Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Jaunumi e-pastā
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes
Cēsu
filiāle

NVA Cēsu filiāles sadarbības seminārs novadu sociālo dienestu vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem

2016-10-19

Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiālē 2016.gada 12.oktobrī norisinājās seminārs novadu sociālajiem darbiniekiem. Seminārā tikās Cēsu, Priekuļu, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Raunas, Pārgaujas novadu sociālo dienestu pārstāvji un Cēsu filiāles darbinieki, lai veicinātu un veidotu sadarbību ikdienas jautājumu risināšanā, rastu atbildes uz jautājumiem par sociālo dienestu un NVA klientu vajadzībām, rūpīgāk izprastu abu iestāžu sniegtos pakalpojumus klientiem un iepazītos ar aktualitātēm nodarbinātības un sociālo dienestu darbības jomās.
Semināra gaitā dalībniekus NVA Cēsu filiāles vadītāja p.i. Agra Spurdziņa un filiāles koordinējošie eksperti iepazīstināja ar NVA sniegtajiem pakalpojumiem, sasniegtajiem rezultātiem un aktualitātēm, īpaši akcentējot 2016.gadā Aģentūrā uzsākto Eiropas Sociālā fonda projektu „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”. Projekta ietvaros plānots bezdarbniekiem, kas ilgstoši ir bez darba, sniegt psiholoģisku palīdzību, veikt motivēšanas pasākumus un nodrošināt sociālā mentora pakalpojumus. Tā ilgstošie bezdarbnieki tiks sagatavoti darba dzīvei, lai varētu uzsākt aktīvu darba meklēšanu un rezultātā atrastu piemērotu darbu. Daļai ilgstošo bezdarbnieku būs iespēja apgūt piemērotu izglītību/apmācību, mazinot sociālās atstumtības riskus un ceļot pašapziņu, kā arī viņi varēs saņemt speciālistu palīdzību, kas motivēs un atbalstīs. Novadu sociālajiem dienestiem ir svarīgi izprast projekta aktivitātes, jo ilgstošie bezdarbnieki bieži vien ir arī sociālo dienestu klienti.
Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālā dienesta” direktore I.Sietiņsone un Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāja E.Rancāne dalījās ar informāciju par sociālo dienestu sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta pasākumiem bezdarbniekiem, pašvaldību sociālā darba pieredzi Cēsu un Priekuļu novados.
Semināra noslēgumā gan Nodarbinātības valsts aģentūras, gan sociālo dienestu darbinieki atzina, ka tikšanās bija vērtīga, ir paplašinājusi redzesloku un informētību labklājības nozarē strādājošo iestāžu darbā, rezultātā nodrošinot ciešāku sadarbību un labāku kvalitāti ikdienas darbā ar klientiem.

 


 


Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2016-05-06
Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiālē Pļavas ielā 3A, Cēsīs, 2016. gada 10.maijā plkst. 14:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.
Sēdē tiks izvērtēti pretendentu pieteikumi:
  • 03.03.2016. izsludinātā aktīvā nodarbinātības pasākuma ”Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai, kuri iesniegti līdz 2016.gada 6.maijam.

Notiks Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2016-04-29
Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiālē Pļavas ielā 3A, Cēsīs, 2016. gada 5.maijā plkst. 14:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.
Sēdē tiks izvērtēti pretendentu pieteikumi:

  • 15.04.2016. izsludinātā konkursa ietvaros ESF projekta “Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” īstenošanai, kuri iesniegti līdz 2016.gada 29.aprīlim.
  • 14.04.2016. izsludinātā konkursa ietvaros ESF projekta „Jauniešu garantijas” pasākuma „Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” īstenošanai, kuri iesniegti līdz 2016.gada gada 29.aprīlim.
  • 03.03.2016. izsludinātā aktīvā nodarbinātības pasākuma ”Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai, kuri iesniegti līdz 2016.gada 20.aprīlim atkārtotai izskatīšanai un laika periodā no 21.aprīļa līdz 29.aprīlim no jauna saņemtie pretendentu pieteikumi.
  • 22.04.2016. izsludinātā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” (valsts līdzfinansētā nodarbinātība) īstenošanai, kuri iesniegti līdz 2016.gada 29.aprīlim.


Darba devēju diena - Cēsu filiāle dodas ciemos

2016-04-29

Lai attīstītu un stiprinātu sadarbību ar darba devējiem, šī gada 7.aprīlī Nodarbinātības valsts aģentūra visos Latvijas reģionos rīkoja Darba devēju dienas pasākumus: tikšanos ar darba devējiem, diskusijas, seminārus, vakanču gadatirgus, akciju “Esi nodarbināts laukos!” un citas aktivitātes.

Cēsu filiāles pārstāvji 7.aprīlī devās ciemos pie darba devējiem, lai iepazītos ar uzņēmējdarbības veicējiem, kuri vēl nav uzsākuši sadarbību ar aģentūru vai tā ir bijusi neliela un laika gaitā nav vēl izveidojusies cieša savstarpēja sadarbība.

7.aprīļa skaistajā un saulainajā rītā filiāles darbinieki devās ciemos pie pie ražotājiem un tirgotājiem, pie izmitināšanas un ēdināšanas u.c. pakalpojumu sniedzējiem. Kopumā tie bija 20 darba devēji, kuri atsaucīgi iepazīstināja ar savu uzņēmējdarbības jomu, pastāstīja un izrādīja, kādas ir darba iespējas, attīstības un izaugsmes perspektīvas.

Savukārt Cēsu filiāles darbinieki uzņēmējiem pastāstīja par Nodarbinātības valsts aģentūras plašo pakalpojumu piedāvājumu tieši darba devējiem – par vakanču reģistrāciju, par palīdzību vēlamo pretendentu atlasē, gan informēja par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kuru īstenošanā darba devēji var saņemt būtisku finansiālu atbalstu, kā arī par aģentūras piedāvātajiem e-pakalpojumiem. Sarunu laikā darba devēji izteica priekšlikumus par turpmākās sadarbības veidošanu ar aģentūru un rosināja ciemos došanos pie darba devējiem veidot kā tradīciju.  

Cēsu filiāle pateicas darba devējiem, kuri 7.aprīlī uzņēma ciemos: IK „Intriga plus”, SIA „Ķimene”, SIA „Labi dati”, SIA „Ledenes”, SIA „Oldana”, SIA „VINDA”, SIA „Zuppa”, SIA „Birutas Mežales grāmatvedības un konsultāciju birojs”, Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā iestāde, SIA „Kārļa Muiža”, SIA „Līgatnes vīna darītava”, SIA „Rehabilitācijas centrs Līgatne”, SIA „VENDEN”, SIA „Vidzemes Koncertzāle”, SIA „Mazā Brīnumzeme”, SIA „VINNIS”, Biedrība „Brīnummāja”, Biedrība „Cerību centrs”, AS „CATA”, saimnieciskās darbības veicēja – Dace Jurģēna!

Ceram, ka darba devēju atsaucība un patiesi sirsnīgā atvērtība noteikti veicinās veiksmīgu sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru!

 

 

 
 
 

 


Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2016-03-18
Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiālē, Pļavas ielā 3A, Cēsīs, 2016. gada 22. martā plkst. 14:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde, kurā tiks izvērtēti pretendentu pieteikumi:  ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" pasākuma "Apmācība pie darba devēja" un ESF projekta “Jauniešu garantijas” pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai, kuri iesniegti līdz 2016. gada 22. martam.

Smiltenē 25.februārī notiks seminārs darba devējiem

2016-02-16

Nodarbinātības valsts aģentūra īstenojot ESF Projektu Nr.7.1.2.1/15/I/001 "EURES tīkla darbība Latvijā" aicina piedalīties EURES organizētajā seminārā uzņēmējus - darba devējus, seminārs norisināsies 25.februārī Smiltenes pilsētas kultūras centrā.
 
Semināra laikā Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji sniegs aktuālu informāciju par Vidzemes reģiona darba tirgus situācijas raksturojumu, EURES ideju, mērķiem un darbību droša darba tirgus izveides pamatā. Seminārā aicināti piedalīties vairāki sadarbības partneri ar aktualitātēm un uzņēmējiem saistošu informāciju. Vidzemes reģiona Valsts darba inspekcijas pārstāvis informēs par Eiropas darba drošība un veselības aizsardzību, Nacionālais Europass centrs sniegs informāciju par Europass dokumentiem darba tirgum, CV aizpildīšanu tiešsaistē, sasaiste ar EURES Darba mobilitātes portālu un Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības konsultants darba tiesību jautājumos informēs par Juridiskiem un praktiskiem aspektiem, ar ko jārēķinās darba devējam izbeidzot darba attiecības ar darbinieku
Līdzdalību seminārā lūdzam pieteikt līdz šī gada 22.februārim elektroniski

Aplūkot e-pastu
vai
Aplūkot e-pastu

 
Seminārs darba devējiem
 
Norises vieta: Smiltenes pilsētas kultūras centrs, Gaujas ielā 1, Smiltenē
 
Norises laiks: 2016.gada 25.februāris plkst. 10.00 – 14.15.

 

 

Seminārs tiek īstenots ESF projekta Nr.7.1.2.1/15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā” aktivitāšu ietvaros
 

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīga
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

APTAUJA

Vai Jūs plānojat apmeklēt e-prasmju nedēļas pasākumus?

  Jā – tai skaitā NVA organizētos
  Jā – bet tie nebūs NVA organizētie pasākumi, ko apmeklēšu
 
  Nezināju par e-prasmju nedēļu

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: nva@nva.gov.lv