www.eures.europa.eu, Jums būs pieejamas šādas papildus iespējas:

 • izveidot un apstrādāt Jūsu CV dažādās valodās un saglabāt tos dažādos formātos (.doc, .pdf, Europass CV);
 • izveidot un apstrādāt darba meklēšanas profilu turpmākajiem darba meklējumiem;
 • saņemt darba piedāvājumus uz Jūsu norādīto e-pastu;
 • saņemt ziņojumus uz e-pastu par jauniem darba piedāvājumiem, kas atbilst Jūsu profilam;
 • atbildēt uz darba devēju piedāvājumiem;
 • saņemt "EURES un Jūs" informatīvo biļetenu.

 

 

Kur var atrast licencēto darbiekārtošanas aģentūru sarakstu?

Aktuālais licencēto darbiekārtošanas aģentūru saraksts, kā arī ieteikumi sadarbībai ar šīm aģentūrām ir pieejami Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājas lapā: www.nva.gov.lv sadaļā – Darbiekārtošanas pakalpojumi.

 

Kādi ir nosacījumi darbam Norvēģijā un kur meklēt darba piedāvājumus?

Norvēģijā vairums darba piedāvājumu ir publicēti norvēģu valodā, kā arī darba devēji darbam prasa atbilstošas norvēģu valodas vai vismaz angļu valodas zināšanas.

 • Piedāvātās vakancēs Norvēģijā, kā arī citās Eiropas valstīs ir atrodamas Eiropas darba mobilitātes portālā: www.eures.europa.eu  sadaļā – „Esmu darba meklētājs”/”Meklēt darbu.
 • Norvēģijas Nodarbinātības dienesta (NAV) www.nav.no aktuālos darba piedāvājumus varat apskatīt sekojot saitei: Ledige stillinger (Darba piedāvājumi). Darba piedāvājumus iespējams atlasīt pēc darba nozares un reģiona, kā arī pēc profesijas – ierakstot ailē Søk etter stillinger...meklējamās vakances profesijas nosaukumu norvēģu vai angļu valodā. Lai apskatītu darba piedāvājumus, kuri ir publicēti angļu valodā, meklēšanas ailē Søk etter stillinger...ierakstiet English. Nospiediet meklēšanas taustiņu – Søk.
 • Darba meklēšanai papildus varat izmantot Norvēģijas personāla atlases aģentūras, internetu un laikrakstus. Adreses meklējiet: Darbs Norvēģijā

 

Kur var meklēt darbu Lielbritānijā?

Piedāvātās vakances Lielbritānijā, kā arī citās Eiropas valstīs ir atrodamas Eiropas darba mobilitātes portālā: www.eures.europa.eu  sadaļā – „Esmu darba meklētājs”/”Meklēt darbu.

Lielbritānijas nodarbinātības dienesta datu bāzē https://www.gov.uk/jobsearch ir pieejams lielākais vakanču skaits.  

Iespējams izmantot arī Lielbritānijas privāto darbā iekārtošanas aģentūru pakalpojumus, bet, pirms to darīt, vēlams apmeklēt Lielbritānijas Personāla atlases un Nodarbinātības konfederācijas mājas lapu http://www.rec.uk.com/home, kurā iespējams atrast šo pakalpojumu sniedzējus dažādās nozarēs.

Darba meklēšanai papildus varat izmantot internetu un laikrakstus. Adreses meklējiet: Darbs Lielbritānijā.

 

 

 

Kā kļūt par pašnodarbinātu personu Lielbritānijā

Reģistrēt sevi kā pašnodarbinātu personu  Apvienotajā Karalistē var gan pa tālruni, gan pa pastu, gan internetā, kā arī ierodoties personīgi. Reģistrācija jāveic savlaicīgi, lai izvairītos no soda piemērošanas. Kas jādara:

- Jāveic reģistrācija Apvienotās Karalistes Nodokļu un Muitas administrācijā (HM Revenue & Customs, www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs),

- Ja nepieciešams, jāsaņem uzņēmējdarbības atļaujas vietējā pašvaldībā,

- Vietējā pašvaldībā jānoskaidro, vai ir jāmaksā kādas noteiktas valsts nodevas.

Lai saņemtu konsultāciju par sava biznesa uzsākšanu, zvaniet uz kādu no palīdzības tālruņiem,

Plaša informācija par pašnodarbinātā statusu un uzņēmējdarbības uzsākšanu pieejama sekojošās mājas lapās:

Vienotais valsts pārvaldes portāls- https://www.gov.uk/ukwelcomes

Portāls „Tava Eiropa” - http://europa.eu/youreurope/business/index_lv.htm

UK Trade and Investment (UKTI)- www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment

Skotija - www.bgateway.com

Velsa – www.business.wales.gov.uk

Ziemeļīrija- www.investni.com

 

 

Kā saņemt Nacionālo Apdrošināšanas numuru Lielbritānijā?

Ja plānojat strādāt vai reģistrēties kā pašnodarbināta persona, tad ir jāsaņem Nacionālais Apdrošināšanas numurs (National Insurance number). Lai to saņemtu, ir jāsazinās ar Lielbritānijas nodarbinātības dienestu (Jobcentre Plus) pa tālruni 0845 600 0643 darba dienās  no plkst. 8.00 līdz 18.00.  Pēc tam tiks noteikta intervija numura saņemšanai, kuras laikā tiks pārbaudīta jūsu identitāte un tiesības strādāt Lielbritānijā. Informācija pieejama: www.gov.uk.

 

 

Vai Latvijas Republikas nepilsoņiem ir tādas pašas tiesības ieceļot un strādāt ES/EEZ valstīs kā ES pilsoņiem?

 

Ieceļošanas, uzturēšanās un darba nosacījumi dažādās ES/ EEZ valstīs nepilsoņiem var atšķirties. Piemēram, Islandē nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties līdz 3 mēnešiem. Taču nedrīkst strādāt bez iegūtas darba atļaujas un uzturēšanās atļaujas ar tiesībām strādāt.

 

Sīkāku informāciju par uzturēšanas nosacījumiem ES/ EEZ valstīs, skatīties www.nva.gov.lv/eures/ mājaslapā, sadaļā Darba meklētājiem, kur iespējams iepazīties ar konkrētās valsts informāciju.

 

Informācija par vēstniecībām, kas atrodas Latvijā, pieejama LR Ārlietu ministrijas mājas lapā http://www.am.gov.lv/lv/vestniecibas-parstavniecibas/  

 

 

Kur vērsties, ja Lielbritānijā tiek pārkāptas darba tiesības?

Jāvēršas Konsultāciju, Samierināšanas un Arbitrāžas birojā (angļu val. ACAS - Advisory, Conciliation and Arbitration Service), kas sniedz bezmaksas pakalpojumus, kas saistīti ar darba tiesību pārkāpumiem, strīdiem darba vietā un citiem jautājumiem. Visas konsultācijas ir konfidenciālas.   
ACAS kontaktinformācija:

Tālrunis: 0300 123 1100
Mājas lapa: http://www.acas.org.uk/helplineonline

 

 

Vai varu strādāt par šoferi ārzemēs ar savām Latvijā iegūtajām auto tiesībām?

Jā. Latvijā iegūtā autovadītāja apliecība ir derīga lietošanai jebkurā Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstī, kā arī Šveicē līdz ir derīgs tās lietošanas termiņš. Bet jāņem vērā, ka katra valsts var piemērot tās nacionālos tiesību aktus attiecībā uz:

 • apliecības derīguma periodu;
 • medicīniskajām pārbaudēm (jāatkārto tikpat bieži, kā attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem);
 • nodokļu noteikumiem (saistībā ar apliecības turēšanu);
 • sodiem (piemēram, ja ir soda punktu sistēma);
 • apliecības ierobežošanu, apturēšanu, atņemšanu vai anulēšanu.

Tāpēc, ja plānojat ilgstoši uzturēties ārvalstī, sazinieties ar šīs valsts atbildīgo iestādi, lai noskaidrotu Jūsu situāciju par autovadītāja apliecību un citiem saistošiem jautājumiem.

Plašāka informācija ir atrodama Tava Eiropa tīmekļa vietnē: http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/index_lv.htm.

 

 

Kur var uzzināt ārvalstu vēstniecību kontaktinformāciju?

Ārvalstu vēstniecību kontaktinformācija ir pieejama Latvijas Ārlietu ministrijas mājas lapā sekojot saitei: http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas un izvēloties Jūs interesējošo valsti.

 

 

Vai var atgūt nodokļus ja ir strādāts ārvalstīs, ja var, kur un pie kā jāgriežas, lai to varētu izdarīt?

Strādājot ārvalstīs iespējams, ka personai ir iespēja atgūt daļu no nomaksātā ienākuma nodokļa summas. Personas tiesības uz ienākuma nodokļa atgriešanu nosaka attiecīgās valsts nodokļu institūcija, un tās ir atkarīgas no gūtajiem ienākumiem, samaksātajiem nodokļiem, darba ilguma un citiem faktoriem.

 

Lai noskaidrotu, vai ir notikusi nodokļu pārmaksa un kā atgūt pārmaksātos nodokļus, jāsazinās ar konkrētās valsts nodokļu institūciju vai arī jāiesniedz ikgadējā nodokļu deklarācija, ja konkrētajā valstī tāda ir paredzēta. Pamācības deklarācijas iesniegšanai parasti ir atrodamas nodokļu institūcijas mājas lapā vai, ja paredzēta elektroniska deklarāciju iesniegšana, tam izveidotā speciālā portālā. Neskaidrību gadījumā jāsazinās ar nodokļu institūciju.

 

 

Vai Latvijas uzņēmums var nosūtīt savus darbiniekus darbam citā ES/EEZ valstī?

 

Latvijas darba devējam ir tiesības nosūtīt savus darbiniekus darbam uz citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas valsti. Vairāk informācijas par darbinieku nosūtīšanu atradīsiet šeit.

 

Jums jāņem vērā, ka attiecībā uz nosūtīto darbinieku (posted workers) nodarbinātības (darba stundas, atpūtas laiks, atvaļinājums u.c.) un atalgojuma nosacījumiem ir jāņem vērā vietējās valsts likumdošana. Attiecībā uz atalgojumu Jums darbiniekiem ir jāmaksā vismaz minimāla nozarē noteiktā alga.

 

Katrā valstī ir kontaktpunkts, kas sniedz informāciju darba devējiem par nosūtītajiem strādniekiem piemērojamajām darba tiesībām un darba aizsardzības noteikumiem. Sīkāku informāciju par kontaktpunktiem varat atrast šeit.

 

 

Ja darbiniekiem būs nepieciešams strādāt un uzturēties valstī ilgāk par 3 mēnešiem, tad būs nepieciešams saņemt uzturēšanās sertifikātu.

Latvijas nepilsoņiem vai trešo valstu pilsoņiem, kas legāli strādā Latvijā, nosūtīšanai uz citu valsti nav nepieciešams iegūt darba atļauju šajā valstī, bet tā var piemērot citus uzturēšanās nosacījumus nekā ES pilsoņiem. Lai noskaidrotu Latvijas nepilsoņu/trešās valsts pilsoņu uzturēšanās nosacījumus, ieteicams sazināties ar tās valsts migrācijas institūciju vai augstāk minēto nosūtīto strādnieku kontaktpunktu.

 

Ja darbinieki tiks nosūtīti darbam uz ES/EEZ uz laiku, kas nepārsniedz 24 mēnešus, tad viņi kā sociāli apdrošinātas personas var palikt arī Latvijā, t.i., Jūs, kā darba devējs par šiem darbiniekiem sociālās iemaksas varēsiet veikt Latvijā. Šajā gadījumā par nosūtāmajiem darbiniekiem (posted workers) Jums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) nepieciešams saņemt A1 sertifikātu. Lai saņemtu A1 sertifikātu darba devējam pirms darbinieka nosūtīšanas VSAA ir jāaizpilda iesniegums.

 

Darbinieki, saņemot A1 sertifikātu, var vērsties Nacionālajā veselības dienestā un saņemt S1 veidlapu, kas apliecinās, ka persona un tās ģimenes locekļi var saņemt visa veida veselības aprūpi citā ES/EEZ valstī. Papildus informācija par S1 veidlapu un tās saņemšanu un lietošanu pieejama šeit. Nacionālajā veselības dienestā iespējams saņemt arī Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas dodoties komandējumā vai biznesa darījumu braucienā apliecinās tiesības ārvalstīs saņemt neatliekamo un nepieciešamo medicīnas palīdzību. Papildus informācija par EVAK pieejama šeit.

 

 

 

Mana specialitāte ir medicīnas māsa. Ja es vēlos strādāt citā Eiropas valstī par māsu, kādus dokumentus ir jākārto?

 

Lai strādātu citā valstī medicīnas sfērā, ir nepieciešams veikt Latvijā iegūtās kvalifikācijas un diplomu saskaņošanas procedūru un, ja konkrētās profesijas praktizēšana tiek regulēta, saņemt atbilstošu licenci/sertifikātu

 

Mājas lapā www.enic-naric.net ir atrodama informācija par iestādēm, kas dažādās valstīs atbild par kvalifikācijas un diplomu saskaņošanas procedūru. Šeit (angļu, vācu vai franču val.) varat atrast datu bāzi ar ES valstīs regulētajām profesijām un noskaidrot, vai, lai praktizētos jūsu profesijā, konkrētajā valstī ir nepieciešams iegūt licenci/sertifikātu.

 

Jums jāņem vērā, ka darbam veselības nozarē tiek prasītas atbilstošas valsts valodas vai kā minimums labas angļu valodas zināšanas.

 

Izceļojot no Latvijas, ieteiktu Jums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) saņemt U1 dokumentu par nodarbinātības/apdrošināšanas periodu. Tas noderēs, ja Jums būs nepieciešamība ārvalstīs apliecināt nodarbinātības/apdrošināšanas periodu par Latvijā nostrādāto laiku.

 

 

 

Vai ir iespējams atrast sezonas darbu ārzemēs?

Sezonas darbiem lauksaimniecībā ir specializējušās Nīderlande un Beļģija.

Nīderlandēwww.seasonalwork.nl

Nīderlandes Nodarbinātības dienesta un Nīderlandes EURES piedāvātās sezonas darbu iespējas lauksaimniecībā un lopkopībā.

Beļģijā www.vdab.be/seizoenarbeid

Beļģijas Nodarbinātības dienesta un Beļģijas EURES piedāvātās sezonas darbu iespējas un darba piedāvājumi lauksaimniecībā.

 

Sezonas darbu piedāvājumi citās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs varat meklēt EURES - Eiropas darba mobilitātes portālā: www.eures.europa.eu - sadaļā "Esmu darba meklētājs"/"Meklēt darbu". Lai portālā atlasītu sezonas darbus Jums pie izvēlnes – „Līguma darbības laiks” jāizvēlas – „Pagaidu”. Ja ir atrast piemērots darba piedāvājums, jums ir jāsazinās ar darba devēju, lai vienotos par darba iespējām un darba uzsākšanu.

 

Jāņem vērā, ka bezdarbniekam ir tiesības saglabāt bezdarbnieka statusu, strādājot sezonas vai pagaidu darbu Latvijā vai ārvalstīs līdz 2 mēnešiem. Atceries 3 darba dienu laikā paziņot NVA par šāda darba uzsākšanu: www.nva.gov.lv


 

Kādi dokumenti un lietas būtu jāņem līdzi dodoties strādāt vai dzīvot uz ārvalstīm?

Noderīgi dokumenti un lietas dodoties strādāt vai dzīvot uz ārvalstīm:

 • Derīga pase;
 • Nacionālajā veselības dienestā noformējiet bezmaksas Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai ārvalstīs saņemtu bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uzsākot darbu EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajā veselības dienestā. Plašāka informācija: www.vmnvd.gov.lv sadaļā "Eiropas Savienība" - "Latvijas iedzīvotājiem" - EVAK

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas:

 •  U1 veidlapu, lai Jūs varētu apliecināt ārvalstīs savu Latvijas nodarbinātības un apdrošināšanas periodu;
 • U2 dokumentu, lai Jūs ārvalstīs varētu turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu;
 • E 104 veidlapu - ja, pēc nodarbinātības Latvijā, esat nodarbināts citā ES/EEZ valstī un vēlaties pieprasīt slimības, maternitātes vai apbedīšanas pabalstus). Plašāka informācija - www.vsaa.gov.lv pietiekamā apmērā iztikas līdzekļi dzīvošanai vai mājupceļam;

Pēc nepieciešamības noderīgi var būt arī:

 • izglītības dokumenti (diplomi, profesionālās kvalifikācijas sertifikāti un apliecības u.c.) un to tulkojumi attiecīgās valsts vai citā piemērotā valodā;
 • CV attiecīgās valsts vai citā piemērotā valodā;
 • iepriekšējo darba devēju rekomendācijas attiecīgās valsts vai citā piemērotā valodā;
 • autovadītāja apliecība;
 • juridiskie dokumenti, kuros norādīta Jūsu personīgā situācija (laulības apliecība, civillietas spriedums, pierādījums, ka Jūs esat pabeidzis militāro dienestu utt.) un to tulkojumi;
 • statusa apliecinājums Jūsu ģimenes locekļiem vai Jūsu apgādājamiem (parasti dokuments, ko izsniedz kompetentā mītnes valsts iestāde, apliecinot, Jūsu apgādībā esošās personas vai ka tās dzīvo ar Jums vienā mītnē);
 • nesen izdota medicīniskā izziņa vai personīgi medicīniska rakstura dokumenti (lai atvieglotu ārvalstu ārsta darbu);
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • Jūsu bankas paziņojumi par kontu stāvokli, lai ērtāk varētu noteikt Jūsu finansiālos apstākļus.

 UZDOT JAUTĀJUMU EURES KONSULTANTIEM

 


Lai iegūtu atbildes uz Jūs interesējošajiem jautājumiem, lūdzu sazinieties ar konsultantiem EURES jautājumos pa e-pastu eures@nva.gov.lv.  

 

Lūdzu, aizpildiet šos laukus. Jūsu jautājums tiks nodots EURES konsultantiem Latvijā, kuri tuvāko dienu laikā to izskatīs un nosūtīs Jums nepieciešamo atbildi uz e-pastu.

Ar zvaigznīti (*) atzīmētie lauki aizpildāmi obligāti!

Visi lauki nav aizpildīti pareizi!

1. Personas dati


Vīrietis Sieviete2. Lūdzu, aprakstiet šeit konkrēto problēmu pēc iespējas sīkāk

Lūdzu, aprakstiet problēmu vai situāciju, minot visus būtiskos datus, lai EURES konsultanti spētu labāk izprast lietas būtību un sniegt Jums nepieciešamo informāciju.

Kādiem Jūsu profesionālās un/vai personiskās situācijas elementiem varētu būt svarīga nozīme problēmas risinājuma meklēšanā? Kādus pasākumus esat jau veicis pirms sazināšanās ar mums?

Mēs garantējam ka Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai atbildes sagatavošanai un netiks izpausti trešajām presonām.

CAPTCHA

JAUNĀKĀS VAKANCES

VAKANCES

VAKANČU KOPSAVILKUMS

CITI PIEDĀVĀJUMI DARBAM EIROPĀ

AKTUĀLS JAUTĀJUMS

Vai Jūs šobrīd meklējat darbu ārvalstīs vai Latvijā?

  Ārvalstīs
  Latvijā

VIDEO

FOTO

Pēdējās izmaiņas veiktas 16.11.2018

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv