Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Alūksnes
filiāle

 

2016-01-28

Novada mājas lapa:   www.apesnovads.lv

 


Iedzīvotāju skaits: 3 909 (datums 01.01.2015)

Pēc iedzīvotāju skaita tas ir piecpadsmitais apdzīvotākais Vidzemes plānošanas reģiona novads. Vidējais procentuālais iedzīvotāju samazinājums pret kopīgo novada iedzīvotāju skaitu ir augsts.

 

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā:

 

2 537   (datums 01.01.2015)
Skaits izteikts uz 01.01.2015
Plašāku informāciju var iegūt www.pmlp.gov.lv
Sadzīves apstākļi:
Apes novads atrodas Vidzemes Malienā – Latvijas Ziemeļaustrumos, pašā Igaunijas pierobežā, gandrīz 200 km no Rīgas. Novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, tajā ietilpst Apes pilsēta – novada administratīvais centrs, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagasti. Novadu šķērso Rīgas Veclaicenes šoseja.

Apes novadā izglītību nodrošina 2 pirmsskolas iestādes, 2 pamatskolas, 2 vidusskolas, 1 Speciālā pamatskola, 1 mūzikas un mākslas skola un Alūksnes mūzikas skolas Apes filiāle.

Apes novadā kultūras dzīves veidošanā iesaistās 16 kultūras iestādes. Katrā teritoriālajā vienībā ir kultūras vai tautas nams, publiskā bibliotēka, muzejs vai novadpētniecības istaba un estrāde.

Novadā skaitliski visvairāk sporta objektu ir pieejami Apes pilsētā - 6 sporta objekti, tai skaitā nacionāla līmeņa objekts - mototrase. Novadā ir pieejami daži netradicionāli sporta objekti – 2 BMX trases, Trophy slēgtā trase, 2 hokeja laukumi. Hokeja laukumus var izmantot gan ziemas, gan vasaras aktivitātēm. Sporta zāles pamatā ir skolu sporta zāles, līdz ar to zāļu izmantošanu vietējiem iedzīvotājiem ietekmē skolas nodarbības.

Kopš 1974. gada Apē notiek tradicionālais „Vaidavas kauss” motokrosā, ko pēdējos gados papildina velo un autosacensības.

Sociālo aprūpi novadā organizē Sociālais dienests. Darbojas divas ilgstošo sociālo pakalpojumu sniegšanas iestādes: Sociālās aprūpes centrs “Trapene” un Bērnu sociālās aprūpes centrs “Gaujiena”. Ir izveidoti dažādi alternatīvie sociālie pakalpojumi Gaujienas un Virešu pagastos.

Apes novadā ir labs aptieku nodrošinājums, visās teritoriālās vienības ir pieejami ģimenes ārsta pakalpojumi – Gaujienā un Apē tie ir pieejami uz vietas. Trapenes un Virešu pagastos darbojas feldšeru punkti.  Zobārstniecības pakalpojumi pieejami Trapenē un Gaujienā, Apē atrodas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Apes novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš A2, E77, kas ir starptautiskas nozīmes transporta koridors uz Sanktpēterburgu. Apes novadā pasažieru pārvadājumus nodrošina AS ”Nordeka”, AS “CATA”, SIA”TU Vidlauto” un “VTU Valmiera”. Apes novadu skar 39 maršruti.

Apes novadā darbojas 26 sabiedriskas un reliģiskas organizācijas, tajā skaitā 2 draudzes, 2 nodibinājumi un 22 biedrības. 

Apes novada vērtība ir skaista daudzveidīga daba, tīra vide, ainaviska un kultūrvēsturiska teritorija. Novads bagāts ar kultūrvēsturisko mantojumu. Novada lepnums ir atraktīvā un daudzpusīgā sporta un kultūras dzīve, kā “Vaidavas kausa” izcīņa motokrosā un MTB velomaratonā, ziemas autorallijs “Sarma”, Apes pilsētas svētki, Jāzepa Vītola mūzikas dienas, novada dziesmu un deju svētki, daudzpusīgi tūrisma maršruti u.c.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide:
Apes novads ir viens no četriem Vidzemes plānošanas reģionā, kuram teritorijas attīstības līmeņa indeksam periodā kopš 2008. gada ir nepārtraukts kāpums. Novadā darbojas 305 aktīvi uzņēmumi (uz 08.10.2015). Būtiskākie uzņēmējdarbības virzieni ir mežizstrāde, kokapstrāde, kravu transporta pārvadājumi, lauksaimnieciskā ražošana (t.sk. netradicionālā un bioloģiskā lauksaimniecība), mazumtirdzniecība, zivsaimniecība un tūrisms. Vadošā lauksaimniecības nozare novadā ir augkopība un lopkopība. Esošie uzņēmumi veiksmīgi darbojas savās nozarēs un ir labs pamats šo nozaru attīstībai. Apes novada ģeogrāfiskais novietojums ir liels potenciāls starprobežu sadarbībai ar Igauniju, turpretī transporta mezgls autoceļš A2, E77 (Rīga-Veclaicene-Pleskava) uz Sanktpēterburgu un autoceļš P19, kas šķērso novada teritoriju, ir liels potenciāls tranzīta kravu pārvadājumu un loģistikas nozares attīstībai.

Apes novada uzņēmēju priekšrocība ir dabas bagātības – mežs, lauksaimniecībā izmantojamās zemes, dīķu sistēma, dolomīts, purvi. Vislabāk attīstītās nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, transporta pakalpojumi.

Apes novada teritorijā galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, transporta pārvadājumi, kokapstrāde, guļbūves, tirdzniecība, mājražošana un tūrisms. Apes apkārtnē notiek dolomīta ieguve.

Tiek strādāts pie kokapstrādes inkubatora centra izveides Apes novadā, kurā būs iekārtotas arī mācību klases. Centrs dos iespēju vietējā teritorijā izmantot kokapstrādē ieviestās jaunās tehnoloģijas, kā arī veidos sadarbību ar inkubatoru centriem kaimiņu Igaunijas reģionos. Tiek radītas iespējas uzsākt individuālo komercdarbību, saņemt konsultācijas Apes novada domē, NVA Alūksnes filiālē.

Viens no veiksmīgākajiem Apes novada pašvaldības projektiem ir Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ilgtspējīga vietējo dabas resursu un kultūras mantojuma izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā Setomaa un Apes reģionos” („BUY LOCAL”) aktivitātes. Šī projekta mērķis ir palielināt ekonomikas ilgtspēju un konkurētspēju Apes un Setomaa novadu teritorijā. Projekta ietvaros tiek pētīti galvenie virzieni, kādos būtu iespējams attīstīt ražošanu, lai produkcija tepat uz vietas tiktu gan saražota, gan arī patērēta vietējām vajadzībām. Uzņēmējiem tiek dota iespēja tirgot savu produkciju dažādos tirdziņos gan Latvijā, gan Igaunijā.

Pašlaik tiek īstenoti daudzi celtniecības projekti, Apes novada ceļu būves projekti gan Alūksnes filiāles apkalpojošās teritorijās, gan citos Latvijas novados. Būvdarbu apjomi 2013. un 2014. gados ir pieaugoša tendence, ir pieprasījums pēc pieredzējušiem celtniekiem, ceļu būves speciālistiem, mežizstrādes speciālistiem kā arī pēc nekvalificētiem būvstrādniekiem.

Novada zemes dzīlēs sastopami daudzveidīgi derīgie izrakteņi – dolomīts, smilts, grants, māls, kūdra, nedaudz arī avotkaļķis, okers, ģipsis. Par perspektīvākajiem derīgie izrakteņiem novadā tiek uzskatīti dolomīts, māls un pazemes ūdeņi.

Apes teritorijā galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, transporta pārvadājumi, tirdzniecība un mājražošana. 20 uzņēmumi darbojas kā SIA. Lielākie no tiem ir SIA “Apiņi”, SIA “Grūbe Hidro”, SIA “Apes koks”, SIA “Ape TK”, SIA “Dino@Co”, SIA “Apes aptieka”. No 76 zemnieku saimniecībām lielākās ir z/s “Zīļi” un z/s “Miķeļi”, strādā 67 pašnodarbinātie un četri individuālie komersanti.

Ar dažādu projektu palīdzību pēdējos gados Apē piesaistīti ievērojami līdzekļi infrastruktūras uzlabošanai un kultūras, izglītības, sporta, sociālās sfēras, uzņēmējdarbības attīstībai.

Gaujienas pagastā uzņēmēji: SIA „Vaidens” darbības virzieni ir koka paliktņu ražošana, taras dēlīši, grieztās kūdras ieguve, kravu pārvadājumi; LPKS „Gaujiena” darbības virzieni ir tehnikas pakalpojumi (lauksaimniecības tehnika, autobusu pakalpojumi) un mehānisko darbnīcu pakalpojumi; SIA „Very Berry” nodarbojas ar ogu audzēšanu un pārstrādi; ar piena, gaļas ražošanu, govju audzēšanu nodarbojas uzņēmumi – z/s „Dravnieki”, z/s „Lejas Rudzīši – Zvejnieki”, z/s „Zaļkalni”, z/s „Lauri”, z/s „Jaunzemi”; z/s „Priedaine” audzē puķu un dārzeņu stādus, podu puķes; z/s „Bebri” nodarbojas ar graudu audzēšanu un tehnikas pakalpojumiem; z/s „Dambji” un z/s „Birzes” audze aitas; z/s „Mietaine” piedāvā ēdināšanas pakalpojumus un saimniecībā ir inkubators dažādu putnu šķirņu mazuļu iegūšanai; piemājas saimniecības „Silmači” un „Rasas” ir biškopības saimniecības u.c.
Trapenes pagastā lielāko zemnieku saimniecību darbības veids ir lopkopība: SIA “Eirastars”, SIA “Trapene”, z/s “Skapari”, z/s “Niedrāji”, z/s “Kristiņi”, z/s “Virsaiši M.M.”. Graudkopība: z/s “Sanesas”, biškopība: z/s “Graudi”. “SIA BAF Plus” veic dažādu reklāmu pasūtījumus un arī celtniecības darbus.
Virešu pagastā lauksaimniecība ir galvenā uzņēmējdarbības joma: z/s “Ceriņi”, SIA “Vireši”, z/s “Atvases”, z/s “Vecbindi”, z/s “Jaundrīzuļi”, z/s “Jaunsilgaļi”, z/s “Ozoliņi”, z/s “Augstkalni AV”, p/s “Kalnastaldes”, p/s “Smilgas”, z/s “Ķelles”, z/s “Zemesziediņi”, z/s “Mežvīri”, p/s “Viesturi”, z/s “Grantiņi”.
Lauksaimniecības tehnikas pakalpojumus sniedz SIA “ZZK Agro”.

SIA “Rimeks Plus” nodarbojas ar kokapstrādi, IU “Jura interjers un mēbeles” ražo mēbeles un veic galdniecības darbus, mežizstrādes jomā darbojas SIA “Grotes AB”, z/s “Ķieģeļnīca” izgatavo ziedu pušķus un sēru vainagus. Ir divas viesu mājas – “Jaunzilākši” un “Melderītis”. Viesu māja “Melderītis” piedāvā arī ēdināšanas pakalpojumus.
 
Nodarbinātība un darba iespējas:
Ar Apes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT.

Nozares, kurās ir vislielākais nodarbināto skaits ir mežsaimniecība, mežistrāde, kokapstrāde, kravu pārvadājumi un lauksaimniecība. Dažādu projektu ietvaros tiek veicināta iedzīvotāju interese par uzņēmējdarbības formām un iespējām. Aktīvi tiek izmantots NVA atbalsts gan pieaugušo, gan skolēnu nodarbinātības pasākumu īstenošanā gan pašvaldībā, gan uzņēmumos.

Vidējā bruto darba alga Apes novadā (2014.gadā):
•    EUR 534 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
•    EUR 508 (Sabiedriskajā sektorā);
•    EUR 508 (Pašvaldības struktūrās)
Avots: Centrālās statistikas pārvalde www.csb.gov.lv

 

Plašāka informācija:
Novada mājas lapā var iegūt informāciju kādas nozares attīstās novadā, ir pieejama informācija par uzņēmumiem, pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

SKOLĒNU VASARAS DARBS

Reģistrēto skolēnu skaits
pa reģioniem

KOPĀ:
 
11896
Rīgas reģ.:
 
5160
Vidzeme:
 
1174
Kurzeme:
 
2142
Zemgale:
 
1651
Latgale:
 
1769

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv