Izglītības iespējas Eiropā. Kas jāzina, pārceļoties ar ģimeni?

 

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Euroguidance tīkla informatīva prezentācija par jautājumiem, kuriem būtu jāpievērš uzmanība ģimenēm ar bērniem, pārceļoties uz citu valsti Eiropā.

UZZINI, PIRMS DODIES!

 
Ja esi izvēlējies meklēt darbu un strādāt kādā Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ) valstī, noskaidro:

 

Informatīvs buklets "Uzzini, pirms piekrīti darbam ārvalstīs!" (latv.val.)
KĀDI IR DARBA NOSACĪJUMI KONKRĒTAJĀ VALSTĪ?

Visās ES/EEZ valstīs (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Īslande, Kipra, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) un Šveicē Tev ir brīva piekļuve darba tirgum un lai strādātu šajā valstī Tev nav nepieciešama darba atļauja. Lai uzsāktu darbu Tev ir jāatrod piemērots darba piedāvājums un ar darba devēju, jāvienojas par darba nosacījumiem un darba uzsākšanas laiku un jānoslēdz darba līgums.

 

* Augstāk minētie nosacījumi attiecas uz Latvijas pilsoņiem. Nepilsoņiem katrā valstī tiek piemēroti atšķirīgi noteikumi attiecībā uz ES nepilsoņu nodarbinātību.
CIK LABI JĀZINA VALODA?

Ņem vērā, ka lai strādātu ārvalstīs, Tev ir nepieciešams zināt vietējās valsts valodu (piemēram, ja vēlies strādāt Zviedrijā, vairumā darba piedāvājumu tiks prasītas atbilstošas zviedru valodas zināšanas). Valoda Tev jāzina tādā līmenī, lai Tu varētu saprasties ar darba devēju, saprastu darba līguma nosacījumus, darba uzdevumu un darba instrukcijas, kā arī varētu kontaktēties ar klientiem, ja tas nepieciešams veicot darbu. Vairākās valstīs tiek piedāvāti gan maksas, gan bezmaksas valodu kursi.KĀ KONKRĒTAJĀ VALSTĪ TIEK NOFORMĒTI DOKUMENTI: DARBA LĪGUMS, NODOKĻU KARTE U.C.?

Darba līgums
Lai uzsāktu darbu Tev ar darba devēju ir jāslēdz darba līgums. Vēlams darba līgumu noslēgt rakstveidā. Darba līgumā jābūt norādītiem taviem darba pienākumiem, profesijai, atalgojumam un darba laikam, kā arī var būt norādīti papildus nosacījumi. Ņem vērā, ka katrā valstī darba līguma nosacījumi var atšķirties (piemēram, Dānijā normālā darba nedēļa ir 37 stundas atšķirībā no Latvijas un vairuma citu Eiropas valstu 40 stundām nedēļā).Nodokļi
Pirms darba uzsākšanas Tev vietējā nodokļu institūcijā ir jānoformē nodokļu karte/numurs. Darba devējam būs nepieciešama Tava nodokļu karte/numurs, lai varētu veikt nepieciešamos nodokļu maksājumus no Tavas algas. Ja uzsākot darbu Tev nebūs nodokļu karte/numurs, tad ir iespējams, ka darba devējam no Tavas algas būs jāietur nodoklis, kas ir lielāks, nekā tas tiktu ieturēts, ja Tu būtu noformējis nodokļu karti/numuru (piemēram, Norvēģijā bez nodokļu kartes no Tavas bruto algas tiks ieturēti nodokļi 50% apmērā, bet ar nodokļu karti apmēram 30% apmērā).
Ņem vērā, ka vairākās valstīs (piemēram, Lielbritānijā, Īrijā, Ungārijā) ir progresīvā nodokļu sistēma, t.i., jo lielāku algu Tu saņem, jo lielāki nodokļu maksājumi tiks ieturēti.
KĀDA IR REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA, IERODOTIES VALSTĪ: UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA, IEDZĪVOTĀJU REĢISTRS U.C.?


Bez uzturēšanās atļaujas/reģistrācijas Tu vari uzturēties kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm līdz 3 mēnešiem.

Lai valstī uzturētos ilgāk, Tev atbildīgajā institūcijā (piemēram, Norvēģijā, Somijā un Īrijā – policijā, Zviedrijā, Dānijā – Migrācijas pārvaldē) ir nepieciešams reģistrēt savu uzturēšanos valstī.

Ja Tu plāno uzturēties valstī ilgāk par 6 mēnešiem, tad Tev ir jāreģistrējas vietējās pašvaldības iedzīvotāju vai personu reģistrā.


Atceries - ja atrodies ārpus Latvijas ilgāk par 6 mēnešiem, Tavs pienākums ir paziņot Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.
  • Plašāka informācija: www.pmlp.gov.lv sadaļā „Deklarēšana”. Šos datus vari arī reģistrēt Ārlietu ministrijas konsulārajā reģistrā.
  • Plašāka informācija: www.am.gov.lv sadaļā „Pakalpojumi” / „Konsulārais reģistrs”.
  • Papildus informāciju par uzturēšanos un reģistrācijas kārtību Tevis izvēlētajā valstī uzzini Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) EURES mājas lapā: www.nva.gov.lv/eures sadaļā „Darba meklētājiem” vai EURES – Eiropas darba mobilitātes portālā: www.eures.europa.eu sadaļā „Dzīvošana un darbs”. KĀ MEKLĒT DZĪVESVIETU?

Ja esi atradis darbu, tad noskaidro vai darba devējs nodrošina dzīvesvietu. Vairumā darba piedāvājumu, kuri ir viesnīcu un restorānu sfērā un lauksaimniecībā ir norādīts, ka darba devējs nodrošina dzīvesvietu vai palīdz to atrast.
Ja darba devējs dzīvesvietu nenodrošina, tad vislielākās iespējas to atrast ir vietējās valsts presē un internetā. Dzīvesvietas atrašanai vari izmantot arī nekustamo īpašumu aģentūru un aģentu pakalpojumus. Kā pagaidu mitekli līdz pastāvīgas dzīvesvietas atrašanai vari izmantot viesnīcas un hosteļus.

Ņem vērā, ka Tev var tikt prasīta īres priekšapmaksa par 1 - 3 mēnešiem uz priekšu.

Ņem vērā, ka lielākajās pilsētās dzīvesvietu atrast ir grūtāk un dzīvesvietas izmaksas ir daudz augstākas nekā mazpilsētās un lauku reģionos.
KĀDI IR DZĪVES UN DARBA APSTĀKĻI VALSTĪ?

Darbs

Ņem vērā, ka katrā valstī darba līguma noslēgšana, grozīšana, kā arī atalgojuma veids, pieņemšana darbā un citi darba apstākļi var būt atšķirīgi (piemēram, Lielbritānijā, Īrijā, Portugālē un Nīderlandē ir valsts noteiktās minimālās algas, bet Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā minimālās algas un atalgojuma apmēru nosaka koplīgumi ar arodbiedrībām).

Dzīvošana

Ņem vērā, ka, lai gan attīstītākajās Eiropas valstīs atalgojuma līmenis ir augstāks nekā Latvijā, bet arī dzīvošanas izmaksas un sabiedriskā transporta izmaksas ārvalstīs var būt daudz augstākas nekā Latvijā (piemēram, brauciens sabiedriskajā transportā Parīzē, Briselē un Dublinā tev izmaksās apmēram 2 EUR, bet Londonā pat 3 EUR).
Katrā valstī atšķirīga var būt arī veselības aprūpes un izglītības sistēma, kā arī kultūras tradīcijas.

Sociālā drošība
Ņem vērā, ka katrā valstī atšķiras nosacījumi dažādu pabalstu (ģimenes, bērnu, bezdarbnieku, invaliditātes, slimības u.c.) saņemšanai, kā arī atšķirīgi ir pabalstu apmēri. Vairums pabalstu balstās uz veikto sociālo iemaksu apjomu un iemaksu ilgumu (piemēram, lai pretendētu uz bezdarbnieka pabalstu Austrijā nepieciešams nostrādāt un veikt sociālās iemaksas 6 mēnešus, Dānijā un Šveicē – 12 mēnešus, bet Itālijā un Lielbritānijā – 24 mēnešus).
(N.B. Pie bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas var tikt ņemts vērā Latvijas un citu ES/EEZ valstu nodarbinātības/apdrošināšanas periods).

Bezdarbnieka pabalsta eksports
Ja Tu esi bezdarbnieks Latvijā un Tev ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts, Tev ir tiesības meklēt darbu kādā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un turpināt saņemt Latvijas bezdarbnieka pabalstu (līdz 6 mēnešiem). Lai to darītu Tev nepieciešams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā saņemt U2 dokumentu.

Ierodoties valstī, Tev 7 dienu laikā jāreģistrējas sociālās apdrošināšanas institūcijā vai nodarbinātības dienesta birojā un jāiesniedz Latvijā saņemtais U2 dokuments.
VAI IEGŪTĀ IZGLĪTĪBA TIKS ATZĪTA?

Visi Latvijā iegūtie kvalifikācijas un izglītības dokumenti tiek atzīti ES/EEZ valstīs.

Lai strādātu ārvalstīs reglamentētā profesijā (piemēram, ārsts, jurists) Tev pirms darba uzsākšanas jāveic kvalifikācijas un izglītības dokumentu salīdzināšanas procedūra. To Tu vari izdarīt vēršoties izvēlētās valsts Nacionālajā akadēmiskās informācijas centrā.

  • Papildus informāciju par kvalifikācijas un izglītības dokumentu atzīšanas un salīdzināšanas procedūru Tevis izvēlētajā valstī uzzini EURES – Eiropas darba mobilitātes portāla: www.eures.europa.eu sadaļā „Dzīvošana un darbs” un Nacionālajā akadēmiskās informācijas centra portālā: www.enic-naric.netKĀDS IR KLIMATS?

Ņem vērā, ka klimatiskie apstākļi valstī uz kuru dodies, var krasi atšķirties no Tev pierastajiem un ir iespējams paaugstināts saslimšanas risks, kā arī iespējama dažādu slimību saasināšanās (piemēram, astmas saslimšana).
Lai ārvalstīs saņemtu valsts garantēto neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi, Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā noformē bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK).


ATCERIES, KA ARĪ LATVIJĀ IR IESPĒJA ATRAST DARBU!
Palīdzēs Nodarbinātības valsts aģentūra!
www.nva.gov.lv

VAKANCES LATVIJĀ

VAKANCES ĀRVALSTĪS

VAKANČU KOPSAVILKUMS

CITI PIEDĀVĀJUMI DARBAM EIROPĀ

AKTUĀLS JAUTĀJUMS

Vai Jūs šobrīd meklējat darbu ārvalstīs vai Latvijā?

  Ārvalstīs
  Latvijā

VIDEO

FOTO

Pēdējās izmaiņas veiktas 11.12.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv