Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Balvu
filiāle

 

2018-08-13

Novada mājas lapa:

www.vilaka.lv

Informācija par novadu

Viļakas novads izveidojās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009. gadā 1. jūlijā. Tajā apvienojās Viļakas pilsēta un seši apkārtējie pagasti: Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru pagasts
Viļakas novads atrodas Latvijas austrumu daļā. Novads austrumos 66,6 km garumā robežojas ar Krievijas Federāciju, dienvidos - ar mazāko novadu Latvijā – Baltinavas novadu, rietumos - ar Balvu novadu un ziemeļos - ar Alūksnes novadu. Ar Viļakas novadu sākas Eiropas Savienība. Viļakas novadu šķērso 1. šķiras autoceļš Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (robežkontroles punkts Vientuļi).

 

Viļakas novada centrs ir pilsēta Viļaka. „Viļaka ir viena no vissenākajām lielās latgaļu cilts apdzīvotām vietām, viens no Livonijas svarīgākajiem nocietinātajiem robežpunktiem Rīgas arhibīskapijā – Marienhauzenas pils ar apmetni no 1293. gada, viens no četriem stārastijas centriem Latgalē Polijas valdīšanas laikā, lielās Marienhauzenas muižas centrs ar 1829. gadā iegūtajām miesta tiesībām pēc Latgales pievienošanas Krievijai, lielākā Latvijas pagasta centrs pirmskara neatkarīgajā Latvijā, pilsēta – Viļakas apriņķa, pēc tam Abrenes rajona centrs padomju varas laikā no 1945. līdz 1960. gadam, pēc tam un šodien – mazpilsēta ar bagātu vēsturi un nākotnes cerībām,” raksta vēsturniece Leontīna Maksimova.

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis:  

 

Datu avots Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde  

 

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Viļakas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

2018. gada 1. ceturksnī NVA Balvu filiālē tika reģistrētas 116 brīvas darba vietas. No tām vairums – 33 – kvalificēti strādnieki un amatnieki; 24 - pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki; 15- vienkāršo profesiju darbinieki; 13 -kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki , kā arī 13 - iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri; speciālisti – 8; vecākie speciālisti – 5, vadītāji -3 un kalpotāji -2 vakances. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide.
Galvenā tautsaimniecības nozare Viļakas novadā ir lauksaimniecība (graudkopība, gaļas un piena lopkopība, cūkkopība, aitkopība, dārzeņu un citu kultūraugu audzēšana). Lielākās saimniecības graudkopībā novadā ir: z/s Kotiņi, SIA Ķira, z/s Aldemi, z/s Zemnieks, z/s Kalnāji, z/s Melderīši un z/s Paegļi; lielākie gaļas lopu audzētāji - z/s Pakalni, z/s Birzes, z/s Mieriņi; lielākie piena ražotāji - z/s Ūdri, z/s Pakalni, z/s Upmalas, z/s Rubeņi, z/s Varoņi, z/s Laukakmeņi, z/s Lazdenieki un z/s Šusteri; aitkopība specializējušies: z/s Ielejas, z/s Liepas, z/s Žogova, z/s Upmalīši 1, z/s Viduči, z/s Baltroži; cūkkopībā: z/s Ūdri, z/s Medņevas strautiņi, z/s Ezermola, z/s Zvejnieki, augļkopībā: SIA Ķira, z/s Ievulejas un z/s Medņevas strautiņi.


Dažas saimniecības audzē netradicionālākās kultūras - tritikāli, griķus, šķiedras linus, eļļas linus, lauku pupas, zirņus, kukurūzu zaļbarībai un skābbarībai. Vairākas saimniecības nodarbojas ar biškopību.


Citas darbības nozares novadā ir mežsaimniecība, mazumtirdzniecība. Novada teritorijā ir iespējams saņemt medicīnas, veterināros, friziera, transporta, kravu pārvadājumu un ēdināšanas pakalpojumus.


Segmentējot uzņēmējdarbību pēc komercdarbības formām, 58% ir zemnieku saimniecības, 13% - individuālie uzņēmēji, 12% - SIA. Novadā ir aktīva sabiedriskā darbība - 13% ir biedrības un 2% - reliģiskās draudzes.

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Viļakas novadā (2018.gada 1.cet.):

  • EUR 616 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 616 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 617 (Pašvaldības struktūrās).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi
Novadā liela uzmanība tiek pievērsta izglītības, kultūras, sporta, sociālās, ceļu, ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai.
Izglītība ir pieejama 3 pirmsskolas izglītības iestādēs (Viļakas PII, Medņevas PII „Pasaciņa”, Žīguru PII „Lācītis”), 4 pamatskolās (Viduču, Viļakas, Upītes, Žīguru), Rekavas vidusskolā, Viļakas Valsts ģimnāzijā. Novadā darbojas Viļakas mūzikas un mākslas skola un Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, trīs bērnu un jauniešu iniciatīvu centri Medņevas un Šķilbēnu pagastos un Viļakas pilsētā.
Novadā ir aktīva kultūras dzīve 7 novada kultūras (tautas) namos, septiņās bibliotēkās un trīs muzejos.
Sociālā aprūpe ir pieejama Viļakas sociālās aprūpes centrā un Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā.
Veselības aprūpi nodrošina SIA „Viļakas Veselības aprūpes centrs”, ģimenes ārstu prakses Viļakā, Žīguros un Šķilbēnos, Upītes un Kupravas feldšeru punktos.
Par komunālo saimniecību novadā atbild SIA „Viļakas namsaimnieks”. Viļakas novada pašvaldībai ir kapitāla daļas SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” un SIA „Balvu autotransports”.
Novadā ir izveidota un darbojas vienota dzimtsarakstu nodaļa, sociālais dienests un bāriņtiesa.

 

Papildu informācija

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem.


Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo sfēru un veselības aprūpi, un citu aktuālu informāciju.


25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv